Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Całościowe zaburzenia rozwojowe. ICD-10 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Dziecięce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Całościowe zaburzenia rozwojowe. ICD-10 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Dziecięce."— Zapis prezentacji:

1 Całościowe zaburzenia rozwojowe

2 ICD-10 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.5 Zespół Aspergera F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

3 Autyzm dziecięcy jest rodzajem całościowego zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się: nieprawidłowym lub zaburzonym rozwojem przed trzecim rokiem życia nieprawidłowym lub zaburzonym rozwojem przed trzecim rokiem życia charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech dziedzinach psychopatologii: charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech dziedzinach psychopatologii: - interakcji społecznych -komunikacji -zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się) Obok tych specyficznych cech diagnostycznych występuje często szereg innych objawów, takich jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości i (skierowanej na siebie) agresji.

4 EPIDEMIOLOGIA Występuje u 30 na 10 000 dzieci Częściej dotyczy chłopców 3-4:1 Diagnoza 3-6 rok życia

5 Autyzm – obraz kliniczny WCZESNE OBJAWY: - brak odpowiedzi na dźwięki - puste spojrzenie - ograniczone kontakty z matką - zaburzenia w rozwoju mowy

6 CHAT (checklist for Authism in Todlers) CZĘŚĆ A. Zapytaj rodzica: 1. Czy Twoje dziecko lubi być huśtane, podrzucane na kolanach, itp.? TAK / NIE 2. Czy Twoje dziecko interesuje się innymi dziećmi? TAK / NIE 3. Czy Twoje dziecko lubi wspinać sie na różne rzeczy, np. wspinać się po schodach ? TAK / NIE 4. Czy Twoje dziecko lubi bawić się w,,A ku-ku lub w chowanego? TAK / NIE 5. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek UDAJE na przykład, że robi herbatę, używając naczyń zabawek lub udaje, że robi coś innego? TAK / NIE

7 CHAT (checklist for Authism in Todlers) CZĘŚĆ A. Zapytaj rodzica: 6. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać, że o coś PROSI? TAK / NIE 7. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać Ci, że jest czymś ZAINTERESOWANE? TAK / NIE 8. Czy Twoje dziecko potrafi bawić się właściwie małymi zabawkami (np. samochodami lub klockami), a nie tylko brać je do buzi, manipulować nimi bezmyślnie lub rzucać je na ziemię? TAK / NIE 9. Czy Twoje dziecko przynosi Ci (rodzicowi) kiedykolwiek przedmioty, by coś Ci POKAZAĆ ? TAK / NIE

8 CZĘŚĆ B. Obserwacje osoby badającej: 1. Czy podczas spotkania dziecko nawiązało z Tobą kontakt wzrokowy ? TAK / NIE 2. Przyciągnij uwagę dziecka, następnie wskaż w pokoju interesujący przedmiot i powiedz:,,Popatrz! To jest (nazwa zabawki) ! Obserwuj twarz dziecka. Czy dziecko spogląda, żeby zobaczyć to, na co wskazujesz ? TAK* / NIE 3. Przyciągnij uwagę dziecka, następnie daj mu malutką filiżankę-zabawkę i czajniczek i powiedz:,,Czy potrafisz zrobić herbatę ? Czy dziecko udaje, że nalewa herbatę, pije ją itp.? TAK** / NIE 4. Powiedz do dziecka:,,Gdzie jest światło ? lub,,Pokaż mi światło. Czy dziecko WSKAZUJE swoim palcem wskazującym światło ? TAK*** / NIE 5. Czy dziecko potrafi zbudować wieżę z klocków ? (Jeżeli tak, to z ilu?) (Liczba klocków………). TAK / NIE

9 Klucz do interpretacji CHAT 1. Obszary, w których rozwój dzieci z autyzmem przebiega prawidłowo i odpowiadające im punkty kwestionariusza: - zabawy w kontakcie fizycznym z opiekunem – A1 - rozwój ruchowy – A3 - wskazywanie protoimperatywne – A6 - zabawy funkcjonalne – A8

10 Klucz do interpretacji CHAT 2. Obszary, w których rozwój dzieci autystycznych jest nieprawidłowy i odpowiadające im punkty kwestionariusza: - zainteresowania społeczne – A2 - zabawy społeczne – A4 - zabawy w udawanie – A5 B3 - wskazywanie protodeklaratywne – A7 B4 - dzielenie (wspólne pole) uwagi – A9 3. Pozostałe punkty kwestionariusza CHAT: B1 oraz B2 sprawdzają rzeczywistą interakcję społeczną, B2 także śledzenie wzrokiem B5 dla odróżnienia ciężkiego upośledzenia umysłowego.

