Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spor o definicje toczy wielu badaczy, psychologów czy klinistów. Jak zresztą w wielu innych przypadkach definicja jest kwestią kluczową – więc rodzi spory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spor o definicje toczy wielu badaczy, psychologów czy klinistów. Jak zresztą w wielu innych przypadkach definicja jest kwestią kluczową – więc rodzi spory."— Zapis prezentacji:

1

2 Spor o definicje toczy wielu badaczy, psychologów czy klinistów. Jak zresztą w wielu innych przypadkach definicja jest kwestią kluczową – więc rodzi spory. Definicja zbudowana jest w oparciu o uwzględnienie ważnych aspektów. Jak można wywnioskować, każdy z tych aspektów rodzi odrębne kontrowersje wśród licznych badaczy, które szerzej omówimy dalej.

3 Kryzys połowy życia jest to proces intensywnych i subiektywnych trudnych przemian osobowości, które dotyczą koncepcji siebie, świata i wartości oraz zadań życiowych, a mogą wynikać z konfrontacji z faktem ograniczoności życia, reewaluacji dotychczasowych dążeń życiowych i z konieczności adaptowania do [nowych] zadań i ról typowych dla wieku średniego.

4 Definicja zakłada kilka podstawowych aspektów kryzysu połowy życia. Jest on procesem. Objawia się przemianami osobowościowymi. Dotyczy postrzegania siebie, świata oraz wartości. Jest uwarunkowany przez autorefleksje na temat dotychczasowych osiągnięć. Wynika z dojścia do momentu przełomu, dostrzeżenia że jest się bliżej śmierci i czas życia jest ograniczony.

5 Wielu naukowców i ludzi błędnie utożsamia pojęcie Kryzysu połowy życia z zespołem wypalenia zawodowego. Różnica jest znacząca – omawiany kryzys dotyczy wielu egzystencjalnych problemów. Natomiast zespół – jedynie pracy zawodowej. Kryzys może dotknąć wszystkich, bez względu na zawód – natomiast zespół dotyka osoby pełniące zawody wymagające kontaktu z ludźmi.

6 Ożywiona dyskusja na temat istnienia tego stanu kryzysowego trwają do dzisiaj w środowiskach naukowych. Zapoczątkował je artykuł z 1965 roku – Jaques. Część badaczy – jak np. Costa i McCrae – uważają, że to co popularnie nazywamy kryzysem połowy życia jest tylko pewnym uzewnętrznieniem problemów istoty neurotycznej – wynikających z naturalnego procesu starzenia się.

7 Wielu badaczy dowodzi, że zjawisko to jest raczej kwestią indywidualną niż normą i stałym elementem życia mężczyzn. Badania dowodzą jednak, że [Levinson] 80% mężczyzn (jak i kobiet) – przeżywa w swoim życiu kryzys połowy. W badaniach Ciernina 70%. W opozycji do tych wyników jednak stoi chociażby McGill – ¼ populacji mężczyzn. Inni mówią zaś o 1/3.

8 Psychoanalitycy w swych badaniach udowadniają, że kryzys dotyka większość mężczyzn przed 40stką. Reszta badaczy uważa, że kryzys może wystąpić od 40 – 60 r. życia. Dane empiryczne stwierdzają występowanie: trudności psychologicznych po 40 r.ż. Przemian koncepcji siebie od 35 r.ż – 45 r.ż.

9 Kryzys objawia się w wielu aspektach życia. Ich uniwersalność potwierdzają fakty, takie jak konieczność rewizji dotychczasowej koncepcji siebie – dokonań i planów. Takie same zdają się przemiany w organizmie – starzenie postępujące. Jednak unikalność kryzysu przejawia się w sposobie radzenia sobie z nim oraz okazywania tego stanu. Każdy też dokonuje rewizji relatywnej – tj. odnoszącej się tylko i wyłącznie do jego indywidualnej persony.

10 Kryzys można rozpatrywać w dwojaki sposób ze względu na jeszcze jeden aspekt. Liczni badacze uważają, że kryzys jest procesem. W ujęciu kryzysu jako procesu jest duża doza optymizmu, gdyż z definicji proces ma swój początek (najczęściej w określonym czasie) i ma też swój koniec. Proces zakłada rozumienie OD-DO. Zakłada to również fakt, że jak każdy proces kryzys ma swoje określone fazy – które, trzeba przeżyć i kropka.

11 Gorszym ujęciem, które zdecydowanie nie jest już takie optymistyczne jest ujęcie inicjacyjne. W myśl którego kryzys wieku średniego jest wynikiem życiowych sytuacji. Jest przez nie zainicjowany, w dowolnym momencie. Nie ma mowy w tym ujęciu o systematyce procesu. Wszystko jest w pełni zindywidualizowane, nie zakłada się ani sztywno ustalonego końca ani początku. Dynamika sytuacji jest inicjatorem.

12 Bardzo ważne jest też zrozumienie czemu kryzys ten występuje. Może występować z dwóch powodów. Niespełnienie w dotychczasowym życiu. Brak realizacji dotychczasowego siebie. Nie odnajdywanie się w aktualnej roli życiowej lub niepowodzenie założonych w młodości planów. Obawa przed zbliżającym się kolejnym etapem życia – starością. Obawa przed Wiekiem ograniczeń – w którym coraz trudniej ouciechy łoża i stołu. Obawa o przedwczesną śmierć oraz zamartwianie się zapewnieniem potomkom godnego bytu po ich śmierci.

13 Również ta kwestia budzi wiele kontrowersji. Odwołamy się tutaj do rozumienia buntu, jako pewnego etapu w życiu młodych ludzi, w którym w sposób szczególny manifestują oni swoją przemianę. Młodzież przechodzącą w okres opisywany częstoto jeszcze nie dorośli, choć już nie dzieci – podobnie jak 40sto latkowie – muszą przeżyć w pewien sposób pewną manifestację – niezadowolenia z przeszłości lub obawę o przyszłość.

14 Kryzys połowy życia jedni uznają, za z natury biologiczny fragment życia osobników męskich. Jak menopauza u kobiet. Uznają więc znamienny wpływ hormonalnych zmian zachocących w organiźmie, a mających również wpływ na postrzeganie społeczne. Kryzys jednak może często wynikać z społecznego utarcie pojęcia Kryzys połowy życia, czy czynników socjodemograficznych.

15 Mężczyźni wyżej wykształceni – powstają w wyniku zwiększonego poziomu napięć i wahań Brak zapału (wypalenie) Demobilizacja Skłonność do sięgania po alkohol Mężczyźni o niższym wykształceniu – wynika w wyniku porównywania się z innymi Obniżenie samooceny Na satysfakcję z życia u mniej wykształconych wpływa stan kontaktów społecznych. U wyżej wykształconych natomiast zadowolenie z życia małżeńsko -rodzinnego.

16


Pobierz ppt "Spor o definicje toczy wielu badaczy, psychologów czy klinistów. Jak zresztą w wielu innych przypadkach definicja jest kwestią kluczową – więc rodzi spory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google