Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie - wykład 2 1.Struktura kwasów nukleinowych ( DNA i RNA) 2.Dwuniciowa helisa DNA ( typy helis DNA) 3.Rodzaje i funkcje RNA (podział funkcyjny;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie - wykład 2 1.Struktura kwasów nukleinowych ( DNA i RNA) 2.Dwuniciowa helisa DNA ( typy helis DNA) 3.Rodzaje i funkcje RNA (podział funkcyjny;"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie - wykład 2 1.Struktura kwasów nukleinowych ( DNA i RNA) 2.Dwuniciowa helisa DNA ( typy helis DNA) 3.Rodzaje i funkcje RNA (podział funkcyjny; wielkość cząsteczek) 4.Właściwości kwasów nukleinowych - stabilność, wpływ niskiego i wysokiego pH, denaturacja chemiczna, denaturacja termiczna, gęstość) 5. Metody izolacji kwasów nukleinowych (założenia i etapy) 6. CTAB dla DNA, TRIZOL (TRI) dla RNA; zestawy komercyjne 7. Ocena stopnia czystości i ilości preparatów DNA i RNA -Pomiary spektrofotometryczne -Elektroforeza w żelu agarozowym;

2 TYPY HELIS DNA Dwuniciowe helisy A, B, Z Forma B - DNA – prawoskrętna, zidentyfikowana przez Watsona i Cricka występuje in vivo w każdym DNA; Forma A - DNA – prawoskrętna, powstaje w warunkach niskiej wilgotności, jej struktura jest szersza i krótsza niż formy B in vivo hybrydach DNA-RNA Forma Z - DNA – lewoskrętna, powstaje w dwuniciowym DNA, w którym zasady pirymidynowe i purynowe występują po sobie na przemian np. CGCGCG; w normalnym DNA tworzy się b. rzadko. A B Z

3 IZOLACJA CAŁKOWITEGO DNA 1.Izolacja DNA z zastosowaniem fenolu i chloroformu; 2.Izolacja z wysoleniem białek 3.Izolacja poprzez związanie z nośnikiem, odmycie zanieczyszczeń i uwolnienie DNA ( zestawy komercyjne – izolacja DNA na kolumienkach)

4 ETAPY IZOLACJI DNA 1.Fizyczne zniszczenie struktury tkankowej i komórkowej materiału biologicznego, tzw. homogenizacja. 2.Uwolnienie DNA - DNA chroniony jest w komórce w różnych błonowych strukturach subkomórkowych, takich jak np.: jądro, mitochondria. W celu degradacji błon komórkowych i białek, do buforów ekstrakcyjnych dodawane są różne detergenty. 3.Usunięcie zdegradowanych elementów komórkowych. 4.Oddzielenie DNA (wytrącanie) od związków użytych na wcześniejszych etapach izolacji, (detergentów, soli). 5.Przygotowanie DNA do przechowywania.

5 IZOLACJA CAŁKOWITEGO RNA ZASADA: Izotiocyjanian guanidyny należy do substancji najefektywniej denaturujących białka. Jest on także silnym inhibitorem rybonukleaz. Metoda ta opiera się na ekstrakcji izotiocyjaninem guanidyny i mieszaniną fenol/chloroform w środowisku kwasowym.

6 Czystość preparatów DNA i RNA Czystość preparatów DNA i RNA można określić obliczając stosunek: A260/A280nm; Czysty DNA ma A260/A280 nm= 1.8; czysty RNA = 2.0; Wartość A260/A280 = 1.5 oznacza zanieczyszczenie białkiem w około 50 %.

7 Elektroforeza w żelu agarozowym Agaroza Polisacharyd oczyszczany z glonów morskich (krasnorostów); Właściwości agarozy / żelu agarozowego: -transparentność –dobrze widoczne rozdzielane fragmenty - brak obecności DNaz /RNaz - niski punkt topnienia - wysoka wytrzymałość żelu - wysoka rozdzielczość produktów PCR oraz fragmentów DNA w zakresie 100 -10 000 pz( szeroki zakres stężeń) - bardzo niskie tło fluorescencji przy barwieniu bromkiem etydyny


Pobierz ppt "Podsumowanie - wykład 2 1.Struktura kwasów nukleinowych ( DNA i RNA) 2.Dwuniciowa helisa DNA ( typy helis DNA) 3.Rodzaje i funkcje RNA (podział funkcyjny;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google