Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3

4

5 Wszystkie społeczeństwa od czasów prehistorycznych aż do epoki komputerów starały się jakoś wyrażać ilości i porządki, czyli liczby. Historie tę, pełną wahań i przerw, można porównać z wydarzeniami takimi, jak: opanowanie ognia, wynalazek koła, maszyny parowej lub odkrycie elektroniki, gdyż jest to historia wielkiego wynalazku, a dokładniej bardzo długiej serii odkryć i powtórnych odkryć, zmierzającej do znanych nam dzisiaj cyfr i do dziesiętnego systemu numeracji, który jest współcześnie używany.

6 Babilońskich znaków używano w Mezopotamii około 5000 lat temu. Zachowały się do naszych czasów na glinianych tabliczkach. System babiloński może wydawać się skomplikowany, jednak w rzeczywistości Babilończycy potrzebowali tylko dwóch symboli – dla oznaczenia jedności i dziesiątek.

7 Starożytne cyfry egipskie były używane w Egipcie aż do wczesnych lat pierwszego tysiąclecia naszej ery. Był to system dziesiętny, często zaokrąglany w górę, zapisywany przy użyciu hieroglifów. System zapisu przez hieratykę wymuszał skończony zapis liczb.

8 Grecki system liczbowy jest systemem addytywnym używającym liter greckiego alfabetu do pokazywania liczb. Obecnie w Grecji jego zastosowanie ogranicza się do prezentowania liczebników porządkowych oraz w sytuacjach analogicznych do stosowania rzymskiego zapisu w kulturze zachodniej.

9 System rzymski zapisywania liczb jest systemem addytywnym, czyli wartość danej liczby określa się na podstawie sumy wartości jej znaków cyfrowych. Wyjątki od tej zasady to liczby: 4, 9, 40, 90, 400 i 900, do opisu których używa się odejmowania. Podczas zapisywania liczb w systemie rzymskim należy dążyć zawsze do tego, aby używać jak najmniejszej liczby znaków.

10 W kulturze żydowskiej do zapisu liczb używano symboli alfabetu hebrajskiego. W hebrajskim systemie zapisu liczb dodaje się wartości liczbowe, odpowiadające użytym literom alfabetu. Kolejność liter nie miała istotnego znaczenia. Jednak zazwyczaj liczby zapisywane były przy użyciu jak najmniejszej liczby znaków. Na początku był ten, który miał największą możliwą wartość liczbową. Ciekawostką jest, że Hebrajczycy zapisują symbole od prawej do lewej.

11 Indiańskie plemię Majów, które zamieszkiwało południowo-wschodnią część Meksyku, Gwatemalę i część Hondurasu stworzyło własny system zapisywania liczb. Majowie przywiązywali dużą wagę do matematyki, astronomii i filozofii. Wprowadzili pojęcie zera i opracowali system liczbowy pozycyjny przed wprowadzeniem symboli arabskich w Europie. Opracowali również własny kalendarz. Majowie stworzyli system dwudziestkowy, który opierał się na trzech symbolach: kropka, kreska i muszla. Znak kropki oznaczał jednostkę. Pozioma kreska oznaczała piątkę. Muszla oznaczała zero. Liczby zapisywano w postaci kombinacji kropek i kresek. Odpowiednio pogrupowane stanowiły podstawowy zestaw cyfr.

12 Chińczycy stosują system dziesiętny, w którym pierwszym dziesięciu cyfrom arabskim odpowiadają znaki:,,,,,,,, oraz. Używają również zera zapisywanego jako, lub zapożyczonym znakiem (w chińskim piśmie tradycyjnie nie ma okrągłych kształtów) i bez którego ich system zapisu długo był się w stanie obejść.

13 System zapisu liczby będący protoplastą systemu używanego przez nas, kształtował się na początku naszej ery w Indiach. W VI w. n.e funkcjonował tam już zapis pozycyjny przy podstawie 10. Pierwszym zastosowaniem liczb arabskich było nie zapisywanie liczb piórem, tylko umieszczanie ich na żetonach służących do wykonywania rachunku na liczydłach, tzw. abakach.

14 Dziesiętny system liczbowy, zwany też systemem decymalnym lub arabskim to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 10. Do zapisu liczb potrzebne jest więc w nim 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu. Część całkowitą i ułamkową oddziela separator dziesiętny. Np. zapis "5045,7" wynika z:

15 Kraszewski Jan, Jak liczyli starożytni Rzymianie. Matematyka 2012, nr 2, str. 33-34 Kraszewski Jan, Jak liczyli starożytni Żydzi. Matematyka 2012, nr 3, str. 31-32 Kraszewski Jan, Jak liczyli dawni Arabowie. Matematyka 2012, nr 4, str. 22-23 http://www.math.edu.pl/system-babilonski (dostęp 29 maja 2012r.) http://www.math.edu.pl/system-babilonski http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipski_system_liczbowy (dostęp 23 maja 2012r.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipski_system_liczbowy http://www.bazywiedzy.com/cyfry-rzymskie.php (dostęp 12 maja 2012r.) http://www.bazywiedzy.com/cyfry-rzymskie.php http://www.math.edu.pl/system-rzymski (dostęp 12 maja 2012r.) http://www.math.edu.pl/system-rzymski http://wieszwal.republika.pl/pliki/liczbyme.htm (dostęp 12 maja 2012r.) http://wieszwal.republika.pl/pliki/liczbyme.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84skie_liczebniki (dostęp 20 maja 2012r.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84skie_liczebniki http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfry_arabskie (dostęp 29 maja 2012r.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfry_arabskie http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99tny_system_liczbowy (dostęp 29 maja 2012r) http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99tny_system_liczbowy

16 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google