Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Krzykosach ID grupy: 98/69_MF_G1 Kompetencja: Matematyka i fizyka Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: II semestr 2009/2010

4 SKŁAD ZESPOŁU (UCZNIOWSKIEJ GRUPY PROJEKTOWEJ): Patryk Błaszczyk Agnieszka Rogacka Mariusz Droździk Tomasz Roszak Krystian Głowacki Karolina Spychalska Agnieszka Hetmańczyk Dawid Szymanek Weronika Kosmowska Anna Szymankiewicz Karolina Kuźniak Dawid Siemieniec Konrad Matuszak Opiekun: mgr Anna Zimoch Anna Potrzebowska

5 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ma na celu: Rozwinięcie zainteresowań matematyczno-fizycznych. Rozwój kompetencji w zakresie matematyki, fizyki i przedsiębiorczości. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. Nabycie umiejętności pracy zespołowej. Poszerzanie wiedzy merytorycznej dotyczącej realizowanego tematu.

6 PLAN PREZENTACJI 1) Nazwa projektu 2) Dane informacyjne 3) Idea pracy nad projektem 4) Co robiliśmy na zajęciach 5) Podsumowanie

7 ZAPOZNANIE SIĘ CZŁONKÓW GRUPY Wizytówki Poznaliśmy swoje zainteresowania: Jak spędzamy wolny czas Preferowana muzyka Ulubiona dyscyplina sportu Ulubiona potrawa Czym imponują nam inne osoby

8 WYBÓR RÓL ZADANIOWYCH W GRUPIE Grupa Funkcje: Lider-Weronika Kosmowska, Zastępca-Anna Szymankiewicz, Kronikarz-Karolina Kuźniak, Łącznik z mentorem- Dawid Szymanek.

9 TEST KOMPETENCJI Czas na rozwiązanie testuStartujemy! Rozwiązaliśmy nasz pierwszy test. Przeanalizowaliśmy zadania które sprawiały nam problemy.

10 PORTAL PROJEKTU Wypełnianie bazy danych osobowych na portalu projektu Wypełnianie ankiet ewaluacyjnych

11 WYKŁAD NAUKOWY 27.05.2010 roku pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – dr Lech Dębski przeprowadził wykład dla Uczniowskich Grup Projektowych oraz zaproszonych uczniów i nauczycieli. Temat wykładu – Systemy rozproszone w naukach ścisłych.

12 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. I – PORÓWNUJEMY GĘSTOŚCI RÓŻNYCH SUBSTANCJI. EksperymentujemyWoda i wosk Rozpuszczony wosk, wlany do zlewki z wodą unosił się na powierzchni wody. Dowiodło to, że wosk ma mniejszą gęstość niż woda.

13 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. I – PORÓWNUJEMY GĘSTOŚCI RÓŻNYCH SUBSTANCJI. Pokaz doświadczenia Zabarwiona woda i wosk Do rozpuszczonego wosku wlaliśmy zabarwioną wodę. Doświadczenie potwierdziło, że wosk ma mniejszą gęstość niż woda.

14 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. I – PORÓWNUJEMY GĘSTOŚCI RÓŻNYCH SUBSTANCJI. Pokaz doświadczeniaZabarwiona woda i gliceryna Doświadczenie wykazało, że woda ma mniejszą gęstość niż gliceryna.

15 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. I – PORÓWNUJEMY GĘSTOŚCI RÓŻNYCH SUBSTANCJI. Pokaz doświadczenia Lód i woda Doświadczenie wykazało, że lód ma mniejszą gęstość niż woda.

16 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. II – OBLICZANIE GĘSTOŚCI SUBSTANCJI O REGULARNYCH KSZTAŁTACH. Badania Prostopadłościany wykonane z różnych materiałów Obliczamy gęstości substancji z których są wykonane prostopadłościany.

17 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. II – OBLICZANIE GĘSTOŚCI SUBSTANCJI O REGULARNYCH KSZTAŁTACH. Badania Prostopadłościany wykonane z różnych materiałów

18 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. III – OBLICZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH. Ważenie modelinyWażenie lodu

19 DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ. III – OBLICZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH. Obserwacje Przedmiot o nieregularnych kształtach i woda. Doświadczenie pokazało o ile podniósł się poziom wody po wrzuceniu przedmiotu. Dzięki temu poznaliśmy objętość badanego ciała.

20 Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKALIŚMY NA EFEKTY BADAŃ Ciekawe co z tego wyjdzie…?Podgrzejemy i gotowe!

21 ROZWIĄZUJEMY ZADANIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ Liczymy…

22 ROZWIĄZUJEMY ZADANIA ZWIĄZANE Z GĘSTOŚCIĄ Liczymy…Sprawdzamy i analizujemy

23 PRZYGOTOWANIE DO PREZENTACJI Wykonujemy planszę pojęcia gęstości Wykonujemy tabelę gęstości substancji

24 PODSUMOWANIE PROJEKTU Pracujemy systematycznie. Spotykamy się w każdą środę na 2,3 godziny. Uczymy się pracować zespołowo. Poszerzamy zakres naszych wiadomości i umiejętności poprzez doświadczenia, eksperymenty, badania. Dobrze się przy tym bawimy. Wszystkie zajęcia dokumentujemy i opisujemy w e-kronice na portalu projektu. W ramach projektu otrzymaliśmy: tablicę interaktywną, projektor multimedialny, notebook, oprogramowanie, drukarkę, aparat cyfrowy, 2 flipcharty oraz mnóstwo materiałów biurowych. Czeka nas jeszcze badanie poziomu kompetencji oraz zadania projektowe w II i III klasie gimnazjum.

25 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google