Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUJ NA UWB !. UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 3 wydawnictwa uniwersyteckie 9 wydziałów 27 kierunków studiów 50 umów o współpracy naukowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUJ NA UWB !. UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 3 wydawnictwa uniwersyteckie 9 wydziałów 27 kierunków studiów 50 umów o współpracy naukowej."— Zapis prezentacji:

1 STUDIUJ NA UWB !

2 UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 3 wydawnictwa uniwersyteckie 9 wydziałów 27 kierunków studiów 50 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi 70 kół naukowych i organizacji studenckich 100 rodzajów studiów podyplomowych 900 nauczycieli akademickich 17 000 wesołych, kreatywnych studentów

3 W roku akademickim 2013/2014 w ofercie uczelni studia prowadzone w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim. Na studiach I stopnia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, filologia angielska oraz filologia rosyjska. Na studiach II stopnia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka oraz filologia rosyjska. To oferta przygotowana przede wszystkim z myślą o kandydatach zza granicy, ale będą z niej mogli skorzystać także obywatele naszego kraju.

4 Wydział Biologiczno-Chemiczny Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

5 WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY http://biol-chem.uwb.edu.pl - biologia - biologia z geografią - chemia - ochrona środowiska

6 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA http://weiz.uwb.edu.pl - ekonomia - zarządzanie - międzynarodowe stosunki gospodarcze - ekonomiczno-prawny

7 - filologia polska - filologia: angielska, białoruska, francuska, rosyjska - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - kulturoznawstwo WYDZIAŁ FILOLOGICZNY http://hum.uwb.edu.pl

8 WYDZIAŁ FIZYKI http://physics.uwb.edu.pl - fizyka: fizyka medyczna techniki komputerowe

9 WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY www.hist-soc.uwb.edu.pl - filozofia - historia - socjologia - stosunki międzynarodowe

10 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI http://matinf.uwb.edu.pl - matematyka - informatyka - informatyka i ekonometria

11 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII http://pip.uwb.edu.pl - pedagogika - praca socjalna - polityka społeczna

12 WYDZIAŁ PRAWA www.prawo.uwb.edu.pl - prawo - administracja - bezpieczeństwo narodowe - europeistyka

13 WYDZIAŁ EKONOMICZNO -INFORMATYCZNY w WILNIE www.wilno.uwb.edu.pl - ekonomia - informatyka

14 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA - blisko 50 umów o współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi - zagraniczne projekty badawcze - program LLP - ERASMUS (możliwość wyjazdu do 22 krajów UE, a także Turcji i Szwajcarii) - program LLP LEONARDO DA VINCI - program LLP GRUNDTVIG

15 BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA im. JERZEGO GIEDROYCIA www.bg.uwb.edu.pl - zbiory biblioteczne (blisko 500 tys. woluminów i 90 tys. czasopism) - Centrum Dokumentacji Europejskiej - Podlaska Biblioteka Cyfrowa Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.

16 KAMPUS UNIWERSYTECKI - powstanie przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku - pierwsze budynki zostaną oddane do użytku w 2013 roku: Instytut Biologii, Instytut Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym, Uniwersyteckie Centrum Kultury.

17 CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU www.chor.bialystok.pl pod dyrekcją dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB

18 JEŚLI ZECHCESZ, MOŻESZ: - rozwijać zainteresowania w jednym z ponad 50 kół naukowych - działać w jednej z 10 organizacji studenckich - korzystać z wymiany międzyuczelnianej MOST - wyjechać na praktyki zagraniczne - uczestniczyć w ŻYCIU STUDENCKIM

19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY http://azs.uwb.edu.pl - lekkoatletyka - piłka nożna - piłka siatkowa - piłka koszykowa - sekcja pływacka - tenis stołowy - judo

20 NASZ UNIWERSYTET Kwartalnik Uniwersytetu w Białymstoku

21 WYDAWNICTWA UwB - Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku - Temida 2 - Wydawnictwo Trans Humana

22 POPULARNE IMPREZY STUDENCKIE - Juwenalia - Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - Przegląd Teatrów Antycznych - Wampiriada - Studencki Nobel - Tydzień Nauk Humanistycznych - Otrzęsiny - Adapciak

23 STUDIUJĄC NA UwB MOŻESZ SKORZYSTAĆ: - z pośrednictwa pracy w Biurze Karier - z Akademickiej Poradni Psychologicznej - z pomocy materialnej w postaci zapomóg i stypendiów: socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, dla osób niepełnosprawnych, za dobre wyniki w nauce lub sporcie

24 DOMY STUDENTA Dom Studenta nr 1 ul. Żeromskiego 1, tel. 85 745 78 97 Dom Studenta nr 2 ul. Krakowska 9 a, tel. 85 745 72 50 Dom Studenta nr 3 ul. Pogodna 65, tel. 85 745 78 90 www.domystudenta.uwb.edu.pl

25 W 2010 i 2011 roku UwB zajął III miejsce, a w 2012 otrzymał jedną z pięciu równorzędnych nagród oraz certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. W 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała UwB certyfikat Uczelnia Liderów za wspieranie kreatywnych i innowacyjnych dążeń studentów i rozwijanie postaw proprzedsiębiorczych.

26 ZAREJESTRUJ SIĘ ! www.irk.uwb.edu.pl


Pobierz ppt "STUDIUJ NA UWB !. UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 3 wydawnictwa uniwersyteckie 9 wydziałów 27 kierunków studiów 50 umów o współpracy naukowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google