Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPRAWAROCZNA ODPRAWA ROCZNA 09.01.2012 rok Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPRAWAROCZNA ODPRAWA ROCZNA 09.01.2012 rok Komenda Powiatowa Policji w Iławie."— Zapis prezentacji:

1 ODPRAWAROCZNA ODPRAWA ROCZNA 09.01.2012 rok Komenda Powiatowa Policji w Iławie

2 Page 2 Komenda Powiatowa Policji w Iławie W oparciu o założone cele strategiczne Komendanta Głównego Policji opracowane zostały zdania oceniające pracę komend powiatowych Policji województwa warmińsko – mazurskiego w 2011 roku.

3 Page 3 Komenda Powiatowa Policji w Iławie zapewnienie właściwej jakości pracy, utrzymanie odpowiedniej liczby policjantów pełniących służbę zewnętrzną na terenie powiatu, ograniczenie dynamiki przestępczości kryminalnej, wzrost wykrywalności przestępczości kryminalnej, zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich. Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie:

4 Page 4 skuteczne zabezpieczenie meczy piłki nożnej Jezioraka Iława, w tym imprez o podwyższonym ryzyku, skuteczne zabezpieczenie imprez rozrywkowych / m.in. Złota Tarka, Szanty, Siemiany/. Komenda Powiatowa Policji w Iławie Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych:

5 Page 5 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym: zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę na drodze, zwiększenie ilości kontroli trzeźwości kierujących, ograniczenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Komenda Powiatowa Policji w Iławie

6 Page 6 Prowadzący: Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KPP w Iławie podinsp. Wojciech Rutecki Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wybrane wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego KPP w Iławie

7 Page 7 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Mierniki ocenne komend powiatowych – założone progi satysfakcji i wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Iławie

8 Page 8 Dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość wszczętych spraw w 7 kategoriach 200920102011 725732 773

9 Page 9 Wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

10 Page 10 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Kategoria Wykrywalność /%/ Dynamika /%/ 20102011 Kradzieże 39,743,598,2 Kradzieże z włamaniem 42,338,1110,7 Kradzieże samochodów 11,822,7150 Uszkodzenia rzeczy 37,441,9133

11 Page 11 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Kategoria Wykrywalność /%/ Dynamika /%/ 20102011 Rozboje 85,778,984,2 Bójki i pobicia 83,782,5102,7 Uszkodzenia ciała 96,992,1110

12 Page 12 Przestępstwa wykryte w postępowaniach podjętych po umorzeniu z niewykrycia sprawcy Komenda Powiatowa Policji w Iławie

13 Page 13 Wartość zabezpieczonego mienia u podejrzanych ogółem : Komenda Powiatowa Policji w Iławie

14 Page 14 Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości: Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość osób poszukiwanych na koniec 2009 rok2010 rok2011 rok 89 osób 82 osób 68 osób

15 Page 15 Dynamika nieletnich sprawców przestępstw kryminalnych: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

16 Page 16 Ilość popełnionych czynów przez nieletnich: Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość czynów karalnych 200920102011 1129997

17 Page 17 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość wszczętych postępowań o przestępstwa narkotykowe:

18 Page 18 Ilość postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa gospodarcze:

19 Page 19 Prowadzący: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Iławie nadkom. Mirosław Mozarczyk Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wybrane wyniki w zakresie służby prewencyjnej KPP w Iławie

20 Page 20 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych

21 Page 21 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ujęcia sprawców na gorącym uczynku lub za bezpośrednim pościgu w 7 kategoriach przestępstw

22 Page 22 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Liczba wykonanych służb przez siły pozapolicyjne wspólnie z Policją w 2011 r. Ogółem w tym z: Strażą MiejskąStrażą Ochrony Kolei Strażą Leśną Strażą Rybacką WOPR INNE (OSP) 1791065320

23 Page 23 Komenda Powiatowa Policji w Iławie W 2011r. Komenda Powiatowa Policji w Iławie przeprowadziła 16553 interwencje co daje średnią ilość 45 interwencji na dobę.

24 Page 24 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Czas reakcji na zdarzenie Rodzaj terenu Próg satysfakcji (w minutach) Osiągnięty wynik miejski97,15 wiejski1813,21

25 Page 25 Komenda Powiatowa Policji w Iławie W 2011 roku w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Iławie osadzonych zostało 748 osób, co daje średnią ilość 2 osoby na dobę.

