Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VOCABULARY k l a s a 1 s z k. p d s t. OPRAC.: G. Brzoza 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VOCABULARY k l a s a 1 s z k. p d s t. OPRAC.: G. Brzoza 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 VOCABULARY k l a s a 1 s z k. p d s t. OPRAC.: G. Brzoza 2009 r.

3 NUMBERS

4 one

5 1

6 1

7 t wo

8 2

9 2

10 three

11 3

12 3

13 four

14 4

15 4

16 f i ve

17 5

18 5

19 six

20 6

21 6

22 seven

23 7

24 7

25 eight

26 8

27 8

28 nine

29 9

30 9

31 ten

32 10

33

34 T E S T 1 NUMBERS Write in English/ Napisz po angielsku: 1

35 2

36 3

37 4

38 5

39 6

40 7

41 8

42 9

43 10

44 COLOURSCOLOURS

45 czerwony

46 red

47 pomarańczowy

48 orange

49 ż ół ty

50 yellow

51 zielony

52 green

53 niebieski

54 blue

55 fioletowy

56 purple

57 biał y

58 white

59 czarny

60 black

61 zielonkawy

62 greenish

63 brązowy

64 brown

65 różowy

66 pink

67 szary

68 grey

69 srebrny

70 silver

71 złoty

72 gold

73 ciemny

74 dark

75 jasny jasny

76 light

77 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: c z e r w o n y

78 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: pomara ń czowy

79 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: ż ó ł t y

80 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: z i e l o n y

81 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: n i e b i e s k i

82 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: f i o l e t o w y

83 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: b i a ł y

84 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: c z a r n y

85 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: z i e l o n k a w y

86 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: b r ą z o w y

87 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: r ó ż o w y

88 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: s z a r y

89 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: s r e b r n y

90 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: z ł o t y

91 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: c i e m n y c i e m n y

92 T E S T 2: COLOURS Write in English/ Napisz po angielsku: j a s n y j a s n y

93 TOYS, SCHOOL

94 ball

95 p i ł k a ball

96 p i ł k a

97 doll

98 l a l k a doll

99 l a l k a

100 kite

101 l a t a w i e c kite

102 l a t a w i e c

103 car

104 samochód car

105 samochód

106 t edd y

107 miś pluszowy t edd y

108 miś pluszowy

109 pencil

110 o ł ó w e k pencil

111 o ł ó w e k

112 ruler

113 l i n i j k a ruler

114 l i n i j k a

115 rubber

116 g u m k a rubber

117 g u m k a

118 pen

119 p i ó r o pen

120 p i ó r o

121 book

122 k s i ą ż k a book

123 k s i ą ż k a

124 pencil- case

125 p i ó r n i k pencil- case

126 p i ó r n i k

127 school

128 s z k o ł a school

129 s z k o ł a

130 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: p i ł k a

131 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: l a l k a

132 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: l a t a w i e c

133 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: s a m o c h ó d

134 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: mi ś pluszowy

135 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: o ł ó w e k

136 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: l i n i j k a

137 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: g u m k a

138 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: p i ó r o

139 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: k s i ą ż k a

140 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: p i ó r n i k

141 T E S T 3: TOYS, SCHOOL Write in English/ Napisz po angielsku: s z k o ł a

142 BODY

143 hair

144 w ł o s y hair

145 w ł o s y

146 ears

147 u s z y ears

148 u s z y

149 nose

150 n o s nose

151 n o s

152 mouth

153 u s t a mouth

154 u s t a

155 body

156 t u ł ó w body

157 t u ł ó w

158 legs

159 n o g i legs

160 n o g i

161 hands

162 r ę c e hands

163 r ę c e

164 arms

165 r a m i o n a arms

166 r a m i o n a

167 head

168 g ł o w a head

169 g ł o w a

170 f eet

171 s t o p y feet

172 s t o p y

173 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: w ł o s y

174 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: u s z y

175 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: n o s

176 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: u s t a

177 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: t u ł ó w

178 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: n o g i

179 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: r ę c e

180 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: r a m i o n a

181 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: g ł o w a

182 T E S T 4: BODY Write in English/ Napisz po angielsku: s t o p y

183 FOOD

184 apples

185 j a b ł k a apples

186 j a b ł k a

187 pears

188 g r u s z k i pears

189 g r u s z k i

190 bananas

191 b a n a n y bananas

192 b a n a n y

193 pizza

194

195

196 water

197 w o d a water

198 w o d a

199 ice- cream

200 l o d y ice-cream

201 l o d y

202 sandwiches

203 kanapki sandwiches

204 kanapki

205 lemon

206 c y t r y n a lemon

207 c y t r y n a

208 juice

209 s o k juice

210 s o k

211 oranges

212 pomarańcze oranges

213 pomarańcze

214 bread

215 c h l e b bread

216 c h l e b

217 butter

218 m a s ł o butter

219 m a s ł o

220 ham

221 s z y n k a ham

222 s z y n k a

223 jam

224 d ż e m jam

225 d ż e m

226 honey

227 m i ó d honey

228 m i ó d

229 cheese

230 s e r cheese

231 s e r

232 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: j a b ł k a

233 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: g r u s z k i

234 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: b a n a n y

235 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: p i z z a

236 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: w o d a

237 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: l o d y

238 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: k a n a p k i

239 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: c y t r y n a

240 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: s o k

241 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: p o m a r a ń c z e

242 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: c h l e b

243 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: m a s ł o

244 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: s z y n k a

245 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: d ż e m

246 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: m i ó d

247 T E S T 5: FOOD Write in English/ Napisz po angielsku: s e r

248 ANIMALS

249 cat

250 kot cat

251 k o t

252 dog

253 p i e s dog

254 p i e s

255 hamster

256 c h o m i k hamster

257 c h o m i k

258 f i s h

259 r y b ar y b a

260 r y b ar y b a

261 parrot

262 p a p u g a parrot

263 p a p u g a

264 T E S T 5: A N I M A L S Write in English/ Napisz po angielsku: k o t

265 T E S T 5: A N I M A L S Write in English/ Napisz po angielsku: p i e s

266 T E S T 5: A N I M A L S Write in English/ Napisz po angielsku: c h o m i k

267 T E S T 5: A N I M A L S Write in English/ Napisz po angielsku: r y b a

268 T E S T 5: A N I M A L S Write in English/ Napisz po angielsku: p a p u g a

269 V O C A B U L A R Y KONIEC OPRAC.: G. B r z o z a


Pobierz ppt "VOCABULARY k l a s a 1 s z k. p d s t. OPRAC.: G. Brzoza 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google