Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Całościowe zaburzenia rozwojowe"— Zapis prezentacji:

1 Całościowe zaburzenia rozwojowe

2 ICD-10 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.5 Zespół Aspergera F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

3 Autyzm dziecięcy jest rodzajem całościowego zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się:
nieprawidłowym lub zaburzonym rozwojem przed trzecim rokiem życia charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech dziedzinach psychopatologii: -interakcji społecznych -komunikacji -zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się) Obok tych specyficznych cech diagnostycznych występuje często szereg innych objawów, takich jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości i (skierowanej na siebie) agresji.

4 EPIDEMIOLOGIA Występuje u 30 na 10 000 dzieci Częściej dotyczy chłopców 3-4:1 Diagnoza 3-6 rok życia

5 Autyzm – obraz kliniczny
WCZESNE OBJAWY: brak odpowiedzi na dźwięki „puste spojrzenie” ograniczone kontakty z matką zaburzenia w rozwoju mowy

6 CHAT (checklist for Authism in Todlers)
CZĘŚĆ A. Zapytaj rodzica: 1. Czy Twoje dziecko lubi być huśtane, podrzucane na kolanach, itp.? TAK / NIE 2. Czy Twoje dziecko interesuje się innymi dziećmi? TAK / NIE 3. Czy Twoje dziecko lubi wspinać sie na różne rzeczy, np. wspinać się po schodach ? TAK / NIE 4. Czy Twoje dziecko lubi bawić się w ,,A ku-ku” lub w chowanego? TAK / NIE 5. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek UDAJE na przykład, że robi herbatę, używając naczyń zabawek lub udaje, że robi coś innego? TAK / NIE

7 CHAT (checklist for Authism in Todlers)
CZĘŚĆ A. Zapytaj rodzica: 6. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać, że o coś PROSI? TAK / NIE 7. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać Ci, że jest czymś ZAINTERESOWANE? TAK / NIE 8. Czy Twoje dziecko potrafi bawić się właściwie małymi zabawkami (np. samochodami lub klockami), a nie tylko brać je do buzi, manipulować nimi bezmyślnie lub rzucać je na ziemię? TAK / NIE 9. Czy Twoje dziecko przynosi Ci (rodzicowi) kiedykolwiek przedmioty, by coś Ci POKAZAĆ ? TAK / NIE

8 CZĘŚĆ B. Obserwacje osoby badającej:
1. Czy podczas spotkania dziecko nawiązało z Tobą kontakt wzrokowy ? TAK / NIE 2. Przyciągnij uwagę dziecka, następnie wskaż w pokoju interesujący przedmiot i powiedz: ,,Popatrz! To jest (nazwa zabawki) !” Obserwuj twarz dziecka. Czy dziecko spogląda, żeby zobaczyć to, na co wskazujesz ? TAK* / NIE 3. Przyciągnij uwagę dziecka, następnie daj mu malutką filiżankę-zabawkę i czajniczek i powiedz: ,,Czy potrafisz zrobić herbatę ?” Czy dziecko udaje, że nalewa herbatę, pije ją itp.? TAK** / NIE 4. Powiedz do dziecka: ,,Gdzie jest światło ?” lub ,,Pokaż mi światło.” Czy dziecko WSKAZUJE swoim palcem wskazującym światło ? TAK*** / NIE 5. Czy dziecko potrafi zbudować wieżę z klocków ? (Jeżeli tak, to z ilu?) (Liczba klocków………) TAK / NIE

9 Klucz do interpretacji CHAT
1. Obszary, w których rozwój dzieci z autyzmem przebiega prawidłowo i odpowiadające im punkty kwestionariusza: - zabawy w kontakcie fizycznym z opiekunem – A1 - rozwój ruchowy – A3 - wskazywanie protoimperatywne – A6 - zabawy funkcjonalne – A8

10 Klucz do interpretacji CHAT
2. Obszary, w których rozwój dzieci autystycznych jest nieprawidłowy i odpowiadające im punkty kwestionariusza: - zainteresowania społeczne – A2 - zabawy społeczne – A4 - zabawy “w udawanie” – A5 B3 - wskazywanie protodeklaratywne – A7 B4 - dzielenie (wspólne pole) uwagi – A9 3. Pozostałe punkty kwestionariusza CHAT: B1 oraz B2 sprawdzają rzeczywistą interakcję społeczną, B2 także śledzenie wzrokiem B5 dla odróżnienia ciężkiego upośledzenia umysłowego.

