Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić"— Zapis prezentacji:

1 UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić

2 UWAGA NR 3 Mirosław Gajowniczek, Kłudno Stare 31 - Przeznaczenie w całości pod MNU Kłudno Stare, obr nr 13Dz. nr ewid 65 i 69 - MN3 - 1/3R- 2/3 nie uwzględnić

3 UWAGA NR 5 Gędek Zbigniew, Kozery Nowe, ul. Krajobrazowa 27 05-825 Grodzisk Maz. – MN Kozery Nowe, obr nr 17, Dz. nr ewid 81 - MN3 – 2/3, R – 1/3 Częściowo nieuwzględnione

4 UWAGA NR 6 Maciej Piotr Krupiński ul. Bartoszewicza 11/12 00-337 Warszawa - Zmiana przebiegu obwodnicy Odrano Wola, obr nr 25, Dz. nr ewid 112 – KD do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 UWAGA NR 7 INTERCHEMALL Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa - Przeznaczenie na UM Janinów, obr nr 09, Dz. nr ewid 23/1, 23/2, 22/3, 14 - MN2 nieuwzględnione dla dz. nr 14 ze względu na wysoki stan zadrzewień

6 UWAGA NR 8 Strzemieczna Jadwiga, Strzemieczny Marek, Makówka 13 05-825 Grodzisk Maz. - Przeznaczenie w całości pod MN Makówka, obr nr 21, Dz. nr ewid 91 - MN - 1/2 Z – ½ Częściowo nieuwzględnione

7 UWAGA NR 9 Tadeusz Krakowskiul. 3 Maja 7A, 05-822 Grodzisk Maz. – R Obszar między ul. 3 Maja, Klonową, Buczynową - MN1, Ls, Lz Częściowo nieuwzględnione, dla Ls - zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ. MN - Obszar pomiędzy ul. 3 Maja i Buczynową - MN1, Ls, Lz Częściowo nieuwzględnione, dla Ls - zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

8 UWAGA NR 12 Osiadacz Zenon, Odrano Wola, ul. Lazurowa 27 - W części MN Odrano Wola, obr nr 25, Dz. nr ewid:168/7,169/5170,171,173/1,174/1,175,176,178 - MN3, MN2, Ls nieuwzględnione dla Ls, zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ

9 UWAGA NR 15 Piotr Szymański, Adamowizna 131 05-825 Grodzisk M. – UM Adamowizna obr nr 01, Dz. ewid nr 27/2 - MN2 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10 UWAGA NR 16 Marcin Muszał, 05-825 Grodzisk M. ul. Zagaje 2 – MN Grodzisk, obr 61, Dz. ewid. nr 36/2, 37 – Z Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11 UWAGA NR 21 4Elżbiete Puchalska, ul. M.C.Skłodowskiej 10-29Grodzisk Maz - MN1 Kozery Stare obr 16, Dz ewid nr 62, 249, 128dz nr 128 - MN3, MN2, reszta –Z nie uwzględnić dz nr 249

12 UWAGA NR 27 Katarzyna Pawlicka, Wężyk 11, Grodzisk Maz - MN, KD - nie uwzględniono wydanych decyzji podziału Wężyk obr 31 dz. ewid nr 30/1, 30/28, 30/30 – Z Częściowo nieuwzględnione,

13 UWAGA NR 34 Krystyna Pociej-Gościmska ul. Brodzińskiego 32, 01-557 Warszawa – MN Wężyk, obr nr 31, dz. ewid nr 60, 61, 62/1, 63/1 – Ls Częściowo nieuwzględnione, dla Ls zmiany klasyfikacji dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ

