Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 w Poznaniu ID grupy: 98/62_mf_g1 Opiekun: Anna Walkowiak Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr II rok szkolny 2010/2011

3 TEMATEM NASZEJ PREZENTACJI BYŁ: OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ KLASY NA POTRZEBY TEMATU PRZEPROWADZILIŚMY ANKIETĘ …OPRACOWANĄ PRZEZ NAS… WŚRÓD UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY.

4

5 Średnia arytmetyczna - iloraz sumy wszystkich wyników przez liczbę tych wyników, np. średnia liczb {4,5,6,7,3,5} wynosi (4+5+6+7+3+5): 6 = 30: 6 = 5 Modalna - wynik najczęściej występujący w danym zbiorze wyników. Modalna nosi też nazwę: moda, dominanta, wartość najczęstsza. Przykład: Modalną kolorów: (czerwony, pomarańczowy, zielony, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski) jest czerwony, ponieważ wystąpił najwięcej razy w tym zbiorze. ZDEFINIUJMY POJĘCIA, KTÓRYMI POSŁUGIWALIŚMY SIĘ W TRAKCIE ANALIZY ANKIETY.

6 Medianą nazywamy: – wynik znajdujący się pośrodku uporządkowanego zbioru wyników, jeśli liczba wyników jest nieparzysta Np. dla liczb (5,6,3,8,16) jest to 6, ponieważ gdy je uporządkujemy rosnąco (3,5,6,8,16) widzimy, że 6 znajduje się pośrodku. – średnią arytmetyczną dwóch wyników znajdujących się pośrodku uporządkowanego zbioru wyników, jeśli liczba wyników jest parzysta Np. gdy uporządkujemy liczby (19,8,22,27,4,4) to otrzymamy dwie wartości środkowe (4,4,8,19,22,27), dlatego musimy wyciągnąć średnią arytmetyczną z tych dwóch liczb, czyli (8+19):2=13,5 i ta liczba jest naszą medianą. Medianę nazywamy także wartością środkową.

7 PODZIELILIŚMY NASZĄ ANKIETĘ NA 5 DZIAŁÓW, KTÓRE TERAZ OMÓWIMY. JAKO PIERWSZY DZIAŁ WYBRALIŚMY INFORMACJE OGÓLNE. Wszystkie odpowiedzi wpisaliśmy do arkusza Excel, program okazał się bardzo przydatny w trakcie analizy wszystkich ankiet razem

8 Ankietę przeprowadziliśmy wśród 30 uczniów. Większość ankietowanych to kobiety.

9 ILOŚĆ MIESIĘCY Wszyscy ankietowani mają razem 5188 miesięcy. Średnia ilości miesięcy wynosi 172,9333 m-ca Modalna wynosi 174 miesiące

10 JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY KOLOR?

11 TERAZ ZASTANÓWMY SIĘ NAD STYLEM ŻYCIA NASZYCH KOLEGÓW

12 11 osób odpowiedziało tak co wśród 30 ankietowanych stanowi 11 : 30 * 100 % = 36,(6) % czyli 37 % CZY ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ ILE KALORII SPOŻYWASZ DZIENNIE? Ankietowani mieli do wybrania odpowiedzi tak i nie. Większość ankietowanych nie zdaje sobie sprawy ile spożywa kalorii dziennie. Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu.

13 ILE GODZIN ŚPISZ W CIĄGU DOBY? Ankietowani powiedzieli nam, ile godzin w ciągu doby śpi każdy z nich. Okazuje się, że 13 osób z 30 ankietowanych przesypia mniej niż 8 h na dobę co daje nam: 13 : 30 * 100% = 0,43 * 100% = 43%

14 JAK CZĘSTO JESZ W RESTAURACJACH TYPU FAST FOOD? Ankietowani mieli do wyboru wszystkie odpowiedzi podane w wykresie. Aż 6 ankietowanych je w restauracjach typu fast food częściej niż co dwa tygodnie, co stanowi: 6 : 30 * 100% = 0,2 * 100% = 20% ankietowanych

15 RESPONDENCI ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA DOTYCZĄCE ICH WOLNEGO CZASU UDZIELILI NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI.

