Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IBM Tivoli Storage Manager

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IBM Tivoli Storage Manager"— Zapis prezentacji:

1 IBM Tivoli Storage Manager
Andrzej Bugowski

2 Agenda Problemy klientów Rozwiązanie: IBM Tivoli Storage Manager
Cechy i korzyści Przegląd programu Tivoli Storage Manager Integracja produktu Podsumowanie korzyści

3 Informacja jest paliwem dla biznesu na żądanie
Informacja jest niezmiernie cennym - i kosztownym - zasobem Organizacje szukają sposobów na zmniejszenie ryzyka, zredukowanie kosztów i zwiększenie elastyczności

4 Problemy klientów Złożone środowiska biznesowe potrzebują lepszych możliwości zabezpieczania danych i ich odzyskiwania w przypadku wystąpienia awarii. Ilość danych, które muszą być zarządzane i zabezpieczane, rozrasta się do poziomu, po przekroczeniu którego konieczne jest zastosowanie zautomatyzowanych narzędzi Konsolidowanie funkcji biznesowych, serwerów i pamięci masowej przyczynia się do rozrastania heterogenicznych środowisk pamięci masowej, które są trudne w zarządzaniu Ograniczone zasoby ludzkie wymagają stosowania zautomatyzowanych narzędzi pozwalających wdrożyć spójne procedury na różnych platformach, minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia błędu popełnionego przez człowieka i zwiększając ilość pamięci masowej, która może być zarządzana przez jednego administratora Spełnianie celów poziomu usług i udostępnianie prawie ciągłej dostępności wymaga od organizacji IT zmniejszania ilości danych i skracania czasu niezbędnego do wykonania kopii zapasowej przy jednoczesnym zachowaniu wszechstronnych i precyzyjnych możliwości odtwarzania …IBM Tivoli Storage Manager skupia się na wykonywaniu czynności chroniących dane, takich jak tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych i archiwalnych, zarządzanie miejscem, planowanie i przywracanie po wystąpieniu awarii

5 Problemy klientów Niewydajne zarządzanie pamięcią masową ma negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach, obniżając zyski Szefowie firm muszą stawiać czoła ciągle zwiększającej się złożoności prowadzenia biznesu i rosnącym kosztom tworzenia kopii zapasowych aplikacji o strategicznym znaczeniu dla działania przedsiębiorstwa Cenne zasoby IT są przeznaczane do wykonywania czasochłonnych operacji ręcznego tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych i archiwalnych w wielu środowiskach aplikacyjnych Użytkownicy doświadczają wydłużających się czasów przestoju podczas odtwarzania danych, które nie może być szybko wykonane Administratorzy pamięci masowej są zainteresowani zmniejszaniem czasu niezbędnego do utworzenia kopii zapasowej i odtwarzania przy użyciu dostępnych zasobów

6 Wartość rozwiązania Tivoli Storage Manager…
Korzyści Produkt IBM Tivoli Storage Manager jest wartością dodaną dla całego przedsiębiorstwa Wartość rozwiązania Tivoli Storage Manager… Jednostkom organizacyjnym zależnym od dostępności danych i szybkiego odtwarzania danych aplikacji produkt Tivoli Storage Manager oferuje pełną i precyzyjną ochronę danych. Menedżerom i administratorom odpowiedzialnym za ochronę danych korporacyjnych produkt Tivoli Storage Manager oferuje wysoko zautomatyzowane, centralnie zarządzane rozwiązanie upraszczające pracę w środowisku heterogenicznym i optymalizujące zasoby sieciowe i pamięci masowej. Produkt Tivoli Storage Manager jest zestawem programów służących do tworzenia kopii zapasowych, archiwów, odtwarzania, zarządzania pamięcią masową i planowania odtwarzania po wystąpieniu awarii. Zapewniane środowisko jest wysoko zautomatyzowane i centralnie zarządzane.

