Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy na prezentacj ę Pt. Projekt z informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy na prezentacj ę Pt. Projekt z informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy na prezentacj ę Pt. Projekt z informatyki

2 System operacyjny – podstawowe oprogramowanie System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) – oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami, obsługuje sprzęt oraz zapewnienia równolegle wykonywanym zadaniom jednolity, wolny od interferencji dostęp do sprzętu. Dodatkowe przykładowe zadania, którymi może ale nie musi zajmować się system operacyjny to: ustalanie połączeń sieciowych zarządzanie plikami. Wiele systemów operacyjnych posiada środowiska graficzne ułatwiające komunikacje maszyny z użytkownikiem. Potocznie[potrzebne źródło] ale niezbyt poprawnie, mówi się tak mając na myśli całość oprogramowania dostarczanego z zakupionym komputerem (zobacz: dystrybucja), czasem samo jądro systemu operacyjnego, czasem program rozruchowy (to ostatnie jest dużym nadużyciem). Czasem z kolei chodzi o całą rodzinę systemów operacyjnych (np. Mac OS, Microsoft Windows).

3 Panel sterowania Tak wygląda:

4 Aktualizacje automatyczne Służą do pobierania z sieci aktualizacji z systemu Windows.

5 Dodaj lub usu ń programy Opcja słu żą ca do odinstalowania programów zapisanych na dysku.

6 Przykładowe rozszerzenia plików: Jpg dupa bejbisia Bmp Obrazy Avi Mpeg Film Doc Txt Dokumenty tekstowe Wav Mp3 Dźwięki

7 Narzędzia systemowe Programy przeznaczone do ró ż nego rodzaju konfiguracji i optymalizacji systemu. Umo ż liwiaj ą czyszczenie ze zb ę dnych wpisów rejestrów systemowych, zarz ą dzanie zainstalowanymi i uruchamianymi aplikacjami i wiele innych.

8 Defragmentacja Defragmentacja – operacja układająca pliki na dysku komputerowym tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Najczęściej jest to poukładanie bloków jednego pliku po kolei, kiedy są one rozrzucone po całej partycji. Zależnie od sprzętu, systemu plików oraz stopnia fragmentacji plików na dysku defragmentacja może trwać od kilku minut do wielu godzin. Niektóre systemy plików takie jak HPFS nie muszą być defragmentowane, gdyż są zaprojektowane tak, aby fragmentacja partycji była jak najmniejsza. Dzięki defragmentacji zwiększa się wydajność systemu plików.

9 Mened ż er urz ą dze ń Mened ż er urz ą dze ń – co to takiego? Otó ż umo ż liwia on nam: przegl ą danie informacji dotycz ą cych sprz ę tu zainstalowanego na komputerze, usuwanie sterowników urz ą dze ń, zmian ę zasobów komputera wykorzystywanych przez urz ą dzenia.

10 Sterownik urz ą dzenia Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie tak jak jest. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.

11 Mened ż er zada ń Umo ż liwia wy ś wietlanie programów, procesów i usług, które s ą obecnie uruchumione na komputerze. Mened ż era zada ń mo ż na urzywa ć do monitorowania wydajno ś ci komputera lub do zamykania programu, który nie odpowiada.

12 Przegl ą darki internetowe Przyk ł adowe przegl ą darki: -Mozilla Firefox, -Opera, -Internet Explorer, -Google Chrome.

13 Wirusy Wirus komputerowy – najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy w przeciwieństwie do robaka komputerowego do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

14 Programy antywirusowe Program antywirusowy (antywirus) – program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Współcześnie najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami.

15 Przygotowali: Klaudia P. i Sz., Paweł D., Przemek D. Koniec


Pobierz ppt "Zapraszamy na prezentacj ę Pt. Projekt z informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google