Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi"— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim w latach Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki

2 W 2010 r. uszkodzeniu i zagrożeniu uległo: 3216 budynków
Szkody spowodowane osuwiskami w budynkach prywatnych w województwie małopolskim W 2010 r. uszkodzeniu i zagrożeniu uległo: 3216 budynków 1 006 budynków uszkodzonych 2 137 budynków zagrożonych 551 mieszkalnych 455 gospodarczych 1 263 mieszkalnych 874 gospodarczych

3 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Program odbudowy realizowany jest w trzech trybach I TRYB Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk II TRYB Udzielanie pomocy społecznej osobom lub rodzinom, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięcia ziemi lub silnych wiatrów III TRYB Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

4 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Program odbudowy realizowany jest w trzech trybach I TRYB II TRYB III TRYB Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

5 Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych
Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB CELE: 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych 2. Wyłączenie zabudowy mieszkalnej z obszarów osuwiskowych Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

6 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk Osuwisko I TRYB Wniosek poszkodowanego do gminy dokumenty Wniosek do wojewody Weryfikacja wojewody Wniosek o wypłatę środków do MSWiA Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

7 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Wniosek o wypłatę środków do MSWiA Decyzja MF o zwiększeniu budżetu wojewody Umowa gmina-wojewoda Przekazanie środków do gminy Budowa domu przez Gminę* Zakup mieszkania przez Gminę * budowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Rozliczenie inwestycji przez wojewodę Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

8 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Rozliczenie inwestycji przez wojewodę Zamiana nieruchomości z poszkodowanym Zgodnie z art. 13h ust. 4 ustawy, rada gminy może w drodze uchwały odstąpić od obowiązku wniesienia dopłaty związanej z różnicą wartości zamienianych nieruchomości. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

9 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB WYSOKOŚĆ DOTACJI – do 300 tys. zł Powierzchnia użytkowa nowej nieruchomości – wg deklaracji podatkowej nie więcej jednak niż 100 m² przy maksymalnej cenie za 1 m² wynoszącej 3 tys. zł Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

10 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB Nieruchomość osoby poszkodowanej powinna być objęta aktami prawa miejscowego o których mowa w art. 13a lub 13c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

11 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB Nieruchomość osoby poszkodowanej powinna być objęta aktami prawa miejscowego o których mowa w art. 13a lub 13c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Akty te powinny być uchwalone do dnia 16 listopada 2010 r. Gminy, które nie uchwaliły wymaganych aktów nie mogą skorzystać z I trybu odbudowy Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

12 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB O dotację na odbudowę w trybie I wystąpiło 17 gmin, z czego 14 uchwaliło akty prawa miejscowego w terminie, 1 gmina – po terminie, 1 gmina nieopublikowała uchwały, 1 gmina nie uchwaliła stosownych aktów prawa miejscowego Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

13 Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk I TRYB Dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji Decyzja PINB o rozbiórce Karta osuwiskowa Potwierdzenie przez Gminę faktu prowadzenia gospodarstwa domowego Deklaracja podatkowa, lub w przypadku jej braku wypis z księgi wieczystej lub ostatni akt notarialny Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

14 zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów
Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów III TRYB stosuje się odpowiednio, nie wprost, „Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszacymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jst w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych” zatwierdzone 27 kwietnia 2010r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

15 zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów
Program odbudowy domów/budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk w 2010 r. Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych związanych z budową mieszkań komunalnych dla rodzin lub osób, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięć ziemi lub silnych wiatrów III TRYB Nie jest zatem możliwe zastosowanie go wprost do realizacji nowych inwestycji – budowy nowych budynków komunalnych. odnosi się do mieszkań komunalnych, których zasady przyznawania oraz ich standardy określają przepisy prawa powszechnego, w tym m.in. kodeks cywilny, ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

16 Dziękuję! Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi


Pobierz ppt "Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google