Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Wykład 3: Serwerowe systemy pamięci tłumaczeń dr inż. Agenor Hofmann-Delbor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Wykład 3: Serwerowe systemy pamięci tłumaczeń dr inż. Agenor Hofmann-Delbor."— Zapis prezentacji:

1 1 1 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Wykład 3: Serwerowe systemy pamięci tłumaczeń dr inż. Agenor Hofmann-Delbor

2 2 2 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Plan wykładu Omówienie architektury klient-serwer w ramach technologii lokalizacyjnych Korzyści i wady centralizacji pamięci tłumaczeń Integrowanie serwerów TM z innymi technologiami/środowiskami: MT, CMS Różnica między plikowymi a serwerowymi pamięciami tłumaczeń Zarządzanie dostępem użytkowników Najpopularniejsze serwerowe systemy pamięci tłumaczeń

3 3 3 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Plikowe a serwerowe pamięci tłumaczeń Pamięć plikowa: Plik fizycznie umieszczony na dysku Pliki z danymi i pliki indeksowe Ograniczenia przy współdzieleniu Otwieranie zdalne pliku utrudnione Przeszukiwanie i reorganizowanie indeksu Serwer: Dane zawarte w ramach tabel systemu SQL Dane pogrupowane w ramach kontenerów Pełna skalowalność Brak zauważalnych różnic przy pracy lokalnej i zdalnej Automatyczna reorganizacja

4 4 4 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Tradycyjny cykl lokalizacyjny Wykonawcy zewnętrzni LSP Projekt Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja TM Tłumaczenie TM C TM B TM A Odbiór Odbiór Odbiór TRA TM CLEAN TM Oczyszczanie Ponowne wykorzystanie Przygotowanie TM

5 5 5 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Typowe problemy przy pracy bez serwerów TM Brak możliwości ponownego wykorzystania przetłumaczonych jednostek utworzonych w trakcie trwania projektu Niespójności stylu w przetłumaczonych dokumentach Występowanie częstych awarii plikowych pamięci tłumaczeń Dłuższy czas realizacji projektu tłumaczenia Wyższy koszt realizacji projektu tłumaczenia

6 6 6 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Udział ukrytych kosztów w projektach lokalizacyjnych 15% Koszty wytworzenia zasobów językowych do ponownego wykorzystania w kolejnych projektach 50% Wydatki ponoszone na: zarządzanie projektem przygotowanie plików kontrola wersji identyfikacja plików obróbka końcowa dostawa 35% Łączne wydatki na przetłumaczenie i sprawdzenie treści

7 7 7 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Schemat lokalizacji z wykorzystaniem serwerowych pamięci tłumaczeń Wykonawcy zewnętrzni LSP Przygotowanie CENTRAL TM Tłumaczenie Dystrybucja Odbiór Aktualizowanie Wydajna współpraca z wykonawcami zewnętrznymi Efektywne wykorzystanie obszernych pamięci tłumaczeń Wysoka skalowalność i elastyczność rozwiązań serwerowych umożliwiające szybkie dostosowanie wydajności do wzrostu woluminu zamówień Prosta migracja danych z tradycyjnych pamięci tłumaczeń Ponowne wykorzystanie

8 8 8 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Plusy wykorzystania serwera pamięci w procesie lokalizacji Udostępnianie pamięci tłumaczeń przez sieć Internet wykonawcom zewnętrznym zapewnia zachowanie spójności stylu tłumaczeń Brak występowania awarii pamięci tłumaczeń – stabilna platforma do wykonywania obszernych zleceń Równoległe przetwarzanie oraz interaktywne tłumaczenia dokumentów – tłumacze pracujący na miejscu oraz zdalnie korzystają w tym samym czasie z jednej pamięci tłumaczeń Importowanie i eksportowanie danych pamięci tłumaczeń możliwe jest w tym samym czasie gdy inni użytkownicy pracują Brak reorganizacji pamięci tłumaczeń – optymalizacja dostępu do danych wykonywana na poziomie serwera bazy danych przechowującego dane pamięci tłumaczeń Wzrost efektywności zarządzania projektami lokalizacyjnymi

