Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A.
”NARZĘDZIA I INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PŁYNNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZRZESZONYCH Z MR BANKIEM S.A." Danuta Kowalczyk p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A.

3 NARZĘDZIA MONITORINGU PŁYNNOŚCI ZRZESZENIA
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY NA BIEŻĄCO ANALIZUJE NADZORCZE NORMY PŁYNNOŚCI ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH, WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI BANKAMI ZRZESZAJĄCYMI ZOSTAŁY OPRACOWANE I PRZEKAZANE BANKOM SPÓŁDZIELCZYM METODY KLASYFIKACJI POZYCJI BILANSOWYCH I POZABILANSOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PŁYNNOŚCIOWYCH.

4 NARZĘDZIA MONITORINGU PŁYNNOŚCI ZRZESZENIA c.d.
MR BANK S.A. POSIADA PLAN AWARYJNY NA WYPADEK KRYZYSU PŁYNNOŚCI W ZRZESZONYCH BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH, WG KTÓREGO O POGARSZAJĄCEJ SIĘ PŁYNNOŚCI BS MOGĄ ŚWIADCZYĆ : SPADAJĄCY STAN DEPOZYTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH, WZROST LOKAT PŁYNNOŚCIOWYCH SKŁADANYCH W ZRZESZONYCH BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH, GWAŁTOWNY SPADEK MIAR WEWNĘTRZNYCH I NADZORCZYCH MIAR PŁYNNOŚCI.

5 INSTRUMENTY ZABEZBIECZENIA PŁYNNOŚCI ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
PAKIET PŁYNNOŚCIOWY, AUTOMATYCZNE ZEROWANIE SALD PO STRONIE „WN” NA RACHUNKACH, URUCHAMIANE W PROCEDURZE PRZETWARZANIA NA KONIEC DNIA OPERACYJNEGO, POROZUMIENIA W SPRAWIE TRANSAKCJI LOKACYJNYCH I DEPOZYTOWYCH - LOKATY TZW. DEALOWSKIE DO KWOTY LOKAT ZŁOŻONYCH PRZEZ BS W MR BANKU S.A., LIMIT BEZWARUNKOWY, KREDYT NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI.

6 ZAWARTOŚĆ PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO
LOKATA W LIMICIE, LOKATA POZA LIMITEM, LOKATA NA WNIOSEK, LOKATA Z KARENCJĄ.

7 MR BANK S.A. OFERUJE BS PRODUKTY PŁYNNOŚCIOWE W RAMACH PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO
PAKIET PŁYNNOŚCIOWY TO ZINTEGROWANY PRODUKT, SŁUŻĄCY AKTYWNEMU ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE ORAZ MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. OBSŁUGA PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO W SYS.TRANSAKCYJNYM ON-LINE JEST W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA, SYSTEM TRANSAKCYJNY ON-LINE PRZECHOWUJE I NA BIEŻĄCO UAKTUALNIA BAZĘ DANYCH WSZYSTKICH UDZIELONYCH LOKAT PŁYNNOŚCIOWYCH, SYS.TRANS.ON-LINE PRZECHOWUJE DANE O WYSOKOŚCI DOSTĘPNYCH I WYKORZYSTANYCH LIMITÓW I UMOŻLIWIA MONITOROWANIE PŁYNNOŚCI PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY.

8 ELASTYCZNOŚĆ PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO
PAKIET PŁYNNOŚCIOWY UMOŻLIWIA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SPOSÓB BARDZO ELASTYCZNY POPRZEZ: ZASTOSOWANIE TERMINÓW OD 1 DNIA DO 3 MIESIĘCY - W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB BANKU, ZASTOSOWANIE ALIKACJI AUTOMATYCZNYCH I BRAK POTWIERDZEŃ PAPIEROWYCH (POZA TRYBEM AWARYJNYM), ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I WOLUMENU LOKAT POZA LIMITEM

9 BEZPIECZEŃSTWO PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO
FUNKCJONOWANIE PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO W SYSTEMIE TRANSAKCYJNYM ON-LINE JEST ZABEZPIECZONE SYSTEMEM SZYFROWAŃ I KODÓW, DANE O WYSOKOŚCI PRZYZNANYCH I WYKORZYSTANYCH LIMITÓW SĄ DOSTĘPNE I WIDOCZNE WYŁĄCZNIE DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO, KTÓREGO DOTYCZĄ, PRZED ZAREJESTROWANIEM TRANSAKCJI SYSTEM WYMAGA DWUKROTNEGO POTWIERDZENIA WARUNKÓW, W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDÓW OPERACYJNYCH.

10 BEZWARUNKOWY LIMIT ŚRODKÓW
JEST NARZĘDZIEM POPRAWIAJĄCYM NADZORCZE NORMY PŁYNNOŚCI W BS ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI, JEST ZOBOWIĄZANIEM POZABILANSOWYM OTRZYMYWANYM NA PODSTAWIE UMOWY, JEST ZALICZANY DO PODSTAWOWEJ LUB UZUPEŁNIAJĄCEJ REZERWY PŁYNNOŚCI W POZYCJI OTRZYMANE BEZWARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE, JEST PRZYZNAWANY PRZEZ MR BANK S.A. NA WNIOSEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

11 BEZWARUNKOWY LIMIT ŚRODKÓW c.d.
KWOTA LIMITU BEZWARUNKOWEGO JEST UZALEŻNIONA OD FAKTYCZNYCH POTRZEB BS WYNIKAJĄCYCH Z POZIOMU NADZORCZYCH MIAR PŁYNNOŚCI I NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA OD LOKATY W LIMICIE WYZNACZONEJ ZGODNIE Z REGULAMINEM PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO, UMOWA PRZYZNANIA BEZWARUNKOWEGO LIMITU ŚRODKÓW W SKUTECZNY SPOSÓB ZABEZPIECZA INTERESY BS. JEST ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z TERMINEM WYPOWIEDZENIA 6 MIESIĘCY. OKRES TEN POZWOLI NA URUCHOMIENIE INNYCH, EWENTUALNYCH DZIAŁAŃ ZARADCZYCH NA WYPADEK ZACHWIANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, LIMIT BEZWARUNKOWY KSIĘGOWANY JEST NA KONTACH POZABILANSOWYCH I JEST ZMNIEJSZANY W MIARĘ WYKORZYSTYWANIA LOKAT PŁYNNOŚCIOWYCH.

12 INNE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPOMAGAJĄCE UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI
KUPNO KREDYTÓW I INNYCH WIERZYTELNOŚCI, WINDYKACJA NA ZLECENIE BS, POMOC PRAWNA W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google