Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE MANEWRY W CZASIE JAZDY ROWEREM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE MANEWRY W CZASIE JAZDY ROWEREM"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE MANEWRY W CZASIE JAZDY ROWEREM

2 MANEWRY W RUCHU DROGOWYM
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU SKRĘT W PRAWO SKRĘT W LEWO ZAWRACANIE WYMIJANIE OMIJANIE WYPRZEDZANIE

3 WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU Manewr ten polega na rozpoczęciu jazdy po zatrzymaniu się wynikającym z woli kierującego i nie wynikającym z warunków drogowych (np. korka na jezdni) lub przepisów ruchu (np. czerwonego światła).  Jesteśmy włączającymi się do ruchu jeżeli wjeżdżamy na drogę: - sprzed nieruchomości (bramy, parkingu, stacji benzynowej...)  - z drogi nie będącej drogą publiczną (np. z boiska sportowego, szkoły...)  - ze strefy zamieszkania  - z pola na drogę lub z drogi gruntowej na drogę twardą  - z pobocza lub drogi dla rowerów na drogę  Włączając się do ruchu należy zachować szczególną ostrożność; przede wszystkim zaś ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się w ruchu.

4 ZMIANA PASA RUCHU Zmieniając pas ruchu, należy zachować szczególną ostrożność Zmiana pasa ruchu musi być odpowiednio wcześnie zasygnalizowana (około 25 metrów przed realizacją zamiaru). Należy upewnić się, czy zmiana pasa ruchu nie spowoduje zajechania drogi innym uczestnikom ruchu. Wyciągnij rękę w prawo - jeśli jest to prawy pas, w lewo - gdy chcesz wjechać na lewy pas; ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i wykonaj manewr.

5 SKRĘT W LEWO Przed wykonaniem tego manewru kierujący pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się do środka jezdni (na jezdni dwukierunkowej) albo do lewej krawędzi jezdni (na jezdni jednokierunkowej)!!! Upewnij się czy pas ruchu, na który chcesz wjechać, jest wolny. Zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu, wystawiając lewą rękę. Jeżeli jesteś bezpieczny, zbliż się do lewej krawędzi jezdni lub do środka jezdni - gdy droga jest dwukierunkowa. Ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i sygnalizując swój zamiar. Skręcaj. Po wykonaniu manewru zajmij miejsce przy prawej krawędzi jezdni.

6 Przykładowe manewry skrętu w lewo:

7

8

9 SKRĘT W PRAWO Przed wykonaniem tego manewru kierujący pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się możliwie blisko do prawej krawędzi jezdni!!! zasygnalizuj zamiar skrętu w prawo i upewnij się, czy możesz bezpiecznie skręcić, zwolnij i zbliż się do prawej krawędzi jezdni, zasygnalizuj ponownie zamiar skrętu w prawo w drogę poprzeczną, przez wyciągnięcie prawej ręki,

10 ustąp pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez drogę w którą skręcasz,  po skręceniu najlepiej zajmij prawy pas ruchu i jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, Jeżeli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, to podczas skrętu będziesz mieć pierwszeństwo, natomiast kiedy jesteś na drodze podporządkowanej, to musisz ustąpić nadjeżdżającym drogą główną z Twojej lewej strony.

11

12 ZAWRACANIE Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy na przeciwny. Podczas zawracania klarujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność oraz: zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar dokonania tego manewru, dokonywać go jedynie w warunkach, w których nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani nawet jego utrudnienia innym uczestnikom ruchu.

13 MOŻNA ZAWRACAĆ Można zawracać, gdy wskazuje na to odpowiedni znak zawracania Można zawracać z lewego skrajnego pasa ruchu, gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna S-1( klasyczny sygnalizator) i S-2 (z dodatkową zieloną strzałką z boku- ̽sygnalizacja warunkowa) i nie ma znaku B-23 zakazującego zawracania. ( ̽ W wypadku sygnalizacji warunkowej trzeba zatrzymać się przed sygnalizatorem i wjechać na skrzyżowanie tylko wtedy, gdy nie spowoduje to utrudnienia w ruchu) - Można zawracać, gdy na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej i nie ma znaku B-23 zakazu zawracania  - Można zawracać, gdy występuje znak uzupełniający F-10 „kierunki na pasach ruchu”, który pokazuje, że z wewnętrznego pasa można skręcać w lewo. Znak prostokątny niebieski z białymi strzałkami

14 Można zawracać, gdy na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej i nie ma znaku B-23 zakazu zawracania  Można zawracać, gdy występuje znak uzupełniający F-10 „kierunki na pasach ruchu”, który pokazuje, że z wewnętrznego pasa można skręcać w lewo. (Znak prostokątny niebieski z białymi strzałkami.)

