Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego ID grupy: 98/62_MF_G2 Kompetencja: ………Mat.-Fiz………………………………………….. Temat projektowy: …………Gęstość materii……………………………………….. Semestr/rok szkolny: semestr 2 ; 2009/2010

3 Definicje Masa to ilość materii w danym ciele. Oznaczamy ją jako m. Jednostką masy w SI jest kilogram, a inne jednostki to, np. funt, uncja. Ciężar to siła jaką ciało (np. Ziemia) przyciąga drugie ciało. Oznaczamy go jako F. Objętość to przestrzeń, którą zajmuje ciało. Oznaczamy ją jako V. Jednostką objętości jest m³ Materia to wszystko co posiada masę i objętość.

4 Gęstość Gęstość to stosunek masy ciała do jego objętości. Oznaczamy ją jako ρ. Jednostką gęstości w SI jest kg/m³, a inną często używaną jednostką jest g/cm³. Wzór na gęstość to

5 Pomiar objętości ciała W przypadku cieczy postępuje się tak samo tylko wlewa się ją do pustej menzurki.

6 Przykładowe gęstości ciał UWAGA! Gęstość większości substancji jest zależna od panujących warunków, w szczególności od temperatury i ciśnienia. Gęstości ciał podaje się w warunkach standardowych (czyli T=20oC, p=1013hPa) Substancjag/cm³ Woda1,00 Cukier1,59 Lód (0C)0,92 Ołów11,40 Sól kamienna2,16 Srebro10,80 Złoto19,30 Żelazo7,90 Aluminium2,70 Rtęć13,50 Oliwa0,92 Wodór0,09

7 Przeliczanie jednostek Ważną rzeczą w poprawnym obliczaniu zadań jest zamiana jednostek. Jak je zamieniać pokażemy na poniższym zadaniu. 15 x 0,001kg : 0,000001m 3 = 15000 kg/m 3 1g = 0,001 kg 1cm 3 = 0,000001 m 3 15g/cm³ zamień na kg/m³

8 Przeliczanie jednostek ROZWIĄZANIE: 1m 3 = 100 cm x 100 cm x 100 cm =1000000 cm 3 19.3 g/cm 3 x 1000000 cm 3 = 19300000 g 19300000 g = 19300 kg Kolejne zadanie Jeśli gęstość złota wnosi 19.3 g/cm 3, to oblicz ile będzie ważył 1m 3 tego kruszcu? Odpowiedź podaj w kg. DANE: ρ – 19.3 g/cm 3 SZUKANE: m=?

9 Zadania Jaką masę ma 1dm 3 stopu złota ( 19.3 g/cm 3 ) i platyny ( 21.4 g/cm 3 ), jeśli proporcje składników wynoszą złoto 80%, a platyna 20%? ROZWIĄZANIE: 1dm 3 = 10 cm x 10 cm x 10 cm =1000 cm 3 1000 cm 3 x 0.8 = 800 cm 3 1000 cm 3 x 0.2 = 200 cm 3 800 cm 3 x 19.3 g/cm 3 = 15440 g = 15.44 kg 200 cm 3 x 21.4 g/cm 3 = 4280 g = 4.28 kg Odp. 1 dm 3 stopu ma masę 19.72 kg. DANE: ρ złota 19.3 g/cm 3 ρ platyny 21.4 g/cm 3 złoto 80% platyna 20% SZUKANE: m = ?

10 ROZWIĄZANIE: 1 T = 1000000 g a = Odp. Blok złota ma wymiary 37.3 cm x 37.3 cm x 37.3 cm. Zadania Jakie wymiary ma sześcienny blok złota (19.3 g/cm 3 ) o wadze 1 tony? WZÓR: a = SZUKANE: a = ? DANE: ρ – 19.3 g/cm 3

11 Zadania Jak odmierzyć 23g oliwy, mając do dyspozycji tylko menzurkę? DANE: SZUKANE: WZÓR: m=23g, V = ? V = m/ρ ρ=0,92g/cm 3 ROZWIĄZANIE: V=23g/0,92g/cm 3 = 25cm 3 Odp. Do menzurki należy wlać 25cm 3 oliwy.

12 Początek Wszechświata – Wielki wybuch Na początku cała materia Wszechświata była skupiona w jednym punkcie. Podczas Wielkiego Wybuchu z energii kreowały się cząstki i antycząstki. Od tego momentu możemy mówić o przestrzeni, masie i objętości. Wszechświat zmienia się w każdej sekundzie i dlatego jest układem dynamicznym.

13 Ziemia Średnia - 5,515 g/cm³ Skorupa - 2,5 g/cm³ Płaszcz - 4,0 g/cm³ Jądro – 12,5 g/cm³ W astronomii podaje się najczęściej gęstość średnią, ale można rozróżnić też gęstość poszczególnych warstw. Zilustrujemy to na przykładzie Ziemi. Jak widać gęstość rośnie wraz z głębokością znajdowania się warstw. Można wywnioskować, że gęstość warstw nie zależy tylko od składu, ale również od ciśnienia.