16 ZEBRALIŚMY WSZYSTKIE WYNIKI W PROGRAMIE EXCEL …

17 Ulubionym gatunkiem muzyki dla największej ilości osób jest rock. Gatunek muzykiIlość osób Rock10 Hip - hop3 Inne8 Country1 House1 Pop7 Country oraz house jest ulubionym gatunkiem muzyki jedynie dla 3,(3)% osób każdy.

18

19 ULUBIONY SERIAL SerialIlość osób Dr House11 Top Gear2 M jak miłość4 Majka3 Inne10 Najbardziej lubianym serialem jest Dr House. Majka jest ulubionym serialem dla 10% osób.

20 Zastanówmy się Ile procent ankietowanych ogląda serial pt. Dr House?

21 CzasopismoIlość osób LOGO1 POPCORN4 Życie na gorąco2 BRAVO5 Inne18 Tylko jedna osoba w grupie czyta czasopismo LOGO Aż 60% osób czyta inne czasopisma niż wyżej wymienione.

22 ULUBIONE CZASOPISMO

23 JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY PRZEDMIOT W SZKOLE?

24 Obliczmy ile osób lubi biologię. JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY PRZEDMIOT W SZKOLE?

25 Uczeń ma średnio 39 lekcji w ciągu tygodnia. Najmniejszym wynikiem jest 35 lekcji. Największym wynikiem jest liczba 52 lekcji.

26 Średnia średniej ocen wynosi 4,692069. Najczęściej pojawiał się wynik 4,5. Najlepszą średnią była średnia 5,6. Najgorsza średnia wynosi 3,3. Medianą wszystkich wyników jest 4,8

27 Średnio na naukę w domu poświęca się 7,2(3) godziny. Najwyższy wynik wynosi 18 godzin. Najniższy wynik wynosi 1,5 godzin. Łącznie uczniowie uczą się 217 godzin. Ile godzin tygodniowo poświęcasz na w domu? na naukę w domu?

28

29 Większość ankietowanych stwierdziło, że do szkoły przybywa w ciągu 21-25 min. 16,6 % uczniów z domu do szkoły ma od 6 do 10 min. drogi. Kolejne 16,6 % nastolatków w 11-15 min. jedzie do szkoły. 13,3 % pytanych uczniów ma 16-20 min. drogi do szkoły. Powyżej 30 min. drogę do szkoły pokonuje 10% ankietowanych. 16,6 % uczniów jedzie do szkoły od 26 do 30 min. Najmniejsza ilość ankietowanych stwierdziła, że przybywa do szkoły w 1-5 min.

30 Najczęściej wybieranym czasem dojazdu do szkoły przez ankietowanych uczniów jest czas od 21 do 25 minut. Zaś najrzadziej wybieraną opcją z pośród 7 możliwych jest czas od 1-5 minut.

31

32 JAKI JEST TWÓJ KOLOR OCZU? Niestety dla zbioru koloru oczu nie możemy wyznaczy średniej arytmetycznej ani mediany, natomiast możemy wyznaczyć modalną. A więc wartością najczęstszą w tym zbiorze danych będzie kolor niebieski.

33 JAKI JEST TWÓJ ROZMIAR BUTA? Wśród ankietowanych najczęstszym rozmiarem buta(modalną) był rozmiar 42. Zajmijmy się teraz średnią arytmetyczną danego zbioru danych: (1*36+ 2*37+3*38+4*39 +4*40+2*41+5*42+2*43+3*44+2*45) :30 = 1140:30= 38 Z kolei medianą w grupie 30 wyników po ich uporządkowaniu jest liczba (41+41):2= 41

34 BIBLIOGRAFIA www.matematyka.pl www.math.edu.pl Podręcznik: Matematyka 2001 dla klasy II gimnazjum WSiP

35 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google