Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINERAŁY WTÓRNE GLEB – cz.1. Systematyka minerałów autogenicznych gleb 1.Krzemiany warstwowe 2.Tlenki żelaza 3.Tlenki glinu 4.Tlenki manganu 5.Allofany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINERAŁY WTÓRNE GLEB – cz.1. Systematyka minerałów autogenicznych gleb 1.Krzemiany warstwowe 2.Tlenki żelaza 3.Tlenki glinu 4.Tlenki manganu 5.Allofany."— Zapis prezentacji:

1 MINERAŁY WTÓRNE GLEB – cz.1

2 Systematyka minerałów autogenicznych gleb 1.Krzemiany warstwowe 2.Tlenki żelaza 3.Tlenki glinu 4.Tlenki manganu 5.Allofany 6.Tlenki tytanu i cyrkonu 7.Minerały łatwo rozpuszczalne 8.Minerały siarczkowe 9.Minerały fosforanowe

3 KRZEMIANY WARSTWOWE Kaolinit, Haloizyt Kaolinit, Haloizyt Talk, Pirofyllit Talk, Pirofyllit Miki Miki Smektyty Smektyty Wermikulity Wermikulity Chloryty Chloryty Minerały mieszanopakietowe Minerały mieszanopakietowe Pałygorskit, Sepiolit Pałygorskit, Sepiolit

4 KAOLINIT Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Warunki powstawania: klimat ciepły i wilgotny pH < 5 pH < 5 materiał wyjściowy: skały wulkaniczne materiał wyjściowy: skały wulkaniczne

5 HALOIZYT Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O Warunki powstawania: klimat ciepły i wilgotny więcej wody, niż dla kaolinitu więcej wody, niż dla kaolinitu pH < 5 pH < 5 materiał wyjściowy: skały wulkaniczne materiał wyjściowy: skały wulkaniczne

6 PIROFYLLIT Al 2 [(OH) 2 |Si 4 O 10 ] TALK Mg 3 [(OH) 2 |Si 4 O 10 ] Warunki powstawania: bardzo rzadkie w glebach bardzo rzadkie w glebach najczęściej są minerałami pierwotnymi (sk. metamorficzne) najczęściej są minerałami pierwotnymi (sk. metamorficzne) tworzą się w glebach bogatych w Fe(II) tworzą się w glebach bogatych w Fe(II)

7 SMEKTYTY MONTMORILLONIT (Al,Mg) 2 [(OH) 2 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O BEIDELLIT Al 2 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ]×4H 2 O NONTRONIT Fe 3+ 2 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ]×4H 2 O

8 SMEKTYTY Warunki powstawania: 1.Minerały pierwotne 2.Przeobrażenie innych minerałów 3.Neoformacja BEIDELLIT: pH < 5 wysoka koncentracja Si materiał wyjściowy: miki, wermikulity NONTRONIT, MONTMORILLONIT: pH > 7,5 wysoka koncentracja Si materiał wyjściowy: chloryty, wermikulity, miki, serpentyny

9 WERMIKULITY (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×4H 2 O Warunki powstawania: klimat subtropikalny materiał wyjściowy: chloryty, miki materiał wyjściowy: chloryty, miki neoformacja neoformacja

10 MINERAŁY MIESZANOPAKIETOWE Minerał Zrosty pakietów AllietytCorrensytKulkeitRectorytTosudyt trioktaedryczny smektyt/talk trioktaedryczny chloryt/wermikulit ub chloryt/smektyt ub chloryt/smektyt trioktaedryczny chloryt/talk dioktaedryczny smektyt/illt dioktaedryczny chloryt/smektyt

11 PAŁYGORSKIT (Mg,Al) 2 [OH|Si 4 O 10 ]×2H 2 O + 2H 2 O SEPIOLIT Mg 4 [(OH) 2 |Si 6 O 15 ]×2H 2 O + 2H 2 O Warunki powstawania: klimat suchy wysokie zasolenie i alkalizacja wysokie zasolenie i alkalizacja obecność węglanów (dolomitu) obecność węglanów (dolomitu)

