Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizmy ewolucji: wprowadzenie Biologiczne podstawy zachowa ń (ćwiczenia ) Magdalena Reuter.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizmy ewolucji: wprowadzenie Biologiczne podstawy zachowa ń (ćwiczenia ) Magdalena Reuter."— Zapis prezentacji:

1 Mechanizmy ewolucji: wprowadzenie Biologiczne podstawy zachowa ń (ćwiczenia ) Magdalena Reuter

2 JAK DZIAŁA EWOLUCJA? (PRZEZ DOBÓR NATURALNY!)

3 organizmy w populacji różnią się między sobą uposażeniami (w cechy) uposażenia korzystne są dziedziczone (za pośrednictwem genów) Dziedziczne są też zmiany powstałe w wyniku mutacji (zmian struktur genów) pewne organizmy rozmnażają się szybciej (w większej liczbie) niż inne geny organizmów rozmnażających się szybciej zdominowują populację Przesłanki teoretyczne działania doboru naturalnego

4 1. nie przetrwanie, lecz reprodukcja: Przetrwanie jest istotne, ale jeszcze istotniejsza jest reprodukcja. Co dzieje się z genami tych, którzy żyją najdłużej ale rozmnażają się najwolniej lub wcale? 2. nie siła, lecz dostosowanie: W procesie ewolucji ważne jest dostosowanie do środowiska. Osobniki, które są silne, ale mniej odporne na choroby lub pasożyty, źle dobierają partnerów seksualnych, z trudem znajdują pożywienie lub są bezpłodne - nie przetrwają w środowisku, nie rozmnożą się, lub przekażą słabsze geny. Ewolucja to NIE przetrwanie najsilniejszych

5 Organizm nie musi się rozmnażać osobiście, by przekazać swoje geny. Może to zrobić pomagając swoim bliskim krewnym (altruizm krewniaczy)

6 Przykład: Owady społeczne

7 Jean-Baptiste Lamarck: NIE ma dziedziczenia cech nabytych zmiany cech organizmów odbywają się w sposób ukierunkowany tak, aby zrealizować potrzeby organizmu w zmieniającym się środowisku cechy nabyte przez organizm w czasie życia dziedziczą się narządy nieużywane zanikają

8 Zaprzeczenie postulatów Lamarcka: August Weismann Teoria ciągłości plazmy zarodkowej (pocz. XX wieku) dwa odrębne rodzaje tkanek - germen (nasienie) i soma (ciało). Każdy organizm jest produktem komórek typu germen i tylko zmiany w nich mogą się być dziedziczone. Eksperyment na myszach - którym ucinano ogony i sprawdzano, czy w kolejnych populacjach cecha ta się upowszechni - obalił możliwość dziedziczenia cech nabytych odkrycie ponowne w 1900 r. praw Mendla rozwój genetyki populacyjnej od lat 20 - tych XX wieku teoria chromosomowa T. H. Morgana NIE ma dziedziczenia cech nabytych

9 Cechy nabyte nie zapisuj ą si ę w genach Nie dziedziczymy złamania kości, chorób niegenetycznych, umiejętności naszych rodziców wykształconych w toku ich życia Możemy dziedziczyć jedynie predyspozycje do wykonywania pewnych umiejętności NIE ma dziedziczenia cech nabytych

10 Gould, 1994 Ewolucja to NIE rozwój: postęp od form niższych, ku wyższym

11 Ewolucja to NIE rozwój: To NIE postęp od form niższych, ku wyższym Ewolucja to raczej koło młyńskie niż drabina

12 Ewolucja to NIE rozwój: To NIE postęp od form niższych, ku wyższym Metafora czerwonej królowej (Ridley)

13 Dobór naturalny działa tu i teraz, a nie za 100 pokoleń. W populacji zostaną geny organizmów, które mają najwyższe dostosowanie w danej chwili, a nie tych, które mogłyby mieć w przyszłości (nawet jeśli dana cecha mogłaby się za 100 pokoleń rozwinąć w coś bardzo użytecznego - np. skrzydło, ucho czy oko) Pułapka teleologiczna – mechanizm doboru nie działa kierunkowo natomiast procesy ewolucyjne można określić jako przebiegające kierunkowo; ewolucja zatem nie jest celem, ale raczej sposobem rozwiązywania problemów. Ewolucja NIE przebiega celowo

14 Z kim rywalizują w walce o byt osobniki najlepiej przystosowane? Czy z innymi przedstawicielami tego samego gatunku czy z przedstawicielami innych gatunków? Przykład: gazela która musi być szybsza od innych gazel żeby uciec przed gepardem Wewnątrz gatunku jest największa konkurencja o zasoby (pokarm, partnerzy seksualni). Selekcja w obrębie gatunku jest istotniejsza niż selekcja między gatunkami. NIE przedłużenie gatunku, dobro gatunku a dobro jednostki, przetrwanie genu (Socjobiologia)

