Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie Nauczyciel bibliotekarz – mgr Elżbieta Misztal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie Nauczyciel bibliotekarz – mgr Elżbieta Misztal."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie Nauczyciel bibliotekarz – mgr Elżbieta Misztal

2 Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da Jadwiga Andrzejewska Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da Jadwiga Andrzejewska

3 Kierunki działania – Książka. Informacja. Kultura.

4 Godziny otwarcia Poniedziałek 7 45 – 14 25 Wtorek 8 00 – 12 40 Środa 8 00 – 14 25 Czwartek 7 55 – 14 40 Piątek 7 55 – 13 30

5 Lokal biblioteki WypożyczalniaCzytelnia Multimedialne Centrum Informacyjne

6 Warsztat informacyjny biblioteki Księgozbiór podręczny. Katalogi. Kartoteki. Wydawnictwa multimedialne. Internet.

7 Zadania biblioteki Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej i potrzeb kulturalnych. Przygotowywanie uczniów do samokształcenia i korzystanie z różnych źródeł informacji. Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna. Biblioteka Inicjatorem i centrum życia kulturalnego szkoły.

8 Zadania wychowawcze biblioteki szkolnej Wyrabianie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Kształtowanie postaw patriotyzmu wobec swojej "małej ojczyzny", uczenie szacunku do historii i tradycji regionu. Przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny korzystania z mediów i Internetu. Kształcenie umiejętności spędzania wolnego czasu. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.

9 Promocja czytelnictwa Imprezy i konkursy czytelnicze. Kiermasze książek. Udział w programach edukacyjnych promujących książkę i czytelnictwo. Wystawki i gazetki. Cykliczne nagradzanie najlepszych czytelników Czytelnik miesiąca, Czytelnik roku. Prezentacja nowości.

10 Zasoby biblioteki Wydawnictwa informacyjne. Lektury szkolne. Literatura piękna. Literatura popularnonaukowa. Podręczniki i ćwiczenia. Literatura pedagogiczna. Czasopisma. Zbiory multimedialne.

11 Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2007/2008 Joanna Sobstel Alicja Piotrowska Alicja Siedlecka Weronika Wrońska

12 Sekcja kulturalna biblioteki szkolnej Animacja życia kulturalnego w szkole. Wspomaganie życia kulturalnego w środowisku.

13 Członkowie sekcji kulturalnej Oliwia Sekrecka Alicja Piotrowska Jakub Federowicz Karol Woźniak Katarzyna Piotrowska Kacper Bator Patryk Żak Ewelina Rochmińska Patrycja Walczewska Laura Strulak Joanna Szymańczyk Marta Wincek Marietta Stańczak Karol Staszewski Michał Sobczak Michał Plaskota Mariusz Gapys Zapraszamy chętnych !

14 Aktyw biblioteczny Anna Mirowska Joanna Matyjaszczyk Katarzyna Mirowska Barbara Burzyńska

15 Multimedialne Centrum Informacyjne czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej

16 Multimedialne Centrum Informacyjne współuczestniczy w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym realizowane są tutaj następujące zadania: Kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania i użytkowania różnych form informacji. Pomoc w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługiwaniu się tradycyjnymi i elektronicznymi narzędziami wyszukiwania. Umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystanie z wszelkich zgromadzonych dokumentów, w przyszłości z automatyzowanego warsztatu informacyjnego przydatnego w dalszym kształceniu i w pracy zawodowej. Pomoc w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Aktualizowanie zgromadzonego banku informacji, udostępnianie baz komputerowych innych bibliotek. Poszerzanie zbiorów audiowizualnych, multimedialnych i elektronicznych, dbałość o ich różnorodność. Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów. Stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów i przyjemnego spędzania wolnego czasu.

17 Multimedialne Centrum Informacyjne to miejsce redagowania i wydawania gazetki szkolnej Jesteśmy razem Redaktorzy gazetki: Joanna Szymańczyk Marietta Stańczak Ewelina Rochmińska

18 Fotoreportaże z uroczystości organizowanych przez bibliotekę umieszczone są w aktualnościach na stronie szkoły www.zsregnow.edu.pl Zapraszamy do obejrzenia.

19 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała mgr Elżbieta Misztal


Pobierz ppt "Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie Nauczyciel bibliotekarz – mgr Elżbieta Misztal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google