15 !! Nie wolno zawracać !! Nie wolno zawracać, gdy występuje znak C-3 lub C-4 nakazu jazdy w lewo przed znakiem lub za znakiem. Znak okrągły niebieski z białymi strzałkami.  Nie wolno zawracać, gdy występuje znak B-23 „zakaz zawracania” 

16 Nie wolno zawracać, gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizator kierunkowy 
 w tunelu, na moście, na wiadukcie, na drodze jednokierunkowej, na autostradzie, na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowań do tego przeznaczonych lub w warunkach, gdy to zagraża bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnia

17 Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni. W tej sytuacji kierujący motocyklem ma swoją stronę jezdni zajętą i dlatego przejeżdża dopiero po przejechaniu samochodu osobowego.

18 WYMIJANIE To przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku, Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet zatrzymać się.

19 Często się zdarza, że takie zwężone miejsca oznakowane są znakami drogowymi wskazującymi pierwszeństwo przejazdu. W sytuacji przedstawionej obok znak D-5 informuje kierującego pojazdem jednośladowym, iż to właśnie on ma pierwszeństwo przejazdu, natomiast znak B-31 zabrania kontynuowania jazdy kierującemu samochodem osobowym bez sprawdzenia czy z przeciwka nie zbliża się pojazd posiadający pierwszeństwo przejazdu, chyba, że istnieje możliwość jednoczesnego przejazdu obu pojazdów

20 Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu, natomiast w sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni znajduje się na wzniesieniu, pierwszeństwo przejazdu posiada pojazd który jedzie pod górę.

21 OMIJANIE Omijanie oznacza przejeżdżanie obok stojącego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Podczas wykonywania manewru omijania należy pamiętać, że ktoś może wtargnąć na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. Dlatego też w trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp oraz zmniejszyć prędkość. Przed rozpoczęciem manewru (jeżeli musimy zmieniać pas ruchu) należy przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

22 Nie wolno omijać: pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Złamanie tego zakazu jest bardzo częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych.

23 - pojazdów oczekujących przed przejazdem kolejowym, jeżeli manewr wiązałby się z wjazdem na pas dla przeciwnego kierunku ruchu.

24 Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem podczas omijania:
1. upewnij się, czy nic nie jedzie - spójrz do tyłu (może ktoś Cię wyprzedza), spójrz do przodu - sprawdź czy masz wolne miejsce, 2. zasygnalizuj (wyciągając lewą rękę) zamiar zmiany pasa ruchu, 3. jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr,

25 4. rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody lub stojącego pieszego zachowując bezpieczny odstęp; kierownicę trzymaj oburącz, 5. wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj zamiar powrotu na wcześniej zajmowany pas ruchu, 6. zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu, 7. kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

26

27 WYPRZEDZANIE To przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.  Mimo, że jako rowerzysta będziesz ten manewr wykonywał sporadycznie, chyba że będziesz wyprzedzał inny rower, furmankę lub pieszego, musisz dokładnie poznać zasady jakie podczas wyprzedzania obowiązują wyprzedzającego: 1. Musisz upewnić się czy kierujący, jadący za Tobą, nie rozpoczął wyprzedzania nas oraz czy jadący przed Tobą nie rozpoczął wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu,

28 2. Upewnij się (biorąc pod uwagę Twoją prędkość, prędkość pojazdu, który jedzie przed Tobą oraz Twoje ewentualne przyspieszenie), czy masz odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu, 3. Po upewnieniu się, że możesz wyprzedzić, zasygnalizuj swój zamiar, 4. Po zakończeniu manewru wyprzedzania wróć na zajmowany poprzednio pas ruchu upewniając się przedtem, że jest to bezpieczne, 5. Pojazd wyprzedzaj z jego lewej strony, chyba że kierujący nim sygnalizuje zamiar skrętu w lewo - wtedy wyprzedzaj go z prawej strony

29

30 Z prawej strony można też wyprzedzać na drodze z wyznaczonymi pasami ruchu: 1) jezdni jednokierunkowych, 2) jezdni dwukierunkowych, jeżeli co najmniej 2 pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub 3 pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

31 Nie wolno wyprzedzać: w miejscach, gdzie zakazują tego znaki drogowe, na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany, na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym, na przejazdach kolejowych, "na trzeciego" to znaczy wtedy, gdy pojazd, który chcesz wyprzedzić, wyprzedza inny pojazd lub omija przeszkodę, pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.


Pobierz ppt "PODSTAWOWE MANEWRY W CZASIE JAZDY ROWEREM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google