Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu

3 98/3_mf_G1

4 Matematyczno-fizyczna

5 Semestr II/ rok szkolny : 2010/2011

6 Zbadajmy stany skupienia

7

8 Był starożytnym, greckim pisarzem, mechanikiem, inżynierem. Tworzył katapulty, a również przyczynił się do powstania pierwszego termometru w 210 r. p.n.e.

9 Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku angielski fizyk, chemik i meteorolog. Jest twórcą prawa ciśnienia cząstkowego. Opisał też chorobę na którą cierpiał - daltonizm.

10 Żyjący na przełomie XIX i XX wieku brytyjski matematyk, przyrodnik i fizyk. Do jego głównych zasług należy teoria ciepła. Do jego wynalazków zalicza się elektrometr kwadrantowy, galwanometr zwierciadłowy, mostek Thomsona

11

12 CIAŁA STAŁE CIECZE GAZY

13

14 Gaz to substancja lotna; Nie ma określonego kształtu ani objętości; Przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje; Jest ściśliwy; Przykłady: tlen, azot, dwutlenek węgla, hel, wodór;

15

16 Ciecz to substancja o określonej objętości; Przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje; Słaba ściśliwość; Przykłady: woda, sok, mleko, olej, ropa naftowa, benzyna

17

18 Ciało stałe ma ściśle określony kształt i objętość; Ściśliwość ciał stałych jest szczątkowa; Typowo dzielimy je na: krystaliczne i bezpostaciowe; Przykłady: ołówek, budynki, plastelina, książka;

19

20 Plazma jest zbiorem zjonizowanych i neutralnych cząstek-współwystępują w nim zjonizowane atomy i elektrony, jednak cała objętość zajmowana przez plazmę z globalnego punktu widzenia jest elektrycznie obojętna. W stanie plazmy znajduje się ponad 99% materii tej części Wszechświata, która znajduje się w obszarze dostępnym dla ludzkiej obserwacji. Opór elektryczny plazmy, inaczej niż w metalach, maleje ze wzrostem jej temperatury.

21 Planowane są badania plazmy RF, która mogłaby służyć jako źródło wolnych rodników z zastosowaniem do niszczenia bakterii i wirusów Błyszczące gwiazdy, które są gigantycznymi kulami plazmowymi, odbijają one fale radiowe, dzięki czemu można oglądać telewizję czy słuchać radia Plazma znajduje się też w lampach jarzeniowych, płomieniach palnika, kuchni gazowej

22

23 Topnienie -zjawisko fizyczne, polegające na przejściu substancji ze stanu stałego, w stan ciekły; zachodzi w stałej temperaturze zwanej temperaturą topnienia ( dla wody 0 ° C).

24 Krzepnięcie -proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały. Krzepnięcie wielu substancji zachodzi w określonej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia (dla wody 0 °C).

25 Parowanie (ewaporacja) - proces zmiany stanu skupienia z cieczy na gaz, zachodzący z reguły na powierzchni cieczy. Parowanie w całej objętości cieczy określane jest jako wrzenie.

26 Skraplanie ( kondensacja) – zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą. Przeciwieństwo parowania.

27 o Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

28 Resublimacja jest procesem odwrotnym do sublimacji. W wyniku resublimacji wody (pary wodnej) powstaje szron, szadź.

29

30 Rozszerzalność temperaturowa(cieplna, termiczna) ciał-zwiększanie objętości ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszanie ich objętości w miarę obniżania temperatury. Ogrzane ciała stałe, ciecze, gazy zwiększają swoją objętość, gdyż ich cząsteczki po dostarczeniu im ciepła poruszają się szybciej.

31 Największą rozszerzalnością odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależy od rodzaju substancji. Wiedza o rozszerzalności ciał ma duże zastosowanie w praktyce.

32

33 Połączenia szyn kolejowych. W zimie przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy. Natomiast w lecie przy wysokich temperaturach odstępy są niemal niewidoczne.

34 Stalowe konstrukcje mostów, które rozszerzają się wraz ze wzrostem temperatury oraz stalowe rolki, na których oparte są te konstrukcje.

35 Taśma bimetalowa. Jest ona wykonana z połączonych ze sobą pasków z dwóch różnych metali (inwaru i mosiądzu). Podczas ogrzewania taśmy część wykonana z mosiądzu rozszerza się bardziej niż część wykonana z inwaru. Skutkiem tego jest wygięcie taśmy bimetalowej, która ma zastosowanie w różnego rodzaju urządzeniach.

