Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Fizyki Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Fizyki Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Fizyki Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2

2 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja pojemności elektrycznej Jednostka to farad. 1F = 1C/1V. Powszechnie stosuje się F, nF, pF.

3 3 Kondensator płaski

4 4 Kondensator płaski z dielektrykiem Wprowadzenie pomiędzy płyty kondensatora warstwy dielektryka spowoduje wyindukowanie w dielektryku ładunku q, co spowoduje zmniejszenie natężenia pola istniejącego pomiędzy okładkami kondensatora i wzrost jego pojemności.

5 5 Pojemność układu kondensatorów Połączenie równoległe To samo napięcie Suma ładunków

6 6 Połączenie szeregowe Ten sam ładunek Suma napięć

7 7 Energia kondensatora Początkowo nie naładowany kondensator ładuje się od 0 do napięcia U. Wtedy ładunek wzrasta od 0 do Q, gdzie Q = CU. Praca zużyta na przeniesienie ładunku dq z okładki "–" na "+" wynosi Całkowita praca wynosi więc Dla kondensatora płaskiego

8 8 Podstawiając wyrażenie na C dostajemy więc gęstość energii : objętość kondensatora Jeżeli w jakimś punkcie przestrzeni jest pole E to możemy uważać, że jest tam zmagazynowana energia w ilości na jednostkę objętości.

9 9 Ruch ładunków w polu elektrycznym. 1. Ładunek porusza się równolegle do linii pola. Ładunek będzie się poruszał ruchem prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie: Jednocześnie ulegnie zmianie energia kinetyczna ładunku:

10 10 Ładunek wpada pod kątem prostym do linii pola. Torem ładunku jest parabola.

11 11 K –katoda, G – grzejnik katody, W – siatka (cylinder Wehnelta) A 1 A 2 A 3 – anody, X – płytki odchylania poziomego, Y – płytki odchylania pionowego, A 4 – elektroda ekranująca, E – ekran, P – powłoka grafitowa, O – osłona szklana Budowa lampy oscyloskopowej

12 12 Prąd elektryczny stały

13 13 Natężenie prądu elektrycznego stałego. Jest to stosunek ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu : Natężenie prądu elektrycznego 1 Amper to natężenie takiego prądu, który płynąc w dwóch nieskończenie cienkich, długich, umieszczonych w próżni, równoległych przewodnikach wywołuje oddziaływanie tych przewodników na siebie siłą F = 2·10 -7 N na każdy metr długości przewodnika. Amper jest jednostką podstawową układu SI

14 14 W nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego elektrony poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach. W zewnętrznym polu E uzyskują one wypadkową (stałą z założenia) prędkość unoszenia v u.

15 15 Gęstość prądu elektrycznego jest stosunkiem natężenia prądu do powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika, przez który płynie prąd. Gęstość prądu elektrycznego można też wyrazić jako Gęstość ładunku Prędkość unoszenia przewodność właściwa

16 16 Na schematach elektrycznych określamy umownie kierunek przepływu prądu elektrycznego od + do -, czyli tak jakby nośniki prądu elektrycznego miały ładunek dodatni. Kierunek przepływu prądu

17 17 Prawo Ohma Jeżeli do przewodnika przyłożymy różnicę potencjałów U, to przez przewodnik popłynie prąd elektryczny o natężeniu I proporcjonalny do tej różnicy potencjałów Na początku XIX wieku Georg Ohm zdefiniował opór przewodnika jako napięcie podzielone przez natężenie prądu Opór elektryczny ma wartość 1 gdy natężenie przy napięciu 1 V ma wartość 1 A. Współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność oporu elektrycznego – wielkości charakteryzującej przewodnik:

18 18 Prawo Ohma jest spełnione tylko wtedy, gdy rezystancja nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu. Dla opornika Dla diody

19 19 Opór elektryczny Opór elektryczny (rezystancja) to wynik oddziaływania elektronów przewodnictwa z jonami sieci krystalicznej. Stałą nazywamy oporem właściwym. Metale ·10 -6 [ ·m] Izolatory [ ·m] Aluminium Cyna Cynk Miedź Platyna Srebro Wolfram Żelazo (czyste) 0,0282 0,114 0,0522 0,0168 0,111 0,0162 0,055 0,0978 Bakelit Bursztyn Ebonit Szkło 10 12 – 10 14 10 20 – 10 22 10 18 – 10 20 10 16 – 10 17

20 20 Wartość rezystancji zależy od temperatury Dla metali można zapisać miedź rtęć

21 21 Straty cieplne Gdy elektron zderza się z atomem traci nadwyżkę energii, którą uzyskał w polu elektrycznym. Ponieważ energia kinetyczna nie wzrasta, cała energia stracona przez elektrony daje jest ładunkiem przepływającym (elektronów przewodnictwa). straty mocy elektrycznej

22 22 Siła elektromotoryczna (SEM) Aby utrzymać prąd elektryczny potrzebujemy źródła energii elektrycznej. Źródła te nazywamy źródłami siły elektromotorycznej SEM. W takich źródłach jeden rodzaj energii jest zamieniany na drugi. SEM oznaczamy i definiujemy gdzie W jest energią elektryczną przekazywaną ładunkowi q, gdy przechodzi on przez źródło SEM.

23 23 Obwody prądu stałego Łączenie szeregowe rezystorów

24 24 Łączenie równoległe rezystorów

25 25 I prawo Kirchhoffa Algebraiczna suma natężeń prądów przepływających przez punkt rozgałęzienia (węzeł) jest równa zeru Umowa co do znaków natężenia prądu.

26 26 II prawo Kirchhoffa Algebraiczna suma omowych spadków napięć w oczku jest równa sumie sił elektromotorycznych


Pobierz ppt "Podstawy Fizyki Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google