Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewelina Kapica Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne semestr I Zamość 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewelina Kapica Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne semestr I Zamość 2007."— Zapis prezentacji:

1 Ewelina Kapica Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne semestr I Zamość 2007

2 M ądrości życiowe

3 O d muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Paul Claudel

4 Ż ycie bez radości to lampka bez oliwy. Walter Scott

5 N ajważniejsza wyprawa w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. Henry Boye

6 G dzie Bóg nas posiał tam mamy kwitnąć. F. Pastorelli

7 R óżnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. Jan Paweł II

8 P odziwiać należy czyny nie słowa. Demokryt

9 D obry przyjaciel jest wielkim darem nieba. Ignacy Krasicki

10 J a nie wierzę... ja wiem. Kard. Stefan Wyszyński

11 Ż ycie jest chwilą wieczności. Plutarch

12 K ochaj, aby żyć i żyj, aby kochać. Dionisios Solomos

13 N ajpiękniejsze cuda powstają w największej ciszy. Wilhelm Raabe

14 N ie szczędź czasu na to, aby być szczęśliwym. Phil Bosmans

15 S łońce nie omija nikogo. Nie ominie i Ciebie, chyba, żebyś się skrył w cieniu. Phil Bosmans

16 D zisiaj jest uczniem wczoraj. Tomasz Fuller

17 M ierzy się ponad cel, by trafić do celu. Karol Bunsch

18 O d kwiatu żąda się zapachu, od człowieka- uprzejmości. Przysłowie hinduskie

19 S zczęście jest jak motyl, im bardziej go szukasz, tym szybciej ucieka, ale gdy tylko zwrócisz się ku innym sprawom, usiądzie Ci na ramieniu. Ania

20 S zukasz szczęścia? Nie musisz iść daleko- ono jest w Tobie. Po prostu słuchaj swego serca. Paulo Coelho

21 G dyby zawsze było się szczęśliwym, nie sprawiałoby to żadnej przyjemności. J. Deval

22 W szystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. Arthur Schopenhauer

23 S ą rzeczy, w które trzeba uwierzyć, aby je zobaczyć. Miguel de Cervantes

24 W yobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą. Karel Capek

25 P o każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo. Phil Bosmans

26 D ziękuję za uwagę.

27 Przygotowała E welina K apica


Pobierz ppt "Ewelina Kapica Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne semestr I Zamość 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google