Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy: B4 Lokalizacja: Białystok Opiekun: mgr Iwona Skrodzka Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Dostałem wypłatę Semestr/rok szkolny: semestr V/ rok 2011/2012

3

4 PRACA możliwość budowania relacji międzyludzkich źródło dochodów możliwość samorealizacji źródło zadowolenia i satysfakcji sposób organizacji czasu

5 źródło dochodów Podejmujemy pracę, aby zdobyć środki do życia. Za zarobione pieniądze możemy kupić to, co jest nam niezbędne do życia, możemy zaspokoić swoje potrzeby.

6 sposób organizacji czasu Praca wypełnia nam wiele godzin naszego życia. Jeżeli pracujemy, staje się ona osią organizacji naszego dnia. Wstajemy rano, wykonujemy zadania zawodowe, po południu odpoczywamy, w weekendy mamy czas na relaks. Jeżeli podejmujemy pracę w systemie zmianowym, inaczej wygląda organizacja naszego dnia. W przypadku zawodów, które nie wymagają sztywnych godzin pracy, to na nas spoczywa obowiązek organizacji własnego czasu pracy.

7 źródło zadowolenia i satysfakcji Praca, szczególnie taka, która jest zgodna z naszymi zainteresowaniami, może być nie tylko źródłem dochodów, ale również źródłem przyjemności oraz okazję do poznawania nowego i ćwiczenia posiadanych umiejętności. Jeżeli człowiek robi to, co lubi, chętnie chodzi do pracy, a wysokość wynagrodzenia często nie jest w takim wypadku najważniejsza.

8 możliwość budowania relacji międzyludzkich Większość zawodów wymaga współdziałania z innymi ludźmi. Właściwe relacje międzyludzkie w pracy mogą zwiększyć zadowolenie z wykonywanego zawodu. Podobnie jak w szkole, jeżeli masz dobre kontakty z kolegami, chętnie przychodzisz do szkoły, współdziałasz z nimi, przebywasz w ich towarzystwie.

9 możliwość samorealizacji Powodem, dla którego ludzie poszukują i podejmują konkretną pracę, jest często przekonanie, że właśnie w takiej pracy mogą najlepiej wykorzystać zwoje umiejętności i predyspozycje. Jeżeli praca nie spełnia ich oczekiwań, poszukują innej, w której mogliby osiągnąć sukces. Osiągnięcie wcześniej założonego celu lub sukcesu w pracy nazwane jest samorealizacją.

10 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA ZASOBY NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWSKA ROLNICTWO BUDOWNICTWO PRODUKCJA ŁĄCZNOŚĆ I ŚRODKI PRZEKAZU PRACA BIUROWA USŁUGI DLA LUDNOŚCI FINANSEHANDEL KULTURA I SZTUKA NAUKA SŁUŻBA ZDROWIA OŚWIATA TURYSTYKA I REKREACJA TRANSPORT SŁUŻBA PUBLICZNA

11

12 1.mężczyźni 2.kobiety Wykres 1. Pracujący według płci w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl

13 Wykres 2. Pracujący według sektorów ekonomicznych w roku 2009 1.sektor rolniczy 2.sektor przemysłowy 3.sektor usługowy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl

14 Wykres 3. Bezrobotni według płci w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl 1.mężczyźni 2.kobiety

15 Wykres 4. Bezrobotni według wykształcenia w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl 1. wyższe 2. policealne, średnie zawodowe 3. średnie ogólnokształcące 4. zasadnicze zawodowe 5. gimnazjalne i poniżej

16

17 Wykres 5. Pracujący według płci w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl KOBIETY MĘŻCZYŹNI

18 Wykres 6. Pracujący według wykształcenia w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl WYŻSZE POLICEALNE ORAZ ŚREDNIE ZAWODOWE ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZE ZAWODOWE GIMNAZJALNE, PODSTAWOWE I NIŻSZE

19 Wykres 7. Bezrobotni według płci w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl KOBIETY MĘŻCZYŹNI

20 Wykres 8. Bezrobotni według wykształcenia w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl WYŻSZE POLICEALNE, ŚREDNIE ZAWODOWE ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZE ZAWODOWE GIMNAZJALNE I PONIŻEJ

21 Wykres 9. Bezrobotni według wieku w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl 24 LATA I MNIEJ 25 - 34 LATA 35 - 44 LATA 45 - 54 LATA 55 LAT I WIĘCEJ

22

23 Źródło: http://www.mbp.ohp.pl/index.php/

24

25

26

27

28

29

30 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google