Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku energii przy zastosowaniu narzędzi informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku energii przy zastosowaniu narzędzi informatycznych."— Zapis prezentacji:

1 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku energii przy zastosowaniu narzędzi informatycznych Inwestycje w sektorze elektroenergetycznym w Polsce Nowy Przemysł, listopad 2006

2 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Agenda Technologia IT w przedsiębiorstwie działających w zmiennym otoczeniu –Zmiana wymagań dla architektury IT w istniejącym środowisku informacyjnym –Skutek biznesowy nowej architektury IT –Dlaczego teraz ? Dlaczego z IBM … Przykład projektu inwestycyjnego AMM

3 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Innowacyjność ma znaczenie … dla CEO i dla CIO 87% CEO wierzy, że w ich firmach konieczna jest fundamentalna zmiana w najbliższych dwóch latach by wykorzystać innowacje Source: 2006 IBM Global CEO Survey Najwyższe priorytety CEO w obszarze innowacji: –Rozszerzenie zdolności do współpracy wewnątrz i zewnątrz –Innowacyjność modelu biznesowego i procesów –Dostępność informacji biznesowej dla działalności operacyjnej wewnątrz firmy Ability to manage increasing regulation costs Ability to allocate capital Ability to manage a global organization Ability to allocate the best talent Ability to innovate 0 30 60 Source: March 2005 McKinsey Quarterly survey of 9,345 global executives CIO and CTO uważają Innowacje za najważniejszy obszar umożliwiający dalszy Wzrost Dzisiaj: Tylko 1 na 10 CEO wierzy, że kierowana przez nich organizacja ma zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe

4 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Każdy business ma swój stan bieżący … Nadciągające zjawiska – zgodnie ze strategią … Strategie biznesowe Wzrost Redukcja Stabilizacja Przekształcenie Dywersyfikacja i strategię na przyszłość … Czynniki tradycyjne Wzrost przychodów Redukcja wydatków/kosztów Tańsi dostawcy Zmiany w stanach magazynowych/ produktywności/należnościach/ zobowiązaniach Czynniki zaawansowane Zmiany modelu biznesowego Dynamiczna optymalizacja procesów Efektywność ludzi i decyzji Możliwości zintegrowanych systemów Zaawansowane zarządzanie informacją WzrastanieZamieranie Stabilność

5 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Główne przeszkody w stosowaniu zaawansowanych czynników wzrostu Zmiana modelu biznesowego –Koszt dopasowania/adaptacji/wymiany narzędzi informatycznych –Długość okresu wdrożenia zmiany Zbyt długi może zniweczyć efekty Efekty odłożone w czasie mogą być niższe niż planowane Dynamiczna optymalizacja procesów biznesowych –Brak narzędzi do pomiaru efektywności procesów –Procesy biznesowe zależne od niedynamicznych systemów informatycznych Możliwości zintegrowanych systemów –Brak integracji systemów –Niespójne dane w systemach funkcjonujących w przedsiębiorstwie Zaawansowane zarządzanie informacją –Niska jakość danych, konieczne ich wyczyszczenie –Brak monitorowania przepływu danych –Słaba kontrola źródła pochodzenia danych

6 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Główne przeszkody w budowie Przedsiębiorstwa gotowego na zmiany … Brak standardów realizacji procesów biznesowych Ograniczone możliwości architektury IT Punktowe aplikacje, często nakładające się funkcjonalnie Infrastruktura bez przyszłości

7 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Jak uprościć integrację na poziomie aplikacji ? Rozwiązanie: Enterprise Service Bus Umożliwić aplikacjom efektywną komunikację Umożliwić dodawanie, usuwanie i modyfikacje aplikacji bez wyrzucania całego procesu biznesowego Wyzwania w integracji: Różne formaty danych Różne platformy Różne modele programowania Różne języki programowania Różne standardy

8 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Zmiana architektury IT wpływa na możliwość realizacji potrzeb biznesowych firmy w oparciu o narzędzia informatyczne ODDO Orientacji funkcjonalnejOrientacji procesowej Wdrożyć, żeby trwałoWdrożyć i zmieniać Jeden, długi proces wdrożeniowyKrótkie, przyrostowe projekty wdrożeniowe Aplikacja rozbudowana pionowo (silos) Rozwiązania zsynchronizowane, współpracujące ze sobą Ścisłe powiązaniaLuźne powiązania Architektura aplikacji wykorzystująca komponenty i obiekty Architektura aplikacji wykorzystująca usługi Znany proces implementacjiZnana koncepcja implementacji (uogólnienie) Duża, długotrwała inwestycja informatycznaMałe, krótkoterminowe projekty inwestycyjne IT

