Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości w medycznych bazach ProQuest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości w medycznych bazach ProQuest"— Zapis prezentacji:

1 Nowości w medycznych bazach ProQuest

2 Dzień dobry Krzysztof Murawski
Przedstawiciel ProQuest w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech

3 Community of Science

4 Anestezjologia

5 Reciprocal Exchange Fellowship

6 Rozkład wg dyscyplin 2006 GO TO LIVE DEMO (click on 2006)

7 Podstawowa baza - PQML ProQuest Medical Library
Ponad 880 czasopism z pełno tekstowym dostępem, łącznie 975 Indeksy MEDLINE Tytuły o wysokich impact factors Wykorzystywana przez praktykujących lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia, pracowników naukowych, studentów, menedżerów i inne specjalności para i wokół medyczne Dostępna przede wszystkim w szpitalach, uczelniach medycznych, organizacjach związanych ze służbą zdrowia na całym świecie.

8 PQNAH ProQuest Nursing and Allied Health Source
Dla pielęgniarek i służb paramedycznych, oraz studentów tychże kierunków Ponad 780 tytułów, 650 z pełnym tekstem Ponad 11,000 dysertacji doktorskich I wiele innych składników

9 Prace doktorskie, czyli
Dissertations and Theses Ponad 1 milion z różnych dyscyplin Prace z dziedziny pielęgniarstwa dostępne w Nursing Package Wiele uczelni za naszym pośrednictwem publikuje własne rozprawy i udostępnia je w światowym zasięgu – tu przykład węgierskiej uczelni medycznej.

10 Ostatnio dodane tytuły czasopism
Adis International 25 tytułów farmaceutycznych, farmakologii klinicznej, biotechnologii medycznej, ekonomii farmaceutycznej i zarządzania epidemiologicznego (disease management) Również medycyna sportowa, leki w procesie starzenia się, kliniczna farmakokineza (Pharmacokinetics); American Journal of Clinical Dermatology etc. American Occupational Therapy Association M.in. American Journal of Occupational Therapy; OT Practice CMP Media Między innymi Journal of Musculoskeletal Medicine; The Journal of Respiratory Diseases; Diagnostic Imaging; Oncology

11 Ostatnio dodane tytuły
Nowe tytuły Oxford University Press Europace; Molecular Biology and Evolution; Social History of Medicine Nowe tytuły RCN Publishing Cancer Nursing Practice; Learning Disability Practice; Mental Health Practice; Primary Health Care Nowe tytuły Springera European Journal of Paediatrics; Paediatric Nephrology; Paediatric Radiology; Paediatric Surgery International Royal College of Physicians Clinical Medicine

12 Evidence Based Nursing
Następna nowość – „Evidence based therapy”, czyli Terapia doświadczalna z Instytutu Joanny Briggs

13 Joanna Briggs Institute (JBI) co to takiego?
Instytucja non-profit w Adelajdzie w Australii Organizuje współpracę przy ocenie wyników terapii na potrzeby służby pielęgniarskich i paramedycznych Współdziała z 27 ośrodkami na całym świecie Stabilna i szanowana instytucja o najwyższych standardach JBI jest główną siłą sprawczą rozwoju pielęgniarstwa opartego na dowodach(evidence-based nursing)

14 Czym się zajmuje? JBI przetwarza informację o terapiach i ich skutkach w sposób pozwalający praktykującym pielęgniarkom i studentom pielęgniarstwa dokładnie ustalić, w jaki sposób decyzje terapeutyczne mają oparcie w doświadczeniu klinicznym W taki sposób, aby pomóc w identyfikacji odpowiedniej, znaczącej i skutecznej opieki JBI identyfikuje interwencje pielęgniarskie JBI określa w jaki sposób można weryfikować indywidualne zabiegi pielęgniarskie przy użyciu dostępnej wiedzy JBI recenzuje i prezentuje dostępną wiedzę eksperymentalną

15 JBI i ProQuest Systematyczne przeglądy
Systematyczne przeglądy międzynarodowej literatury naukowej W wykonaniu przeszkolonych recenzentów współpracujących z JBI i przez pracowników naukowych – co najmniej 2 innych pracowników naukowych Systematycznie aktualizowane

16 JBI i ProQuest Baza przeglądów literatury
Przeglądy literatury podsumowujące bieżącą literaturę światową na temat głównych typów interwencji i działań terapeutycznych Punktem wyjścia są systematyczne przeglądy literatury przedmiotu i wybranych medycznych baz stosujących metodologię „evidence based”. Koncentracja na cechach charakterystycznych dokumentacji, praktyce klinicznej i rekomendacjach Najlepszych Praktyk.

