Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie ID grupy: 97_3_MF_G1 Opiekun: Irena Jacewicz-Matławska Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach Semestr/rok szkolny: III /2010/2011

3 SPIS TREŚCI 1. Poj ę cie statystykiPoj ę cie statystyki 2. Zbiorowo ść statystycznaZbiorowo ść statystyczna 3. Obliczenia procentoweObliczenia procentowe 4. Ś rednia arytmetyczna Ś rednia arytmetyczna 5. Ś rednia geometryczna Ś rednia geometryczna 6. Ś rednia wa ż ona Ś rednia wa ż ona 7. MedianaMediana 8. DominantaDominanta 9. Odchylenie standardoweOdchylenie standardowe

4 SPIS TREŚCI 10. Prezentacja szko ł y 11. Nasza szko ł a dawniej 12. Nasza szko ł a dzi ś 13. Uczniowie naszej szko ł y 14. Grono pedagogiczne 15. Dane statystyczne o naszej szkole: - Uczniowie i pracownicy szko ł y w latach Proces dydaktyczny w liczbach 16. Bibliografia

5 STATYSTYKA Statystyka (niem. Statistik, badanie faktów i osób publicznych, z łac. [now.] statisticus, polityczny, dot. polityki, od status, państwo, stan) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

6 ZBIOROWOŚĆ STATYSTYCZNA Zbiorowość statystyczna, jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek (np. osób, przedmiotów, zjawisk) poddanych badaniu statystycznemu. Jednostki te mają jedną lub kilka cech wspólnych (są to cechy statystyczne, podlegające badaniu), ale są zróżnicowane pod względem ich wartości i jakości, a także pod względem innych posiadanych cech.

7 OBLICZENIA PROCENTOWE : Na przykład: Obliczamy wzrost liczby uczniów : Liczba uczniów w roku 1970 wynosiła 150 Liczba uczniów w roku 2010 wynosiła > 100% 635--> x % X = 635*100/150 = 63500/150 = 423% Liczba uczniów w roku 2010 w porównaniu z rokiem 1970 wzrosła o ponad 323%

8 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA :

9 ŚREDNIA GEOMETRYCZNA :

10 ŚREDNIA WAŻONA:

11 MEDIANA :

12 DOMINANTA : Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą. Na przykład : Dominantą pośród poniższych liczb jest : 1 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2

13 ODCHYLENIE STANDARDOWE: Im większa wartość odchylenia standardowego tym bardziej obserwowane wielkości oddalone są od średniej. Im mniejsza wartość, tym bardziej są skupione wokół średniej

14 LOGO NASZEJ SZKOŁY

15 PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie ul. Maszewska Goleniów Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie to szkoła: Istniejąca od 40 lat. Baza szkoły to dwa budynki (tzw. stary i nowy) i 24 sale lekcyjne. Kształcimy w czterech kierunkach technicznych: hotelarz, informatyk, handlowiec, ekonomista. Najczęściej wybierane kierunki zawodowe w naszej szkole to: mechanik samochodowy, kucharz małej gastronomii, stolarz i fryzjer.

16 NASZA SZKOŁA DAWNIEJ

17 NASZA SZKOŁA DZIŚ

18 GRONO PEDAGOGICZNE NASZEJ SZKOŁY

19 UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

20 UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY W LATACH

21 LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

22 LICZBA DZIEWCZĄT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

23 LICZBA CHŁOPCÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

24 LICZBA UCZNIÓW W KONKRETNYM TYPIE SZKOŁY

25 ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

26 ILOŚĆ UCZNIÓW ZSZ W KLASACH I, II, III 1970 ROK

27 ILOŚĆ UCZNIÓW ZSZ W KLASACH I, II, III, IV 1990 ROK

28 ILOŚĆ UCZNIÓW W KLASACH I, II, III, IV 2010 ROK

29 LICZBA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 1970 ROK

30 LICZBA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 1990 ROK

31 LICZBA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 2010 ROK

32 PROCES DYDAKTYCZNY W LICZBACH

33 NAJWYŻSZE ŚREDNIE KLAS W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ W LATACH (2003) (1979)

34 ŚREDNIA OCEN W KLASACH TECHNIKUM I ZASADNICZNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W LATACH (1974) (1998)

35 NAJWYŻSZA FREKWENCJA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ W LATACH (1989) (1995)

36 ŚREDNIA FREKWENCJA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ W LATACH (1979) (2001)

37 ŚREDNIA FREKWENCJA NASZEJ SZKOŁY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2010

38 ŚREDNIA OCEN NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2010

39 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU 2010 Kurs języka niemieckiego – Język niemiecki w hotelu, restauracji oraz turystyce – 15 osób Kurs języka angielskiego – Angielski dla hotelarzy – 15 osób Kurs komputerowy – Europejski certyfikat komputerowy ECDL – 30 osób Fakultet maturalny z matematyki – 20 osób

40 ILOŚĆ UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

41 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W LICZBACH

42 EGZAMIN MATURALNY

43 WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – MATURA 2009/2010 – JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

44 WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – MATURA 2009/2010 – JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

45 WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – MATURA 2009/2010 – MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

46 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

47 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 – SZKOŁA ZAWODOWA - ZDAWALNOŚĆ

48 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 – TECHNIKUM - ZDAWALNOŚĆ

49 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 NA TLE WOJEWÓDZTWA - ZDAWALNOŚĆ

50 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 NA TLE POWIATU - ZDAWALNOŚĆ

51 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 SZKOŁA ZAWODOWA NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU - ZDAWALNOŚĆ

52 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2009/2010 TECHNIKUM NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU - ZDAWALNOŚĆ

53 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE NA PRZESTRZENI LAT

54 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE NA PRZESTRZENI LAT WOJEWÓDZTWO I POWIAT

55 JĘZYKI OBCE JAKICH SIĘ UCZYMY

56 JĘZYKI OBCE, KTÓRYCH SIĘ UCZYMY J Ę ZYK ANGIELSKI J Ę ZYK NIEMIECKI J Ę ZYK ROSYJSKI

57 LICZBA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ POSZCZEGÓLNYCH JĘZYKÓW W ROKU 2010

58 CZYTELNICTWO W LICZBACH

59 LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH CZYTELNIĘ W ROKU SZKOLNYM 2010

60 LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ W ROKU 2010

61 KLASY Z NAJWIĘKSZĄ I NAJMNIEJSZĄ ILOŚCIĄ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK W ROKU 2010 (zsz)

62 BIBLIOGRAFIA Dane z bazy danych sekretariatu szkoły Dane z bazy danych biblioteki szkolnej

63 PREZENTACJĘ WYKONALI UCZNIOWIE Kowalski Adam Pękala Michał Kolankowicz Justyna Górna Milena Wilkowiecka karolina Pomorska nadina Nowaczyk Anna Sękulska Dagmara Burek Małogorzata Wachtor Paulina Okrasiński Patryk Borczyk Kamil Butkiewicz Ewelina Schabek Katarzyna Sworzeniowski Krzysztof Wojciechowska Marta

64 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google