Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, służących identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowujących do życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, służących identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowujących do życia."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, służących identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowujących do życia w społeczeństwie. Patriotyzm jest uniwersalną i niezmiernie ważną wartością. Jest to postawa przejawiająca się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów i kultury narodowej oraz ludzi, którzy ją tworzyli.

3 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym, uczczenie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia oraz opracowania informacji pochodzących z różnych źródeł; rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów; poszerzanie zainteresowań, pogłębianie pasji; rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się; uczenie odpowiedzialności za podjęte zadania; integracja szkolnej grupy rówieśniczej; upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

4 Kierownikiem projektu była pani Aneta Ambroży- nauczyciel języka polskiego. Działania uczestników projektu wspierali: Bolesława Skop - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Małgorzata Król - wychowawca świetlicy, Justyna Zdziebko – bibliotekarz, Mariusz Maliga - nauczyciel muzyki. Czas realizacji projektu został wyznaczony na okres od 4 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2012 r.

5

6 W składzie: Sylwia Koper Anna Nowakowska Barbara Nowicka Uczennice klasy II b.

7 W składzie: Karolina Gil Paulina Karczewska Karina Stępień Uczennice klasy II b.

8 W skład której wchodziły uczennice klasy I a: Anna Łosin Klaudia Kmieciak oraz II a: Sonia Giszter Justyna Juszczyk

9 W skład której wchodzili uczniowie klasy I a: Tomasz Nega Magdalena Stanek Damian Wojtyś Dominika Zych

10 Odbiorcami projektu była społeczność uczniowska Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie oraz (incydentalnie) zaproszeni uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich.

11 Nasze działania miały na celu przypomnienie sylwetki patrona gimnazjum, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu oraz uczczenie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych.

12

13

14

15

16 2 marca 2012 roku w ramach projektu odbył się VIII Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie. Do jego celów należały m.in.: propagowanie piękna literatury polskiej, upowszechnianie sztuki recytacji oraz integracja młodzieżowego środowiska kulturalnego. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie oraz Gimnazjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich. Gimnazjaliści recytowali jeden utwór wierszowany oraz fragment prozy zgodny z hasłem konkursu.

17 Komisja w składzie: p. Aneta Ambroży, p. Dorota Czub i p. Justyna Zdziebko miała niezwykle twardy orzech do zgryzienia, albowiem poziom prezentacji scenicznej większości uczestników był bardzo wyrównany, a zarazem wysoki. Ostatecznie ustalono następujący werdykt: I miejsce zajęli - ex aequo – Milena Dalmata (Gimnazjum Pacanów) i Adrian Żyła (Gimnazjum Rataje), II miejsce – Martyna Siemińska (Gimnazjum Pacanów) i Lucyna Trela (Gimnazjum Rataje), III miejsce – Barbara Nowicka (Gimnazjum Pacanów)

18

19

20

21 Sponsorzy konkursu: Państwo Bożena i Henryk Wawrzyniec – właściciele Piekarni – H. Wawrzyniec, Państwo Halina i Henryk Góra – właściciele sklepu Delikatesy Orion, Pan Kazimierz Zdziebko – Prezes Stowarzyszenia G5, Państwo Wiesława i Zdzisław Mrówka – właściciele sklepu spożywczo – przemysłowego Grosz, Pan Zdzisław Wróbel i Pani Agnieszka Wielgus – właściciele Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGSOL. Serdecznie dziękujemy.

22 16 marca odbył się 2 – etapowy konkurs ortograficzny Corrida ortograficzna. Pierwszy etap – ustny – dotyczył znajomości zasad ortograficznych, a drugi – pisemny – polegał na napi- saniu dyktanda. Celem tego konkursu było rozbudzanie wrażliwości językowej uczniów, budzenie szacunku do języka ojczystego, motywowanie do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz uczczenie obchodów XX Tygodnia Kultury Języka. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum.

23 I miejsce zajął Kamil Kwiatkowski z kl. III b, II - Patryk Gurgul z kl. III a, III - Ania Nowakowska Z kl. II b. Wyróżnienia natomiast otrzymali: Bartek Mróz z kl. II b, Martyna Siemińska z kl. III a oraz Patryk Gumuła z kl. I b.

24

25 Na przełomie marca i kwietnia ogłosiliśmy konkurs plastyczny Katyń – ocalić od zapomnienia.... Jego celem było uczczenie ofiar Zbrodni Katyńskiej, promowanie postawy patriotycznej oraz rozbudzanie wyobraźni plastycznej uczniów. Na konkurs wpłynęło kilkanaście plakatów, z których została zorganizowana wystawa prac w ramach uczczenia obchodów 72 rocznicy mordu katyńskiego.

26

27 I miejsce - Martyna Siemińska z kl. III a, II miejsce- ex aequo- Milena Dalmata z kl. III a i Karina Nowak z kl. III b, III miejsce – Dominika Kaczmarczyk z kl. I b. Poza tym przyznano wyróżnienie dla Damiana Kowalskiego z kl. II b.

28

29 Praca Martyny Siemińskiej

30 Praca Mileny Dalmaty

31 Praca Kariny Nowak

32 Praca Dominiki Kaczmarczyk

33 I tylko pamięć została Po tej katyńskiej nocy Pamięć nie dała się zgładzić Nie chciała ulec przemocy. Katyń F. Konarski Tej nocy zgładzono Wolność W katyńskim lesie... Zdradzieckim strzałem w czaszkę Pokwitowano Wrzesień.