17 JBI i ProQuest

18 JBI i ProQuest Best Practice Information Sheets
Informacja o Najlepszych Praktykach Streszczenia przewidziane dla zapracowanych pracowników klinicznych – oparte na ustaleniach Systematycznych Przeglądów – prezentują najlepszą dostępną dokumentację dla do praktycznych zastosowań…

19 JBI i ProQuest

20 JBI i ProQuest Klienci bazy ProQuest Nursing & Allied Health Source otrzymują dostęp do JBI Connect. JBI Connect obejmuje dwa dodatkowe narzędzia: RAPid SUMARI Już aktywne

21 RAPid Narzędzie szkoleniowe.
Pomaga studentom krytycznie oceniać, streszczać i przygotowywać raporty dokumentujące dobre praktyki w dziedzinie pielęgniarstwa. Wspomaga kształcenie umiejętności analitycznych, co do zadawania właściwych pytań o stosowalności, adekwatności i efektywności interwencji. Obejmuje pielęgniarstwo, położnictwo, fizykoterapię, medycynę pracy, radiografię, dietetykę, pediatrię Studenci mogą publikować swoje oceny w Bibliotece RAPid

22 Ocena pochodzenie informacji
If chose of good quality/of to be used with caution then will proceed to data extraction screen

23 Pobieranie danych Go through each of these

24 Konkluzje autora What will be shown when select of good quality in Critical appraisal phase The RAPpa’s conclusion has stated pain when the question that was presented was in relation to wound healing. Bring this up as what not to do

25 Publikuj w Bibliotece RAP…

26 SUMARI System for the Unified Management of the Assessment and Review of Information czyli System zintegrowanego zarządzania oceną i krytyką informacji Pakiet narzędziowy JBI wspomagający zespoły systematycznie budujące i weryfikujące dokumentację Obejmuje narzędzia pozwalające tworzyć algorytmy weryfikacji i pobierania danych, a także ich właściwej analizy. Wspomaga pracowników naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa w tworzeniu doniesień badawczych zgodnych ze standardami czołowych wydawnictw.

27 Dlaczego JBI jest ważny?
“Making an evidence-based decision involves a process of inquiry; knowing how to inquire, where to find guidance and how to assess evidence. … The Joanna Briggs Institute has sought to address barriers to the implementation of research in practice by providing best evidence and tools to facilitate the process of inquiry, education and understanding.” Melissa Louey, RN, Australian Nursing Journal, November 2007 Decyzja wynikająca z doświadczenia zakłada proces badawczy; wiedzę o tym, jak go prowadzić, gdzie szukać wskazówek i jak oceniać doświadczenie… Instytut Joanny Briggs potrafił przełamać bariery w implementacji badań w praktyce, ponieważ udostępnia wysoce kompetentną informację doświadczalną i narzędzia ułatwiające proces badania, oraz kształcenie i rozumienie.

28 Proquest study paths Ścieżki studiów

29 Study Paths - założenia
Zwiększyć praktyczną wartość bazy ProQuest Nursing & Allied Health Source dla studentów pielęgniarstwa, pozwalając im na szybkie i łatwe wyszukanie informacji szczególnie istotnej w programie studiów, egzaminów, zadań klinicznych i prac seminaryjnych. Headline, subhead, or important text can go here.

30 Study Paths - założenia
“Studenci pielęgniarstwa mają trudności z wyszukaniem adekwatnych informacji.” “Wiele baz jest zbyt skomplikowanych – im prościej tym lepiej” “Tworząc narzędzia powiązane z programem nauczania zmniejsza się zagubienie studentów, którzy zazwyczaj pytają dlaczego w wynikach wyszukiwania tak wiele artykułów wcale nie odnosi się do mojego tematu?” Headline, subhead, or important text can go here. Project was based on significant amounts of librarian feedback

31 Study Paths - Development
Zatrudniliśmy praktykujących wykładowców pielęgniarstwa z zadaniem: Zbudowania drzew przedmiotowych powiązanych z realnymi programami nauczania (pielęgniarstwa) Indywidualnego doboru artykułów z bazy ProQuestu właściwych dla każdego z tematów w tych drzewach przedmiotowych – jest to tak zwana literatura zalecana. Napisania krótkiego wprowadzenia do każdego z tych artykułów wyjaśniającego dokładnie jego przydatność w kontekście kształcenia. Headline, subhead, or important text can go here.

32 Study Paths Headline, subhead, or important text can go here. Ścieżka studiów pojawia się jako nowa zakładka w PQNAH w miejsce „Topics Guide”. Jest dostępna jedynie przy przeszukiwaniu profilu Health Science Study Paths appears as a new tab in ProQuest Nursing & Allied Health Source “Topic Guide” tab is gone The Study Paths functionality is only available when a user is searching databases in the health science database profile

33 Study Paths Headline, subhead, or important text can go here.

34 Study Paths Headline, subhead, or important text can go here.

35 CultureVision Wyzwanie wielokulturowości Międzykulturowe Kompetencje w służbie zdrowia dzięki culturevision

36 CultureVision Baza zawierająca raporty pozwalające specjalistom na dostosowanie terapii i opieki do wymogów pacjentów z różnych kultur Pogłębione raporty oparte na specjalistycznej literaturze i raportach rządowych Obejmuje raporty dla 30 grup etnicznych i 11 religii Comiesięczne uzupełnienia Dostępna w ProQuest Nursing & Allied Health Source.

37

38 Bazy ProQuestu ProQuest Nursing and Allied Health Source
Dla pielęgniarek, zawodów paramedycznych i studentów A+I dla ponad 780 tytułów 650 pełnotekstowych tytułów Ponad11,000 rozpraw doktorskich A obecnie także JBI Systematic Reviews Evidence Summaries Best Practice Information Sheets RAPid SUMARI Study Paths CultureVision

39 Dziękuję i zapraszam na stoisko
Krzysztof Murawski


Pobierz ppt "Nowości w medycznych bazach ProQuest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google