Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty programowania w języku Python

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty programowania w języku Python"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Przypomnienie wiadomości ze Spotkania 1 Języki programowania interpretowane kompilowane Python HTML PHP C C++ Pascal

2 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Zalety Pythona Prosty do czytania i pisania kod Wszechstronny – nadaje się do wielu różnych zastosowań (Google napędzane jest Pythonem!:) Natychmiastowe działanie programu ułatwia modyfikacje/poprawki Brak konieczności deklarowania typu (rodzaju) obiektów

3 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe komendy i operacje print – „drukowanie” (wywoływanie) obiektów import – odwoływanie się do biblioteki/skryptu Pythona def – definiowanie funkcji * - mnożenie + - dodawanie - odejmowanie / - dzielenie ** - potęgowanie == równość < mniejsze od > większe od => większe bądź równe =< mniejsze bądź równe = oznacza przypisanie (podstawienie)

4 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Instrukcje sterujące Instrukcja if (jeżeli) if (warunek): wykonaj jakąś operację/operacje elif (inny warunek): wykonaj inną operację/inne operacje else: (jeśli ani pierwszy ani drugi warunek nie zostaną spełnione) zrób coś jeszcze innego

5 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Instrukcje sterujące Instrukcja for (powtarzanie czynności) for (warunek początkowy, warunek końcowy, krok) : wykonaj jakąś operację/operacje

6 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Instrukcje sterujące Instrukcja while (powtarzanie czynności dopóki spełniony jest warunek) while (warunek jest prawdziwy) : wykonaj jakąś operację/operacje

7 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Liczby Całkowite, rzeczywiste (ułamki dziesiętne)

8 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Ciągi znaków (teksty) zapisywane w ” ” lub ‘ ’ Tekst1=”To jest tekst” Tekst2=‘To też jest tekst’

9 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Listy obiektów – zapisywane w [ ], zmienialne Lista=[1,2,3,’tekst’,3.14] Lista[0]=1 Lista[0:2]=[1,2,3] Zmienianie zawartości listy przez przypisanie Lista[0]=‘z’ Da w efekcie Lista=[‘z’,2,3,’tekst’,3.14]

10 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Słowniki obiektów – zapisywane w { } Legitymacja={‘imie’: ’Mikolaj’, ‘pesel’ : } Legitymacja.keys() = [‘imie’,’pesel’]  słowa kluczowe słownika Legitymacja.values()=[‘Mikolaj’, ]  definicje słów kluczowych

11 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Krotki – niezmienialne listy, zapisywane w ( ) czerwony=(255,0,0) zielony=(0,255,0) Konwersja listy do krotki tuple(Lista) Konwersja krotki do listy list(czerwony)

12 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Podstawowe obiekty/klocki do budowania programów Pliki O nich już wkrótce 

13 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Tresura żółwia czyli proste zadanie z robotyki import turtle zolw=turtle.Pen() Kierunki w języku angielskim: Up – do góry Forward – naprzód Backward – wstecz Down – w dół Left – w lewo Right – w prawo

14 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Tresura żółwia czyli proste zadanie z robotyki Sterowanie żółwiem: zolw.Kierunek(dlugość kroku lub kąt jeśli skręcamy w lewo/prawo)

15 Warsztaty programowania w języku Python
Spotkanie 2 Kończymy program (i dzisiejsze zajęcia) exit()


Pobierz ppt "Warsztaty programowania w języku Python"

Podobne prezentacje


Reklamy Google