Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A-tom, czyli O-soba 1. Atomistyka 2. Jak wygląda atom ? 3. Człowiek a Osoba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A-tom, czyli O-soba 1. Atomistyka 2. Jak wygląda atom ? 3. Człowiek a Osoba."— Zapis prezentacji:

1 A-tom, czyli O-soba 1. Atomistyka 2. Jak wygląda atom ? 3. Człowiek a Osoba

2 Już starożytni Grecy…... zastanawiali się, - z czego jest zbudowany Wszechświat - oraz co go utrzymuje w całości? Prof. J Wiatr: (Platon Demokryt) - Podzielny? - Niepodzielny? http://www.ifj.edu.pl/edukacja/things.html

3 Demokryt (I) Prof. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Lwòw, 1933

4 Demokryt (II) Per Democrito gli atomi hanno due sole qualità: la grandezza e la forma geometrica; ogni aggregato di atomi può disporsi in ordine diverso, dando luogo a diversi composti. Dal moto degli atomi si originano i corpi. A imprimere loro il moto non è una forza ab extra, ma uno status naturale interno a essi stessi (è pressappoco la spiegazione che Galileo fornisce per il principio d'inerzia). Il moto degli atomi inoltre è determinante per il loro peso, che dipende appunto dalla maggiore o minore velocità da essi acquistata nell'urto con altri atomi. - zasada inercji (Galileusz) - ciężar ciała zależy od ruchu Queste aggregazioni producono in noi le percezioni sensibili quando vengono a contatto con i nostri sensi: p. es. vediamo un oggetto quando un effluvio di atomi parte dall'oggetto e colpisce il nostro occhio. - efluidy atomòw, ktòre docierąją do oka

5 Dowody atomowe 1.Teoria kinetyczna gazòw XVII-XIX w. (Gay-Lussac, Boyle-Mariotte, Maxwell, Boltzmann): - małe, zderzające się, sztywne kuleczki 2. CHEMIA … -XIX w. (Dalton): Hg 2 S - stałe (stechiometryczne) stosunki reakcji 3. Elektrochemia (Faraday): CuSO 4 CuCl 2 - M [mol]= F Q atomy elektryczności

6 Jaki jest atom?

7 Kuń, jaki jest, każdy widzi! Najlepiej byłoby go zobaczyć !

8 Jak zobaczyć atomy? Rys. dr Tomasz Wròblewski Zapewne jakimś mikroskopem…

9 Niewidzialne promienie PETRA, Halle Science Museum, London Deutsche Museum, München

10 Niewidzialne promienie (II) SiC (LEED) Università di Trento RNA wirusa mozaiki tytoniowej DNA – sol sodowa, Enc. Fizyki Wsp.

11 Jak dotkn ą ć atomu? Najlepiej palcem Ale trzeba mieć mały palec!

12 Mikroskopia siły atomowej Krzem German German - krzem

13 Mikroskopia siły atomowej STM: Fe/Cu Karwasz et al. Phys. Stat. Sol. 2004 D. Pliszka, Rozprawa doktorska (foto B. Kusz)

14 Jak zważyć atomy? Najlepiej na karuzeli! Aston, 1919

15 Spektroskopia masowa (PAP) Kto pierwszy, ten lżejszy Czas przelotu: Kwadrupol = wytrząsarka

16 Jak pachn ą truskawki? Widmo masowe: Napewno pięknie!

17 Jak zmierzyć atomy? kropla oleju na wodzie (Perrin, nagroda Nobla 1926) S=πR 2 R D. Pliszka, G.P. Karwasz, to be published R Ar = 0,1 nm; R N2 = 0,11nm R H =0,053 nm

18 Niepodzielny się sypie (1897) Lenard: Promienie katodowe Thompson, 1897: elektron = jeden z leptonòw

19 Niepodzielny się sypie (1896) Becquerel: Uran cząstki α ( 4 He 2) Rutherford (Montreal, 1911): punktowe, dodanie jądro

20 Pracowita doktorantka - w wieku 10 lat traci matkę - w wieku 16 lat uzyskuje maturę (ze złotym medalem) - pomiędzy 16 a 24 r. pracuje jako nauczycielka prywatna - 26 lat - uzyskuje licencjat z fizyki - 27 lat - licencjat z matematyki - 28 lat - wychodzi za mąż, za pieniądze od kuzyna kupują z mężem dwa rowery na podróż poślubną - pomiędzy 28 a 30 rokiem – otrzymuje stypendium badawcze - 30 lat - rodzi córkę i rozpoczyna doktorat: - buduje aparaturę do pomiarów bardzo słabych prądów elektrycznych; córką zajmuje się teść - znany rysunek, we wszystkich podręcznikach fizyki, pochodzi z jej pracy doktorskiej

21 Pracowita doktorantka W 1903 roku z mężem uzyskuje nagrodę Nobla z fizyki za: "nadzwyczajny wkład przez wspólną pracę w zrozumienie zjawisk odkrytych przez Henry Becquerela" (który dostaje ją za "odkrycie radioaktywności spontanicznej"). W 1911 roku dostaje nagrodę Nobla z chemii za: "wkład w postęp chemii poprzez odkrycie elementów chemicznych polonu i radu, wyizolowanie radu i badania związków chemicznych tego nadzwyczajnego pierwiastka" Nagrodę odbiera z còrką Irene..

