Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Licencjonowanie rodziny produktów Forefront oraz System Center

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Licencjonowanie rodziny produktów Forefront oraz System Center"— Zapis prezentacji:

1 Licencjonowanie rodziny produktów Forefront oraz System Center
Licencjonowanie produktów do zarządzania oraz zapewniania bezpieczeństwa Slide Overview: Use this slide to introduce the presentation session Transition: Let’s have a look at what we’re going to cover in this session Licencjonowanie rodziny produktów Forefront oraz System Center Poziom 100

2 Agenda Zarządzanie: rodzina produktów System Center
Bezpieczeństwo: rodzina produktów Forefront Slide Overview: To outline the products that will be covered in this session Transition: So, let’s get started

3 Rodzina produktów System Center
Slide Overview: To introduce the System Center section Transition: So, let’s start by looking at the System Center products

4 System Center Microsoft System Center to rodzina wiodących produktów do zarządzania infrastrukturą IT. Pozwalają one proaktywnie planować, wdrażać, zarządzać i optymalizować środowiska IT – fizyczne i wirtualne Slide Overview: Use this slide to introduce the System Center brand Transition: So, let’s look at the functionality of the products in a little more detail

5 SC Operations Manager Bądź świadomy Reaguj efektywnie
Identyfikacja potencjalnych ryzyk, zanim przerodzą się one problemy Reaguj efektywnie Zwiększanie efektywności działań IT, przez stosowanie najlepszych praktyk Slide Overview: To give an overview of Operations Manager Transition: And now let’s move on to our next management product, Configuration Manager Wspieranie działań IT, poprzez zapewnianie wysokiego poziomu usług oraz informacji o wydajności Bądź odpowiedzialny

6 SC Configuration Manager
Zarządzanie bezpieczeństwem i poprawkami Zarządzanie zasobami Slide Overview: Use this slide to give an overview of Configuration manager Transition: And now to Data Protection Manager Wdrażanie aplikacji Wspieranie mobilnych pracowników

7 SC Data Protection Manager
Narzędzie firmy Microsoft do wykonywania kopii zapasowych i ich odzyskiwania Ciągła ochrona serwerów plików i aplikacji działających pod systemem Windows, poprzez wykonywanie kopii do płynnie zintegrowanych dysków, taśm oraz w chmurze Silna i elastyczna ochrona oraz odzyskiwanie środowisk wirtualizacyjnych Microsoft Ochrona klientów Windows Skalowane, niezawodne i zarządzalne narzędzie Slide Overview: Use this slide to give an overview of the Data Protection Manager product Transition: And now to Virtual Machine Manager? Any idea what it does? There’s a clue in the name...

8 SC Virtual Machine Manager
Zwiększa wykorzystanie serwerów fizycznych Centralne zarządzanie środowiskami wirtualnymi Natychmiastowe przygotowanie nowych wirtualnych maszyn Slide Overview: Use this slide to give an overview of the Virtual Machine Manager product Transition: And now to Service Manager

9 SC Service Manager Service Manager Platform Konektory
Samodzielna obsługa użytkownika Zarządzanie poziomem usług Zgodność i ryzyka IT Business Intelligence Service Manager Platform Zarządzanie incydentami i problemami Zarządzanie zmianą Przepływ pracy Baza CMDB Slide Overview: Use this slide to give an overview of the Service Manager product Transition: And finally to Essentials Konektory

10 System Center Essentials 2010
3/28/2017 9:48 AM System Center Essentials 2010 Zwiększona efektywność Łatwe przygotowanie, wdrożenie, konfiguracja i utrzymanie Łatwe uruchomienie zaawansowanych zadań związanych z zarządzaniem, pozwalających podnieś efektywność IT Ujednolicone rozwiązania, pozwalające na zarządzanie, z jednej konsoli, środowiskami fizycznymi i wirtualnymi, klientami, sprzętem oprogramowaniem i usługami IT Slide Overview: Use this slide to introduce System Center Essentials as a unified solution for medium sized businesses Transition: So we know what the products do, now let’s look at how they’re licensed Ujednolicone doświadczenia Monitorowanie, aktualizacja oraz śledzenie zasobów, aby móc utrzymać bezpieczne i aktualne środowisko IT Proaktywne zarządzanie © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 10

11 Model licencjonowania System Center
Zarządzani klienci Licencja na zarządzanie klientem (Client ML) Zarządzane serwery (Podstawowe zadania) Zarządzane serwery (Zaawansowane zadania) Slide Overview: Use this slide to give an overview of the different licences required (typically) for licensing one of the System Center products Transition: The System Center products are all licensed by Operating System Environment (OSE). But what’s an OSE? Licencja Standard na zarządzanie serwerem (Standard Server ML) Licencja Enterprise na zarządzanie serwerem (Enterprise Server ML) Serwery zarządzające Licencja serwerowa