7 Cechy i korzyści Produkt IBM Tivoli Storage Manager zapewnia wyjątkową wydajność pozwalającą zwiększyć zwrot z inwestycji w pamięć masową Główne funkcje Zalety: Korzyści Scentralizowane tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie Inteligentne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych wykorzystujące rewolucyjną strategię progresywno-przyrostową, w której kopiowane są tylko nowe i zmienione pliki Scentralizowana ochrona w oparciu o technologie smart-move i smart-store pozwalające na szybsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych oraz zmniejszające wykorzystanie sieci i pamięci masowej Zautomatyzowane archiwizowanie i pobieranie danych Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie archiwami Możliwość prostego zabezpieczania i zarządzania dokumentami, które muszą być przechowywane przez określony czas Zautomatyzowane, wysoko wydajne odtwarzanie po awarii wykorzystujące strategie Pozwala na tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych i archiwalnych zgodnie z potrzebami i priorytetami biznesowymi Pozwala na zachowanie ciągłości operacji biznesowych po wystąpieniu awarii, redukując ryzyko wystąpienia błędu człowieka lub konieczność dodania dodatkowych zasobów Ochrona aplikacji w reżimie 24x365 Współpracuje z popularnymi aplikacjami w celu kontrolowania czasu i metody używanej do przenoszenia danych do pamięci masowej o innym czasie dostępu Aplikacje biznesowe mogą działać bez przerw lub z krótką przerwą

8 Produkt IBM Tivoli Storage Manager zapewnia wyjątkową wydajność pozwalającą zwiększyć zwrot z inwestycji w pamięć masową Główne funkcje Zalety: Korzyści Scentralizowane tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie Inteligentne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych wykorzystujące rewolucyjną strategię progresywno-przyrostową, w której kopiowane są tylko nowe i zmienione pliki Scentralizowana ochrona w oparciu o technologie smart-move i smart-store pozwalające na szybsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych oraz zmniejszające wykorzystanie sieci i pamięci masowej Zautomatyzowane archiwizowanie i pobieranie danych Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie archiwami Możliwość prostego zabezpieczania i zarządzania dokumentami, które muszą być przechowywane przez określony czas Zautomatyzowane, wysoko wydajne odtwarzanie po awarii wykorzystujące strategie Pozwala na tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych i archiwalnych zgodnie z potrzebami i priorytetami biznesowymi Pozwala na zachowanie ciągłości operacji biznesowych po wystąpieniu awarii, redukując ryzyko wystąpienia błędu człowieka lub konieczność dodania dodatkowych zasobów Ochrona aplikacji w reżimie 24x365 Współpracuje z popularnymi aplikacjami w celu kontrolowania czasu i metody używanej do przenoszenia danych do pamięci masowej o innym czasie dostępu Aplikacje biznesowe mogą działać bez przerw lub z krótką przerwą

9 Pule pamięci masowej TSM
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Produkt Tivoli Storage Manager chroni aplikacje i ich dane, pracując w architekturze klient-serwer… Zarządzanie WWW Interfejs użytkownika Sieć lokalna Dziennik Baza danych Repozytorium Serwery, klienty, Systemy aplikacyjne w pamięci masowej Sieć pamięci masowych (SAN) Pule pamięci masowej TSM Klienty TSM Serwer TSM

10 …i obszerny zestaw opcji
Przegląd programu Tivoli Storage Manager …i obszerny zestaw opcji Podstawowe produkty Tivoli Storage Manager IBM Tivoli Storage Manager Klienty LAN, podstawowe biblioteki (do 4 napędów i 48 kieszeni) IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition Tivoli Disaster Recovery Manager, NDMP NAS, duże biblioteki IBM System Storage Archive Manager Tivoli Storage Manager - licencje uzupełniające IBM Tivoli Storage Manager for Space Management (HSM), IBM Tivoli Storage Manager for SANs (klienty nie obciążające sieci LAN) IBM Tivoli Storage Manager for System Backup and Recovery (AIX) IBM Tivoli Storage Manager for ….(Database, Mail, Hardware, Application Servers, ERP) Oracle, MS SQL MS Exchange, Domino, ESS, WAS, R/3 Produkty dodatkowe i innych firm IBM DB2 Backup IBM Informix Backup IBM Content Manager

11 Przegląd programu Tivoli Storage Manager
Tivoli Storage Manager jest zintegrowanym zestawem produktów służącym do ochrony kluczowych danych Pełne zarządzanie pamięcią masową tworzenie / odtwarzanie kopii zapasowych archiwizowanie / odtwarzanie odtwarzanie po wystąpieniu awarii zarządzanie pamięcią masową ochrona baz danych i aplikacji czas przechowywania danych progresywno-przyrostowa kopia zapasowa zarządzanie strategiami Skalowalny od serwerów Intel, przez serwery UNIX i serwery klasy średniej, po komputery mainframe (zSeries) Heterogeniczny - obsługiwanych jest 13 różnych środowisk

12 Tworzenie / Odtwarzanie
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Tworzenie / Odtwarzanie Klient TSM TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ Serwer TSM DB ODTWARZANIE Progresywne / selektywne / adaptacyjne porównywanie części plików / z zadanego momentu / na poziomie woluminu Przechowywanie wielu wersji Zarządzane strategiami Odtwarzanie przy asyście systemu Zautomatyzowane planowanie Jeden plik Dysk twardy Ochrona danych

