Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół szkół Gimnazjum i liceum w Trzemesznie ID grupy: 97/59_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 1.Definicja Osobowości 2.Typy i rodzaje osobowości -Teoria według Hipokratesa -Teoria Hollanda -Typy Kretschmera -Teoria Carla Junga 3.Inne typy osobowości -pasjonat -Nerwowiec -amorfik -apatyk - sentymentalny 3. Test na osobowość

4 Zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych.

5 DZIEDZICZNOŚĆ – osobowość jest cechą dziedziczną. Oznacza, że posiadamy predyspozycje genetyczne do dziedziczenia określonego typu temperamentu, ale nie całej osobowości. CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE – osobowość rozwija się pod wpływem środowiska naturalnego, jakim jest rodzina, później szkoła, grupa rówieśnicza itd.

6

7

8 Mocne strony -Twórczy i barwny -Tryska energią i entuzjazmem -Pobudza innych do współpracy; Słabe strony: - łatwo ulega emocjom -jest nie punktualny - nie umie odmawiać w związku z czym przyjmuje nadmiar obowiązków;

9 -Muskularny, zbudowany masywnie -Szyja - gruba i krótka, -oczy bystre, nieco ironiczne -Oczy, nos, usta często wysunięte do przodu -Policzki szczęka broda są zwykle mocno zarysowane;

10 Pismo niezbyt równe Czytelne Linie niekiedy kręte Upodobania do dużych liter drukowanych;

11 Einstein Horacy Machiavelli Eurypides

12 Mocne strony: - Perfekcjonista o wysokich wymaganiach - Dostrzega wagę szczegółów - Wytrwały i doskonały - Schludny i czysty -Lubi wykresy, schematy i liczby; Słabe strony: -Bardzo wrażliwy łatwo go urazić -Nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji -Często przekłada ważne sprawy na późniejsze terminy -Skłonny popadać w apatie i depresję;

13 Mocne strony -Kompetentny i solidny - Spokojny i zgodny - Pośrednik w rozwiązywaniu problemów Słabe strony: -Problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, unikanie ryzyka - Trudności w określaniu celów -Unikanie ponoszenia odpowiedzialności - Zwlekanie, odkładanie spraw na później;

14 Wygląd zewnętrzny -Budowa Ciała mocna, niekiedy atletyczna. -Oczy i usta cofnięte w głąb. -Nos i broda wysunięte do przodu. -Brwi bywają często szerokie i gęste, -Oczy poważne niezbyt ruchliwe, spokojne. -Część policzków, usta, szczęka dolna zmniejszona. Wyjątek stanowi wydatna broda.

15 Czytelność, regularność, proporcjonalność, Brak ozdób, prostota, Litery pełne wyraźne, Równość marginesów, Niewielkie pochylenie, Jednorodność pisma.

16 Gauss, Franklin, Sokrates, Darwin, Washington

17 Mocne strony -Dostrzega praktyczne rozwiązanie, -Szybki w działaniu, -Dobry organizator, -Kładzie nacisk na wydajność, Słabe strony -Ma kłopoty z uznaniem racji u innych ludzi, -Wydaje spontaniczne osady, oceny często raniące innych -Nie jest skłonny udzielać, emocjonalnego wsparcia innym, - Nie podporządkowuje się.

18 -Twarz zbliżona do kwadratu, -Cera kolorowa, rumiana, świeża, -Oczy duże, żywe, błyszczące, -Zakończenie palców prawie kwadratowe -Włosy obfite, falujące lub kędzierzawe -Ręce muskularne -Budowa ciała masywna

19 Bardzo duża szybkość, Dynamizm, Pismo przesadzone i rozłożyste, Brak proporcji oraz nieregularność wielkości Wszystkie litery a nawet wyrazy połączone ze sobą.

20 Mussolini Pius X Mahomet Danton

21 Jest jedn ą z teorii dotycz ą cych rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe s ą kształtowane w relacji do ś rodowisk zawodowych. Wg tej teorii wyró ż nia si ę nast ę puj ą ce preferencje zawodowe:

22 osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania, w których trzeba się napracować fizycznie.

23 – zdolności mechaniczne, manualne, – zdrowy rozsądek, uczciwość, mocny charakter, odwaga – określa siebie jako człowieka praktycznego, posiadającego lepsze zdolności manualne niż społeczne. – wytrwały, szczery, gospodarny, polegający na sobie. – unika zawodów, w których przeważają kontakty z innymi ludźmi. – typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer,leśnik, ogrodnik, rolnik.

24 Dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie.

25 – Widzi siebie jako osobę inteligentną, sceptyczną, dokładną. – Wykształcony, niezależny, introwertywny. – Unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych. – Typowe zawody: astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, politolog, statystyk, socjolog.