9 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation … usługa ? Powtarzalna czynność biznesowa – np. sprawdzenie zdolności kredytowej, otwarcie rachunku, aktywacja Usługa? Zorientowanie na usługi? SOA? … zorientowanie na usługi? Sposób postrzegania biznesu jako powiązanych usług i rezultatów ich wykonania … architektura usługowa (SOA)? Architektura IT, która wspiera zorientowanie na usługi … aplikacja złożona? Zbiór powiązanych i zintegrowanych usług realizujących konkretny proces biznesowy, wykorzystujący SOA

10 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Przyłączanie Klientów Dyspozycja Przyjęcie zgłoszenia Enterprise Service Bus NOWE Rozliczenie z poprzednim Sprzedawcą Protokół odbioru prac Dostępność brygad Pogotowia Rozliczenie kosztów prac NOWE Call Center Przyjęcie zgłoszenia STARE Dyspozycja Przyjęcie zgłoszenia WindykacjaSprawdzanie salda Klienta Zmiana usług przy minimalizacji zmian w pozostałych usługach Szybsze wprowadzanie nowych usług SOA pozwala skupić się menedżerom na działalności podstawowej a nie IT

11 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Trendy w przemyśle IT Time Revenue/Cost Revenue Not SOA Business Model Cost Not SOA IT architecture Not SOA Profit Revenue SOA business Model Cost SOA IT architecture SOA Profit

12 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Jakie są największe problemy w firmie energetycznej? Niemożność jednoznacznej, precyzyjnej identyfikacji klienta, kontrahenta czy często również urządzenia Brak jednolitego obrazu Kontrahenta. Dostęp do żądanych informacji wymaga intensywnej manualnej pracy i trwa dłużej niż jest to pożądane Podobne dane zduplikowane w różnych bazach danych, brak wspólnego słownika danych w koncernie. Wiele różnych i niekompatybilnych systemów bilingowych, eksploatacyjnych, majątkowych, logistycznych w których trzymane są dane Kontrahentów czy urządzeń. Zdecentralizowane zarządzanie procesami biznesowymi. Trudności w ustaleniu pochodzenia danych i ich biznesowej wartości

13 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Analiza Przyczyn: niespójne dane w systemach przedsiębiorstw energetycznych Istniejące systemy Konto (Produkt, Lokalizacja) Finanse Konto Produkt W rachunek Dostarcz do ERP Dostawca MateriałKontakt Lokalizacja CRM Konto Produkt Kontakt Gosp. Dom. Różne… Wartości danych, które w sposób unikalny opisują informacje biznesowe odróżniające je od siebie (nazwa klienta, adres, data urodzenia…) Identyfikatory przypisane do każdej unikalnej instancji informacji biznesowej Relacje pomiędzy informacjami biznesowymi (np. dwójka klientów w jednym Gospodarstwie Domowym) Hierarchie pomiędzy informacjami biznesowymi (np. relacje oddział – centrala, różne plany kont powiązane w przedsiębiorstwie)

14 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Przykładowe usługi w modelu SOA w spółce energetycznej Funkcje –Pokaż informacje o Kontrahencie –Aktualizacja informacji o Kontrahencie –Pokaż saldo Kontrahenta –Pokaż historię rozliczeń –Pokaż odczyty licznika –Aktualizuj odczyt licznika –Wyślij fakturę/stan rozliczeń –Przegląd historii miejsca przyłączenia –Pokaż historię płatności miejsca przyłączenia –Przejrzyj zgłoszenia oczekujące na realizację

15 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Co trzeba zrobić już dziś dla własnej pozycji konkurencyjnej … Modernizacja aplikacji –Otwarcie na technologię Web –Udostępnienie usług zrealizowanych w istniejących aplikacjach Uruchomienie nowoczesnego narzędzia integrującego posiadane aplikacje –Wdrożenie Enterprise System Bus dla wybranych aplikacji Poznanie technologii Przygotowanie zespołu Opracowanie standardów i procedur Opracowanie strategii integracji Konsolidacja procesu biznesowego z użyciem narzędzi informatycznych –Business Process Server do monitorowania wybranego procesu –Business Process Monitor do monitorowania procesu biznesowego –Business Process Modeller do optymalizacji i symulacji skutków zmian w procesach biznesowych Uruchomienie Portala B2B i realizacja procesu logistycznego dla standardowych zakupów Zastosowanie mechanizmów kontrolujących i podnoszących jakość danych ładowanych do hurtowni danych –Czyszczenie danych –Weryfikacja danych Wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa w obszarze wymiany danych