15 Selekcjoniści grupowi (V.C. Wynne-Edwards, Julian Huxley) – twierdzili, iż ważniejszy jest interes grupy a nie jednostki Selekcjonisci jednostkowi (Ronald Fisher, J.B.S. Haldane, Sewall Wright) – byli zdania, iż przeważa zawsze interes jednostki A co z altruizmem zwierzęcym? Jak się okazuje, altruizm wśród zwierząt wcale nie potwierdza selekcjonizmu grupowego: wyjaśnienie socjobiologiczne - poprzez altruizm krewniaczy NIE przedłużenie gatunku, dobro gatunku (Socjobiologia)

16 NIE przedłużenie gatunku czy dobro gatunku, a dobro jednostki, przetrwanie genu (Socjobiologia) George Williams (1966) Adaptation and natural selection – sprzeciwił się selekcjonistom grupowym; wyjaśnił, w jaki sposób z działań egocentrycznych jednostek wypływają skutki istotne dla zbiorowości. Współpracują ze sobą osobniki spokrewnione Do współpracy dochodzi, gdy przynosi ona korzyści jednostce (bezpośrednio lub pośrednio) Tam gdzie egoizm jest korzystniejszy niż altruizm – samolubne jednostki zostawiają większą liczbę potomstwa niż altruiści

17 Punktualizm (Gould, Eldredge ) - dominującym typem zmian są szybkie przejścia z jednego stanu równowagi do drugiego. W tych stanach populacja utrzymuje się przez dłuższy okres bez większych zmian Punktowo naruszana równowaga ewolucyjna (punctuated equilibria) to nie saltacjonizm - szybkie znaczy szybkie względem skali czasowej ewolucji, czyli chodzi o zmiany w ciągu kilkudziesięcu tysięcy lat, a nie w ciągu jednego pokolenia. Tempo ewolucji jest zmienne (występują przyspieszenia, ale i zatrzymania ewolucji – staza) NIE ma skoków w ewolucji

18 NIE wszystko jest adaptacją (S.J.Gould i R. Lewontin) Jaka jest funkcja płatka ucha lub kości podbródka?

19 Spandrel - w architekturze renesansowej – trójkątne obszary zakrzywienia sufitu ponad łukami, często wykorzystywane do umiejscawiania w nich fresków lub płaskorzeźb. Obszar ten uważa się za uboczną konsekwencję powstającą z kształtu łuku, niż za umyśnie zaprojektowany w formie dziwnego kształtu fragment sufitu do umiejscawiania na nim fresków Spandrele powstały w wyniku ograniczeń architektonicznych. S. J. Gould, R. Lewontin (1974) "The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme." NIE wszystko jest adaptacją (S.J.Gould i R. Lewontin)

20 NIE wszystko jest adaptacją (S.J.Gould i R. Lewontin) Gould i Lewontin: niektóre cechy organizmów mogły rozwinąć się z tego samego powodu, co spandrele w architekturze. Spandrel – nieadaptacyjna cecha organizmu, uformowana jako efekt uboczny cechy adaptacyjnej

21 NIE wszystko jest adaptacją (S.J.Gould i R. Lewontin) Egzaptacja – exaptation – ex + (ad) aptation Wykorzystanie struktury lub cechy organizmu na potrzeby funkcji innej niż ta, dla której powstała w drodze selekcji naturalnej. Cecha ta obecnie zwiększa przystosowanie, pomimo, iż nie powstała na drodze doboru naturalnego. Np. pióra u ptaków służą obecnie do latania, co zwiększa przystosowanie ptaków do warunków otoczenia. Jednak pióra najprawdopodobniej powstały w drodze doboru naturalnego do termoregulacji organizmu.

22 NIE wszystko jest adaptacją (S.J.Gould i R. Lewontin) W ewolucji umysłu – czytanie zwiększa obecnie przystosowanie do ś rodowiska człowieka, mimo, iż pierwotną funkcją percepcji nie była funkcja czytania lecz funkcja sprawnego poruszania się w przestrzeni Zdaniem Lewontina i Goulda większość cech umysłu to spandrele i egzaptacje, a nie adaptacje Stephen Jay Gould and Elisabeth Vrba Exaptation: a missing term in the science of form

23 Podsumowanie Istotniejsza jest reprodukcja a NIE przetrwanie Ważniejsze jest dostosowanie a NIE siła NIE ma dziedziczenia cech nabytych Ewolucja to NIE rozwój Ewolucja NIE przebiega celowo NIE przedłużenie gatunkudobro gatunku a dobro jednostki, przetrwanie genu (Socjobiologia) NIE ma skoków w ewolucji NIE wszystko jest adaptacją (Gould, Lewontin)


Pobierz ppt "Mechanizmy ewolucji: wprowadzenie Biologiczne podstawy zachowa ń (ćwiczenia ) Magdalena Reuter."

Podobne prezentacje


Reklamy Google