Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG"— Zapis prezentacji:

1 UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić

2 UWAGA NR 3 Mirosław Gajowniczek, Kłudno Stare 31 - Przeznaczenie w całości pod MNU Kłudno Stare, obr nr 13Dz. nr ewid 65 i 69 - MN3 - 1/3R- 2/3 nie uwzględnić UWAGA NR 3 Mirosław Gajowniczek, Kłudno Stare 31 - Przeznaczenie w całości pod MNU Kłudno Stare, obr nr 13Dz. nr ewid 65 i 69 - MN3 - 1/3R- 2/3 nie uwzględnić

3 UWAGA NR 5 Gędek Zbigniew, Kozery Nowe, ul. Krajobrazowa Grodzisk Maz. – MN Kozery Nowe, obr nr 17, Dz. nr ewid 81 - MN3 – 2/3, R – 1/3 Częściowo nieuwzględnione. UWAGA NR 5 Gędek Zbigniew, Kozery Nowe, ul. Krajobrazowa Grodzisk Maz. – MN Kozery Nowe, obr nr 17, Dz. nr ewid 81 - MN3 – 2/3, R – 1/3 Częściowo nieuwzględnione

4 UWAGA NR 6 Maciej Piotr Krupiński ul. Bartoszewicza 11/ Warszawa - Zmiana przebiegu obwodnicy Odrano Wola, obr nr 25, Dz. nr ewid 112 – KD do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UWAGA NR 6 Maciej Piotr Krupiński ul. Bartoszewicza 11/ Warszawa - Zmiana przebiegu obwodnicy Odrano Wola, obr nr 25, Dz. nr ewid 112 – KD do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 UWAGA NR 7 INTERCHEMALL Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa - Przeznaczenie na UM Janinów, obr nr 09, Dz. nr ewid 23/1, 23/2, 22/3, 14 - MN2 nieuwzględnione dla dz. nr 14 ze względu na wysoki stan zadrzewień UWAGA NR 7 INTERCHEMALL Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa - Przeznaczenie na UM Janinów, obr nr 09, Dz. nr ewid 23/1, 23/2, 22/3, 14 - MN2 nieuwzględnione dla dz. nr 14 ze względu na wysoki stan zadrzewień

6 UWAGA NR 8 Strzemieczna Jadwiga, Strzemieczny Marek, Makówka Grodzisk Maz. - Przeznaczenie w całości pod MN Makówka, obr nr 21, Dz. nr ewid 91 - MN - 1/2 Z – ½ Częściowo nieuwzględnione UWAGA NR 8 Strzemieczna Jadwiga, Strzemieczny Marek, Makówka Grodzisk Maz. - Przeznaczenie w całości pod MN Makówka, obr nr 21, Dz. nr ewid 91 - MN - 1/2 Z – ½ Częściowo nieuwzględnione

7 UWAGA NR 9 Tadeusz Krakowskiul. 3 Maja 7A, 05-822 Grodzisk Maz
UWAGA NR 9 Tadeusz Krakowskiul. 3 Maja 7A, Grodzisk Maz. – R Obszar między ul. 3 Maja, Klonową, Buczynową - MN1, Ls, Lz Częściowo nieuwzględnione, dla Ls - zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ. MN - Obszar pomiędzy ul. 3 Maja i Buczynową - MN1, Ls, Lz Częściowo nieuwzględnione, dla Ls - zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

8 UWAGA NR 12 Osiadacz Zenon, Odrano Wola, ul
UWAGA NR 12 Osiadacz Zenon, Odrano Wola, ul. Lazurowa 27 - W części MN Odrano Wola, obr nr 25, Dz. nr ewid:168/7,169/5170,171,173/1,174/1,175,176,178 - MN3, MN2, Ls nieuwzględnione dla Ls, zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ

9 UWAGA NR 15 Piotr Szymański, Adamowizna 131 05-825 Grodzisk M
UWAGA NR 15 Piotr Szymański, Adamowizna Grodzisk M. – UM Adamowizna obr nr 01, Dz. ewid nr 27/2 - MN2 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10 UWAGA NR 16 Marcin Muszał, 05-825 Grodzisk M. ul
UWAGA NR 16 Marcin Muszał, Grodzisk M. ul. Zagaje 2 – MN Grodzisk, obr 61, Dz. ewid. nr 36/2, 37 – Z Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11 UWAGA NR 21 4Elżbiete Puchalska, ul. M. C
UWAGA NR 21 4Elżbiete Puchalska, ul. M.C.Skłodowskiej 10-29Grodzisk Maz - MN1 Kozery Stare obr 16, Dz ewid nr 62, 249, 128dz nr MN3, MN2, reszta –Z nie uwzględnić dz nr 249

