Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat bez granic? Rasizm, Ksenofobia a ochrona praw człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat bez granic? Rasizm, Ksenofobia a ochrona praw człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Świat bez granic? Rasizm, Ksenofobia a ochrona praw człowieka.

2 Rasizm (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism).

3

4 Ksenofobia (gr. ξένος ksenós - obcy, gr. φόβος phóbos - strach, czyli strach przed obcymi) - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

5 Prawa Człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw, niezależnie od swojego ustroju i krajowej regulacji prawnej. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

6 Oryginał Konwencji Genewskiej
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. „

7 Rasizm oraz ksenofobia odwołują się do prawa, które mówi o..

8 Równości wobec prawa - norma konstytucyjna wymagająca, aby prawodawstwo traktowało na równi osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania m.in. dyskryminowania lub wprowadzania szczególnych uprawnień dla osób ze względu na płeć, urodzenie, rasę, narodowość, wykształcenie, zawód i wyznanie Inną definicję stanowi termin równość w prawie, który nakazuje tworzenie treści prawa w sposób eliminujący bezpodstawną dyskryminację lub uprzywilejowanie.

9 Ludzie wyznający ich zasady nie przyjmują całkowicie do swojej świadomości tego prawa, a w niektórych przypadkach specjalnie je łamią (rasizm). Objawia się to poprzez : Nietolerowanie ludzi innych religi, wyznania, koloru skóry,poglądów czy pochodzenia.

10

11

12 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł XVIII
Naruszają tym samym prawo ludzi do wolności słowa, myśli sumienia i wyznania  „ Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi, publicznie i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.”  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł XVIII

13 Rasizm i ksenofobia obecnie w Polsce :
W polskich sądach brak jest spraw o dyskryminację rasową. Wiele ofiar nie szuka bowiem pomocy ponieważ nie wierzą w możliwość sukcesu. Tak samo w przypadku aktów przemocy na tle rasowym--ofiary bardzo często odmawiają poinformowania policji. Obcokrajowców odwiedzających Polskę częściej spotyka niechęć i ksenofobia niż rasizm. Najczęściej dotknięci są ludzie o azjatyckim lub afrykańskim pochodzeniu, oraz osoby z byłego Związku Radzieckiego. Najbardziej wyeksponowani są ci, którzy wyglądają inaczej niż większość społeczności polskiej, na przykład Romowie, jak również ludzie o ciemnym kolorze skóry. Na terenie Polski znajduje się wiele m.in. graffiti głoszących hasła rasistowskie. W Białymstoku powtarzaja się rasistowskie ataki. Kibice wielu klubów piłkarskich obrażają czarnoskórych piłkarzy. Podczas manifestacji we Wrocławiu w 2007 zwolennicyNacjonalistycznego stowarzyszenia "Zadruga" i Narodowego Odrodzenia Polski propagowali hasła rasistowskie.

14 Obecnie próbuje się walczyć z rasizmem i ksenofobią na różne sposoby np. oganizowanie akcji, manifestacji antyrasistowskich. Powstają różnego typu typu piosenki itd.!!

15 Pastor King podczas słynnego przemówienia potępiającego rasizm, wygłoszonego w marcu 1963 przed Pomnikiem Lincolna (ang. Lincoln Memorial) w Waszyngtonie

16 Rasizm współczesny - jeden z członków ekstremistycznego ugrupowania Aryan Guard, należącego do ruchu "biała duma" (ang. White Pride)

17 Rycina przedstawiająca trzech członków Ku Klux Klanu aresztowanych w 1871 roku za usiłowanie zabójstwa na tle rasowym

18 Poczekalnia dla "kolorowych"- tablica informacyjna z okresu segregacji rasowej w Ameryce Północnej (USA)

19 „Tylko dla białych" - tablica informacyjna z okresu apartheidu w RPA - napis w języku angielskim i afrikaans

20 Kadr z filmu "Narodziny narodu" (ang
Kadr z filmu "Narodziny narodu" (ang. The Birth of a Nation) z 1915, gloryfikującego działalność Ku Klux Klanu

21 Bibliografia : http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasizm

22 Prezentacje wykonali:
Mariusz Podpora Kamil Kwapis


Pobierz ppt "Świat bez granic? Rasizm, Ksenofobia a ochrona praw człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google