14 UWAGA NR 22 Aniela Wojtczak 99-300 Kutno, ul. Północna 16 - MN, UM Kozery obr 16Dz ewid nr 161,168, 276 - MN3, UM, Z, KD uwzględnić częściowo, do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15 UWAGA NR 23 Aleksandra i Adam Pierzchała ul. Limanowskiego 14, Grodzisk M. – UM Natolin obr 24 dz. ewid nr 21 - MN3 Częściowo nieuwzględnione, do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16 UWAGA NR 26 Marek Tadeusz Gawarski, Juchnajcie 2119-500 Gołdap - MN, KD -nie uwzględniono wydanych decyzji podziału Wężyk obr 31 dz. ewid nr 11 - MN3, Z Częściowo nieuwzględnione,

17 UWAGA NR 36 Małgorzata Sp.J. Wola Przybysławska 309, 21-080 Garbów, Wiesława Kamieńska, Grzegorz Zarzeka, Hanna i Sylwester Kryst, Warszawa, ul. Kazury 6m54 – AG Chlebnia obr nr 03, dz. ewid nr 37/2, 113/1 – R Częściowo nieuwzględnione - dla dz. nr 113/1

18 UWAGA NR 39 Renata Łęcka, Aleksy Łęcki, ul. Dworska 4 m 19, Grodzisk Maz. - MN2 Wężyk obr 31, dz. ewid nr 19/5 – Ls nieuwzględnione, dla Ls zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

19 UWAGA NR 40 Maria Wyszkowska, Krzysztof Wyszkowski, Kozery 8, Grodzisk - Przebieg projektowanej obwodnicy zach. Kozery obr 16, dz. ewid nr 210/1, 210/2, 211Z, - KDG do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

20 UWAGA NR 43 Anna Adamowicz, Jerzy Adamowicz Tłuste 10, Grodzisk M. - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 115, 114, 113, 111, 110 – AG częściowo nieuwzględnione

21 UWAGA NR 44 Anna i Włodzimierz Żeglińscy, Tłuste 18a, Grodzisk - MN3 Tłuste obr 29 Dz ewid nr 111/2 – AG uwzględnić częściowo

22 UWAGA NR 45 Gospodarstwo Ogrodnicze A. W. Kalisiewicz, Książenice, ul. Mazowiecka 103 - Uprawy ogrodnicze, niezasadny przebieg drogi Książenice obr 19, dz. ewid nr 102/1 - MN2 Do rozpatrzenia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

23 UWAGA NR 46 Honorata i Tadeusz Packo, Tłuste 24 - MN3 Tłuste - teren oznaczony AG Częściowo nieuwzględnione

24 UWAGA NR 47 Maria Noga, Tłuste 18 - MN3 Tłuste obr 29 dz. ewid nr 111/1 – AG Częściowo nieuwzględnione

25 UWAGA NR 50 Teresa Kalota, ul. Szczerkowskiego 3/23, Grodzisk M. - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 30/2 - AG na dz. 113 Tłuste Częściowo nieuwzględnione, - zmiana przeznaczenia na R, z wyjątkiem dz. nr 113 51 Dorota Affek, ul. Szczerkowskiego 3/23, Grodzisk M - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 30/1 - AG na dz. 113 Tłuste Częściowo nieuwzględnione

26 UWAGA NR 55 Mieczysław Nowak ul. Promyka 31, 01-604 Warszawa - MN2/Ls Janinów obr nr 09, dz. ewid nr 124, 125Z, - Ls zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ.

27 UWAGA NR 57 Bożena i Janusz Sierańscy, 05-870 Błonie, Żuków 19a - MN3 Tłuste obr 29, dz. ewid nr 110 – AG Częściowo nieuwzględnione, zmiana przeznaczenia na R.