26 Lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje przez tworzenie.

27 – Sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność,. – Określa siebie jako osobę obdarzoną wyobraźnią, otwartą na otoczenie – skomplikowany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, – Unika rutyny i ustalonych reguł – Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz,, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

28 Lubi zajęcia z innymi ludźmi Pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Taktowny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkoduszny.

29 – Ceni sprawiedliwość, odpowiedzialność – Postrzega siebie jako osobę empatyczną, cierpliwą, odpowiedzialną, wyrozumiałą, otwartą na problemy innych. – Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

30 Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych.

31 – Postrzega siebie jako osobę towarzyską, pewną siebie, energiczną, optymistyczną, podejmującą ryzyko, ugodową, popularną. – Osoba bystra, ambitna, dbająca o zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przy ciągająca uwagę, poszukująca przyjemności, impulsywna. – Unika skomplikowanych zagadnień naukowych. – Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

32 Lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, poleceń zwierzchników.

33 – Postrzega siebie jako osobę sumienną, dokładną, praktyczną, dokładną. – systematyczny, zasadni czy, skuteczny, rozważny, kontrolujący się, pedantyczny, bez wyobraźni. – Unika konfliktów, problemów interpersonalnych, pracy, której brak jasnych instrukcji. – Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

34

35 Osoba o budowie ciała wątłej i smukłej. Przeciętna waga oraz miary obwodu i szerokości są poniżej ogółu dla danego wieku i płci. Skóra sucha i blada, szczupłe ręce, słabo rozwinięte mięśnie i dłonie o delikatnych kostkach. Długa i wąska klatka piersiowa, płaski brzuch.

36 Osoba o rozwiniętej głowie, klatce piersiowej i brzuchu. Ciało ma tendencje do rozkładania tłuszczu wokół tułowia. Średni wzrost, zaokrąglona figura, szeroka twarz na masywnej szyi, okazały, tłusty brzuch

37 Charakteryzuje się silnie rozwiniętym kośćcem mięśni a także skóry. Silny brzuch i dobrze rozwinięta klatka piersiowa, silne nogi.

38

39

40 Cechy ekstrawertyków zyskują energię, kiedy przebywają z innymi, a tracą gdy są sami, czerpią energię ze świata zewnętrznego, tj. podejmowanych przedsięwzięć, ludzi, miejsc i rzeczy, z którymi mają kontakt, najpierw coś robią lub mówią, a potem myślą lub myślą podczas mówienia, utrzymują większy kontakt wzrokowy z rozmówcą podczas mówienia, niż podczas słuchania, mają wiele zainteresowań, mówią szybko, korzystają z pamięci krótkotrwałej,

41 Cechy introwertyków zyskują energię kiedy są w samotności, a tracą wśród ludzi, czerpią energię ze świata wewnętrznego, tj. uczuć, idei, wrażeń, są dobrymi słuchaczami, myślą zanim coś zrobią lub powiedzą, utrzymują większy kontakt wzrokowy podczas słuchania kogoś, niż podczas mówienia do niego, mają niewiele zainteresowań, ale w każde zainteresowania bardzo się zagłębiają, lubią spędzać czas samemu,

42

43 Ambitny Zdecydowany Wytrwały Surowy Krytyczny wobec przełożonych Posiada talent organizacyjny Przywiązany do rodziny

44 Twarz proporcjonalna i harmonijna, Broda wysunięta na przód, Włosy obfite, raczej ciemne, Oczy i usta cofnięte w głąb

45 Pismo jednolite Występują duże odległości między słowami oraz w formie pochyleniu m i h Pismo niebanalne, oryginalne, osobiste Poszczególne litery pisane są bez odrywania reki.

46 Napoleon Bonaparte Maksymilian Kolbe, Michał Anioł Piłsudski Tomasz z Akwinu

47 Wspaniałomyślny, radosny W szybkim czasie przechodzi od łez do śmiechu Kłamliwy Leniwy Niestały szczery

48 -Zmieszanie kształtów -Kruchość ciała, Szczupły -Usta zwykle szerokie i ruchome, -Rama twarzy mała, trójkątna, broda ostra, spiczasta.

49 Byron Mozart, Franciszek z Asyżu, Andersen Daudet

50 Brak regularności pisma pod względem wielkości Nieregularność nachylenia, Zmiana nacisku, Nierówność w wielkości marginesów.

51 Uczynny, zgodny, Tolerancyjny Podąża za modą Niepunktualny, Często uzdolniony do muzyki i sztuki scenicznej, Nad wszystko stawia potrzeby organiczne: jedzenie, picie, sen Skłonny do lenistwa.