36 Wykorzystajcie w doświadczeniu metalową kulkę, która swobodnie przechodzi przez tzw. pierścień Gravesanda. Ogrzejcie kulkę w płomieniu świecy. Czy kulka równie łatwo przechodzi przez pierścień? Następnie wystudźcie kulkę, wkładając ja do zlewki z zimną wodą. Ponownie włóżcie do pierścienia. Co teraz obserwujecie?

37 Przygotujcie drewnianą podstawkę, na której umieszcza się dwie szpileczki, w takiej odległości, jak średnica monety dwuzłotowej. Następnie wrzućcie pieniążek do zlewki z wrzątkiem. Wyjmijcie ją ostrożnie szczypcami i spróbujcie przesunąć ją pomiędzy szpilkami. Co zauważyliście?

38

39

40 Zjawisko objętościowej rozszerzalności temperaturowej cieczy znalazło praktyczne zastosowanie w termometrach cieczowych. Termometr taki zbudowany jest z bardzo cienkiej szklanej rurki zakończonej zbiorniczkiem zawierającym ciecz. Wraz ze wzrostem temperatury ciecz rozszerza się i jej poziom w rurce podnosi się. Przy obniżeniu temperatury ciecz kurczy się i jej poziom w rurce obniża się. Wzdłuż rurki umieszczana jest skala, dzięki której możemy odczytać temperaturę.

41

42 Zjawisko rozszerzalności cieplnej gazów można wykorzystywać, naprawiając w prosty sposób zgniecioną piłeczkę pingpongową. Powietrze wewnątrz ogrzanej piłeczki rozszerza się i nadaje jej poprzedni kształt.

43 Balon zwiększa swoje rozmiary i może pęknąć, gdy z zimnego otoczenia przyniesiemy go do ciepłego pokoju.

44 Pomoce: kolba, balonik, czajnik, woda, zlewki. Instrukcja: 1.Wylot balonika naciągnij na szyjkę kolby. 2.Wstaw kolbę do gorącej wody. 3.Następnie przełóż kolbę do zimnej wody. Co obserwujesz?

45

46

47 o Ciepło właściwe informuje nas o tym, ile ciepła (energii) należy dostarczyć, aby ogrzać 1kg substancji o 1 K (1 o C). Gdzie: c = ciepło właściwe; Q = ciepło; m = masa; ΔΤ = różnica temperatur

48 W UKŁADZIE SI JEDNOSTKĄ CIEPŁA JEST DŻUL NA KILOGRAM RAZY KELWIN.

49 Oblicz energię, którą trzeba dostarczyć, aby ogrzać szklankę wody (250g) od temperatury 20 o C do 50 o C.

50 ΔΤ = Δt ΔΤ= 50 o C– 20 o C=30 o C=30K m = 250g = 0,25 kg c = 4200 Q = ? Q = c · m · ΔΤ Q = 4200 · 0,25 · 30 Q = 31500J = 31,5kJ Dane i szukane:Rozwiązanie: Odp.: Aby ogrzać wodę, należy dostarczyć 31,5 kJ ciepła.

51 Jaką masę ma kawałek miedzi, jeżeli aby podgrzać go o 150K trzeba dostarczyć do niego10800J? Ciepło właściwe miedzi wynosi 380.

52 ΔΤ=150K Q=10800J C= 380 m=? Dane i szukane: Rozwiązanie: m 0,19 [kg] Odp.: Ten kawałek miedzi waży ok. 0,19 kg, czyli 190 gram.

53

54 W zakresie od 0°C do 4°C objętość wody maleje przy wzroście temperatury. Woda ma swoje święto – 22 marca.

55 Najprawdopodobniej pierwszym uczonym, który udowodnił, że powietrze zwiększa swoją objętość przy podgrzewaniu, był żyjący w III w p.n.e. Filon z Bizancjum. Połączył on wydrążoną kulę z naczyniem pełnym wody. Gdy słońce podgrzewało kulę, powietrze wydostawało się z niej, powodując bulgotanie wody w naczyniu.

56 Gitarzyści w czasie występów bardzo często muszą stroić gitary, ponieważ ich metalowe struny ogrzane np. silnym światłem reflektorów rozszerzają się, co powoduje rozstrojenie instrumentu.

57 Ź RÓDŁA o http://www.itforus.oeiizk.waw.pl http://www.itforus.oeiizk.waw.pl o http://stany-skupienia.bizhat.com http://stany-skupienia.bizhat.com o http://www.profesor.pl http://www.profesor.pl o http://www.edukacja.edux.pl http://www.edukacja.edux.pl o http://wiki.wolnepodreczniki.pl http://wiki.wolnepodreczniki.pl o PPUParkBielsko-Biała; Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne; T. Szymczyk, St. Rabiej, A. Pielesz o Zamkor; Świat fizyki część 1; pod redakcją B. Sagnowskiej

58


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google