9 9 9 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Wpływ rodzaju technologii pamięci tłumaczeń na proces lokalizacji Tradycyjne pamięci tłumaczeń Wysoki koszt uzyskania tłumaczeń Niewykorzystywanie nowych tłumaczeń w trakcie trwania projektu Rosnący czas i koszty tłumaczeń Niespójności stylu w przetłumaczonych dokumentach Wydłużenie czasu wprowadzenia produktu na rynek Serwerowe pamięci tłumaczeń Znaczna redukcja kosztów uzyskania tłumaczeń Efektywne wykorzystanie nowych tłumaczeń w trakcie trwania projektu Skrócenie czasu realizacji tłumaczeń Spójny styl tłumaczonych równolegle dokumentów Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

10 10 10 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Najpopularniejsze systemy serwerowych pamięci tłumaczeń SDL Trados Server Idiom WorldServer Lionbridge Freeway i Logoport across Language Server

11 11 11 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Praca z serwerem pamięci tłumaczeń Serwerowy system wspomagania tłumaczeń to zestaw składający się z komponentów serwera aplikacji oraz oprogramowania klienckiego, który umożliwia dostawcy usług językowych: tworzenie i przechowywanie pamięci tłumaczeń na centralnym serwerze współdzielenie pamięci tłumaczeń w obrębie jednej organizacji za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internet udostępnianie wybranych pamięci tłumaczeń wykonawcom zewnętrznym za pośrednictwem sieci Internet kontrolowanie uprawnień dostępu do zasobów serwera w oparciu o role użytkowników i pamięci tłumaczeń tworzenie projektów i śledzenie na bieżąco postępów prac z wykorzystaniem usług sieci Web

12 12 12 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Architektura serwera pamięci tłumaczeń Aplikacje klienckie (Client Layer) Serwer aplikacji (Middleware Server Layer) TM Server User Manager Server License Server TM Anywhere Server Synergy Server Serwer bazy danych (Database Server Layer) Oracle Microsoft SQL Server Intranet SDL Trados Professional SDL Trados Server Manager SDL Trados Freelance Interne t

13 13 13 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Uprawnienia i role użytkowników systemu Rola – zestaw uprawnień do zasobów i funkcji serwera pamięci tłumaczeń Role użytkowników serwerowych pamięci tłumaczeń (TM Server) Guest - dostęp tylko do odczytu Translator - dostęp do odczytu i zapisu Power User - dostęp do odczytu i zapisu, dostęp do funkcji przetwarzania dokumentów tj. analiza (Analyse), pretranslacja (Translate), czyszczenie (Clean Up) TM Administrator - uprawnienia takie same jak dla roli Power Users oraz dodatkowo: dostęp do funkcji modyfikowania ustawień pamięci tłumaczeń a także importowania i eksportowania danych serwerowych pamięci tłumaczeń Uwierzytelnianie użytkowników Trados Users Windows Users

14 14 14 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Administrowanie serwerem pamięci tłumaczeń Konsola zarządzania serwerem Zarządzanie użytkownikami (User Manager) tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników oraz grup administrowanie rolami użytkowników przypisywanie ról użytkownikom i grupom Zarządzanie pamięciami tłumaczeń (Translation Memory Manager) tworzenie serwerowych pamięci tłumaczeń modyfikowanie ustawień pamięci tłumaczeń importowanie i eksportowanie danych serwerowych pamięci tłumaczeń monitorowanie połączeń użytkowników z serwerowymi pamięciami tłumaczeń

15 15 15 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Perspektywy rozwoju systemów serwerowych pamięci tłumaczeń Integracja z systemami zarządzania treścią (CMS) Powiązanie z narzędziami do tworzenia dokumentacji Funkcje wspomagania rozliczeń handlowych Integracja z systemami klasy Enterprise (ERP, CRM)

16 16 16 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Przydatne linki http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory http://www.thebigword.com/SharingTranslationMemories.aspx http://www.sdl.com/en/products/products-index/sdl-translation-memory-server.asp http://felix-cat.com/tools/memory-serves/ + Google

17 17 17 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Pytania, kontakt agenorh@zpsb.szczecin.pl


Pobierz ppt "1 1 / 17 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 3 Wykład 3: Serwerowe systemy pamięci tłumaczeń dr inż. Agenor Hofmann-Delbor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google