52 Oznacza się bladością cery i sinością, niekiedy nawet białością skóry, Okrągła twarz, podwójna broda. Często otyłość, oczy amorfika są zwykle jasne, raczej wypukłe, często krótko wzroczne, błędne i bez wyrazu. usta szerokie, półotwarte. włosy rzadkie.

53 Rozłożystość pisma, Duże odległości pomiędzy poszczególnymi słowami, Litery dosyć proste bez żadnych ozdób, Nierówność marginesów z prawej strony, Litery często zaokrąglone Widać niechęć do większego wysiłku.

54 Małomówny, zamknięty w sobie i skryty, Ponury i milczący, rzadko się śmieje, Uczciwy, prawdomówny, punktualny, odważny Brak mu zainteresowania. Lubi porządek i czystość Zdolny do przedmiotów ścisłych

55 Klatka piersiowa wąska z widocznymi żebrami, Ręce chude, białe, bezsilne, Nos zwykle długi, słabo zarysowany, Usta wąskie, wargi cienkie Włosy rzadkie, jasne Twarz wąsko-owalna

56 Pisze dość czytelnie zachowane proporcje, Słaby nacisk, Końcówki wyrazów jakby ucięte.

57 Danton Mussolini, Mahomet, Diderot

58 Ambitny marzyciel, Zadumany, zapatrzony w swoje Życie wewnętrzne, Melancholijny, Niezadowolony z siebie Skłonny do kompleksów, Delikatny, refleksyjny.

59 Twarz o długim owalu lud prostokątna, Rysy raczej łagodne, Czoło płaskie, Oczy skierowane jakby do wewnątrz, Klatka piersiowa wąska, Budowa ciała smukła

60 Lukrecjusz Holzwart Roseau Brain

61 Końcowe litery urwane, Marginesy równe, Zmazywanie lub poprawianie liter, Najczęściej dwa charaktery pisma: o Nieczytelny- używany w zapiskach osobistych o Wyraźniejszy- oficjalny

62 Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem.

63 Test na osobowość Le Sennea

64 Zbadamy waszą: Emocjonalność Aktywność Oddźwięk psychiczny

65 Emocjonalność – uczuciowość – to dyspozycja do ulegania dość silnym poruszeniom psychicznym. Aktywność – to zdolność do spontanicznego działania. Aktywnym nazwiemy człowieka, który wobec pojawiającej się przeszkody wzmaga swe działanie, a nieaktywnym takiego, któremu przeszkoda odbiera chęć do jej pokonywania. Oddźwięk psychiczny – dyspozycja świadomości do szybkiego lub powolniejszego reagowania na bodźce oraz dłuższego lub krótszego ich przechowywania.

66 Teraz sprawdzimy jaką macie osobowość Teraz sprawdzimy jaką macie osobowość Rozpoczynamy test na osobowość.

67 Na pytania odpowiadajcie następującymi zwrotami: tak często czasem rzadko nie nigdy

68 Pytania do rozwiązania testu 1. Czy często lubisz wracać myślami do tego, co przeżywałeś dawniej lub czy lubisz, marzyć? 2. Czy często odczuwasz tremę, zaniepokojenie, nieśmiałość, zmieszanie, np. przed egzaminem, gdy masz być pytany, przy zawieraniu znajomości itp? 3. Czy jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, często zabierasz się do tego od razu? 4. Czy łatwo się urażasz, czujesz dotkniętym, np. jakąś krytyczną czy złośliwą uwagą? 5. Czy lubisz planować, układać projekty, przygotowywać i obmyślać, co będziesz robił później, np. podczas ferii, w wolnym czasie, gdy dorośniesz? 6. Czy często wolisz rozwiązywać swoje trudności samodzielnie? 7. Czy często doznajesz różnorodnych uczuć: przygnębienia, zapału, smutku, radości itp?

69 8. Czy często czujesz się onieśmielony, zakłopotany w obecności nauczycieli, starszych lub nieznajomych? 9. Czy trudno ci się przyzwyczaić do nowych warunków i nie lubisz zmian? 10. Czy lubisz gry ruchowe i czy można o tobie powiedzieć, że należysz do ludzi, którzy wolą raczej działać niż obserwować? 11. Czy mając wolny czas, lubisz się czymś czynnie zająć? 12. Czy lubisz mieć stale tych samych przyjaciół? 13. Czy jeżeli ci się coś nie powiedzie, nie uda ci się tak, jak chciałeś, zaczynasz od nowa, nie zrażając się trudnościami i niepowodzeniem? 14. Czy zdarza ci się, iż oglądając jakiś film, czytając jakąś książkę, słuchając jakiegoś opowiadania itp. czujesz się głęboko przejęty, czasem wzruszony nawet do łez? 15. Czy trudno ci się od razu pogodzić, zapomnieć urazy, przykrości lub krzywdy?