11 Autyzm 3-5 rok życia - Wycofanie - Dziecko pozostaje poza grupą, nie uczestniczy we wspólnych zabawach - Koncentracja na bezużytecznych przedmiotach - Nie rozumie i nie organizuje zabawy na niby - Nasilenie stereotypii (kręcenie wokół własnej osi, podskakiwanie na jednej nodze, kręcenie patyczkiem lub sznurkiem) - Echolalia bezpośrednia - Duża sprawność układania puzzli - Dziwactwa jedzeniowe

12 Autyzm 5-7 rok życia -Mówiąc o sobie nie używa zaimka ja -Echolalia odwleczona -10% posiada wybitne uzdolnienie wyspowe

13 Wiek szkolny wychodzenie z autyzmu: - Przyrost umiejętności społecznych - Regres - Zatrzymanie rozwoju- plateau Okres dojrzewania i dorosłość: - Wyraźne pogorszenie TYLKO 18% osób z rozpoznanym w dzieciństwie autyzmem funkcjonuje samodzielnie!!!

14 Przyczyny Koncepcja psychoanalityczna Koncepcja psychoanalityczna - Postawa rodziców – zimna, deprywująca matka - Manifestacja wszystkich reakcji lęku 2) Koncepcja biologiczna - Upośledzony metabolizm puryn (geny ADA1 i ADA2) - Podwyższone wydzielanie melatoniny w ciągu dnia - Podwyższone stężenie metali ciężkich (nieprawidłowe działanie proteiny MT)

15 3) Teoria umysłu - Niewykształcenie zdolności do tworzenia metareprezentacji – brak umiejętności rozpoznawanie tego, co myślą inni, brak przewidywania zachowań - Zadania fałszywych przekonań (Sally-Ann task) Przyczyny

16 Terapia -HOLDING -HIPOTERAPIA -PROGRAM TEACCH -MUZYKOTERAPIA -TERAPIA WIĘZI -METODA FELICJI AFFOLTER -METODA DOBREGO STARTU -RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE -METODA TERAPEUTYCZNA DOMANA I DELACTO -METODA OPCJI -HYDROTERAPIA -MALOWANIE -TERAPIA ZABAWĄ -TERAPIA RUCHOWA

17 Autyzm atypowy - Upośledzony rozwój dziecka ujawnia się po 3 roku życia - Dotyczy tych samych obszarów, co w autyzmie dziecięcym (wystarczy stwierdzenie odchyleń od normy w 2 z 3 stref: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania) - Diagnozowany najczęściej u osób z upośledzeniem umysłowym i ciężkimi zaburzeniami w rozwoju mowy

18 Zespół Aspergera Zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej charakteryzujące się tymi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych, jak autyzm oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. w początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. w początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne.

19 EPIDEMIOLOGIA 4-7 na 1000 dzieci w wieku 7-15 lat 4-7 na 1000 dzieci w wieku 7-15 lat 0,84 na 1000 dzieci w wieku 2,5- 6,5 lat (Wielka Brytania) 0,84 na 1000 dzieci w wieku 2,5- 6,5 lat (Wielka Brytania) Częściej dotyczy chłopców Częściej dotyczy chłopców2:1-3:1 4:1 a nawet 10:1 Diagnoza 4-6 rż Diagnoza 4-6 rż

20 Objawy: MOWA - Mowa przypomina sposób wyrażania się dorosłych (pedantyczna i formalistyczna, ze skłonnością do dosłownych interpretacji) - Echolalia - Mówienie o sobie w drugiej osobie - Dziecko milczące, małomówne/ gadatliwe - Mowa kierowana w pustą przestrzeń

21 Trudności w kontaktach z innymi Trudności w kontaktach z innymi Brak kontaktu wzrokowego Brak kontaktu wzrokowego Czynności stereotypowe (układanie klockow w rzędy zamiast budowania) Czynności stereotypowe (układanie klockow w rzędy zamiast budowania) Brak zainteresowania uczuciami innych Brak zainteresowania uczuciami innych Zaburzona emocjonalność, ranienie fizyczne lub psychiczne innych bez zdawania sobie z tego sprawę Zaburzona emocjonalność, ranienie fizyczne lub psychiczne innych bez zdawania sobie z tego sprawę mamo pewnego dnia wezmę nóż i wbiję ci w serce, wtedy krew wytryśnie, a to wywoła wielkie poruszenie Obsesyjne zainteresowania pewnymi zjawiskami Obsesyjne zainteresowania pewnymi zjawiskami

22 Sprecyzowane wąskie zinteresowania Sprecyzowane wąskie zinteresowania Złe znoszenie rozłąki z rodzicami i domem Złe znoszenie rozłąki z rodzicami i domem Zaburzenia w odbiorze bodźców Zaburzenia w odbiorze bodźców - Słuchowych - Wzrokowych - Smakowych - Zapachowych - Czucia bólu i temp. (problem spaceru po trawie na bosaka, pot na skórze, dotknięcie aksamitu)

23 CZESTE WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB PSYCHICZNYCH: - Zaburzenia lękowe - Depresja o ciężkim przebiegu (nasilone mysli i tendencje samobójcze) - mania - Schizofrenia 4% - Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ( częściej gromadzenie, dotykanie, stukanie, samookaleczanie)

24 - Zaburzenia koordynacji ruchowej - Asymetria ułożenia niemowlęcia - Sięganie po zabawkę tylko jedną rączką bez ruchu drugiej - Opóźnione siadanie - Test przechylania

25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Całościowe zaburzenia rozwojowe. ICD-10 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.3 Dziecięce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google