Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgia) (szpital im. Różdżki Jessego) Ilse Vossen University of Maastricht.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgia) (szpital im. Różdżki Jessego) Ilse Vossen University of Maastricht."— Zapis prezentacji:

1 Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgia) (szpital im. Różdżki Jessego) Ilse Vossen University of Maastricht

2 Lista zagadnień Projekt DELTAH Virga Jesse Hospital (VGJ) Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP) Uczenie się przez działanie (action learning) CLP i DELTAH

3 Projekt DELTAH DELTAH = Delivering European Leadership Through Action Learning in Healthcare (Kształtowanie Przywództwa w Europie poprzez Action Learning) Trzyletni projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej Cel: opracowanie programu rozwoju przywództwa dla organizacji zajmującej się ochroną zdrowia w Europie

4 Uczestnicy projektu DELTAH Wielka Brytania –University of Sheffield –Primary Care Trust South-East Sheffield (grupa zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w regionie Sheffield) Polska –Uniwersytet Jagielloński, Kraków –Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej Holandia / Belgia –University of Maastricht (Holandia) –Virga Jesse Hospital (Belgia)

5 Maastricht

6 Virga Jesse Hospital szpital ogólny niekomercyjny (non-profit) oferuje pełny zakres ogólnych usług medycznych liczne stojące na najwyższym poziomie usługi kliniczne, np. klinika kardiologii, neurochirurgii i onkologii

7 Struktura organizacyjna VGJ

8 Virga Jesse Hospital Dane statystyczne (2005): –Liczba łóżek: 567 –Obrót: 153.437.332 –Personel: 1.657 (1.285 etatów, bez etatów lekarskich) –Lekarze: 134 stałych lekarzy (= 122 etatów) 45 stażystów i 30 lekarzy pomocniczych (40 etatów)

9 Virga Jesse Hospital Dane statystyczne (2005): –Przyjęcia: 22.672 Łącznie: 164.301 Średnia długość hospitalizacji: 7,49 dni –Usługi ambulatoryjne: 18.969 –Porody domowe: 1.401

10 Program rozwoju przywództwa w VGJ Dyrektorzy: CIGO (program studiów magisterskich w zakresie rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianami) Średni szczebel administracyjny i osoby koordynujące terapię poszczególnych chorych (case managers): DELTAH Liderzy wśród personelu pielęgniarskiego: CLP Potencjalni przywódcy wśród personelu pielęgniarskiego: program rozwoju potencjału orientacja w zakresie przywództwa

11

12 Program przywództwa klinicznego (CLP) Opracowany w 1995 r. przez Royal College of Nursing (RCN) w Londynie (Clinical Leadership Programme) Badanie pilotażowe na temat zastosowania CLP w szitalach belgijskich (2000 r.) przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Leuven (Belgia) Wyniki: wzrost skuteczności przywództwa i poprawa wyników pracy zespołów Wdrożenie w 20 szpitalach w Belgii przy wsparciu funduszy rządowych (2003 r.)

13 Program przywództwa klinicznego Cel programu: rozwijanie technik przywództwa transformacyjnego wśród przywódców personelu pielęgniarskiego Szczególnie: –rozwój osobisty –poprawa współpracy w zespołach –pacjent w centrum uwagi –rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i świadomości politycznej

14 Program przywództwa klinicznego Elementy programu: –plan rozwoju osobistego; informacja zwrotna360 stopni –zestawy do uczenia się poprzez działanie –warsztaty –szkolenie indywidualne –mentoring –obserwacja opieki –wywiady z pacjentami

15 Program przywództwa klinicznego Efekty programu: –podwyższenie poziomu samowiedzy i samoświadomości –poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji międzyludzkich –poprawa wyników pracy i zaangażowania zespołów –wdrożenie projektów poprawy jakości

16 Metody wykorzystywane do rozwoju umiejętności przywódczych

17 Uczenie się poprzez działanie Zasada: proces uczenia się przebiega najskuteczniej w kontekście, w którym pracują ludzie Polega na wspieraniu i stawianiu przed ludźmi wyzwań, aby sami rozwiązywali własne problemy, zamiast udzielania rad Grupa ludzi (zespół) zajmuje się zagadnieniem związanym z pracą poprzez refleksję oraz poszukiwanie rozwiązań

18 Cykl uczenia się Etap 1: Doświadczenie Etap 3: Wyciąganie wniosków z doświadczenia Etap 4: Planowanie kolejnych kroków Etap 2: Analiza doświadczenia Kolb 1984

19 Uczenie się poprzez działanie (action learning) Pięć głównych elementów: 1.uczestnik 2.zagadnienie (związane z pracą zawodową) 3.grupa lub zespół 4.prowadzący 5.działanie i uczenie się

20 Uczenie się poprzez działanie: od popychania do ciągnięcia nienakazowy nakazowy Popychanie: rozwiązanie czyjegoś problemu Ciągnięcie: pomoc w rozwiązaniu problemu Gotowe rozwiązania Wydawanie poleceń Informacja zwrotna (feedback) Propozycja nadzoru / treningu Dawanie rad Przekazywanie sugestii Zadawanie pytań w celu uświadomienia Podsumowanie Parafraza Refleksja Słuchanie, aby zrozumieć

21 CLP i DELTAH zarówno CLP jak i DELTAH opierają się na terorii przwództwa transformacyjnego uczenie się poprzez działanie jako podstawowa metodologia rozwoju umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego programy rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej

22 CLP i DELTAH CLP –adresowany do przywódców w dziedzinie pielęgniarstwa –prowadzony w szpitalach –cel: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez rozwój umiejętności przywódczych wśród personelu pielęgniarskiego DELTAH –brak określonej grupy docelowej (zależy od potrzeb organizacji) –realizowany w organizacjach opieki zdrowotnej –Cel: rozwój zdolności przywódczych oraz umiejętności pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu sprawnego osiągnięcia zmian organizacyjnych


Pobierz ppt "Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgia) (szpital im. Różdżki Jessego) Ilse Vossen University of Maastricht."

Podobne prezentacje


Reklamy Google