13 Archiwizowanie / odtwarzanie
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Archiwizowanie / odtwarzanie Klient TSM Archiwum MMLXMXXLVMM VVMLPVMLMLMVX LIKLMNLXXLM PPONLPXVULX NMLPMXVBLMWM ZMXLZPWMZZKLM the d Odtwarzanie Serwer TSM Baza danych Pamięć długoterminowa Kopia z zadanego momentu Czas przechowywania Zarządzane strategiami Kontrola Czas przechowywania

14 Przegląd programu Tivoli Storage Manager
Tivoli Disaster Recovery Manager w celu zachowania ciągłości biznesowej Źródło: serwer TSM Cel: serwer TSM Kopie DB DB DB Automatycznie generowany plan odtwarzania po wystąpieniu awarii Szczegółowe śledzenie woluminów przechowywanych poza siedzibą przedsiębiorstwa

15 IBM Tivoli Storage for Space Management
Przegląd programu Tivoli Storage Manager IBM Tivoli Storage for Space Management Migracja Klient TSM Odtwarzanie Serwer TSM DB Migrowanie nieaktywnych danych Przywracanie przezroczyste Zarządzane strategiami Zintegrowane z tworzeniem kopii zapasowych Redukcja kosztów/zapełniania dysków Efektywne wykorzystanie pamięci masowej

16 Ochrona aplikacji i baz danych
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Ochrona aplikacji i baz danych Baza danych Klient TSM Kopia zapasowa Odtwarzanie Serwer TSM Baza danych Tworzenie kopii zapasowej bez wyłączania Przyrostowa kopia zapasowa Integralność danych Automatyzacja i planowanie Bezproblemowa integracja IBM Tivoli Storage Manager for …. Application Servers Web Sphere Databases Oracle, Microsoft SQL Enterprise Resource Planning SAP R/3 Mail Lotus Domino, Microsoft Exchange Hardware Integracja z funkcją FlashCopy w ESS (obsługa w bazie danych) Informix, DB2 Tworzenie kopii zapasowej bez wyłączania

17 IBM System Storage Archive Manager
Przegląd programu Tivoli Storage Manager IBM System Storage Archive Manager Pomaga w spełnieniu wymagań dotyczących czasu przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub przyjętych strategii Chroni dane, nie pozwalając na jawne ich usunięcie przed upłynięciem określonego czasu przechowywania Zarządza danymi, wykorzystując strategie czasu przechowywania i procesy utraty ważności Pozwala wybrać miejsce przechowywania danych dzięki dużej liczbie obsługiwanych urządzeń Współpracuje z aplikacjami zarządzającymi treścią w korporacji i aplikacjami archiwizującymi w celu ułatwienia odtwarzania danych Rozbudowuje produkt Tivoli Storage Manager Extended Edition o nowe funkcje API dotyczące archiwizacji Chronologiczna strategia czasu przechowywania: Obiekty są przechowywane przez określony czas, na przykład 7 lat Ochrona w oparciu o zdarzenia: Obiekty będą usuwane dopiero po spełnieniu kryterium wykorzystującego zdarzenia, na przykład śmierć właściciela strategii Blokada usuwania: Obiekty nie będą usuwane przed usunięciem blokady usuwania, na przykład przed zakończeniem rozprawy sądowej

18 Progresywno-przyrostowa kopia zapasowa
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Progresywno-przyrostowa kopia zapasowa Kopiowane są TYLKO nowe lub zmienione pliki NIE MA nadmiarowych kopii zapasowych Podczas odtwarzania nie jest wymagane wielokrotne odtwarzanie tego samego pliku NIE MA zużywających zbędne zasoby tygodniowych pełnych kopii zapasowych ani zależnych od nich kopii przyrostowych/różnicowych Dane śledzone na poziomie pliku Precyzyjne odtwarzanie Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek A A1 A2 B B1 B2 B3 ODTWARZANIE C C1 C2 C3 D D1 C3 Pełna + Przyrostowa A1 B1 C1 D1 B2 C2 A2 B3 5 taśm 9 plików A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 Pełna + Różnicowa B2 C2 A2 B2 C2 C3 A2 B2 B3 C2 C3 2 taśmy 9 plików Progresywna kopia zapasowa A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 1 taśma 4 pliki

