Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij na logo szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij na logo szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij na logo szkoły

2 MENU Historia Galeria Bibliografia Quiz Patron Dyrekcja Kontakt
Od autora Historia - zawiera ciekawostki o początku szkolnictwa na terenie Poniatowej. W galerii znajdziesz zdjęcia szkół w Poniatowej (nie wszystkich ale te o których jest mowa w historii) jednak nie tylko zdjęcia szkół. Bibliografia -zawiera link do strony szkoły podstawowej na której się skupiamy. Quiz - sprawdza to co zapamiętaliśmy z czytanej wcześniej Historii (polecam najpierw ją przeczytać). Patron - mini notka biograficzna patrona Szkoły Podstawowej. Dyrekcja -przewodniczący szkoły. Kontakt -zawiera adres szkoły itp. Od autora kilka słów ode mnie Wyjście

3 Początki szkoły oczątki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W roku szkolnym 1949/50 była to czteroklasowa szkoła, w które podjęło naukę około trzydziestu uczniów. Od roku 1950/51 ma Poniatowa już siedmioletnią szkołę podstawową o czterech nauczycielach. Jej kierownikiem był Stefan Zychowicz. Uruchomiono również szkołę podstawową dla dorosłych - także w zakresie siedmiu klas. Ilość izb lekcyjnych z jednej wzrosła do czterech, ale i tak szkoła stawała się za ciasna, gdyż wraz z rozwojem miasta wzrastała liczba uczniów.

4 W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 12 września 1956 roku, obecnie liceum ogólnokształcące. W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego (jedenastolatka). W budynku szkoły uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum wieczorowego dla pracujących oraz dorośli ze szkoły podstawowej dla pracujących. Dyrektorem szkoły został Stefan Zychowicz. Z czasem nauka musiała odbywać się na trzy zmiany, toteż rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1967 roku w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.

5 Historia Wtedy nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Kierownikiem szkoły została Alina Gucma. Nowa szkoła,w której uczyło się 600 uczniów, dysponowała 15 izbami lekcyjnymi, czterema pracowniami przedmiotowymi i salą gimnastyczną. W latach kierowniczką szkoły była Klementyna Szczepańska. Nowy budynek szkoły bardzo dobrze wyposażony w środki dydaktyczne szybko okazał się za mały w stosunku do potrzeb rozwijającego się miasta. Szkoła wybudowana była dla 650 dzieci a liczba uczniów w latach 1967/1973 wahała się od W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa. Warunki lokalowe powodują pracę zmianową i zmuszają kierownictwo szkoły do wynajmu pomieszczeń w budynku byłego hotelu robotniczego jak również w budynku liceum ogólnokształcącego.

6  W 1971 roku szkoła przejmuje świetlicę dziecięcą od Zakładów Elektromaszynowych EDA. Poprawia to działalność opiekuńczą szkoły. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, a dyrektor szkoły zostaje Gminnym Dyrektorem Szkół miasta i gminy Poniatowa. W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniatowej wchodziły trzy przedszkola miejskie, sześć szkół wiejskich, jedna szkoła miejska (szkoła bazowa) i liceum ogólnokształcące. Celem powołania szkół gminnych było zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do wysoko zorganizowanych szkół podstawowych, wyrównania poziomu nauczania i wychowania do poziomu osiąganego przez szkoły przodujące. Realizacja planu rozwoju zbiorczych szkół gminnych powodowała stopniowe obniżenie stopnia organizacyjnego szkół wiejskich. Uczniowie klas starszych szkół w Kowali, Kudlaku i Poniatowej Wsi dowożeni byli do szkoły w Poniatowej. Dowożenie funkcjonowało sprawnie. Pojawiły się jednak problemy związane z bazą lokalową. Szkoła w Poniatowej była coraz bardziej przeciążona, a budynki szkół wiejskich nie były w pełni wykorzystywane. Zachodziła konieczność budowy nowego budynku szkoły. Rozpoczęto ją w 1975 roku. Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej funkcjonowała do 1984 roku.

7 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z oficjalnym oddaniem nowego budynku szkoły, nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego ufundowaniem przez rodziców sztandaru. Było to duże święto szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku posiadającym pracownie przedmiotowe, klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i czytelnię. Zdecydowano, że w nowym budynku będą się uczyć klasy starsze tj. IV-VIII. Dzieci młodsze z klas I-III pozostały w starym budynku, gdzie czuły się swobodnie i bezpiecznie. Wreszcie nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. Wszyscy chętni uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, a dwie stołówki szkolne wydawały 900 obiadów. Szkoła dysponowała również trzema autobusami, samochodem ciężarowym i samochodem dostawczym. Do roku 1999 do nowej reformy oświaty były to najlepsze lata funkcjonowania szkoły podstawowej.

