Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim w latach

2 Szkody spowodowane osuwiskami w budynkach prywatnych w województwie małopolskim W 2010 r. uszkodzeniu i zagrożeniu uległo: 3216 budynków budynków uszkodzonych budynków zagrożonych 551 mieszkalnych 455 gospodarczych mieszkalnych 874 gospodarczych

3 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Program odbudowy realizowany jest w trzech trybach I TRYB II TRYB III TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Udzielanie pomocy społecznej osobom lub rodzinom, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięcia ziemi lub silnych wiatrów Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów

4 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Program odbudowy realizowany jest w trzech trybach I TRYB II TRYB III TRYB Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk

5 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk CELE: 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych 2. Wyłączenie zabudowy mieszkalnej z obszarów osuwiskowych

6 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Osuwisko Wniosek poszkodowanego do gminy Wniosek do wojewody Weryfikacja wojewody dokumenty Wniosek o wypłatę środków do MSWiA

7 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Decyzja MF o zwiększeniu budżetu wojewody Umowa gmina-wojewoda Przekazanie środków do gminy Wniosek o wypłatę środków do MSWiA Budowa domu przez Gminę*Zakup mieszkania przez Gminę * budowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Rozliczenie inwestycji przez wojewodę

8 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Zamiana nieruchomości z poszkodowanym Rozliczenie inwestycji przez wojewodę Zgodnie z art. 13h ust. 4 ustawy, rada gminy może w drodze uchwały odstąpić od obowiązku wniesienia dopłaty związanej z różnicą wartości zamienianych nieruchomości.

9 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk WYSOKOŚĆ DOTACJI – do 300 tys. zł Powierzchnia użytkowa nowej nieruchomości – wg deklaracji podatkowej nie więcej jednak niż 100 m² przy maksymalnej cenie za 1 m² wynoszącej 3 tys. zł

10 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Nieruchomość osoby poszkodowanej powinna być objęta aktami prawa miejscowego o których mowa w art. 13a lub 13c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

11 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Nieruchomość osoby poszkodowanej powinna być objęta aktami prawa miejscowego o których mowa w art. 13a lub 13c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Akty te powinny być uchwalone do dnia 16 listopada 2010 r. Gminy, które nie uchwaliły wymaganych aktów nie mogą skorzystać z I trybu odbudowy

12 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk O dotację na odbudowę w trybie I wystąpiło 17 gmin, z czego 14 uchwaliło akty prawa miejscowego w terminie, 1 gmina – po terminie, 1 gmina nieopublikowała uchwały, 1 gmina nie uchwaliła stosownych aktów prawa miejscowego

13 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji Decyzja PINB o rozbiórce Karta osuwiskowa Potwierdzenie przez Gminę faktu prowadzenia gospodarstwa domowego Deklaracja podatkowa, lub w przypadku jej braku wypis z księgi wieczystej lub ostatni akt notarialny Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości

14 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. III TRYB Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów stosuje się odpowiednio, nie wprost, Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszacymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jst w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych zatwierdzone 27 kwietnia 2010r.

15 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. III TRYB Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów odnosi się do mieszkań komunalnych, których zasady przyznawania oraz ich standardy określają przepisy prawa powszechnego, w tym m.in. kodeks cywilny, ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Nie jest zatem możliwe zastosowanie go wprost do realizacji nowych inwestycji – budowy nowych budynków komunalnych.

16 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję!


Pobierz ppt "Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google