16 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Zarządzanie różnymi danymi i zawartością w ujednolicony sposób Zintegrowane środowisko do projektowania i tworzenia rozwiązań aplikacyjnych Zarządzanie i bezpieczeństwo usług, aplikacji i zasobów Wspomaganie podejmowania decyzji poprzez dostarczanie aktualnych (real- time) informacji biznesowych Umożliwienie współdziałania ludzi, procesów i informacji Nadzorowanie i automatyzacja procesów biznesowych Połączenia z partnerami handlowymi Pewne, skalowalne i bezpieczne środowisko budowy aplikacji Wspomaganie interakcji pomiędzy istniejącymi informacjami i aplikacjami Optymalizacja przepływu, dostępności i wydajności Rodziny produktów i ich rola w realizacji koncepcji SOA Business Innovation & Optimization Services Development Services Interaction ServicesProcess ServicesInformation Services Partner ServicesBusiness App ServicesAccess Services Enterprise Service Bus: Wspomaganie komunikacji pomiędzy usługami IT Service Management Infrastructure Services Duże możliwości platformy połączone w otwarty i elastyczny sposób Modernizacja Aplikacji Portale Integracja Aplikacji Zarządzanie procesami biznesowymi Zarządzanie jakością danych Bezpieczeństwo danych

17 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Korzyści z wdrożenia SOA w liniach biznesowych Zwiększenie tempa (skrócenie czasu) reagowania linii biznesowych na zmiany w otoczeniu gospodarczym czy legislacyjnym –Szybsze uzyskanie efektu z wprowadzanych zmian –Szybsze uzyskanie pełnego wsparcia IT dla prowadzonych zmian w biznesie Obniżenie kosztów wprowadzania zmian w działalności podstawowej –Czasami koszt bądź reorganizacji IT dla wsparcia zmian powoduje, że zmiany przestają być opłacalne i się z nich rezygnuje Albo efekt będzie za późno Albo efekt będzie zjedzony przez koszt uzyskania wsparcia IT Rozszerzenie palety dostępnych do wdrażania rozwiązań –Poprzez ułatwienie integracji tych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą

18 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Dlaczego teraz ? Wayne Gretzky – bezdyskusyjnie – najlepszy hokeista świata wszechczasów Walter Gretzky – ojciec Waynea i najlepszy na świecie trener/wychowawca hokeistów: … Nie zmierzaj tam, gdzie krążek jest, jedź tam gdzie on będzie …

19 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Dlaczego oprogramowanie IBM WebSphere ? Oferta nikogo innego nie jest tak pełna Szerokie i pozytywnie zweryfikowane przez 87,000 klientów portfolio produktów Numer #1 w niemal wszystkich branżowych rankingach z zakresu middleware Rozległy ekosystem – ponad 4,000 partnerów i 3,150 aktywnych rozwiązań ISV Nikt nie inwestuje więcej Inwestycje IBM w technologie powiązane z SOA i Web Services sięgają 1 miliarda $ rocznie Ponad 6,700 deweloperów IBM Ponad 10,750 własnych inżynierów wdrożeniowych IGS przeszkolonych z WebSphere Produkty z grupy SOA wielokrotnie nagradzane IBM ogólnym zwycięzcą w kategorii Application Integration Middleware IBM na szczycie elitarnej listy dostawców technologii WebSphere: robiące wrażenie możliwości zarządzania, wsparcie dla Web services i ogólna prostota użytkowania … " – Network Computing (luty 2005) -Nagroda CRN Channel Champions (marzec 2005) -Nagroda Intelligent Enterprise Editors Choice (kwiecień 2005)

20 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Agenda Technologia IT w przedsiębiorstwie działających w zmiennym otoczeniu –Zmiana wymagań dla architektury IT w istniejącym środowisku informacyjnym –Skutek biznesowy nowej architektury IT –Dlaczego teraz ? Dlaczego z IBM … Przykład projektu inwestycyjnego AMM