8 Od roku szkolnego 2000/2001 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego mająca siedzibę w starszym budynku szkolnym (ul. Szkolna 9) i 3-letnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej mające siedzibę w nowym budynku szkolnym (ul. Szkolna 8). Klasy VI szkoły podstawowej uczą się w budynku gimnazjum. Nauka klas I-V szkoły podstawowej znowu odbywa się na dwie zmiany. 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Wyroślak. Do menu

9 Liceum ogólnokształcące

10 Dawna Szkoła Podstawowa

11 Gimnazjum im. Jana Pawła II

12 Aktualnie Szkoła Podstawowa

13 Półpiersie Stefana Żeromskiego

14 Biblioteka szkolna Do menu

15 Patron Do menu Stefan Żeromski , pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż. Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne ( ) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie. Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu "O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, a w 1909 wyjechał do Paryża, od 1913 w Zakopanem. W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury,   współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924). Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1924 roku kandydował do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922).

16 Dyrekcja Do menu Wicedyrektor Bożena Szwed Dyrektor Zygmunt Wyroślak
Iwona Kucharek

17 Bibliografia Do menu

18 KONTAKT http://sp.poniatowa.pl e-mail: sp@sp.poniatowa.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Szkolna 9, PONIATOWA    REG:    NIP   Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 7:00 do 15:30 tel/fax   Do menu

19 Od autora Mam nadzieję że moja prezentacja wypadła dobrze mam parę informacji dla ciekawskich. Od niedawna nasza szkoła organizuje „ZIELONE SZKOŁY”. 4-klasista może już na nią pojechać. Jest to wycieczka za granicę, poznajemy zabytki krajów i odwiedzamy pobliskie szkoły. Pierwsza wycieczka odbyła się do Grecji, następna do Hiszpanii i Francji, trzecia do Włoch w roku 2009/10 jest do Chorwacji. Polecam, zachęcam na następny rok. Kliknij na przycisk ZDJĘCIA aby przejść na stronę szkoły ze zdjęciami z ZIELONYCH SZKÓŁ. W naszej szkole organizowane są również konkursy, zachęcam do brania udziału można coś wygrać!  Agata Lejwoda klasa 6a ZDJĘCIA Do menu

20 Quiz PLAY Ten Quiz zawiera 6 pytań dotyczących Historii Szkoły…
Jeżeli przeczytałeś/aś Historie może swobodnie nacisnąć play, jeżeli jednak nie przeczytałeś/aś historii zajrzyj do menu PLAY Menu

21 1.pytanie W którym roku rozpoczęto budowę nowej szkoły? 1978 1954 1949
1955

22 2.pytanie W 1970 roku zostaje kierownikiem szkoły… Alina Gucma
Stefan Zychowicz Ryszard Pastwa Zygmunt Wyroślak

23 3.pytanie Podaj datę pierwszego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Poniatowej po nadaniu szkole imienia Stefana Żeromskiego 1 wrzesień 1970 roku 1 wrzesień 1984 roku 1 wrzesień 1987 roku 1 września 1948 roku

24 4.pytanie Na jakiej ulicy mieści się szkoła podstawowa? Ul. Szkolna 9

25 5.pytanie Kto jest patronem Szkoły Podstawowej? Stefan Żeromski
Jan Paweł II Julian Tuwim Adam Mickiewicz

26 6.pytanie Jak ma na imię aktualny dyrektor? Ryszard Pastwa
Zygmunt Wyroślak Stefan Zychowicz Alicja Gucma

27 DOBRZE! 2 3 4 5 6 Klikaj na buźki cyfra obok oznacza numer pytania.

28 Przeszedłeś/aś cały QUIZ! Życzę Ci sukcesów w nauce i dużo wiedzy…
SUPER! Przeszedłeś/aś cały QUIZ! Życzę Ci sukcesów w nauce i dużo wiedzy… GRATULUJĘ!!! Kliknij na buźkę wskazującą lewą stronę a powrócisz do menu

29 Nie martw sie... Spróbuj jeszcze raz
Kliknij na smutną buźkę a powrócisz do 1 pytania. Do Historii I widzisz nie przeczytałeś/aś dokładnie Historii.


Pobierz ppt "Kliknij na logo szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google