12 OSE – Środowisko systemu operacyjnego (Operating System Environment)
Slide Overview: Use this slide to explain the notion of OSEs Transition: Now let’s see how this translates to the licensing we were looking at earlier OSE

13 Licencjonowanie OSE Licencje na serwer zarządzający
Licencja standard na zarządzanie serwerem Licencje na zarządzanie klientem (na środowisko systemu operacyjnego) Slide Overview: Use this slide to show how the types of licences are still relevant, but rather than being applied to each device they are applied to each OSE Transition: So, so far, we’ve talked generally about the licensing of these products – let’s now get specific now that we know the general principles (na środowisko systemu operacyjnego lub na użytkownika) Licencja Enterprise na zarządzanie serwerem (na środowisko systemu operacyjnego)

14 Licencjonowanie System Center
Management Server License Server Management License Client Management License Na OSE Na OSE lub użytkownika Operations Manager Standard or Enterprise ML Client ML Configuration Manager Standard or Enterprise ML Client ML Standard or Enterprise ML Client ML Slide Overview: Use this slide to get into specifics on licensing for the products that we talked about earlier. Transition: What we’ve seen above is how the products are acquired on a standalone basis, but they’re also available as part of some suites – let’s start with the Server Management Licences Enterprise ML Client ML Service Manager Client ML Server ML

15 Server Management Suites
Osobne licencje Standard Server ML są dostępna i wymagane na środowisko systemu operacyjnego System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD) Pozwala na zarządzanie maksymalnie 4 środowiskami systemu operacyjnego na fizyczny serwer Pozwala na zarządzanie nieograniczoną ilością środowisk systemu operacyjnego na procesor Slide Overview: Use this slide to give an overview of the different ways that customers can acquire the licences for their System Center products Transition: And what about acquiring the Client Management Licences? Standard ML Standard ML Standard ML

16 Licencje na zarządzanie klientami
Lync Enterprise CAL Lync Plus CAL Lync Standard CAL System Center Client Management Suite: Service Manager CML Data Protection Manager CML Operations Manager CML Exchange Enterprise CAL Forefront Protection Suite SL Windows RMS CAL SharePoint Enterprise CAL Forefront UAG CAL Exchange Standard CAL Windows Server CAL SharePoint Standard CAL SC Configuration Manager CML Slide Overview: Use this slide to show where the CMLs can be purchased Transition: And now for a SCE licensing Infrastruktura sieciowa Współpraca Zarządzanie Bezpieczeństwo

17 Licencjonowanie SCE 2010 Licencje na serwer zarządzający
Client ML Slide Overview: Use this slide to give an overview of the licensing requirements for Essentials Transition: And let’s finish this section looking at some of the infrastructure requirements and thus more licensing requirements for these products Server ML Posiada techniczne ograniczenie do 50 środowisk serwerowych systemów operacyjnych Windows oraz do 500 środowisk klienckich systemów operacyjnych

18 Infrastruktura: SQL Server
Wymagania Wymagany jest SQL Server jako repozytorium danych dla Configuration Manager, Operations Manager, Service Manager oraz Essentials Dopuszczalne jest wykorzystanie SQL Server Express Edition Licencjonowanie SQL Server Standard/Enterprise Rekomendowany dla dużych wdrożeń Wymagane są licencje dostępowe SQL CAL dla każdego zarządzanego urządzanie, jeżeli dla SQL stosowany jest model serwer + CAL Dedykowany SQL SQL Standard Edition Może być wykorzystywany tylko dla produktu System Center Nie ma wymogu CAL do SQL jeżeli zakupiona specjalna wersję SQL Możliwe rozwiązania z dedykowanym SQL System Center Configuration Manager 2007 R2 with SQL Server 2005 Technology System Center Operations Manager 2007 R2 with SQL Server 2008 Technology System Center Service Manager 2010 with SQL Server 2008 Technology System Center Essentials 2010 with SQL Server 2008 Technology Slide Overview: Use this slide to go through the importance of SQL Server in the infrastructure of some of the System Center products Transition: Any questions before we move onto our next section – Forefront?