21 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Na świecie, energetyka i Regulatorzy stoją przed czterema wyzwaniami, ich skala zależy od warunków lokalnych Wzrastające zapotrzebowanie, efektywność dostaw energii i redukcja liczby awarii Spłaszczanie zapotrzebowania w szczycie i tworzenie rynku konkurencyjnego Integracja AGD Oszustwa, kradzieże prądu, źli płatnicy Wzrost gospodarczy Dochód narodowy na głowę mieszkańca

22 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Wzrastające zapotrzebowanie, efektywność dostaw energii i redukcja liczby awarii Spłaszczanie zapotrzebowania w szczycie i tworzenie rynku konkurencyjnego Integracja AGD Oszustwa, kradzieże prądu, źli płatnicy Wzrost gospodarczy Dochód narodowy na głowę mieszkańca AMM (Advanced Meter Management) pomaga radzić sobie ze wszystkim czterema wyzwaniami AMM

23 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation AMM bardzo się różni od automatycznego odczytu liczników (AMR) i prowadzi do zmiany działalności dystrybucyjnej Spowalnia i minimalizuje korzyści z AMM AMM korzyści rozciągnięte na: -Zdalne zarządzanie odbiorcami -Bilansowanie energii w interwałach 15 m. -Elastyczniejsze taryfy i zarządzanie popytem AMR korzyści ograniczone do efektywniejszego odczytu liczników AMR nie oferuje wystarczających możliwości by przekształcić procesy Zadania wdrożenia EwolucjaTransformacja Cele firmy dystrybucyjnej Taktyczne (efektywność odczytywania liczników) Strategiczne (zachowanie przychodów, zarządzanie obciążeniami, budowanie przewagi konkurencyjnej)

24 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation AMM buduje przewagę konkurencyjną na dwa sposoby: Rozszerzając zakres usług świadczonych odbiorcom, przy możliwości redukcji kosztów energii Monitorowanie pracy urządzeń domowych Zarządzanie energią Kontrola bezpieczeństwa Podniesienie komfortu mieszkania Domotics Gateway Display Komfort i wygoda Bezpieczeństwo Rozrywka MIU Vas Server TCP/IP

25 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation AMM buduje przewagę konkurencyjną na dwa sposoby: Obniżając koszty obsługi odbiorców i zwiększając efektywność operacyjną Od 100 % Na odbiorcę rocznie do 47 % Oszczędność: 53% WYMIANA ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ MOCY I USZKODZENIA Obecnie : 27,5 % Oszczędność: 71% STRACONE PRZYCHODY OBSŁUGA KLIENTA INSTALACJA I DEINSTALACJA ODŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE ZASILANIA INSPEKCJE LICZNIKÓW ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA Obecnie : 3,3 % Oszczędność: 66% Obecnie : 8,2 % Oszczędność: 71% Obecnie : 6,3 % Oszczędność: 100% Obecnie : 1,1 % Oszczędność: 50% Obecnie : 4,9 % Oszczędność: 72% BILLING ODCZYTY WINDYKACJA Obecnie : 8,3 % Oszczędność: 100% Obecnie : 14,3 % Oszczędność: 22% Obecnie : 6,9 % Oszczędność: 9% Obecnie : 19,2 % Oszczędność: 16%

26 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Dlaczego teraz ? Wayne Gretzky – bezdyskusyjnie – najlepszy hokeista świata wszechczasów Walter Gretzky – ojciec Waynea i najlepszy na świecie trener/wychowawca hokeistów: … Nie zmierzaj tam, gdzie krążek jest, jedź tam gdzie on będzie …

27 Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Dlaczego z IBM ? IBM dostarcza kompletnej usługi przekształcenia działalności, dostarczając korzyści daleko przekraczających zalety AMR przy tych samych lub niższych kosztach IBM posiada unikalny wiedzę z największego i najbardziej udanego projektu AMM na świecie – projektu ENEL IBM potrafi znacząco zwiększyć efektywność procesu instalacji redukując koszty inwestycji IBM potrafi zintegrować oprogramowanie AMM z funkcjonalnie powiązanym oprogramowaniem istniejącym w przedsiębiorstwie IBM buduje elastyczną i otwartą architekturę rozwiązania AMM, która umożliwia wybór producenta liczników i oprogramowania IBM może dostarczyć inne usługi na żądanie, w tym finansowanie inwestycji z harmonogramem płatności powiązanym ze stanem projektu i uzyskiwanymi korzyściami


Pobierz ppt "Global Business Services – E&U PL © 2006 IBM Corporation Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku energii przy zastosowaniu narzędzi informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google