Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P O D S T A W Y P R O G R A M O W A N I A komputer program – obliczenia – decyzje – przetwarzanie danych – wizualizacja – sterowanie program zapis algorytmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P O D S T A W Y P R O G R A M O W A N I A komputer program – obliczenia – decyzje – przetwarzanie danych – wizualizacja – sterowanie program zapis algorytmu."— Zapis prezentacji:

1 P O D S T A W Y P R O G R A M O W A N I A komputer program – obliczenia – decyzje – przetwarzanie danych – wizualizacja – sterowanie program zapis algorytmu algorytm – obliczeniowy – decyzyjny – przetwarzania danych – sterowania

2 Problem Algorytm Program Komputer Rozwiązanie Dane Problem Algorytm Program Komputer Sygnały Sterujące Dane Pomiarowe Raporty

3 Problem Algorytm Program Komputer Użytkownik Dane Rezultaty

4 dane i struktury danych – rodzaje danych : liczbowe, tekstowe, graficzne, dźwiękowe,... – typy danych : sposób reprezentacji rola w programie

5 zmienne { nazwa, wartość } i j x y x1 k125 Alfa Cena CenaMleka Imie_Ojca x := 1 x 1 x = 1 x = x + 1 x t+1 = x t + 1 x = 7 y = -12 x = y + 5 x = y – x + 1 – wartość jest zapisywana w pewnym obszarze pamięci komputera

6 d0 d1 d2... dn 0 1 2 n W jednowymiarowe : W [ 4 ] W [ i ] struktury danych – tablice jednowymiarowe

7 D 0 1 k 01w01w dwuwymiarowe : D[ wie ] [ kol ] D[ 5 ] [ 2 ] D[ a ] [ b ] trójwymiarowe : T [ mat ] [ wie ] [ kol ] T [ 2 ] [ 5 ] [ 12 ].. D00 D01... D0k D10 D11... D1k Dw0 Dw1... Dwk...... – tablice wielowymiarowe

8 listy D1 D0 Dn jednokierunkowa D0 D1 Dm dwukierunkowa

9 stos, kolejka rekord Kowalski Stanisław 88311201234 42547,54 Podatnik Nazwisko Imię Pesel DochódRoczny PodatnikAktualny. Nazwisko PodatnikAktualny. DochódRoczny tablice rekordów Podatnicy [ 12435 ]. Nazwisko Podatnicy [ 32343 ]. Pesel

10 zapisywanie algorytmów pisanie programów – język naturalny – notacja graficzna schematy, diagramy – języki programowania schematy blokowe ( sieci działań ) (PN-75/E-01226) Start Stop Operacja NIE Warunek TAK kk

11 Start Stop Wykonaj wszystkie operacje programu

12 – program liniowy : y = x - 5 x 2 + 1 wczytaj wartość x wyprowadź wartość y Start Stop y = x y = y – 5 z = x z = z * x z = z + 1 y = y / z y =( x - 5 ) /( x * x + 1 )

13 – program z rozgałęzieniami : MAX ( a, b, c ) StartStop wczytaj a, b, c T N wyprowadź a T N N T wyprowadź cwyprowadź b a > b a > c b > c

14 – pętla ( iteracja ) pętla wyliczeniowa ustalenie wartości początkowej licznika powtórzeń N wykonanie treści pętli zmiana wartości licznika powtórzeń N czy licznik powtórzeń N osiągnął wartość graniczną NIE TAK

15 S = i = 1 n aiai Kolejność danych: n, a 1, a 2,... a n Start S = 0 wczytaj n wczytaj a S = S + a n = n – 1 n > 0 wyprowadź S Stop NIE TAK a 1 + a 2 +... + a n

16 pętla warunkowa ustalenie wartości początkowych wykonanie treści pętli czy warunek zakończenia jest spełniony T N

17 Zgadnij liczbę. Start X = losuj ( 1, 10 ) K = 0, Z = 0 N T wyświetl tekst " Zgadnij liczbę od 1 do 10 : " K = K + 1 wczytaj Z wyświetl K Stop X == Z

18 programowanie strukturalne struktury sterowania : – predykat ( blok decyzyjny, warunkowy ) W – iteracja ( pętla ) War_Pocz Treść W

19 modularyzacja programu Start wczytywanie danych wejściowych przetwarzanie danych wyprowadzanie wyników Stop

20 Start Stop wczytaj poleceniewykonaj polecenie czy polecenie zakończenia T N

21 JĘZYKI PROGRAMOWANIA – język A = { a 1, a 2,..., a n } alfabet W = A * zbiór ciągów L W zbiór słów języka – analiza leksykalna – analiza składniowa – analiza semantyczna – imperatywne języki programowania – deklaratywne języki programowania – język wewnętrzny, asembler – języki programowania wysokiego poziomu

22 program w języku wysokiego poziomu translator ( kompilator ) przekład w języku wewnętrznym program w języku wysokiego poziomu interpreter kompilacja interpretacja

23 – początki języków programowania : FORTRAN COBOL ALGOL – języki programowania strukturalnego : C Pascal Ada PL/1 – języki programowania obiektowego : C++ C# Object Pacal Java – języki opisu dokumentów i stron www : HTML XML PHP JAVA SCRIPT – języki specjalizowane LISP SIMULA Prolog Clipper


Pobierz ppt "P O D S T A W Y P R O G R A M O W A N I A komputer program – obliczenia – decyzje – przetwarzanie danych – wizualizacja – sterowanie program zapis algorytmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google