Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przystawka Zarządzanie dyskami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przystawka Zarządzanie dyskami"— Zapis prezentacji:

1 Przystawka Zarządzanie dyskami
Głównym narzędziem do zarządzania przestrzenią dyskową systemu Windows jest przystawka Zarządzanie dyskami. W celu jej uruchomienia należy przejść do Panelu sterowania, następnie otworzyć Narzędzia administracyjne oraz Zarządzanie komputerem. Ten sam efekt uzyskasz po otworzeniu menu kontekstowego obiektu Mój komputer i wybraniu polecenia Zarządzaj. W przystawce Zarządzanie komputerem musisz przejść do folderu Magazyn i zaznaczyć Zarządzanie dyskami. Jeśli chcesz uzyskać bezpośredni dostęp do przystawki, kliknij Uruchom, wpisz polecenie DISKMGMT.MSC i naciśnij OK. Ekran przystawki został podzielony na dwie części. Górna zawiera domyślnie listę woluminów oraz ich właściwości, dolna przedstawia graficzny układ dysków komputera. Górny i dolny zakres przystawki można dowolnie modyfikować.

2 W menu Widok znajdują się opcje Góra i Dół
W menu Widok znajdują się opcje Góra i Dół. Każda z nich zawiera grupę wariantów przedstawiania zasobów dyskowych stacji, m.in.: Lista dysków, Lista woluminów i Widok graficzny. Jeśli w komputerze zainstalowano dużo dysków, w celu zwiększenia czytelności narzędzia dolną część przystawki można ukryć. Dla bardzo wymagających przygotowano grupę opcji zmieniających kolory, desenie oraz sposób skalowania dysków i ich regionów. Po wprowadzeniu spersonalizowanych zmian w widoku przystawki możesz przejść do przypisywania ustawień. Jeśli chcesz zmienić konfigurację dysku lub woluminu, musisz go wcześniej zaznaczyć. Nie ma znaczenia, czy zaznaczysz obiekt w górnej, czy w dolnej części narzędzia. Przy zachowaniu domyślnego widoku przystawki kliknięcie elementu w jednej części okna powoduje podświetlenie odpowiadającego mu obszaru w części drugiej. Pozwala to na szybką orientację w nawigacji po woluminach lub dyskach.

3 Odczytywanie informacji o dyskach i partycjach
Twarde dyski zawierają dużo elementów mechanicznych, dlatego są bardziej podatne na awarie niż inne podzespoły komputerowe. Jeśli z komputera zaczną dobiegać niepokojące odgłosy, gdy wydajność odczytu i zapisu wyraźnie spadnie, warto sprawdzić, czy kłopoty nie są związane z urządzeniami pamięci masowej. W przystawce Zarządzanie dyskami możesz zobaczyć bieżący stan dysków oraz woluminów. Po uruchomieniu narzędzia Zarządzanie dyskami system automatycznie wyświetla parametry dysków i woluminów. Przyglądając się bliżej informacji o dysku, widzisz jego numer, typ, rozmiar i stan. Dyski są kolejno numerowane, począwszy od 0. Dla użytkownika najcenniejsza jest informacja o stanie urządzenia. Jeśli przy opisie dysku widzisz komunikat Online, dysk pracuje poprawnie i nie odnaleziono żadnych problemów.

4 Nie powinny cię niepokoić również informacje: Brak nośnika czy Audio CD - są związane z napędami CD, DVD lub FDD. Niezbyt groźny jest także opis: Nie zainicjowany. Do jego usunięcia najczęściej wystarczy przeprowadzenie procedury inicjowania dysku. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy litery dysku wybierz polecenie Zainicjuj dysk. O kłopotach mogą świadczyć takie komunikaty, jak Online (błędy), Offline lub Brak. W takim wypadku można spróbować przywrócić dysk do stanu Online. Po sprawdzeniu poprawności wszystkich podłączeń należy kliknąć obszar opisu dysku prawym przyciskiem i wybrać Uaktywnij ponownie dysk. Jeśli czynności te nie przyniosą skutku, dysk może być fizycznie uszkodzony. O domniemanej awarii dysku informuje również komunikat Nieodczytywalny. Najczęściej wskazuje na błędy wejścia/wyjścia lub uszkodzenie części dysku. Woluminy dysków podstawowych i dynamicznych również pokazują opisy swoich stanów. Najbardziej pomyślny dla użytkownika Windows jest komunikat Zdrowy. Oznacza brak błędów i poprawny dostęp do danych.

5 Jeśli każdy z woluminów będzie zawierał taką informację, możesz spać spokojnie. Problemy sygnalizują dwa komunikaty: Nieznany i Niepowodzenie. Pierwszy wskazuje na uszkodzenie sektora rozruchowego woluminu lub brak podpisu dysku. Po jego wystąpieniu należy wykonać procedurę inicjowania dysku. Jeśli w opisie pojawi się stan Niepowodzenie, można spróbować ponownie uaktywnić wolumin oraz dysk. Często w takich wypadkach jedynym ratunkiem są narzędzia do odzyskiwania danych firm trzecich, np. Undelete.


Pobierz ppt "Przystawka Zarządzanie dyskami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google