Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia Andrzej Łukasik Instytut Filozofii UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia Andrzej Łukasik Instytut Filozofii UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Filozofia Andrzej Łukasik Instytut Filozofii UMCS http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik lukasik@bacon.umcs.lublin.pl

2 Literatura K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Czytelnik, Warszawa 1983 B. Russell, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 J. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, PAX, Warszawa 1988 Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii (różne wydania) M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (różne wydania)

3 Co to jest filozofia? Φιλοσοφια – (gr. – umiłowanie mądrości) Powstanie – starożytna Grecja VII w. p.n.e. (Tales z Miletu jako pierwszy filozof) Pierwotnie termin filozofia oznaczał wszelką wiedzą teoretyczną (tyle, co nauka) Wyodrębnianie się nauk z filozofii – logika, matematyka, historia, nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, kosmologia…), psychologia… Współcześnie: ontologia, epistemologia, etyka

4 Podstawowe dyscypliny filozoficzne Filozofia Ontologia (metafizyka) Epistemologia (teoria poznania) Etyka (aksjologia)

5 Byt – poznanie – wartości Jak powinniśmy postępować? (etyka – teoria wartości) Jak poznajemy? (epistemologia – teoria poznania) Co istnieje? (ontologia – teoria bytu)

6 Podstawowe zagadnienia ontologii

7 ZAGADNIENIE SUBSTANCJI ŚWIATA (PŁASZCZYZNA GENETYCZNA) natura rzeczywistości (aspekt genetyczny sporu) monizm (materia lub duch) materializmspirytualizm dualizm (materia i duch) pluralizm (materia, duch, idee)

8 ZAGADNIENIE SUBSTANCJI ŚWIATA (PŁASZCZYZNA AKTUALNA) natura rzeczywistości (aspekt aktualny sporu) materializm skrajnyumiarkowany idealizm umiarkowanyskrajny

9 ZAGADNIENIE ISTNIENIA UNIWERSALIÓW (POWSZECHNIKÓW) zagadnienie istnienia uniwersaliów (przedmiotów pojęć ogólnych) nominalizm skrajny umiarkowany (konceptualizm) realizm (powszechnikowy, resp. pojęciowy) umiarkowanyskrajny

10 ZAGADNIENIE ISTNIENIA ŚWIATA TRANSCENDENTNEGO zagadnienie istnienia świata transcendentnego wobec świadomości metafizyczny idealizm subiektywny immanentnytranscendentalny metafizyczny realizm naiwnykrytyczny

11 ZJAWISKO I ISTOTA RZECZY zjawisko i istota fenomenalizm obiektywnysubiektywny esencjalizm naukowy jednoszczeblowy wieloszczeblowy spekulatywny

12 ZAGADNIENIE ZMIAN W ŚWIECIE (STAŁOŚĆ I ZMIENNOŚĆ) zagadnienie charakteru zmian wariabilizm (transjentyzm) skrajnyumiarkowany permanentyzm (eternizm) umiarkowanyskrajny

13 KATEGORIA ONTOLOGICZNA PODSTAWOWYCH OBIEKTÓW kategorie obiektów podstawowych reizm dualizmpnsomatryzm ewentyzm (procesualizm) atybutywizm obiektywnysubiektywny relacjonim dynamizmmatematycyzm

14 ZAGADNIENIE ZMIAN W ŚWIECIE (KONIECZNOŚĆ I PRZYPADEK) zagadnienie charakteru zmian determinizm skrajnyumiarkowany indeterminizm umiarkowanyskrajny

15 ZAGADNIENIE ZMIAN W ŚWIECIE (PRZYCZYNOWOŚĆ I CELOWOŚĆ) zagadnienie charakteru zmian kauzalizm skrajnyumiarkowany teleologia umiarkowanaskrajna

16 STOSUNEK WYŻSZYCH SYSTEMÓW DO NIŻSZYCH stosunek układów wyższych do niższych redukcjonizm prymitywnywyrafinowany antyredukcjonizm

17 CZASOPRZESTRZEŃ A MATERIA stosunek czasoprzestrzeni do materii substancjalizmrelacjonizm

18 STATUS ONTYCZNY CZASU I PRZESTRZENI status ontyczny czasu i przestrzeni obiektywizmsubiektywnizm

19 Podstawowe zagadnienia epistemologii Epistemologia (teoria poznania) Zagadnienie źródeł poznania Zagadnienie granic poznania Zagadnienie prawdy

20 Doświadczenie czy rozumowanie? Zagadnienie źródeł poznania EmpiryzmAprioryzm

21 Rozum i zmysły czy intuicja, poznanie mistyczne, objawienie… Zagadnienie źródeł poznania RacjonalizmIrracjonalizm

22 Zagadnienie transcendencji Zagadnienie granic poznania Realizm Naiwny Krytyczny Idealizm Immanentny Transcendentalny

23 Zagadnienie prawdy Prawda Definicja klasyczna Definicje nieklasyczne Koherencja Powszechna zgoda OczywistośćPragmatyzm


Pobierz ppt "Filozofia Andrzej Łukasik Instytut Filozofii UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google