Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji w Iławie"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
ODPRAWA ROCZNA rok 1

2 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
W oparciu o założone cele strategiczne Komendanta Głównego Policji opracowane zostały zdania oceniające pracę komend powiatowych Policji województwa warmińsko – mazurskiego w 2011 roku.

3 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie: zapewnienie właściwej jakości pracy, utrzymanie odpowiedniej liczby policjantów pełniących służbę zewnętrzną na terenie powiatu, ograniczenie dynamiki przestępczości kryminalnej, wzrost wykrywalności przestępczości kryminalnej, zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich.

4 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych: skuteczne zabezpieczenie meczy piłki nożnej Jezioraka Iława, w tym imprez o podwyższonym ryzyku, skuteczne zabezpieczenie imprez rozrywkowych / m.in. Złota Tarka, Szanty, Siemiany/.

5 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym: zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę na drodze, zwiększenie ilości kontroli trzeźwości kierujących, ograniczenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

6 Wybrane wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego KPP w Iławie
Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wybrane wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego KPP w Iławie Prowadzący: Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KPP w Iławie podinsp. Wojciech Rutecki

7 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Mierniki ocenne komend powiatowych – założone progi satysfakcji i wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Iławie

8 Ilość wszczętych spraw w 7 kategoriach
Komenda Powiatowa Policji w Iławie Dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach Ilość wszczętych spraw w 7 kategoriach 2009 2010 2011 725 732 773

9 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw:

10 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Kategoria Wykrywalność /%/ Dynamika /%/ 2010 2011 Kradzieże 39,7 43,5 98,2 Kradzieże z włamaniem 42,3 38,1 110,7 Kradzieże samochodów 11,8 22,7 150 Uszkodzenia rzeczy 37,4 41,9 133

11 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Kategoria Wykrywalność /%/ Dynamika /%/ 2010 2011 Rozboje 85,7 78,9 84,2 Bójki i pobicia 83,7 82,5 102,7 Uszkodzenia ciała 96,9 92,1 110

12 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Przestępstwa wykryte w postępowaniach podjętych po umorzeniu z niewykrycia sprawcy

13 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Wartość zabezpieczonego mienia u podejrzanych ogółem :

14 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości: Ilość osób poszukiwanych na koniec 2009 rok 2010 rok 2011 rok 89 osób 82 osób 68 osób

15 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Dynamika nieletnich sprawców przestępstw kryminalnych:

16 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Ilość popełnionych czynów przez nieletnich: Ilość czynów karalnych 2009 2010 2011 112 99 97

17 Ilość wszczętych postępowań o przestępstwa narkotykowe:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie Ilość wszczętych postępowań o przestępstwa narkotykowe:

18 Ilość postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa gospodarcze:

19 Wybrane wyniki w zakresie służby prewencyjnej KPP w Iławie
Komenda Powiatowa Policji w Iławie Wybrane wyniki w zakresie służby prewencyjnej KPP w Iławie Prowadzący: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Iławie nadkom. Mirosław Mozarczyk

20 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych

21 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Ujęcia sprawców na gorącym uczynku lub za bezpośrednim pościgu w 7 kategoriach przestępstw

22 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Liczba wykonanych służb przez siły pozapolicyjne wspólnie z Policją w 2011 r. Ogółem w tym z: Strażą Miejską Strażą Ochrony Kolei Strażą Leśną Strażą Rybacką WOPR INNE (OSP) 179 106 53 20

23 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
W 2011r. Komenda Powiatowa Policji w Iławie przeprowadziła interwencje co daje średnią ilość 45 interwencji na dobę.

24 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Czas reakcji na zdarzenie Rodzaj terenu Próg satysfakcji (w minutach) Osiągnięty wynik miejski 9 7,15 wiejski 18 13,21

25 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
W 2011 roku w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Iławie osadzonych zostało 748 osób, co daje średnią ilość 2 osoby na dobę.

