Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd tytułowy Czcionka Verdana Sprawy formalne - propozycja 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd tytułowy Czcionka Verdana Sprawy formalne - propozycja 1."— Zapis prezentacji:

1

2 Slajd tytułowy Czcionka Verdana Sprawy formalne - propozycja 1

3 Slajdy robocze Czcionka Verdana Sprawy formalne - propozycja 2

4 Wytyczne tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Kraków, 201…

5 Wskazówki jak być poprawnym Szkic, Struktura slajdów, Czcionki, Kolory, Tło, Wykresy, Pisownia i gramatyka, Wnioski, Pytania.

6 Szkic Stwórz szkic jednego lub dwóch slajdów swojej prezentacji, Następnie zastosuj stworzony szkic w całej pre- zentacji, Nazwij tylko nagłówki slajdów – np.: Użyj tytułu jako nagłówka slajdów, Zastosuj ewentualny dyskretny chodzący roba- czek wkoło wyświetlanego slajdu.

7 Poprawna struktura slajdów Używaj 1 lub 2 slajdów na minutę. Zastępuj podpunktami zdania złożone. Slajd powinien zawierać 4-5 punktów. Unikaj wodolejstwa: używaj słów kluczowych i zwrotów.

8 Zła struktura slajdów Ta strona zawiera zbyt dużo słów na jednym slajdzie. Nie jest zapisana w podpunktach, co stwarza trudności zarówno twoim odbiorcom w czytaniu jak i tobie w przedstawieniu ważnych punktów prezentacji. W efekcie twoi odbiorcy będą poświęcali zbyt dużo czasu na czytanie tego akapitu zamiast słuchać ciebie. Ponadto tekst jest źle rozłożony, brakuje w nim oddzielenia akapitów, obustronnego wyrównania i ręcznego podzielenia wyrazów.

9 Poprawna struktura slajdów Pokazuj jeden punkt naraz: – Pomoże to skoncentrować się twoim słuchaczom na tym o czym mówisz, – Nie pozwoli to słuchaczom czytać naprzód, – Wpłynie to na przejrzystość prezentacji.

10 Zła struktura slajdów Nie używaj szokujących animacji. Nie stosuj animacji nie pasujących do tematu pre- zentacji. Bądź w miarę konsekwentny w używaniu animacji. Pamiętaj, że nadmiar animacji rozprasza uwagę słuchaczy.

11 Proponowane czcionki Używaj co najmniej czcionki 18 - punktowej Używaj różnych rozmiarów czcionek dla nag- łówków i podpunktów – ta czcionka to 24 p., nagłówek zapisano czcionką 28 p bold. Używaj standardowych czcionek takich jak Verdana, Arial czy Times New Roman

12 Złe czcionki Jeżeli użyjesz za małej czcionki to twoi odbiorcy nie będą w stanie przeczytać tego co napisałeś UŻYWAJ WIELKICH LITER TYLKO JEŻELI JEST TO KONIECZNE, PONIEWAŻ JEST TO TRUDNE DO CZYTANIA. Nie używaj skomplikowanych czcionek

13 Poprawne kolory Używaj kolorów czcionek, które mocno kon- trastują z tłem – Np: niebieska czcionka na białym tle. Używaj kolorów podkreślających logiczną stru- kturę – Np: jasno niebieskie tło i ciemno niebieski tekst. Używaj kolorów uwydatniających punkty – ale tylko od czasu do czasu.

14 Złe kolory Używanie koloru czcionki, który nie kontra- stuje z kolorem tła powoduje trudności z odczytaniem tekstu. Używanie kolorów w celach dekoracyjnych jest rozpraszające oraz dokuczliwe. Używanie różnych kolorów dla poszczegól- nych punktów nie jest konieczne – Używanie różnych kolorów dla podpunktów również nie jest konieczne. Za duża kreatywność może być również zła.

15 Poprawne tło Używaj tła przyciągającego wzrok ale proste- go, np.: takiego jak to. Używaj jasnego tła. Używaj konsekwentnie tego samego tła przez całą prezentację.

16 Złe tło Unikaj szokującego tła i dźwięku mogącego rozpraszać lub tekstu trudnego do czytania. Zawsze bądź konsekwentny w używaniu tła.

17 Wykresy Używaj raczej wykresów niż słów – Dane przedstawione w postaci wykresów są łatwiejsze do zrozumienia, – Przebiegi łatwiej jest przedstawić w postaci wykresów. Zawsze podpisuj wykresy.

18 Zła prezentacja danych Tabele, to najgorszy sposób prezentacji danych, czasami nie do uniknięcia, stosuj go więc z u- miarem. Staraj się zastępować tabele wykresami.

19 Poprawne wykresy

20 Złe, nieczytelne wykresy

21 Przyczyny złego wykresu Linie siatki są niekonieczne, Zbyt mała czcionka, Źle dobrane kolory, Brak opisu, Nieczytelny.

22 Pisownia i gramatyka Sprawdź swoje slajdy czy nie ma: – blęduw w pisowni – powtarzających się się się wyrazów – błędów gramatycznego. Jeżeli angielski nie jest twoim ojczystym języ- kiem, poproś kogoś jeszcze o sprawdzenie two- jej prezentacji!

23 Wnioski Używaj mocnego i efektywnego zakończenia – Twoi odbiorcy zapamiętają zwykle ostatnie słowa wypowiedzi. Slajd z wnioskami powinien: – Podsumowywać główne punkty prezentacji, – Przedstawiać kierunki dalszych badań.

24 Pytania Na koniec prezentacji umieść slajd ułatwiający komunikację ze słuchaczami: – Podziękuj za wysłuchanie ewentualnie pokaż coś dowcipnego - nie dotyczy to obrony pracy, – Zachęć słuchaczy do zadawania pytań,

25 Pytania - cd – Podczas zadawania pytań wykorzystuj po- przednie slajdy lub specjalnie przygoto- wane, – Unikaj nagłego zakończenia prezentacji.

26 Praca dyplomowa inżynierska Maciej Zychowicz Kierunek Automatyka i Robotyka Hydrauliczne zawory gniazdowe Kraków, 201…/201… Promotor pracy Przykład strony tytułowej prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz WIMiR, KAP

27 Dziękuję Państwu za uwagę Zawsze wskazane jest podziękowanie słuchaczom za uwagę. Zakończenie prezentacji


Pobierz ppt "Slajd tytułowy Czcionka Verdana Sprawy formalne - propozycja 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google