14 Gęstości planet w układzie Słonecznym Planety ziemiopodobne Merkury – 5,50 g/cm³ Wenus – 5,11 g/cm³ Ziemia – 5,52 g/cm³ Mars – 3,94 g/cm³ Gazowe olbrzymy Jowisz – 1,33 g/cm³ Saturn – 0,71 g/cm³ Uran – 1,16 g/cm³ Neptun – 1,77 g/cm³ Gazowe olbrzymy jak sama nazwa wskazuje składają się głównie z gazów więc mają mniejszą gęstość od planet ziemiopodobnych, których powierzchnia jest skalista. Potwierdza to tabela poniżej.

15 Średnia gęstość we Wszechświecie Cały Wszechświat składa się z ogromnej liczby gwiazd, planet i innych obiektów. Mają one różne gęstości. Od ekstremalnie dużych do bardzo małych. Wielkie odległości między nimi powodują, że średnia gęstość Wszechświata jest bardzo mała. Wynosi ona 9,24 x kg/m³.To tak, jakby w jednym metrze sześciennym znajdowałoby się 5 neutronów.

16 Słońce Jedną z gwiazd która teraz jest w ciągu głównym jest gwiazda najbliższa Ziemi czyli Słońce. Jej obecna średnia gęstość to 1,41 g/cm³, ale podczas dalszej ewolucji gęstość będzie się zmieniać. Stopniowo Słońce będzie rosło (gęstość będzie malała). Potem odrzuci zewnętrzne warstwy, zapadnie się pod własnym ciężarem i stanie się białym karłem (gęstość ok. g/cm³).

17 Dlaczego statki o dużej masie nie toną? Sprawa jest prosta. W statku są puste przestrzenie które wypełnia powietrze więc średnia gęstość statku jest mniejsza od gęstości wody.

18 Prawo Archimedesa (Siła wyporu) Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równa jest ciężarowi cieczy, wypartej przez to Ciało. Fc Fw

19 Statki Metal ma większą gęstość od wody ale powietrze mniejszą więc średnia gęstość statku jest mniejsza od gęstości wody więc: ρ statku< ρ wody V statku=V wypartej wody m = ρ x V Fc= m x g Fw= Fc wypartej wody Fc statku { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/835800/slides/slide_19.jpg", "name": "Statki Metal ma większą gęstość od wody ale powietrze mniejszą więc średnia gęstość statku jest mniejsza od gęstości wody więc: ρ statku< ρ wody V statku=V wypartej wody m = ρ x V Fc= m x g Fw= Fc wypartej wody Fc statku

20 Gazy Prawo Archimedesa tyczy się także gazów, co jest wykorzystywane przez ludzi w np. sterowcach, balonach dmuchanych normalnie i helem oraz w balonach do latania. Omówimy to w następnych slajdach.

21 Balony (do latania) Dlaczego, gdy w koszu od balonu umieszczony jest działający palnik, balon leci do góry? Zwiększając temperaturę powietrza zwiększamy jego objętość więc gęstość powietrza się zmniejsza, a ρ całego balonu ma mniejszą wartość od ρ powietrza.

22 Balony (do dmuchania) Hel ma mniejszą gęstość od normalnego powietrza więc balon z helem unosi się. Normalnie dmuchane balony nie unoszą się, ponieważ gaz jakim są wypełnione, ma większą gęstość od powietrza – jest to dwutlenek węgla wydychany z płuc.

23 Sterowce Sterowce były wpierw wypełniane wodorem który jest gazem o najmniejszej gęstości więc mogły ze spokojem latać, jednak wodór jest zbyt wybuchowy więc zmieniono go na hel który jest niepalny.

24 Podsumowanie siły wyporu Jeśli mamy ciało i chcemy sprawdzić czy będzie pływać możemy porównać gęstości. Jeśli chodzi o gazy trzeba pamiętać o wysokości na jakiej dane ciało ma latać, a poza tym trzeba jeszcze pamiętać o wietrze i o temperaturze na danej wysokości.

25 Doświadczenie Zaistniała sytuacja Przed włożeniem do cieczy kule były w równowadze. Dlaczego teraz nie są?

26 Doświadczenie Całość wygląda tak: Fw1 Fc2-Fw2 Odp. Ciecz w 1 zlewce ma mniejszą gęstość.

27 Dyfuzja Dyfuzja jest to zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji. Dyfuzja świadczy o cząsteczkowej budowie materii i nieustannym ruchu cząstek. Szybkość dyfuzji zależy od szybkości cząsteczek, czyli od temperatury substancji.

28 Doświadczenie To doświadczenie udowadnia, że w cieplejszej wodzie dyfuzja zachodzi szybciej. Ciepła wodaZimna woda

29 Doświadczenie Uzasadniamy hipotezę cząsteczkowej budowy ciał. Do słoika wsypujemy kaszę gryczaną, wiejską i kuskus.

30 Doświadczenie

31 Obserwacje: Poziom mieszaniny obniżył się. Puste miejsca między większymi ziarnami kaszy gryczanej zajęły mniejsze ziarenka kaszy wiejskiej i kuskus. Wniosek: Zjawisko dyfuzji potwierdza hipotezę o cząsteczkowej/ziarnistej budowie ciał.

32 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google