Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powinny wyglądać prezentacje techniczne?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powinny wyglądać prezentacje techniczne?"— Zapis prezentacji:

1 Jak powinny wyglądać prezentacje techniczne?
stopień imię i nazwisko autora Panie przewodniczący, szanowna Komisjo. W pracy zatytułowanej ... zajmowałam/em się zagadnieniami ... Promotorem pracy był ... Uwaga: Niniejszy przykład jest tylko pewną propozycją czy też ilustracją zasad tworzenia pokazów, nie zaś obowiązującym szablonem. Promotor: mjr dr inż. Jan Kowalski

2 Istniejące rozwiązania problemu Rozwiązanie autorskie Wyniki obliczeń
Plan prezentacji Wstęp Istniejące rozwiązania problemu Rozwiązanie autorskie Wyniki obliczeń Wyniki pomiarów Wnioski Na wstępie swojej prezentacji chciałabym/chciałbym krótko przedstawić jej zakres tematyczny i zaprezentować istniejące w tym zakresie rozwiązania techniczne. W dalszej części przedstawię własną propozycję rozwiązania problemu ... , wyniki przeprowadzonych analiz i pomiarów gotowego modelu. Na zakończenie prezentacji postaram się sformułować najważniejsze wnioski. Uwaga: Układ pracy powinien być dobrze przemyślany i logiczny.

3 Prezentacja powinna być estetyczna i logicznie uporządkowana
Tło slajdów powinno być raczej jasne, a kolor liter dobrze z nim kontrastować Pokaz jednego slajdu trwa przeciętnie 1 min., stąd liczba slajdów powinna być rzędu kilkunastu Na slajdach raczej nie stawia się kropek na końcu haseł Należy unikać nadmiaru tekstu, przeważać powinny wzory, rysunki, schematy i wykresy Należy unikać animacji tekstu – jeśli nic z nich nie wynika utrudniają tylko prezentację Materiały graficzne powinny być oryginalne - jeśli nie pod spodem powinno znaleźć się ich źródło Rysunki i wykresy muszą być dobrej jakości oraz zostać precyzyjnie opisane Prezentację należy przećwiczyć na głos i z zegarkiem w ręku Nie zaleca się wykorzystywania chronometrażu Dalsze uwagi. Wypowiedź musi być powiązana z widocznym slajdem. Inaczej niż w pracy pisemnej powinna ona brzmieć osobowo. Należy przetrenować posługiwanie się wskaźnikiem i zwracanie w stronę komisji siedzącej zwykle naprzeciw ekranu. Jest to trudne bo trzeba się odwracać na przemian w stronę komisji i w stronę ekranu. Bez treningu będzie dużo trudniej. Przed przystąpieniem do egzaminu należy sprawdzić poprawność wyświetlania treści pokazu. Prezentowanie w stresie może być dużo trudniejsze niż „na sucho” stąd konieczność perfekcyjnego opanowania treści.

4 Przykład poprawnego rysunku
Zasady prezentacji treści graficznych są identyczne jak dla pracy pisemnej. Naczelną zasadą jest czytelność i estetyka

5 Przykład poprawnego zamieszczania fotografii
Fotografie powinny być wyraźne i prezentować wyniki pracy. Na egzaminie model należy mieć ze sobą i być w stanie w każdej chwili zaprezentować jego działanie. ogólny widok płytka kontrolera od strony elementów i wyświetlacza płytka kontrolera od strony druku

6 Przykład poprawnego zamieszczania wykresów
SAW#1 Df [kHz] 22 °C 30 °C 40 °C 50 °C t [min] Wyniki pomiarów odpowiedzi czujnika z AFP dla liniowo rosnących stężeń CO2 w różnych temperaturach Teoretyczne wahania fazy w rezonatorach jednoportowym (OPR) i dwuportowym (TPR)

7 Transformator Rosena Przed przystąpieniem do oficjalnego pokazu należy sprawdzić czy przygotowane animacje są poprawnie wyświetlane na komputerze i rzutniku docelowym.

8 Krzywe rezonansowe transformatora Rosena
Wielkości występujące we wzorach nie muszą być opisane na slajdzie, muszą jednak zostać omówione przez prezentującego w sposób świadczący o tym, że dobrze je rozumie. Krzywe rezonansowe transformatora Rosena

9 Wnioski Wnioski powinny być sformułowane treściwie i krótko Należy wypunktować to co z pracy wynika, a nie to co w niej jest zawarte Wnioski trzeba gruntownie przemyśleć (pomoc promotora)

10 PRZYKŁAD WNIOSKÓW NIEPOPRAWNIE SFORMUŁOWANYCH
Podstawowym celem pracy było opracowanie ... Cel pracy został osiągnięty. Wykonane zostały oraz przebadane modele promienników ... W pracy opisane zostały układy promienników z prostymi i zaokrąglonymi narożnikami Skonstruowany promiennik z zaokrąglonymi narożnikami pracuje poprawnie w szerokim zakresie częstotliwości Uzyskana konfiguracja jest najlepsza z możliwych ... Nie można osiągnąć poprawy parametrów ... W pracy został odkryty liniowy związek pomiędzy ... We wnioskach nie liczy się to co w pracy zostało zawarte ale co z niej wynika. Wnioski powinny być precyzyjne. Wniosków nie powinno się formułować w sposób nazbyt kategoryczny (powody ku temu występują bardzo rzadko). Należy unikać sformułowań trywialnych i nazbyt pompatycznych.

11 PRZYKŁAD WNIOSKÓW POPRAWNIE SFORMUŁOWANYCH
Promiennik z zaokrąglonymi narożnikami wykazuje korzystniejsze parametry użytkowe od promiennika prostokątnego w zakresie częstotliwości 1 -4 GHz Maksymalny, ze względu na współczynnik odbicia, stosunek promienia zaokrągleń narożników do długości fali promieniowanej wynosi ok. 0,9 Charakterystyka częstotliwościowa promiennika z zaokrąglonymi narożnikami silnie zależy od jego grubości Wydaje się, że nieznaczną poprawę parametrów promiennika można osiągnąć poprzez ... Końcowa konfiguracja jest lepsza od wcześniej uzyskanych pod względem ... Pomiędzy promieniem zaokrąglenia promiennika, a pasmem jego pracy zachodzi związek liniowy w dość szerokim zakresie promieni Nie udało się osiągnąć poprawy parametrów poprzez chemiczną obróbkę powierzchni Wnioski muszą być konkretne i sformułowane ostrożnie. Poprawne sformułowanie wniosków jest często dość trudne; zawsze jednak można o pomoc poprosić promotora lub opiekuna merytorycznego.

12 Dziękuję za uwagę Tytuł pracy
stopień imię i nazwisko autora Plik najlepiej jest zapisać na dwóch nośnikach, pamiętając, żeby sprawdzić czy działają na systemie docelowym. Promotor: mjr dr inż. Jan Kowalski


Pobierz ppt "Jak powinny wyglądać prezentacje techniczne?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google