12 KRZEMIANY PRZESTRZENNE ZEOLITY Warunki powstawania: minerał pierwotny minerał pierwotny neoformacja: silnie alkaliczne, zasolone gleby neoformacja: silnie alkaliczne, zasolone gleby

13 Metody dezintegracji ziarnowej próbek: A. Mechaniczne - rozdrabnianie na sucho - rozdrabnianie na sucho - przesiewanie - przesiewanie - rozdrabnianie na mokro (mieszanie, ultradźwięki) - rozdrabnianie na mokro (mieszanie, ultradźwięki) - sedymentacja w nieruchomym słupie wody - sedymentacja w nieruchomym słupie wody B. Chemiczne - selektywna ekstrakcja chemiczna - selektywna ekstrakcja chemiczna + węglany + węglany + tlenki manganu + tlenki manganu + amorficzne tlenki i wodorotlenki żelaza + amorficzne tlenki i wodorotlenki żelaza + amorficzne tlenki i wodorotlenki glinu + amorficzne tlenki i wodorotlenki glinu + amorficzna krzemionka + amorficzna krzemionka + krystaliczne tlenki żelaza + krystaliczne tlenki żelaza + substancja organiczna + substancja organiczna Metody separacji i identyfikacji minerałów warstwowych

14 Metody identyfikacji minerałów warstwowych: XRD XRD FTIR FTIR DTA DTA

15 Tlenki Ti i Zr Rutyn TiO 2 Anataz TiO 2 Ilmenit FeTiO 3 Cyrkon Zr[SiO 4 ] Separacja i identyfikacja Separacja: metody magnetyczne, magnetohydrostatyczne i ciecze ciężkie i ciecze ciężkie Identyfikacja: LM, IR, XRD, EPM

16 Minerały łatwo rozpuszczalne Halit NaCl Gips CaSO 4 ×2H 2 0 Jarosyt KFe 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 Kalcyt CaCO 3 Występowanie: klimat suchy Geneza: - minerały allogeniczne - rozpuszczanie – precypitacja – ewaporacja - rozpuszczanie – precypitacja – ewaporacja - utlenianie siarczków (siarczany) - utlenianie siarczków (siarczany)

17 Siarczki Piryt FeS 2 Występowanie: warunki redukcyjne (gleby organiczne, bagienne) Geneza: - minerał allogeniczny

18 Minerały fosforanowe Apatyt Ca 5 (PO) 4 (OH, Cl, F) Geneza: - minerał allogeniczny - minerał allogeniczny

19 Tlenki Si α-Kwarc SiO 2 α-Trydymit SiO 2 α-Cristobalit SiO 2 Opal-A Opal-CT Opal-C

20 Identyfikacja tlenków Si metodą XRD

21 Występowanie minerałów wtórnych w zależności od typu gleby Strefa klimatycznaDominujący procesTyp glebyTypowe minerały wtórne Wieczna zmarzlina Klimat suchy Klimat zimny, wilgotny Klimat kontynentalny wilgotny: ciepły i zimny, półsuchy Ciepły, półsuchy Gorący – mokry i suchy Gorący i wilgotny Wietrzenie fizyczne Hydroliza kwaśna Transformacja, Neoformacja Rozpuszczanie i Precypitacja Wymywanie, utlenianie Silne wymywanie, utlenianie Tundra Gleby pustynne Gleby bielicowe Brunatnoziemy, Czarnoziemy Kalkrety, Silkrety Czerwone gleby tropikalne Lateryty Illit, chloryt, mieszano-pakietowe, minerały rozpuszczalne Illit, chloryt, mieszano-pakietowe, minerały rozpuszczalne, pałygorskit Illit, wermikulit, smektyt, mieszano- pakietowe, słabo krystaliczne, tlenki Illit, wermikulit, smektyt, mieszano- pakietowe, Smektyty Węglany, pałygorskit, smektyty, krzemionka Kaolinit, tlenki żelaza Gibbsyt, tlenki żelaza, kaolinit


Pobierz ppt "MINERAŁY WTÓRNE GLEB – cz.1. Systematyka minerałów autogenicznych gleb 1.Krzemiany warstwowe 2.Tlenki żelaza 3.Tlenki glinu 4.Tlenki manganu 5.Allofany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google