12 UWAGA NR 27 Katarzyna Pawlicka, Wężyk 11, Grodzisk Maz - MN, KD - nie uwzględniono wydanych decyzji podziału Wężyk obr 31 dz. ewid nr 30/1, 30/28, 30/30 – Z Częściowo nieuwzględnione,

13 UWAGA NR 34 Krystyna Pociej-Gościmska ul
UWAGA NR 34 Krystyna Pociej-Gościmska ul. Brodzińskiego 32, Warszawa – MN Wężyk, obr nr 31, dz. ewid nr 60, 61, 62/1, 63/1 – Ls Częściowo nieuwzględnione, dla Ls zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ

14 UWAGA NR 22 Aniela Wojtczak 99-300 Kutno, ul
UWAGA NR 22 Aniela Wojtczak Kutno, ul. Północna 16 - MN, UM Kozery obr 16Dz ewid nr 161,168, MN3, UM, Z, KD uwzględnić częściowo, do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15 UWAGA NR 23 Aleksandra i Adam Pierzchała ul
UWAGA NR 23 Aleksandra i Adam Pierzchała ul. Limanowskiego 14, Grodzisk M. – UM Natolin obr 24 dz. ewid nr 21 - MN3 Częściowo nieuwzględnione, do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16 UWAGA NR 26 Marek Tadeusz Gawarski, Juchnajcie Gołdap - MN, KD -nie uwzględniono wydanych decyzji podziału Wężyk obr 31 dz. ewid nr 11 - MN3, Z Częściowo nieuwzględnione,

17 UWAGA NR 36 Małgorzata Sp. J
UWAGA NR 36 Małgorzata Sp.J. Wola Przybysławska 309, Garbów, Wiesława Kamieńska, Grzegorz Zarzeka, Hanna i Sylwester Kryst, Warszawa, ul. Kazury 6m54 – AG Chlebnia obr nr 03, dz. ewid nr 37/2, 113/1 – R Częściowo nieuwzględnione - dla dz. nr 113/1

18 UWAGA NR 39 Renata Łęcka, Aleksy Łęcki, ul. Dworska 4 m 19, Grodzisk Maz. - MN2 Wężyk obr 31, dz. ewid nr 19/5 – Ls nieuwzględnione, dla Ls zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

19 UWAGA NR 40 Maria Wyszkowska, Krzysztof Wyszkowski, Kozery 8, Grodzisk - Przebieg projektowanej obwodnicy zach. Kozery obr 16, dz. ewid nr 210/1, 210/2, 211Z, - KDG do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

20 UWAGA NR 43 Anna Adamowicz, Jerzy Adamowicz Tłuste 10, Grodzisk M. - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 115, 114, 113, 111, 110 – AG częściowo nieuwzględnione

21 UWAGA NR 44 Anna i Włodzimierz Żeglińscy, Tłuste 18a, Grodzisk - MN3 Tłuste obr 29 Dz ewid nr 111/2 – AG uwzględnić częściowo

22 UWAGA NR 45 Gospodarstwo Ogrodnicze A. W. Kalisiewicz, Książenice, ul. Mazowiecka Uprawy ogrodnicze, niezasadny przebieg drogi Książenice obr 19, dz. ewid nr 102/1 - MN2 Do rozpatrzenia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

23 UWAGA NR 46 Honorata i Tadeusz Packo, Tłuste 24 - MN3 Tłuste - teren oznaczony AG Częściowo nieuwzględnione

24 UWAGA NR 47 Maria Noga, Tłuste 18 - MN3 Tłuste obr 29 dz. ewid nr 111/1 – AG Częściowo nieuwzględnione

25 Teresa Kalota, ul. Szczerkowskiego 3/23, Grodzisk M. - MN3
UWAGA NR 50 Teresa Kalota, ul. Szczerkowskiego 3/23, Grodzisk M. - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 30/2 - AG na dz. 113 Tłuste Częściowo nieuwzględnione, - zmiana przeznaczenia na R, z wyjątkiem dz. nr 113 51 Dorota Affek, ul. Szczerkowskiego 3/23, Grodzisk M - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 30/1 - AG na dz. 113 Tłuste Częściowo nieuwzględnione

26 UWAGA NR 55 Mieczysław Nowak ul. Promyka 31, Warszawa - MN2/Ls Janinów obr nr 09, dz. ewid nr 124, 125Z, - Ls zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

27 UWAGA NR 57 Bożena i Janusz Sierańscy, Błonie, Żuków 19a - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 110 – AG Częściowo nieuwzględnione, zmiana przeznaczenia na R.