70 Każda odpowiedź ma przydzieloną punktację: Tak lub Często - 4 punkty Czasem lub Rzadko - 2 punkty Nie lub Nigdy - 0 punktów

71 Teraz nanieście wyniki do tabeli

72

73

74

75

76

77 A teraz wyniki testu osobowości A teraz wyniki testu osobowości

78 Porównaj kolumny Te, które są najbardziej podobne do Twoich wskazują Twój typ osobowości.

79

80

81 Mocne strony: -kompetentny i solidny -spokojny i zgodny -pośrednik w rozwiązywaniu problemów; Słabe strony: -problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, unikanie ryzyka -trudności w określaniu celów -unikanie ponoszenia odpowiedzialności -zwlekanie, odkładanie spraw na później;

82 Mocne strony - twórczy i barwny - tryska energią i entuzjazmem - pobudza innych do współpracy Słabe strony: - łatwo ulega emocjom, - jest nie punktualny, - nie umie odmawiać w związku z czym przyjmuje nadmiar obowiązków

83 - małomówny, zamknięty w sobie i skryty, - ponury i milczący, rzadko się śmieje, - uczciwy, prawdomówny, punktualny, odważny - brak mu zainteresowania. - lubi porządek i czystość - zdolny do przedmiotów ścisłych

84 - uczynny, zgodny, Tolerancyjny - podąża za modą - często uzdolniony do muzyki i sztuki scenicznej, - nad wszystko stawia potrzeby organiczne: jedzenie, picie, sen - skłonny do lenistwa.

85 - wspaniałomyślny, radosny - w szybkim czasie przechodzi od łez do śmiechu - kłamliwy - leniwy - niestały - szczery

86 - ambitny marzyciel - zadumany, zapatrzony w swoje Życie wewnętrzne - melancholijne - niezadowolony z siebie - skłonny do kompleksów - delikatny, refleksyjny;

87 Mocne strony -dostrzega praktyczne rozwiązanie -szybki w działaniu -dobry organizator -kładzie nacisk na wydajność Słabe strony -ma kłopoty z uznaniem racji u innych ludzi -wydaje spontaniczne osady, oceny często raniące innych -nie jest skłonny udzielać emocjonalnego wsparcia innym -nie podporządkowuje się.

88 - ambitny - zdecydowany - wytrwały - surowy - krytyczny wobec przełożonych - posiada talent organizacyjny - przywiązany do rodziny

89 Le Sennea Oto zestawienie wyników testu Le Sennea przeprowadzonego w III klasach gimnazjalnych, w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie.

90

91

92 Spośród uczestników ankiety przeważają osoby o typie amorficznym. Spośród ankietowanych najmniejszą ilość osób stanowi typ sangwiniczny.

93

94

95 Spośród dziewczyn uczestniczących w ankiecie przeważają osoby o typie amorficznym; Spośród chłopców uczestniczących w ankiecie przeważają osoby o typie nerwowca; Wśród ankietowanych dziewczyn nie odnotowaliśmy osób o typie sangwinicznym i sentymentalnym.

96

97 Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji. Wielu uczonych próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki człowiek jest oraz w jaki sposób działa? W zależności od przyjętych poglądów filozoficznych, jedni uważają osobowość za nadrzędną instancję dynamizującą i ukierunkowującą działanie, inni ujmują ją jako zespół podmiotowych, głównie psychicznych, warunków działania. Człowiek od urodzenia nawiązuje kontakty ze środowiskiem społecznym, co wpływa w decydujący sposób na kształtowanie się osobowości. Poznaje świat, rozwija swe zdolności i zainteresowania, kształtuje potrzeby i postawy - wchodząc ze środowiskiem w aktywny kontakt. Aktywność ta ma istotny i ukierunkowany wpływ na rozwój osobowości. Na rozwój jednostki wpływa całokształt oddziaływań środowiskowych. Bardzo ważną rolę odgrywa również wychowanie, które zmierza do kształtowania charakteru człowieka.

98 Przebywając wśród ludzi i obserwując ich, człowiek przyswaja sobie wiele różnorodnych zachowań, poszerzając tym samym swoje doświadczenia indywidualne

99 Prezentację przygotowali: Natalia Łuczyszyn Tomasz Łuczyszyn Maria Majchrzak Miranda walczak Patryk Perkowski Joanna Małkowska Judyta Dzimian Agata Nowicka Roksana Perlińska Dawid Borowski Opiekun grupy: Pani Aneta Rosińska

100 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google