28 UWAGA NR 58 Leokadia i Wiesław Matejczuk, ul. Okrężna 4, Grodzisk Maz. – MN Grodzisk obr 64, dz. ewid nr 19 – KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

29 UWAGA NR 59, 67 Dudek Jan, Marynin 33; Ewa Dudek ul. Piękna 1, Grodzisk Maz - MN + usługi Gastronomicze Grodzisk obr nr 44, 64, dz ewid nr 38/2, 38/4 - Z, MN? do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30 UWAGA NR 62 Mieszkańcy ulic Kosińskiego, Chłapowskiego i Okrężnej Grodzisk Maz (59 osób) - Protest przeciw projektowanej obwodnicy Wieś Kady Do rozstrzygnięcia, na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

31 UWAGA NR 63 Barbara Zagerłowska-Osińska ul. Pęcicka 305-802, Pruszków - Protest przeciw projektowanej obwodnicy,- MN Kozery obr nr 16, dz. ewid nr 209/1, 209/2Z, - KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

32 UWAGA NR 68 Waldemar Parol - Radny Miasta Milanówka, ul. Nadarzyńska 56d, Milanówek - Projekt obwodnicy płd. nie ma kontynuacji na terenie Milanówka Teren styku gminy Grodzisk M., gminy Brwinów, Miasta Milanówka – KDG Milanówek w swej polityce przestrzennej wycofuje się z budowy tzw. drogi alternatywnej nieuwzględniona - droga jest w planie województwa

33 UWAGA NR 73 Hiestand Polska Sp. Z o.o., ul. Zachodnia 10, Grodzisk M- Korekta przebiegu planowanej obwodnicy Wólka Grodziska Grodzisk, dz. ewid nr: 51/7, 47, 48/1, 49/4, 50/11, 153/5, 53/3, 53/6-AG, KD Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

34 UWAGA NR 74 Marzecki Andrzej ul. Śląska 9, Grodzisk – AG - złomowisko Brak oznaczenia działki - MN1 nieuwzględnione

35 UWAGA NR 75 Mieszkańcy wsi Wólka Grodziska - Stanisław Kostrzewa, WG 40a - Odsunięcie obwodnicy o 50 m. na wsch. Wieś Wólka Grodziska – KDG Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

36 UWAGA NR 77 Iwona Obwojska, Marek Danieluk, Teresa Danieluk, Anna Bohdan, Waldemar Bohdan ul. Królewska 11 - MN1 Dz. między ul. Brzozową i ciekiem wodnym Rokitnicą – Z Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

37 UWAGA NR 78 Renata Gawryś ul. Piłsudskiego 5/26, Milanówek- MN Mościska, obr nr 23, dz. ewid nr 108 - Ls - 1/2, Z - ½ Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

38 UWAGA NR 79 Piotr Szczypek, Urszula Szczypek, Makówka 13a Grodzisk Maz – UM Makówka obr nr 21, dz. ewid nr 137/1 - MN3 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

39 UWAGA NR 80 Wrocławski Krzysztof, Wrocławska Jadwiga, ul. Książenicka 4, Grodzisk m.; Szymczak Artur, Szymczak Małgorzata, ul. Fiderkiewicza 11am2, Milanówek – MN Grodzisk obr 70, dz. ewid nr 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14Obr 71 - dz. ewid nr: 5/1, 5/2, 2/3, 2/4 ; Kady obr nr 10, dz. ewid nr 8/9, 9/6Obr 70 i 71- ?Obr 10 - MN1 Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

40 UWAGA NR 86 Szymańczak Ryszard 96-314 Baranów 12b – MN Nowe Kozery obr nr 17, dz. ewid nr 85/30 - Ls Zmianę klasyfikacji gruntu dokonuje na wniosek właściciela odpowiedni organ Do rozstrzygnięcia na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

41 UWAGA NR 87 Mieszkańcy wsi Wężyk – MN obszar wsi Wężyk, obr nr - 31Z, MN3 częściowo nieuwzględnione

42 UWAGA NR 92 P. Kozłowska AG - Tłuste obr nr 29, dz ewid nr 14/2 - R., KD Nie uwzględnić


Pobierz ppt "UWAGA NR 1 Spółka z o.o. Kamar, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 2b – AG Chlebnia obr 03, dz. nr ewid 113 /1 - R Nie uwzględnić"

Podobne prezentacje


Reklamy Google