11 Autyzm 3-5 rok życia „Wycofanie”
Dziecko pozostaje poza grupą, nie uczestniczy we wspólnych zabawach Koncentracja na bezużytecznych przedmiotach Nie rozumie i nie organizuje zabawy „na niby” Nasilenie stereotypii (kręcenie wokół własnej osi, podskakiwanie na jednej nodze, kręcenie patyczkiem lub sznurkiem) Echolalia bezpośrednia Duża sprawność układania puzzli „Dziwactwa jedzeniowe”

12 Autyzm 5-7 rok życia -Mówiąc o sobie nie używa zaimka „ja” -Echolalia odwleczona -10% posiada wybitne uzdolnienie „wyspowe”

13 Okres dojrzewania i dorosłość:
Wiek szkolny „wychodzenie z autyzmu”: Przyrost umiejętności społecznych Regres Zatrzymanie rozwoju- plateau Okres dojrzewania i dorosłość: Wyraźne pogorszenie TYLKO 18% osób z rozpoznanym w dzieciństwie autyzmem funkcjonuje samodzielnie!!!

14 Przyczyny Koncepcja psychoanalityczna
Postawa rodziców – zimna, deprywująca matka Manifestacja wszystkich reakcji lęku 2) Koncepcja biologiczna Upośledzony metabolizm puryn (geny ADA1 i ADA2) Podwyższone wydzielanie melatoniny w ciągu dnia Podwyższone stężenie metali ciężkich (nieprawidłowe działanie proteiny MT)

15 Przyczyny 3) Teoria umysłu
Niewykształcenie zdolności do tworzenia metareprezentacji – brak umiejętności rozpoznawanie tego, co myślą inni, brak przewidywania zachowań Zadania „fałszywych przekonań” (Sally-Ann task)

16 Terapia -HOLDING -HIPOTERAPIA -PROGRAM TEACCH -MUZYKOTERAPIA -TERAPIA WIĘZI -METODA FELICJI AFFOLTER -METODA DOBREGO STARTU -RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE -METODA TERAPEUTYCZNA DOMANA I DELACTO -METODA OPCJI -HYDROTERAPIA -MALOWANIE -TERAPIA ZABAWĄ -TERAPIA RUCHOWA

17 Autyzm atypowy Upośledzony rozwój dziecka ujawnia się po 3 roku życia
Dotyczy tych samych obszarów, co w autyzmie dziecięcym (wystarczy stwierdzenie odchyleń od normy w 2 z 3 stref: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania) Diagnozowany najczęściej u osób z upośledzeniem umysłowym i ciężkimi zaburzeniami w rozwoju mowy

18 Zespół Aspergera Zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej charakteryzujące się tymi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych, jak autyzm oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. w początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne.

19 EPIDEMIOLOGIA 4-7 na 1000 dzieci w wieku 7-15 lat
0,84 na 1000 dzieci w wieku 2,5- 6,5 lat (Wielka Brytania) Częściej dotyczy chłopców 2:1-3:1 4:1 a nawet 10:1 Diagnoza 4-6 rż

20 Objawy: MOWA Mowa przypomina sposób wyrażania się dorosłych (pedantyczna i formalistyczna, ze skłonnością do dosłownych interpretacji) Echolalia Mówienie o sobie w drugiej osobie Dziecko milczące, małomówne/ gadatliwe Mowa kierowana w pustą przestrzeń

21 Trudności w kontaktach z innymi
Brak kontaktu wzrokowego Czynności stereotypowe (układanie klockow w rzędy zamiast budowania) Brak zainteresowania uczuciami innych Zaburzona emocjonalność, ranienie fizyczne lub psychiczne innych bez zdawania sobie z tego sprawę „mamo pewnego dnia wezmę nóż i wbiję ci w serce, wtedy krew wytryśnie, a to wywoła wielkie poruszenie” Obsesyjne zainteresowania pewnymi zjawiskami

22 Sprecyzowane wąskie zinteresowania
Złe znoszenie rozłąki z rodzicami i domem Zaburzenia w odbiorze bodźców - Słuchowych Wzrokowych Smakowych Zapachowych Czucia bólu i temp. (problem spaceru po trawie na bosaka, pot na skórze, dotknięcie aksamitu)

23 CZESTE WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB PSYCHICZNYCH:
Zaburzenia lękowe Depresja o ciężkim przebiegu (nasilone mysli i tendencje samobójcze) mania Schizofrenia 4% Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ( częściej gromadzenie, dotykanie, stukanie, samookaleczanie)

24 Zaburzenia koordynacji ruchowej
Asymetria ułożenia niemowlęcia Sięganie po zabawkę tylko jedną rączką bez ruchu drugiej Opóźnione siadanie Test przechylania

25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Całościowe zaburzenia rozwojowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google