Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik. *To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001 Dlaczego DynaMed jest potrzebna? 44.000 do 98.000 pacjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik. *To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001 Dlaczego DynaMed jest potrzebna? 44.000 do 98.000 pacjentów."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik

2 *To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001 Dlaczego DynaMed jest potrzebna? 44.000 do 98.000 pacjentów w USA umiera rocznie z powodu możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD* Korzystanie z najlepszych dostępnych dowodów w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia rezultaty leczenia i redukuje koszty ochrony zdrowia Zajęci lekarze często korzystają z szybkich i łatwych źródeł, aby znaleźć odpowiedzi na większość pytań, zamiast korzystać ze źródeł zawierających najlepsze aktualne dowody naukowe Lekarze klinicyści często sięgają do podręczników i źródeł online o bardzo szerokim zakresie, ale źródła te nie używają najlepszych aktualnie dostępnych dowodów Lekarze potrzebują źródła, gdzie szybko znajdą wiarygodne i precyzyjne odpowiedzi na ich pytania poparte najlepszymi dostępnymi dowodami

3 DynaMed Stosowanie systematycznej metody opierania wniosków na najlepszych dostępnych dowodach naukowych Monitoruje 500 czasopism naukowych i używa bazy Cochrane Database of Systematic Reviews i wielu innych źródeł jako podstaw dowodów medycznych - patrz lista: http://dynamicmedical.com/sources.php Jest według niezależnych badań jedynym tego rodzaju narzędziem udzielającym odpowiedzi na większość przypadków klinicznych w opiece podstawowej – patrz artykuł w Annals of Family Medicine vol. 3/2005 str. 507-513 http://www.annfammed.org/cgi/content/full/3/6/507 Jest jedyną bazą tego rodzaju aktualizowaną codziennie

4 DynaMed Dane są uszeregowane w praktyczny sposób: –Opis choroby (wraz z kodami jednostek chorobowych) –Przyczyny i czynniki ryzyka –Powikłania i związane z tym choroby –Historia choroby –Objawy –Diagnozowanie –Prognozowanie –Leczenie –Zapobieganie i kontrola –Bibliografia (w tym przeglądy i wytyczne) –Informacje dla pacjentów

5 Zawartość DynaMed Zawiera opisy przypadków klinicznych z około 3.000 grup tematycznych Są to: –Choroby i wady –Objawy (np. ból w klatce piersiowej) –Inne ważne tematy kliniczne (np. badania wysiłkowe serca ) –Tematy szczególnego zainteresowania (np. zakażenie wąglikiem, SARS, ptasia grypa) –Nowe dziedziny w oparciu o aktualnie prowadzone badania (np. zespół metaboliczny i oznaczanie D- dimerów) –Sugestie zgłaszane przez użytkowników

6 DynaMed Metoda Evidence-Based = wnioski oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych 7-stopniowy protokół Evidence-based: 1.Systematycznego identyfikowania wszystkich obowiązujących dowodów 2.Systematycznej selekcji najlepszych spośród zidentyfikowanych dowodów 3.Systematycznej krytycznej oceny wyselekcjonowanych dowodów 4.Precyzyjnego opisu dowodów i ich jakości 5.Wyciągnięcia wniosków w oparciu o dostępne dowody 6.Syntezy rozlicznych fragmentów dowodów do wyciągnięcia ogólnych wniosków 7.Zmiany wniosków, jeśli nowe dowody są odmienne od dotychczas dostępnych Do każdego artykułu jest stosowana ta sama procedura.

7 Kto używa DynaMed? –Akademickie centra medyczne –Uczelnie medyczne –Narodowe Fundusze Zdrowia (NHS) –Szpitale –Stażyści, lekarze –Specjaliści medyczni

8 Poziom dowodów (LOE) Systemy poziomów dowodów (Level of Evidence LOE) mają za zadanie ocenę dowodów w celu szybkiego określenia ich jakości System LOE jest ważny, ponieważ nie wszystkie dowody mają taką samą wartość System LOE jest bardzo pomocny dla szybkiej oceny przez lekarza klinicystę jakości dostępnych dowodów – znacznie szybciej niż zapoznawanie się z metodologią badań i dokonywanie własnej oceny jakości metod Systemy LOE mogą wprowadzać w błąd, jeśli nie są jasne, wymagają czasu dla ich zinterpretowania lub są niejednoznaczne Jest ponad 100 różnych systemów LOE opracowanych dla różnych celów

9 Poziom dowodów (LOE) DynaMed zapewnia łatwe do zinterpretowania oznakowanie poziomu dowodów tak, aby użytkownik mógł szybko znaleźć najlepsze dostępne dowody i ustalić ich jakość Nie wszystkie źródła z zakresu medycyny opartej na dowodach stosują łatwe w użyciu systemy oznaczania dowodów; niektóre w ogóle nie stosują systemu LOE DynaMed używa 3 poziomów dowodów (Levels of Evidence) : –Poziom 1 – najbardziej wiarygodne dowody –Poziom 2 – średni poziom dowodów –Poziom 3 – brak bezpośrednich dowodów Klasyfikacja dowodów oparta jest na systematyce stopni rekomendacji (Stregth of Recomendation Taxonomy SORT) - American Family Physician 1.02.2004,vol.69 nr.3

10

11 DynaMed – Systematyczne Monitorowanie i Analiza Literatury Medycznej Monitorowanie ponad 500 czasopism medycznych w sposób bezpośredni i pośredni poprzez wiele serwisów przeglądu literatury medycznej Każdy artykuł jest oceniany pod względem zawartości istotnych danych klinicznych i każdy artykuł zawierający takie dane jest dalej oceniany pod względem ważności dowodów w stosunku do już istniejących danych w bazie DynaMed Artykuły zawierające najlepsze dowody naukowe są streszczane, streszczenia są włączane do bazy DynaMed, a we wnioskach i raportach dokonuje się odpowiednich zmian Taki systematyczny przegląd literatury medycznej odbywa się codziennie.

12 Dostęp do bazy DynaMed http://www.ebscohost.com/dynamed Dostęp nielimitowany online –lokalnie na miejscu w instytucji, szpitalu z adresów IP –dostęp zdalny w domu, w klinice Dostęp w formie aplikacji PDA do załadowania na palmtopy i urządzenia mobilne

13 PDA Downloadable Version Browsing Topics

14 Wpisz nazwę lub tylko pierwszą literę hasła i kliknij na Browse Topic, aby przeglądać tematy

15

16 Kliknij na poszczególne sekcje, aby je rozwinąć

17 Linki do PubMed

18

19 Linki do EBSCOhost

20

21 Poziomy dowodów naukowych

22

23

24 Koszty leczenia

25 Wpisz słowo lub zdanie i kliknij na Search Text, aby przeszukiwać pełny tekst.

26 Użyj opcji Browse by Category, aby przeglądać i rozwijać poszczególne dziedziny i w ten sposób dotrzeć do poszukiwanego hasła lub tematu.

27 Elektroniczny pakiet narzędzi (Electronic Integration Toolkit (EIT) pozwala na dostęp do informacji poprzez elektroniczną kartę medyczną pacjenta (EMR) Otwarte protokoły pozwalają na łatwe zintegrowanie Pakiet narzędzi umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb i organizacji pracy Dostęp do informacji poprzez elektroniczną kartę medyczną pacjenta (EMR) Nowe Opcje

28

29

30

31

32

33


Pobierz ppt "Przewodnik. *To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001 Dlaczego DynaMed jest potrzebna? 44.000 do 98.000 pacjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google