Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI ID grup: 97_67_G2, 97_84_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Statystyczna uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: III/2010/2011

3

4 PŁEĆ W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło 200 osób. Wśród nich znajdowało się 58 mężczyzn (29%) i 142 kobiety (71%).

5 WIEK Ankietowani byli podzieleni na 4 grupy wiekowe. Najliczniejszą grupą odpowiadających byli uczniowie mający 17 lat. Było ich 102. Osób mających 18 lat było 64, 16 lat 32 i 2 osoby mające 19 lat.

6 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 61,5% uczniów biorących udział w ankiecie mieszka na wsi. Pozostałe 38,5% w mieście.

7 S KĄD CZERPIESZ INFORMACJE PODCZAS NAUKI ? Najpopularniejszym źródłem czerpania wiedzy są własne notatki. Dużo osób korzysta też z Internetu czy podręcznika. Mniejszość szuka informacji w encyklopedii lub prasie.

8 CZY LUBISZ SWOJĄ SZKOŁĘ? Na to pytanie 173 ankietowane osoby udzieliły pozytywnej odpowiedzi. Negatywną dało 68 uczniów.

9 C ZY KORZYSTASZ Z POMOCY NAUCZYCIELI POZA LEKCJAMI ? Aż 132 osoby korzystają z pomocy nauczycieli poza lekcjami, a 68 osób rezygnuje z tej pomocy.

10 W JAKIM STOPNIU POMAGAJĄ C I NAUCZYCIELE ZDOBYWAĆ WIEDZĘ ? Dla 42,5 % ankietowanych pomoc którą uzyskali jest mała, dla 45%- duża, a według 12,5% pomocy takiej nie ma.

11 J AK OCENIASZ PRACĘ SAMORZĄDU SZKOLNEGO ? 132 osoby oceniają pracę naszego samorządu szkolnego jako bardzo dobrą, 43 jako dobrą, a 25 osób uważa, że jego praca pozostawia wiele do życzenia.

12 I LE CZASU DZIENNIE POŚWIĘCASZ NA NAUKĘ ? Niewiele czasu na naukę poświęca 24% uczniów. 62,5% ankietowanych uczy się przez więcej niż 1 godzinę, a 13,5% poświęca na naukę od 3-4 godzin.

13 C ZY LUBISZ CZYTAĆ LEKTURY ? 22,5% ankietowanych lubi czytać lektury(!!!) 35% nie lubi ich czytać 42,5% uzależnia to od tego jaka to lektura (czyt. tylko opracowanie ANITA SKASUJ TO :P)

14 CZY UPRAWIASZ SPORT? Z wykresu wynika że aż 87% badanych uprawia sport, a tylko 13% go nie uprawia.

15 JAK SPĘDZASZ WOLNY CZAS PO SZKOLE? Najwięcej badanych – 49% robi inne rzeczy niż podane w ankiecie, 42,5% odsypia, 6% spaceruje, 2,5% jeździ na rowerze

16 ILE CZASU SPĘDZASZ PRZY KOMPUTERZE? Tylko 10,5 % ankietowanych spędza przed komputerem więcej niż 3 godziny, 74% czyli najwięcej – powyżej 2 godziny, najmniej - 15,5% mniej niż godzinę,

17 W JAKICH CELACH UŻYWASZ KOMPUTERA? Do oglądania filmów komputera używa 20% badanych, do nauki 28,5%, do grania 8%, a surfowania po internecie 36,5%. 7% uczniów używa go w innym celu.

18 JAKIEJ SŁUCHASZ MUZYKI? o 12% disco polo o 10% hip-hop o 45% pop o 2% reggae o 6% metal o 25% inne

19 CZY NALEŻYSZ DO JAKIEJŚ SUBKULTURY? Wykres pokazuje, że zdecydowana większość, bo aż 96% nie należy do żadnej z subkultur. Jedynie 4% deklaruje taką przynależność.

20 CZY UWAŻASZ, ŻE W SZKOLE JEST KONFLIKT MIĘDZY SUBKULTURAMI? 92,5% badanych uczniów twierdzi, że w szkole nie ma jakichkolwiek konfliktów między subkulturami, natomiast 7,5% nie wie czy takowe występują.

21 GDZIE SPĘDZAŁEŚ UBIEGŁE WAKACJE? Nie ulega wątpliwości, że prawie co 8 badany spędza wakacje w Polsce. Tylko 14% wyjeżdża za granicę. 60% deklaruje spędzanie wakacji u babci.

22 CZY BIERZESZ CZYNNY UDZIAŁ W PROMOWANIU SWOJEJ SZKOŁY? Ponad 2/3 (67,5%) ankietowanych uważa, że bierze czynny udział w promowaniu swojej szkoły. Reszta nie jest zadowolona ze swego wkładu w promocję naszej placówki.

23 CZY BIERZESZ UDZIAŁ W KONKURSACH SZKOLNYCH LUB POZASZKOLNYCH? W kwestii pytania Czy bierzesz udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych uczniowie są mocno podzieleni. 52% uważa, że raczej nie bierze udziału w takiego typu konkursach. Tylko 4% mniej twierdzi, że odwrotnie.

24 STARGARD SZCZECIŃSKI

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google