Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUJ NA UWB !.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUJ NA UWB !."— Zapis prezentacji:

1 STUDIUJ NA UWB !

2 UNIWERSYTET W LICZBACH
1 wydział zagraniczny 3 wydawnictwa uniwersyteckie 9 wydziałów 27 kierunków studiów 50 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi 70 kół naukowych i organizacji studenckich 100 rodzajów studiów podyplomowych 900 nauczycieli akademickich wesołych, kreatywnych studentów

3 W roku akademickim 2013/2014 w ofercie uczelni studia prowadzone w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim. Na studiach I stopnia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, filologia angielska oraz filologia rosyjska. Na studiach II stopnia: międzynarodowe stosunki gospodarcze,  europeistyka oraz To oferta przygotowana przede wszystkim z myślą o kandydatach zza granicy, ale będą z niej mogli skorzystać także obywatele naszego kraju.

4 Wydział Biologiczno-Chemiczny
Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

5 BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY biologia biologia z geografią - chemia ochrona środowiska

6 EKONOMII I ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ekonomia zarządzanie międzynarodowe stosunki gospodarcze ekonomiczno-prawny

7 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY http://hum.uwb.edu.pl - filologia polska
- filologia: angielska, białoruska, francuska, rosyjska informacja naukowa i bibliotekoznawstwo kulturoznawstwo

8 WYDZIAŁ FIZYKI http://physics.uwb.edu.pl - fizyka: fizyka medyczna
techniki komputerowe

9 HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY
WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY filozofia historia - socjologia - stosunki międzynarodowe

10 MATEMATYKI I INFORMATYKI
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI matematyka - informatyka - informatyka i ekonometria

11 PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII - pedagogika praca socjalna - polityka społeczna

12 WYDZIAŁ PRAWA www.prawo.uwb.edu.pl prawo administracja
bezpieczeństwo narodowe europeistyka

13 -INFORMATYCZNY w WILNIE
WYDZIAŁ EKONOMICZNO -INFORMATYCZNY w WILNIE - ekonomia - informatyka

14 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
- blisko 50 umów o współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi - zagraniczne projekty badawcze - program LLP - ERASMUS (możliwość wyjazdu do 22 krajów UE, a także Turcji i Szwajcarii) - program LLP LEONARDO DA VINCI - program LLP GRUNDTVIG

15 BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA im. JERZEGO GIEDROYCIA
Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. - zbiory biblioteczne (blisko 500 tys. woluminów i 90 tys. czasopism) - Centrum Dokumentacji Europejskiej - Podlaska Biblioteka Cyfrowa

16 KAMPUS UNIWERSYTECKI - powstanie przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku pierwsze budynki zostaną oddane do użytku w 2013 roku: Instytut Biologii, Instytut Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym, Uniwersyteckie Centrum Kultury.

17 UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU
CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU pod dyrekcją dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB

18 JEŚLI ZECHCESZ, MOŻESZ:
- rozwijać zainteresowania w jednym z ponad 50 kół naukowych - działać w jednej z 10 organizacji studenckich - korzystać z wymiany międzyuczelnianej MOST - wyjechać na praktyki zagraniczne - uczestniczyć w ŻYCIU STUDENCKIM

19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY http://azs.uwb.edu.pl - lekkoatletyka
- piłka nożna - piłka siatkowa - piłka koszykowa - sekcja pływacka - tenis stołowy - judo

20 NASZ UNIWERSYTET Kwartalnik Uniwersytetu w Białymstoku

21 WYDAWNICTWA UwB - Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku - Temida 2
- Wydawnictwo Trans Humana

22 POPULARNE IMPREZY STUDENCKIE - Juwenalia
- Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - Przegląd Teatrów Antycznych - Wampiriada - Studencki Nobel - Tydzień Nauk Humanistycznych - Otrzęsiny - Adapciak

23 STUDIUJĄC NA UwB MOŻESZ SKORZYSTAĆ:
- z pośrednictwa pracy w Biurze Karier - z Akademickiej Poradni Psychologicznej z pomocy materialnej w postaci zapomóg i stypendiów: socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, dla osób niepełnosprawnych, za dobre wyniki w nauce lub sporcie

24 DOMY STUDENTA www.domystudenta.uwb.edu.pl Dom Studenta nr 1
ul. Żeromskiego 1, tel Dom Studenta nr 2 ul. Krakowska 9 a, tel Dom Studenta nr 3 ul. Pogodna 65, tel

25 W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych.

26 ZAREJESTRUJ SIĘ !


Pobierz ppt "STUDIUJ NA UWB !."

Podobne prezentacje


Reklamy Google