26 Efektywność w zakresie ujawnień sprawców wykroczeń przeciwko mieniu
Komenda Powiatowa Policji w Iławie Efektywność w zakresie ujawnień sprawców wykroczeń przeciwko mieniu

27 W okresie 2011 roku zabezpieczono łącznie 39 imprez masowych, w tym:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie IMPREZY MASOWE W okresie 2011 roku zabezpieczono łącznie 39 imprez masowych, w tym: 34 imprezy sportowe z czego 4 były imprezami masowymi podwyższonego ryzyka oraz 5 imprezami masowymi artystyczno – rozrywkowymi łączna ilość policjantów z KPP w Iławie biorących udział przy zabezpieczeniu wszystkich imprez to – 584 funkcjonariuszy

28 KPP Iława w 2011r. wymienić należy:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie IMPREZY MASOWE Spośród ważniejszych meczy zabezpieczanych przez KPP Iława w 2011r. wymienić należy: r. JEZIORAK IŁAWA – WISŁA PŁOCK Koszt zabezpieczenia imprezy przez KPP Iława to zł r. JEZIORAK IŁAWA – OLIMPIA ELBLĄG Koszt zabezpieczenia imprezy to zł r. JEZIORAK IŁAWA – STAL STALOWA WOLA Koszt zabezpieczenia imprezy to zł r. JEZIORAK IŁAWA – OKS OLSZTYN Koszt zabezpieczenia imprezy to zł r. JEZIORAK IŁAWA – MOTOR LUBLIN Koszt zabezpieczenia imprezy to zł

29 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W 2011 ROKU Prowadzący: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Iławie podinsp. Waldemar Filaber

30 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM W 2011 roku stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu iławskiego w porównaniu z rokiem 2010, uległ znacznej poprawie.

31 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Spadła liczba wypadków drogowych, zmniejszeniu uległa liczba osób zabitych oraz rannych. Odnotowano znaczny spadek kolizji. Zaistniało ogółem 929 zdarzeń drogowych (w 2010 r zdarzenia drogowe), w tym 146 wypadków i 786 kolizji. W zdarzeniach tych 6 osób poniosło śmierć, a obrażeń ciała doznało 190 osób.

32 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym

33 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

34 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

35 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

36 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Komenda Powiatowa Policji w Iławie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

37 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Ilość zdarzeń drogowych w poszczególnych miastach i gminach powiatu iławskiego kształtowała się następująco: Teren wypadki zabici ranni kolizje Iława – miasto 36 43 230 Iława – gmina 54 170 Lubawa i gm. Lubawa 5 57 204 Kisielice i gm. Kisielice 4 38 Susz i gm. Susz 16 19 98 Zalewo i gm. Zalewo 11 1 12 46

38 Komenda Powiatowa Policji w Iławie

39 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Wiek sprawców zdarzeń drogowych – kierujący w 2011 r. Wiek sprawcy Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 7-14 lat 3 1 2 15-17 lat 7 6 18-24 lata 152 35 44 117 25-39 lat 204 31 41 173 40-59 lat 195 26 37 169 60 i powyżej 69 15 23 54 b/d 62 8 10

40 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Wiek sprawców zdarzeń drogowych – piesi w 2011 r. Wiek sprawcy Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji do 6 lat 1 7-14 lat 4 5 18-24 lat 25-39 lata 40-59 lat 2 3

41 Efekty wykorzystania videorejestratora
W okresie 2011 roku za pomocą dwóch samochodów wyposażonych w videorejestrator będących na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Iławie ujawniono 1920 wykroczeń. Z tego tytułu nałożono mandaty karne na łączna kwotę 359 tysięcy 550 złotych. Dla pokazania Państwu bezmyślność kierujących, którzy przekraczają dozwolona prędkość i łamią wszelkie przepisy drogowe wybrałem jedno z nagrań gdzie kierujący motocyklem niestosuje się do polecenia policjanta nakazującego zatrzymanie się i dokonując ucieczki wywołuje bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze dla innych uczestników ruchu. Komenda Powiatowa Policji w Iławie Efekty wykorzystania videorejestratora

42 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
PODSUMOWANIE: w 2012 r. należy ograniczyć dynamikę przestępczości kryminalnej, utrzymać skuteczności Policji w zakresie wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych, zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa imprez masowych, w tym imprez towarzyszących EURO 2012

43 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
zapewnić właściwą ilość policjantów skierowanych do służby patrolowej i ruchu drogowego, zapewnić właściwy stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrzymać dobrą współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości, innymi formacjami mundurowymi, samorządami lokalnymi oraz lokalnymi mediami na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego.

44 Komenda Powiatowa Policji w Iławie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 44 44


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji w Iławie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google