19 Rodzina produktów Forefront
Slide Overview: This section covers the different Forefront products Transition: So, Forefront is the Microsoft brand for security, let’s look at the members of the Forefront family

20 System operacyjny na kliencie i serwerze
Microsoft Forefront Pełna linia biznesowa produktów zapewniających bezpieczeństwo. Pozwalają one zapewnić większą ochronę i bezpieczny dostęp, dzięki głębokiej integracji oraz prostocie Brzeg Aplikacje serwerowe Slide Overview: Use this slide to introduce the different Forefront components and to emphasise that these products will protect many points that are vulnerable in an IT infrastructure and offer administrators an integrated solution too Transition: So now we know how the products fit together, let’s look at them each in a bit more detail System operacyjny na kliencie i serwerze

21 Forefront TMG Forefront TMG Server Usługa Forefront TMG Web Protection
Kompleksowe rozwiązanie stanowiące bramę do Internetu, pomagające chronić pracowników przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci Forefront TMG Server Filtrowanie adresów URL Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Zapora działająca na warstwie aplikacji oraz sieciowej Usługa Forefront TMG Web Protection Ciągła aktualizacji bazy adresów URL do filtrowania Dostępność do bazy filtrowania adresów URL „w chmurze” Slide Overview: Use this slide to give a bit more detail on TMG – previously known as ISA Transition: How is TMG licensed?...

22 Licencjonowanie Serwera TMG
Dokonaj zakupu licencji TMG na procesor, dla każdego procesora w serwerze, bez konieczności zakupu licencji dostępowych dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych Slide Overview: To gain an understanding how TMG Server is licensed Transition: And our next product – UAG – what did that stand for? Usługa Forefront TMG Web Protection Service jest dodatkową licencją , dostępną w modelu subskrypcji

23 Unified Access Gateway
Kompleksowo zapewnia bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów firmowych dla pracowników, partnerów i dostawców Zapewnia dostępu do infrastruktury firmowej z zewnątrz, szerokiemu spektrum urządzeń, w tym urządzeniom niezarządzanym oraz urządzaniom mobilnym Obsługuje wiele typów połączeń, od SSL VPN do połaczeń DirectAccess Slide Overview: Use this slide to give some more detail on the Unified Access Gateway product Transition: And before we look at the licensing, let’s have a quick look at Identity Manager

24 Identity Manager Użytkownicy końcowi IT Pojedyncza tożsamość
Samodzielne zarządzanie tożsamością – np. zarządzanie grupami oraz reset hasła IT Pełna kontrola za pomocą polityk i przywilejów Uproszczone wykonywania kluczowych zadań Slide Overview: Use this slide to give an overview of Identity Manager Transition: And the licensing of this and UAG? Pozwala użytkownikom obsługiwać własną tożsamość, odciążając pracowników IT, którzy mogę skoncentrować się na projektach istotnych dla biznesu

25 Licencjonowanie UAG i FIM
Dokonaj zakupu licencji na każdy serwer oraz licencji dostępowych (na użytkownika lub urządzenie). Dla użytkowników zewnętrznych dokonaj zakup licencji dostępowych lub licencji External Connector. Na użytkownika Na urządzenie Slide Overview: Understand how UAG/IM is licensed Transition: Right, let’s take stock of where we are...

26 Licencjonowanie jako usługi online
Microsoft Forefront Licencje wieczyste Licencjonowanie jako usługi online Brzeg Aplikacje serwerowe Slide Overview: Use this slide to explain that the Forefront products are licensed either by an online services licensing model or through a perpetual licensing model Transition: And to understand this, we need to take a look at online services licensing first System operacyjny na kliencie i serwerze

27 Usługi online firmy Microsoft
W przypadku instalacji oprogramowania tutaj mówimy o oprogramowaniu “hostowanym” W przypadku instalacji oprogramowania tutaj mówimy o oprogramowania “on-premise” Serwery firmy Microsoft Serwery danej firmy Slide Overview: Use this slide to introduce the notion of hosted (by Microsoft rather than a partner) or “on premise” solutions Transition: So, let’s get some detail on how the online services are licensed

28 Licencjonowanie usług online
Model subskrypcji Licencje na usługi online są licencjami wygasającymi. Oprogramowanie które otrzymujemy nie może być używane wieczyście Prawo do uzyskiwania dostępu do usług oraz instalacji i wykorzystywania oprogramowania, ograniczone do czasu trwania subskrypcji, na zasadach określonych w umowie Po zakończeniu okresu subskrypcji klient może przedłużyć ją lub wygasić Slide Overview: Use this slide to discuss some core concepts around online services licensing Transition: Let’s now look at the type of licences you can expect to see with online services licensing

29 Licencjonowanie usług online
User Subscription License (USL) Licencja USL jest, co do zasady, wymagana do włączenia usługi online dla konkretnego użytkownika USL Device Subscription License (DSL) Licencja DSL jest, co do zasady, wymagana do włączenia usługi online dla konkretnego urządzenia DSL Services Subscription License (SSL) Licencje SSL jest, co do zasady, wymagana do włączenia usługi online dla całej organizacji SSL Slide Overview: Use this slide to introduce the different types of online services licences that attendees should be aware of when licensing a security solution Transition: Let’s now turn to which programs customers can purchase online services through Add-on Subscription License (Add-on SL) Licencja Add-on SL jest, co do zasady, wymagana do polepszenia lub “dodania” funkcjonalności usług online dla całej organizacji Add-on SL