34 Kolejnym naszym działaniem było dbanie o Dęby Pamięci Ofiar Katyńskich oraz Dąb poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, które zostały posadzone na skwerku obok obelisku Józefa Piłsudskiego. W rocznicę Zbrodni katyńskiej zapaliliśmy obok nich znicze, oddając w ten sposób hołd zarówno pomordowanym ofiarom, związanym z ziemią pacanowską, jak i ofiarom tragicznego lotu do Smoleńska.

35

36

37 8 maja 2012 r. w ramach projektu odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto to jest jednym z ważniejszych świąt patriotycznych w naszym kraju. Od ponad dwustu lat jest ono symbolem zgody narodowej, troski Polaków o Ojczyznę, a także porzucania gorszących sporów na rzecz dobra wspólnego. O tych nieprzemijających wartościach starała się między innymi przypomnieć młodzież w trakcie uroczystości. Gimnazjaliści podjęli się ponadto próby odpowiedzi na pytanie, czym dla współczesnego, młodego Polaka jest historia i Ojczyzna. Występujący przedstawili okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreślili fakt, iż była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

38

39

40

41

42

43 W maju zorganizowaliśmy konkurs literacki, który polegał na napisaniu rozprawki nt.: Udowodnij, że patriotą można być zarówno w czasach wojny, jak i w czasach pokoju. Jego celem było podjęcie refleksji o współczesnych wyznacznikach patriotyzmu oraz doskonalenie umiejętności pisania rozprawki, a także wyszukiwania, gromadzenia i opracowywania informacji pochodzących z różnych źródeł. W konkursie tym I miejsce zajęła Aleksandra Kaczor z kl. III a, a II – Anna Nowakowska z kl. II b Trzeciego miejsca nie przyznano.

44

45 Konkurs wiedzy o jednostkach samorządu terytorialnego miał na celu promowanie postawy lokalnego patriotyzmu poprzez propagowanie wiedzy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą wynikającą z Ustawy o samorządzie gminnym dotyczącą działalności samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, informacjami o osobach pełniących ważne funkcje w samorządzie oraz działalności Rady Gminy w Pacanowie. W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas III. Wszyscy uczestnicy otrzymali cząstkowe oceny z wiedzy o społeczeństwie (szóstki lub piątki, w zależności od zdobytej liczby punktów).

46 Największą wiedzą o jednostkach samorządu terytorialnego wykazał się Dominik Jędryka, który zajął I miejsce, II miejsce zdobył Kamil Chłosta, a III – Dawid Czub. Wszyscy z klasy III a. Nagrodę dla laureata I miejsca ufundował Wójt Gminy – p. Wiesław Skop, a pozostałe nagrody ufundowali sponsorzy i opiekunowie projektu.

47

48 31 maja uczniowie kl. II b pod opieką p. Bolesławy Skop i p. Anety Ambroży mieli okazję zwiedzić nową siedzibę Urzędu Gminy Pacanów, która jest chlubą naszej miejscowości. Po budynku oprowadzili nas pan wójt - Wiesław Skop i pan sekretarz – Kazimierz Zdziebko, którzy przedstawili nam zasady funkcjonowania nowego centrum administracyjnego oraz jednostki organizacyjne gminy. Zwiedziliśmy m.in. gabinet wójta, poszczególne referaty, salę herbową, która na co dzień jest niedostępna dla zwykłych petentów oraz nowocześnie wyposażoną bibliotekę.

49

50

51

52 Dowiedzieliśmy się, że obiekt ma blisko 2 tysiące metrów powierzchni użytkowej, a na trzech kondygnacjach znajduje się 26 pokoi oraz trzy duże sale. Największa z nich - konferencyjna, zwana też herbową, przeznaczona jest na spotkania i sesje Rady Gminy. W budynku swoje siedziby mają również stowarzyszenia działające na terenie gminy.

53 Musimy przyznać, że architektura obiektu wywarła na nas niesamowite wrażenie. Warto podkreślić, iż nie tylko z zewnątrz prezentuje się on dostojnie i majestatycznie, wnętrze także kryje w sobie ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Wycieczka do siedziby władz gminy była naszym ostatnim zadaniem projektowym.

54 SPONSORZY NAGRÓD KONKURSOWYCH: Wójt Gminy Pacanów – p. Wiesław Skop; Pan Kazimierz Zdziebko – Prezes Stowarzyszenia G5, sekretarz gminy; Państwo Bożena i Henryk Wawrzyniec – właściciele Piekarni – H. Wawrzyniec; Państwo Halina i Henryk Góra – właściciele sklepu Delikatesy Orion; Państwo Wiesława i Zdzisław Mrówka – właściciele sklepu spożywczo – przemysłowego Grosz; Pan Zdzisław Wróbel i Pani Agnieszka Wielgus – właściciele Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGSOL; Opiekunowie projektu.

55 Dziękujemy za opiekę i wsparcie merytoryczne koordynatorowi projektu – p. Anecie Ambroży oraz nauczycielom współpracującym: p. Bolesławie Skop, p. Małgorzacie Król, p. Justynie Zdziebko i p. Mariuszowi Malidze. Żywimy nadzieję, że przeprowadzone działania pomogły uczniom gimnazjum w kształtowaniu i utrwalaniu postawy patriotycznej.

56


Pobierz ppt "Celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, służących identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowujących do życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google