Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS"— Zapis prezentacji:

1 Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS
Układ Dwuwarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS 3. Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS 4. Papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS

2 1 Gruntowanie podłoża z użyciem preparatu gruntującego
Siplast Primer Szybki Grunt SBS

3 (prace rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu podłoża!!!)
2 Do montażu kominka wentylacyjnego przystępujemy po zagruntowaniu całej powierzchni dachu Siplastem Primerem Szybkim Gruntem SBS (prace rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu podłoża!!!)

4 3 WENTYLACJA BAZA 3 SZYBKI SYNTAN SBS
Stosowana jako syntanowy kołnierz montażowy przy instalacji kominka

5 Syntanowy kołnierz kominka : (1 x 1)m; cięty z długości
4 Syntanowy kołnierz kominka : (1 x 1)m; cięty z długości

6 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego
5 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego

7 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego
6 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego

8 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego
7 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego

9 8

10 9

11 Otwór o średnicy kominka
10 Otwór o średnicy kominka

12 11 Przymiarka

13 12

14 13

15 14

16 15 Przygotowanie do szybkiego i łatwego zgrzania syntanowego kołnierza z oryginalnym kołnierzem kominka

17 16

18 17 Przetopienie bitumu SBS, pasm klejowych bitumiczno-syntetycznych i Syntanu, na spodniej stronie kołnierza syntanowego, w jednorodną płynną masę bitumiczną

19 18

20 19 Połączenie kołnierza kominka z kołnierzem syntanową, poprzez silny i równomierny docisk

21 20 Połączenie kołnierza kominka z kołnierzem syntanowym, poprzez silny i równomierny docisk

22 Dodatkowy docisk wałkiem dekarskim, gwarantujący równomierne zgrzanie
21 Dodatkowy docisk wałkiem dekarskim, gwarantujący równomierne zgrzanie

23 22

24 23 Wyznaczenie miejsca ustawienia kominka, poprzez swobodne ułożenie na powierzchni dachu (bez klejenia!!!) - patrz zdjęcie 26

25 24 Pasma klejowe papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS, RÓWNOLEGŁE (!!!) z pasmami klejowymi kołnierza syntanowego kominka

26 25 Wykonywanie zgrzewu podłużnego kołnierza syntanowego z sąsiadującym brytem papy Wentylacja Baza 3

27 Przymiarka – zakład poprzeczny
26 Przymiarka – zakład poprzeczny

28 27 Zakład podłużny

29 Uwaga: Kierunek kanałów wentylacyjnych konsekwentnie zachowany
28 Uwaga: Kierunek kanałów wentylacyjnych konsekwentnie zachowany

30 Szerokość zakładu poprzecznego: 12-15 cm
29 Szerokość zakładu poprzecznego: cm

31 30 Zgrzew wzdłużny

32 31 Zakład poprzeczny

33 32 Aktywacja termiczna spodniej części następnego brytu papy
Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

34 33 Zgrzew wzdłużny

35 Uwaga: Wypływy masy asfaltowej – obligatoryjne.
34 Uwaga: Wypływy masy asfaltowej – obligatoryjne.

36 35 Ustalenie przesunięcia wzdłużnego warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS w stosunku do warstwy podkładowej wykonanej z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

37 36 Specjalna syntetyczna włóknina z dodatkiem polipropylenu na warstwie podkładowej papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS umożliwia trwałe, szybkie i pewne połączenie z wierzchnią warstwą papy wykonanej w technologii Szybki Profil SBS

38 37 Przymiarka

39 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny
38 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny

40 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny
39 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny

41 40 Przymiarka: Ustalenie szerokości zakładu poprzecznego warstwy wierzchniego krycia. Krawędź papy dochodzi do krawędzi kominka

42 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS
41 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS

43 42

44 43 Wtopienie posypki na szerokości zakładu poprzecznego w celu poprawnego wykonania zgrzewu

45 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS
44 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS

46 45 Wykończenie obróbki kominka wentylacyjnego – wypływy masy asfaltowej należy uzyskać używając wałka dociskowego

47 46 Uszczelnienie styku kominka z powierzchnią papy za pomocą kitu trwaleplastycznego

48 47 Koniec


Pobierz ppt "Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google