Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: I LO im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim ID grupy: 97/67_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: AS_TP061 Laser, atomowe światło – pół wieku od odkrycia. Semestr/rok szkolny: Semestr 4 2011/2012

3 Skład grupy projektowej Krystian Alabrudziński Anna Chrałowicz Monika Galster Aleksandra Gołąbek Filip Jaworski Hanna Kąkolewska Aleksandra Kobylarek Agata Mazur Katarzyna Olszewska Kuba Siwiec

4 Atom [gr. átomos niepodzielny], najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne. Atom wodoru w stanie podstawowym, stan n = 1, l = 0, m = 0, odpowiada on zerowemu momentowi orbitalnemu (l = 0) Rys.R.Lisek ilustracje WN PWN SA

5 Przeciwnie niż to sugeruje etymologia (gr. atomos niepodzielny) atom ma strukturę złożoną; składa się z jądra o dodatnim ładunku elektrycznym otoczonego ujemnie naładowanymi elektronami; Atom

6 Model Bohra teoria budowy atomu, sformułowana w 1913 przez N.H.D. Bohra przyjmująca planetarny model atomu E. Rutheforda (dodatnio naładowane jądro i krążący wokół niego po orbicie kołowej elektron) oraz w celu usunięcia pewnych sprzeczności związanych z tym modelem ideę teorii kwantów M. Plancka.

7 Postulaty Bohra

8

9

10 Model Bohra

11 Oddziaływanie promieniowania i materii w procesach a) absorpcji, b) emisji spontanicznej, c) emisji wymuszonej.

12 Linie widmowe wodoru

13 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. LASER

14 urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;

15 zasada działania lasera jest oparta na wymuszonej emisji promieniowania elektromagnetycznego zachodzącej w układach atomów, jonów lub cząsteczek doprowadzonych przez tzw. pompowanie optyczne (wzbudzanie) do stanu inwersji obsadzeń odpowiednich poziomów energetycznych

16

17 Elektrony zderzają się z atomami helu, które następnie zderzają się z atomami neonu emitującymi światło w całej długości rury. Światło to przechodzi przez przepuszczalne okienka O i odbija się od zwierciadeł Z 1 i Z 2, przechodząc tam i z powrotem, i powodując silniejszą emisję światła przez atomy neonu. Część światła wydostaje się przez zwierciadło Z 2, tworząc wiązkę laserową LASER helowo-neonowy Budowa gazowego lasera helowo- neonowego. Przyłożone napięcie V powoduje przepływ elektronów przez rurę do wyładowań wypełnioną mieszaniną gazowego helu i neonu.

18 Cztery poziomy energetyczne atomów helu i neonu, kluczowe dla działania lasera helowo-neonowego. Akcja laserowa zachodzi pomiędzy poziomami neonu E 2 i E 1, gdy na poziomie E 2 znajduje się więcej atomów niż na poziomie E 1 LASER helowo-neonowy

19 LASER rubinowy

20 w technologii materiałów (precyzyjne cięcie, spawanie i wiercenie trudno topliwych materiałów, dynamiczne wyważanie, zautomatyzowane cięcie papieru, tkanin, tworzyw sztucznych itp. LASER wykorzystanie

21 do precyzyjnych pomiarów długości, odległości, pułapu chmur, stopnia zanieczyszczeń atmosfery, szybkości przepływu, prędkości ruchu obrotowego (żyroskop optyczny) itp.

22 do sterowania pracą maszyn roboczych, wytyczania torów wodnych w portach, chodników w kopalniach, do precyzyjnego pozycjonowania złożonych konstrukcji;

23 w medycynie i biologii (mikrochirurgiczne zabiegi okulistyczne, bezkrwawe zabiegi chirurgiczne, oczyszczanie zębów z próchnicy, usuwanie naczyniaków, zabiegi kosmetyczne)

24 do zapisywania i odtwarzania dźwięków i obrazów (CD, DVD);

25 w technice wojsk. (pomiar odległości, sterowanie bombami i pociskami, oświetlanie, specjalne metody rozpoznania i fotografowania;

26 w holografii;

27 w technologii chemicznej;

28 w telekomunikacji optycznej (łącze laserowe, telekomunikacja światłowodowa)

29 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google