19 Zarządzanie strategiami
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Zarządzanie strategiami Serwer TSM Pule dyskowe Pule taśm Pule urządzeń optycznych Strategia domeny 1 Strategia kopiowania Strategia archiwiz. Domena 1 Strategia domeny 2 Strategia HSM DB Domena 2 Domena 1 Strategie definiowane centralnie Jakie dane? Gdzie mają być zapisane? Jak długo mają być przechowywane? „Ziarnistość” na poziomie plików Zmiany są wstecznie stosowane do już skopiowanych danych

20 zawierająca w cenie wiele podstawowych funkcji:
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Jak Państwo widzicie, Tivoli Storage Manager jest czymś znacznie większym, niż tylko narzędziem do tworzenia kopii zapasowych…. IBM Tivoli Storage Manager Baza danych Dziennik Tworzenie I odtwarzanie Kopii zapasowej Archiwizacja/ odtwarzanie HSM (zarządzanie miejscem) Inne aplikacje Używające API TSM Odtwarzanie po awarii oraz Komputerów bez systemu operacyjnego …Jest to pojedyncza, zintegrowana architektura zarządzania pamięcią masową zawierająca w cenie wiele podstawowych funkcji: interfejs WWW, obsługa archiwum, szyfrowanie, kopie zapasowe urządzeń mobilnych

21 TSM obsługuje systemy od Apple i AIX do zSeries Linux i Z/OS
Przegląd programu Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Manager jest wysoko skalowalny. Obsługuje popularne aplikacje, bazy danych i urządzenia pamięci masowej… TSM obsługuje systemy od Apple i AIX do zSeries Linux i Z/OS TSM obsługuje wszystkie główne aplikacje StorageWorks StorEdge TSM obsługuje ponad 500 rodzajów urządzeń dyskowych, taśmowych i optycznych

22 …i jest łatwy do odróżnienia od innych tego typu ofert
Przegląd programu Tivoli Storage Manager …i jest łatwy do odróżnienia od innych tego typu ofert Tivoli Storage Manager Używa prawdziwej relacyjnej bazy danych i unikalnej technologii w celu znaczącego poprawienia wydajności i wykorzystania zasobów Najprawdopodobniej oferuje najwyższy zwrot z inwestycji Dostępnych jest wiele produktów, które bezpośrednio integrują się z scentralizowanym serwerem Pozwala na kopiowanie danych z dysku do dysku bez użycia sieci LAN

23 Integracja produktu Tivoli Storage Manager integruje się z IBM TotalStorage Productivity Center, umożliwiając pełne zarządzanie środowiskiem pamięci masowej IBM Tivoli Storage Manager i IBM TotalStorage Productivity Center mogą być zakupione razem w celu obsługi sieci SAN TotalStorage Productivity Center pozwala na: Monitorowanie i śledzenie wydajności podłączonych w sieci SAN urządzeń pamięci masowych zgodnych z SMI-S Zarządzanie wykorzystaniem pojemnością i dostępnością systemów plików i baz danych Monitoruje, zarządza i kontroluje komponenty sieci SAN Zarządza zaawansowanymi usługami replikacji pamięci masowej (PPRC i FlashCopy®) Automatyzuje udostępnianie pamięci masowej, pomagając zwiększyć dostępność aplikacji “Rozwiązania Tivoli dobrze integrują się ze sobą oraz ze sprzętem i oprogramowaniem IBM. Niezależnie od tego, co przyniesie nam przyszłość, IBM dostarcza szeroki wachlarz zintegrowanych produktów spełniających wymagania klientów.” --Diane Arnold, Dyrektor d/s marketingu, Aspen Consulting

24 Podsumowanie korzyści
Podsumowując: zarządzanie pamięcią masową za pomocą produktu IBM Tivoli Storage Manager może znacząco wpłynąć na zyski przedsiębiorstwa Scentralizowane tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie Ochrona danych w oparciu o technologie smart-move i smart-store pozwalające na szybsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych oraz zmniejszające wykorzystanie sieci i pamięci masowej Zautomatyzowane archiwizowanie i pobieranie danych Możliwość prostego zabezpieczania i zarządzania dokumentami, które muszą być przechowywane przez określony czas Zautomatyzowane, wysoko wydajne odtwarzanie po awarii wykorzystujące strategie Pozwala na zachowanie ciągłości operacji biznesowych po wystąpieniu awarii, redukując ryzyko wystąpienia błędu człowieka lub konieczność dodania dodatkowych zasobów Ochrona aplikacji w reżimie 24x365 Aplikacje biznesowe mogą działać bez przerw lub z krótką przerwą

25


Pobierz ppt "IBM Tivoli Storage Manager"

Podobne prezentacje


Reklamy Google