28 UWAGA NR 58 Leokadia i Wiesław Matejczuk, ul. Okrężna 4, Grodzisk Maz. – MN Grodzisk obr 64, dz. ewid nr 19 – KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

29 UWAGA NR 59, 67 Dudek Jan, Marynin 33; Ewa Dudek ul. Piękna 1, Grodzisk Maz - MN + usługi Gastronomicze Grodzisk obr nr 44, 64, dz ewid nr 38/2, 38/4 - Z, MN? do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30 UWAGA NR 62 Mieszkańcy ulic Kosińskiego, Chłapowskiego i Okrężnej Grodzisk Maz (59 osób) - Protest przeciw projektowanej obwodnicy Wieś Kady Do rozstrzygnięcia, na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

31 UWAGA NR 63 Barbara Zagerłowska-Osińska ul. Pęcicka , Pruszków - Protest przeciw projektowanej obwodnicy,- MN Kozery obr nr 16, dz. ewid nr 209/1, 209/2Z, - KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

32 UWAGA NR 68 Waldemar Parol - Radny Miasta Milanówka, ul. Nadarzyńska 56d, Milanówek - Projekt obwodnicy płd. nie ma kontynuacji na terenie Milanówka Teren styku gminy Grodzisk M., gminy Brwinów, Miasta Milanówka – KDG Milanówek w swej polityce przestrzennej wycofuje się z budowy tzw. drogi alternatywnej nieuwzględniona - droga jest w planie województwa

33 UWAGA NR 73 Hiestand Polska Sp. Z o.o., ul. Zachodnia 10, Grodzisk M- Korekta przebiegu planowanej obwodnicy Wólka Grodziska Grodzisk, dz. ewid nr: 51/7, 47, 48/1, 49/4, 50/11, 153/5, 53/3, 53/6-AG, KD Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

34 UWAGA NR 74 Marzecki Andrzej ul. Śląska 9, Grodzisk – AG - złomowisko Brak oznaczenia działki - MN1 nieuwzględnione

35 UWAGA NR 75 Mieszkańcy wsi Wólka Grodziska - Stanisław Kostrzewa, WG 40a - Odsunięcie obwodnicy o 50 m. na wsch. Wieś Wólka Grodziska – KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

36 UWAGA NR 77 Iwona Obwojska, Marek Danieluk, Teresa Danieluk, Anna Bohdan, Waldemar Bohdan ul. Królewska 11 - MN1 Dz. między ul. Brzozową i ciekiem wodnym Rokitnicą – Z Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

37 UWAGA NR 78 Renata Gawryś ul. Piłsudskiego 5/26, Milanówek- MN Mościska, obr nr 23, dz. ewid nr Ls - 1/2, Z - ½ Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

38 UWAGA NR 79 Piotr Szczypek, Urszula Szczypek, Makówka 13a Grodzisk Maz – UM Makówka obr nr 21, dz. ewid nr 137/1 - MN3 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

39 Kady obr nr 10, dz. ewid nr 8/9, 9/6Obr 70 i 71- ?Obr 10 - MN1
UWAGA NR 80 Wrocławski Krzysztof, Wrocławska Jadwiga, ul. Książenicka 4, Grodzisk m.; Szymczak Artur, Szymczak Małgorzata, ul. Fiderkiewicza 11am2, Milanówek – MN Grodzisk obr 70, dz. ewid nr 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14Obr 71 - dz. ewid nr: 5/1, 5/2, 2/3, 2/4 ; Kady obr nr 10, dz. ewid nr 8/9, 9/6Obr 70 i 71- ?Obr 10 - MN1 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ??????????????????

40 UWAGA NR 86 Szymańczak Ryszard Baranów 12b – MN Nowe Kozery obr nr 17, dz. ewid nr 85/30 - Ls Zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

41 UWAGA NR 87 Mieszkańcy wsi Wężyk – MN obszar wsi Wężyk, obr nr - 31Z, MN3 częściowo nieuwzględnione

42 UWAGA NR 92 P. Kozłowska AG - Tłuste obr nr 29, dz ewid nr 14/2 - R., KD Nie uwzględnić


Pobierz ppt "UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google