30 Dostępność usług online
Małe i średnie firmy Dostępne tylko w programie licencyjnym Open Value Umowa Open jest dedykowana dla szybkich, jednorazowych transakcji, a nie usług które wymagają relacji z klientem Duże firmy Dostępne w ramach programów Select/Select Plus oraz EA/EAS Slide Overview: To ensure that attendees understand that the online services are not available through EVERY Volume Licensing program Transition: So, having got an understanding of this subscription licensing, let’s start looking at the products themselves

31 Forefront Client Security
Agent Microsoft Forefront Client Security Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Microsoft Forefront Client Security Management Console - konsola do zarządzania Slide Overview: Use this slide to give a bit more detail on Forefront Client Security Transition: Let’s see how these products would be licensed Pojedyncza instalacja konsoli do zarządzania może zazwyczaj obsłużyć do stacji klienckich

32 Forefront Client Security
DSL USL SSL Slide Overview: Use this slide to show the different types of online services licences that are required when licensing the Forefront client security products Transition: And moving on to the Forefront Server Security DSL DSL

33 Forefront Server Security
Microsoft Forefront Server Security Integruje wiele silników skanujących w jednym rozwiązaniu Microsoft Forefront Server Security Management Console Slide Overview: Use this slide to give a bit more detail on Forefront Server Security Transition: And to the licensing... 33

34 Forefront Server Security
Add-on SL External Connector Add-on SL for Internet Sites External Connector Add-on SL USL Slide Overview: Use this slide to show the different types of online services licences that are required when licensing the ForeFront server security products Transition: So, what we’ve covered here are the nuts and bolts of how customers can acquire these licences as standalone products. However, there are other ways that customers can (and usually do) acquire these products DSL SSL DSL

35 Exchange Enterprise CAL
Dostępne produkty Exchange Server Enterprise CAL with services (na urządzenie lub użytkownika) Exchange Server Enterprise CAL without Services (na urządzenie lub użytkownika) Opis Exchange Enterprise CAL daje użytkownikowi prawo do korzystania z funkcjonalności Unified Messaging oraz funkcjonalność Premium w zakresie Anty-Spam/AntyVirus Slide Overview: Use this slide to cover key points about the Exchange Enterprise CAL – a key way of acquiring the security products Transition: And just to check that everyone’s happy with the Enterprise CAL Suite which does include the Exchange Enterprise CAL Warto pamiętać Licencje Exchange Enterprise CAL są dodatkiem do Exchange Standard CAL Licencje Exchange Server Enterprise CAL można nabyć z SA lub bez w umowie Open, lecz jednak w jednym i drugim przypadku nie będą one zawierać Exchange Forefront services

36 Infrastruktura sieciowa
Pakiety licencji CAL Lync Enterprise CAL Lync Plus CAL Lync Standard CAL SC Service Manager CML Exchange Enterprise CAL SC Data Protection Manager CML Forefront Protection Suite SL Windows RMS CAL SharePoint Enterprise CAL SC Operations Manager CML Forefront UAG CAL Exchange Standard CAL Windows Server CAL SharePoint Standard CAL SC Configuration Manager CML Slide Overview: Use this slide to recap on the exact CALs that are available as part of the Core CAL and the Enterprise CAL Suites. Transition: And our final area of focus is the Forefront Protection Suite Infrastruktura sieciowa Współpraca Zarządzanie Bezpieczeństwo

37 Forefront Protection Suite
Dostępne produkty Forefront Protection Suite (Device SL) Forefront Protection Suite (User SL) Opis Zbiór usług Forefront Online Services: Forefront Client Security Forefront Protection for Exchange Forefront Online Protection for Exchange Forefront Protection for SharePoint Forefront Security for OCS Forefront Threat Management Gateway Web Protection Services Slide Overview: Use this slide to cover key points about the Forefront Protection Suite – another key way of acquiring the Forefront products Transition: And now to a review of what we have covered… Warto pamiętać Licencje Client oraz Server Management Console nabywane są oddzielnie Pakiet Forefront Protection Suite jest dostępny tylko w umowach Open Value, Select/Select Plus, oraz EA/EAS

38 Podsumowanie Zarządzanie: rodzina produktów System Center
Bezpieczeństwo: rodzina produktów Forefront Slide Overview: Let’s take a moment to review what we have covered Transition: Well, that finished the Management and Security licensing presentation…

39 Use this slide to close the presentation
Slide Overview: Use this slide to close the presentation Transition: © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Forefront, Outlook, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Pobierz ppt "Licencjonowanie rodziny produktów Forefront oraz System Center"

Podobne prezentacje


Reklamy Google