Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS Układ Dwuwarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS Układ Dwuwarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy."— Zapis prezentacji:

1 Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS Układ Dwuwarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS 3. Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS 4. Papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS

2 Gruntowanie podłoża z użyciem preparatu gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS 1

3 Do montażu kominka wentylacyjnego przystępujemy po zagruntowaniu całej powierzchni dachu Siplastem Primerem Szybkim Gruntem SBS (prace rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu podłoża!!!) 2

4 3 WENTYLACJA BAZA 3 SZYBKI SYNTAN SBS Stosowana jako syntanowy kołnierz montażowy przy instalacji kominka

5 4 Syntanowy kołnierz kominka : (1 x 1)m; cięty z długości

6 5 Trasowanie środka syntanowego kołnierza montażowego

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10 Otwór o średnicy kominka

12 11 Przymiarka

13 12

14 13

15 14

16 15 Przygotowanie do szybkiego i łatwego zgrzania syntanowego kołnierza z oryginalnym kołnierzem kominka

17 16

18 17 Przetopienie bitumu SBS, pasm klejowych bitumiczno-syntetycznych i Syntanu, na spodniej stronie kołnierza syntanowego, w jednorodną płynną masę bitumiczną

19 18

20 19 Połączenie kołnierza kominka z kołnierzem syntanową, poprzez silny i równomierny docisk

21 20 Połączenie kołnierza kominka z kołnierzem syntanowym, poprzez silny i równomierny docisk

22 21 Dodatkowy docisk wałkiem dekarskim, gwarantujący równomierne zgrzanie

23 22

24 23 Wyznaczenie miejsca ustawienia kominka, poprzez swobodne ułożenie na powierzchni dachu (bez klejenia!!!) - patrz zdjęcie 26

25 24 Pasma klejowe papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS, RÓWNOLEGŁE (!!!) z pasmami klejowymi kołnierza syntanowego kominka

26 25 Wykonywanie zgrzewu podłużnego kołnierza syntanowego z sąsiadującym brytem papy Wentylacja Baza 3

27 26 Przymiarka – zakład poprzeczny

28 27 Zakład podłużny

29 28 Uwaga: Kierunek kanałów wentylacyjnych konsekwentnie zachowany

30 29 Szerokość zakładu poprzecznego: 12-15 cm

31 30 Zgrzew wzdłużny

32 31 Zakład poprzeczny

33 32 Aktywacja termiczna spodniej części następnego brytu papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

34 33 Zgrzew wzdłużny

35 34 Uwaga: Wypływy masy asfaltowej – obligatoryjne.

36 35 Ustalenie przesunięcia wzdłużnego warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS w stosunku do warstwy podkładowej wykonanej z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

37 36 Specjalna syntetyczna włóknina z dodatkiem polipropylenu na warstwie podkładowej papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS umożliwia trwałe, szybkie i pewne połączenie z wierzchnią warstwą papy wykonanej w technologii Szybki Profil SBS

38 37 Przymiarka

39 38 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny

40 39 Przymiarka: Wycięcie otworu na kominek wentylacyjny

41 40 Przymiarka: Ustalenie szerokości zakładu poprzecznego warstwy wierzchniego krycia. Krawędź papy dochodzi do krawędzi kominka

42 41 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS

43 42

44 43 Wtopienie posypki na szerokości zakładu poprzecznego w celu poprawnego wykonania zgrzewu

45 44 Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS

46 45 Wykończenie obróbki kominka wentylacyjnego – wypływy masy asfaltowej należy uzyskać używając wałka dociskowego

47 46 Uszczelnienie styku kominka z powierzchnią papy za pomocą kitu trwaleplastycznego

48 47 Koniec


Pobierz ppt "Montaż kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS Układ Dwuwarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google