26 Page 26 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Efektywność w zakresie ujawnień sprawców wykroczeń przeciwko mieniu

27 Page 27 IMPREZY MASOWE W okresie 2011 roku zabezpieczono łącznie 39 imprez masowych, w tym: 34 imprezy sportowe z czego 4 były imprezami masowymi podwyższonego ryzyka oraz 5 imprezami masowymi artystyczno – rozrywkowymi łączna ilość policjantów z KPP w Iławie biorących udział przy zabezpieczeniu wszystkich imprez to – 584 funkcjonariuszy Komenda Powiatowa Policji w Iławie

28 Page 28 IMPREZY MASOWE Spośród ważniejszych meczy zabezpieczanych przez KPP Iława w 2011r. wymienić należy: 13.03.2011r. JEZIORAK IŁAWA – WISŁA PŁOCK Koszt zabezpieczenia imprezy przez KPP Iława to 11 041zł 26.03.2011r. JEZIORAK IŁAWA – OLIMPIA ELBLĄG Koszt zabezpieczenia imprezy to 6 405 zł 09.04.2011r. JEZIORAK IŁAWA – STAL STALOWA WOLA Koszt zabezpieczenia imprezy to 4 280 zł 21.08.2011r. JEZIORAK IŁAWA – OKS OLSZTYN Koszt zabezpieczenia imprezy to 12 087 zł 12.10.2011r. JEZIORAK IŁAWA – MOTOR LUBLIN Koszt zabezpieczenia imprezy to 12 409 zł Komenda Powiatowa Policji w Iławie

29 Page 29 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W 2011 ROKU Prowadzący: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Iławie podinsp. Waldemar Filaber Komenda Powiatowa Policji w Iławie

30 Page 30 W 2011 roku stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu iławskiego w porównaniu z rokiem 2010, uległ znacznej poprawie. Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

31 Page 31 Spadła liczba wypadków drogowych, zmniejszeniu uległa liczba osób zabitych oraz rannych. Odnotowano znaczny spadek kolizji. Zaistniało ogółem 929 zdarzeń drogowych (w 2010 r. - 1206 zdarzenia drogowe), w tym 146 wypadków i 786 kolizji. W zdarzeniach tych 6 osób poniosło śmierć, a obrażeń ciała doznało 190 osób. Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

32 Page 32 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Komenda Powiatowa Policji w Iławie Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym

33 Page 33 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Komenda Powiatowa Policji w Iławie

34 Page 34 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Komenda Powiatowa Policji w Iławie

35 Page 35 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Komenda Powiatowa Policji w Iławie

36 Page 36 Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

37 Page 37 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość zdarzeń drogowych w poszczególnych miastach i gminach powiatu iławskiego kształtowała się następująco: Terenwypadkizabicirannikolizje Iława – miasto36043230 Iława – gmina36054170 Lubawa i gm. Lubawa43557204 Kisielice i gm. Kisielice40538 Susz i gm. Susz1601998 Zalewo i gm. Zalewo1111246

38 Page 38 Komenda Powiatowa Policji w Iławie

39 Page 39 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wiek sprawców zdarzeń drogowych – kierujący w 2011 r. Wiek sprawcy Liczba zdarzeń Liczba wypadk ó w Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 7-14 lat 31012 15-17 lat 71016 18-24 lata 15235244117 25-39 lat 20431041173 40-59 lat 19526137169 60 i powyżej 691502354 b/d 62801054

40 Page 40 Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wiek sprawcy Liczba zdarzeń Liczba wypadk ó w Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji do 6 lat 11010 7-14 lat 44050 18-24 lat 10001 25-39 lata 11010 40-59 lat 52023 Wiek sprawców zdarzeń drogowych – piesi w 2011 r.

41 Page 41 Komenda Powiatowa Policji w Iławie W okresie 2011 roku za pomocą dwóch samochodów wyposażonych w videorejestrator będących na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Iławie ujawniono 1920 wykroczeń. Z tego tytułu nałożono mandaty karne na łączna kwotę 359 tysięcy 550 złotych. Dla pokazania Państwu bezmyślność kierujących, którzy przekraczają dozwolona prędkość i łamią wszelkie przepisy drogowe wybrałem jedno z nagrań gdzie kierujący motocyklem niestosuje się do polecenia policjanta nakazującego zatrzymanie się i dokonując ucieczki wywołuje bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze dla innych uczestników ruchu. Efekty wykorzystania videorejestratora

42 Page 42 PODSUMOWANIE: w 2012 r. należy ograniczyć dynamikę przestępczości kryminalnej, utrzymać skuteczności Policji w zakresie wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych, zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa imprez masowych, w tym imprez towarzyszących EURO 2012 Komenda Powiatowa Policji w Iławie

43 Page 43 zapewnić właściwą ilość policjantów skierowanych do służby patrolowej i ruchu drogowego, zapewnić właściwy stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrzymać dobrą współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości, innymi formacjami mundurowymi, samorządami lokalnymi oraz lokalnymi mediami na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego. Komenda Powiatowa Policji w Iławie

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Komenda Powiatowa Policji w Iławie


Pobierz ppt "ODPRAWAROCZNA ODPRAWA ROCZNA 09.01.2012 rok Komenda Powiatowa Policji w Iławie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google