22 E=mc 2 Albert i Mileva Czyli historia szczęśliwego małżeństwa

23 Zajrzeć atomowi w zęby http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/ orbity elektronowe, orbitale

24 Trzy kwarki dla kròla Marka Tak na dobrą sprawę, to nie wiadomo, o co Joyce'owi chodzi w "Finnegans Wake": - Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all beside the mark. bark - 1) szczekanie 2) kora drzewa mark - 1) znak, 2) ocena quark - 1) przydział dla Marka Mustera w "Finnegans Wake" Gell-Man (1963) hipoteza kwarkòw

25 Twarożek w śmietanie Proton (uud) Izospin=1/2 Masa m=938.27231 ±0.00028 MeV Czas życia 1,6 10 25 lat Neutron (udd) Izospin=1/2 Masa m=939.56563 ±0.00028 MeV Czas życia t=888,65 ± 3,5 s (= kwadrans akademicki !)

26 Królik z kapelusza Coś z niczego: 0.5 + 0.5 = 1764 + … e - + e + τ + … lepton tau W. Gòral, MON 1978 Einstein: E = mc 2

27 Kwark i jego rodzina …

28 Dziwny jest ten świat Na początku było Słowo (Logos)

29 … Demokryt cd. (AD 1933) Prof. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Lwòw, 1933 1.Nieskończenie wiele 2.Atomy to wszystko 3.haki, dziurki, odnogi 4.Atom = byt realny 1.… kilkudziesiąt 2.Drobiny to nie atomy 3.Siła ciążenia 4. … tylko hipoteza Demokryt Nowoczesna teoria

30 101 Atomòw… … lawrencium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hessium, meitrenium, darmstadium, roentgenium … kilkadziesiąt atomów – dziś > 100

31 Atomy czy drobiny? Ziemczonek, Wròblewski, Karwasz

32 … haki, odnogi, dziurki Chemia kwantowa (N 2 ): http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/ Orbitale 4f Siła ciążenia: m = 18379.110 -31 kg Q = 1.6 10 -19 C r = 0,529 10 -10 m Elektronowa : 13,6 eV Grawitacyjna: 2,2 10 -35 eV

33 … efluidy; masa z ruchu 3 + 3 + 6 = 910 [MeV] tzn. 98,7% masy Wszechświata pochodzi z ruchu ! Trzy kwarki = proton, neutron

34 Nie-podzielny ? Boson Higgsa źle postawione pytanie !

35 A-tomos, czyli O-soba A-tomos" to po włosku "in-dividuo" = niepodzielny – rzecz sama w sobie, po polsku "o-soba". I w tym sensie, mimo że składamy się z rąk i nóg, cząsteczek i białek, wody i żelaza, "o-soba" pozostaje niepodzielna. "Tria átoma" woła zawiadowca wyciągu w Tajgecie, ośnieżonym pasmie gór ciągnącym się w poprzek Peloponezu, kiedy podjeżdża kolejne krzesełko.

36 Całość czy jedność ? Między teologią a historią sztuki … S. Filippo Neri, Pinacoteca, RomaBeato Fra Angelico, Fiesole

37 Jeden w Trzech Osobach ? Cembra NMP w Gdańsku Bressannone Arianizm: Ojciec Syn Duch Sabelizm: Jeden Bòg, 3 postacie Monofizytyzm: Chrystus ma dwie natury (duch + ciało) … od Ojca i Syna … … od Ojca, przez Syna …

38 KUL, 1969 Osoba = człowiek + czyn

39 Literatura: http://www.webelements.com/ http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AOs/5f/index.html http://www.ifj.edu.pl/edukacja/things.html http://www.science.unitn.it/~karwasz/ http://lab.pap.edu.pl/~zs/wystawy/droga/ Droga do Fizyki Wspòłczesnej On the track of Modern Physics

40 Specjalne podziękowania Prof. Eugeniusz Czuchaj Prof. Jòzef Heldt dr Tomasz Wròblewski dr Damian Pliszka dr Miroslaw Brozis mgr Eryk Rajch mgr Monika Jurek mgr Anna Okoniewska mgr Krzyszof Hubisz mgr Andrzej Krzysztofowicz mgr Sylwester Maksymiuk Łukasz Jasiński Krzysztof Rogacewicz Katarzyna Szerement Małgorzata Guber Katarzyna Bogdziel Marcin Poblocki Jarosław Iwanus

41 Dedukcja: od ogółu do szczegółu

42 Demokryt z Abdery, Zenon z Elei, Pitagoras z Samos, Heraklit z Efezu, Tales z Miletu, …

43 A kuń jaki jest ciągle nie wiemy !


Pobierz ppt "A-tom, czyli O-soba 1. Atomistyka 2. Jak wygląda atom ? 3. Człowiek a Osoba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google