Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie
Nauczyciel bibliotekarz – mgr Elżbieta Misztal

2 „ Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da” Jadwiga Andrzejewska

3 Kierunki działania – Książka. Informacja. Kultura.

4 Godziny otwarcia Poniedziałek 745 – 1425 Wtorek 800 – 1240
Środa – 1425 Czwartek – 1440 Piątek – 1330

5 Lokal biblioteki Wypożyczalnia Czytelnia
Multimedialne Centrum Informacyjne

6 Warsztat informacyjny biblioteki
Księgozbiór podręczny. Katalogi . Kartoteki. Wydawnictwa multimedialne. Internet.

7 Zadania biblioteki Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej i potrzeb kulturalnych. Przygotowywanie uczniów do samokształcenia i korzystanie z różnych źródeł informacji. Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”. Biblioteka Inicjatorem i centrum życia kulturalnego szkoły.

8 Zadania wychowawcze biblioteki szkolnej
Wyrabianie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Kształtowanie postaw patriotyzmu wobec swojej "małej ojczyzny", uczenie szacunku do historii i tradycji regionu. Przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny korzystania z mediów i Internetu. Kształcenie umiejętności spędzania wolnego czasu. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.

9 Promocja czytelnictwa
Imprezy i konkursy czytelnicze. Kiermasze książek. Udział w programach edukacyjnych promujących książkę i czytelnictwo. Wystawki i gazetki. Cykliczne nagradzanie najlepszych czytelników „Czytelnik miesiąca”, „Czytelnik roku”. Prezentacja nowości.

10 Zasoby biblioteki Wydawnictwa informacyjne. Lektury szkolne.
Literatura piękna. Literatura popularnonaukowa. Podręczniki  i ćwiczenia. Literatura pedagogiczna. Czasopisma. Zbiory multimedialne.

11 Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2007/2008
Joanna Sobstel Alicja Piotrowska Alicja Siedlecka Weronika Wrońska

12 Sekcja kulturalna biblioteki szkolnej
Animacja życia kulturalnego w szkole. Wspomaganie życia kulturalnego w środowisku.

13 Członkowie sekcji kulturalnej
Oliwia Sekrecka Alicja Piotrowska Jakub Federowicz Karol Woźniak Katarzyna Piotrowska Kacper Bator Patryk Żak Ewelina Rochmińska Patrycja Walczewska Laura Strulak Joanna Szymańczyk Marta Wincek Marietta Stańczak Karol Staszewski Michał Sobczak Michał Plaskota Mariusz Gapys Zapraszamy chętnych !

14 Aktyw biblioteczny Anna Mirowska Joanna Matyjaszczyk
Katarzyna Mirowska Barbara Burzyńska

15 Multimedialne Centrum Informacyjne
czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej

16 Multimedialne Centrum Informacyjne współuczestniczy w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym realizowane są tutaj następujące zadania: Kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania i użytkowania różnych form informacji. Pomoc w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługiwaniu się tradycyjnymi i elektronicznymi narzędziami wyszukiwania. Umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystanie z wszelkich zgromadzonych dokumentów, w  przyszłości z automatyzowanego warsztatu informacyjnego przydatnego w dalszym kształceniu i w pracy zawodowej. Pomoc w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Aktualizowanie zgromadzonego banku informacji, udostępnianie baz komputerowych innych bibliotek. Poszerzanie zbiorów audiowizualnych, multimedialnych i elektronicznych, dbałość o ich różnorodność. Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów. Stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów i  przyjemnego spędzania wolnego czasu.

17 Redaktorzy gazetki: Joanna Szymańczyk Marietta Stańczak
Multimedialne Centrum Informacyjne to miejsce redagowania i wydawania gazetki szkolnej „Jesteśmy razem” Redaktorzy gazetki: Joanna Szymańczyk Marietta Stańczak Ewelina Rochmińska

18 Zapraszamy do obejrzenia.
Fotoreportaże z uroczystości organizowanych przez bibliotekę umieszczone są w aktualnościach na stronie szkoły Zapraszamy do obejrzenia.

19 Prezentację przygotowała mgr Elżbieta Misztal
Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała mgr Elżbieta Misztal


Pobierz ppt "Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Regnowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google