Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOP – przemocy i agresji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOP – przemocy i agresji"— Zapis prezentacji:

1 STOP – przemocy i agresji
Pedagogizacja rodziców Opracowanie: mgr Anna Herbut

2 Przemoc i agresja- uwagi wstępne
nie są domeną pospolitej przestępczości subkultur młodzieżowych i więziennych. Przeniknęły nasze życie codzienne. Niepokojący jest fakt, że zjawisko agresji nie wiąże się wyłącznie ze światem dorosłych ludzi, lecz dotyczy także młodzieży.

3 Przemoc i agresja- uwagi wstępne
Zjawisko przemocy nasila się każdego roku i jest obecne zarówno w domach, szkole oraz na ulicy. Przejawiana w różnym nasileniu i formach staje się niewątpliwie problemem społecznym.

4 Definicje agresji i przemocy
Przemoc, agresja, jakie są wzajemne relacje między tymi pojęciami ? W potocznym znaczeniu termin agresja oznacza wrogie ruchy i zachowania mające na celu wyrządzenie komuś szkody, straty czy bólu. Agresja ( z łac. agressio – napaść) w psychologii oznacza działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew. Celem agresji jest wyrządzeni szkody przedmiotowi agresji, określonym osobom lub grupom. Agresja to trwała motywacja do zachowania w sposób intencjonalnie przynoszący szkodę i cierpienie innym osobom, występująca na podłożu emocji ( irytacji, gniewu) rozwijająca się wraz z rozwojem psychicznym jednostki.

5 Definicje agresji i przemocy
Przemoc jest zachowaniem agresywnym i jednocześnie destruktywnym w stosunku do innej osoby lub grupy osób. Przemoc to każdy zamach na swobody jednostki. Przemoc to takie zachowania jednostki lub grupy, w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. Przemoc może mieć charakter instrumentalny ( środek do realizacji określonych celów) lub bezinteresowny ( poszukiwanie zadowolenie w znęcaniu się nad innymi ) oraz indywidualny i zbiorowy.

6 Agresja i przemoc – ich wzajemne relacje AGRESJA Rdzeń „ gress” oznacza ruch , przedrostek „ag” kierunek= aktywność, ruch Agresja konstruktywna = rozwój, ruch do przodu, sięganie po coś, ruch akceptowany społecznie, w celu zaspokojenia swoich potrzeb lub potrzeb grup ludzi, czasami łamiąca normy społeczne. Rzadko ma charakter przestępczy Agresja destruktywna = przemoc, zachowania godzące w swobody jednostki nie zawsze mające charakter przestępczy, np.. Przemoc emocjonalna, instytucjonalna. Powinna być zaliczana do zachowań przestępczych

7 Formy agresji: BEZPOŚREDNIA:
ma postać agresji fizycznej, werbalnej i ekspresywnej POŚREDNIA: to najczęściej agresja werbalna, jawna i ukryta np.agresywne marzenia

8 Formy przemocy Fizyczna: bicie, popychanie, dręczenie fizyczne ( tortury) Emocjonalna: wywieranie presji psychicznej, poniżanie, szantaż emocjonalny ( będę Cię kochać, jeśli ...) Społeczna: presja kolegów grupy, przymus grupowy, presja społeczna.

9 Przyczyny agresji i przemocy
Gwałtowne zmiany społeczne Dostępność podkultur przestępczych Materializm i konsumpcjonizm Bezrobocie i poszerzanie się sfery ubóstwa Temperament dziecka Niepowodzenia w osiąganiu ważnych celów życiowych Eksponowanie przemocy i okrucieństwa w mass-mediach Gwałtowny rozwój elektronicznych środków przekazu, np. gry komputerowe, Internet Kryzys rodzinny Błędy wychowawcze rodziców

10 Co robić, żeby przeciwdziałać agresji i przemocy wśród młodzieży?
Częściej, więcej i aktywnie rozmawiać z rodzicami i ich dziećmi na temat agresji i przemocy oraz sposobach radzenia sobie Analizować dostępną literaturę Uczyć młodzież współpracy Doskonalić nauczycieli, rodziców, uczniów Współpracować z fachowcami, np. psycholog, pedagog Nagradzać za „dobre”- karać za „złe” – KONSEKWENTNIE Zaangażować młodzież w działalność charytatywną, kluby zainteresowań Większa kontrola np. podczas przerw w szkole


Pobierz ppt "STOP – przemocy i agresji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google