Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia polityki. 2 Kierunki krytyki teorii umowy społecznej konserwatyzm liberalizm socjalizm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia polityki. 2 Kierunki krytyki teorii umowy społecznej konserwatyzm liberalizm socjalizm."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia polityki

2 2 Kierunki krytyki teorii umowy społecznej konserwatyzm liberalizm socjalizm

3 Filozofia polityki3 Konserwatyzm conservatio (łac.) = chronienie, zachowywanie Umowa społeczna fikcją historyczną. Człowiek istotą społeczną Społeczeństwo = (wielopoziomowo) złożony organizm ukształtowany przez tradycję i doświadczenie historyczne narodu Niemożliwa jest uniwersalna formuła państwa Zbiorowa mądrość narodu przekracza wszelkie ujęcia teoretyczne Reformy społeczne należy podejmować w ostateczności

4 Filozofia polityki4 Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: –jak najwięcej dóbr dla jak największej liczby osób Zasada wolności: –granicą wolności każdego jest wolność innego –np. wolność zrzeszania się, wolność słowa Państwo = zbiór jednostek związanych wzajemnymi, dobrowolnymi umowami John Stuart Mill ( )

5 Filozofia polityki5 Leseferyzm Skrajny liberalizm laisse faire (franc.) = pozwólcie działać Państwo-nocny stróż –utrzymuje wojsko, policję, sądy, więzienia

6 Filozofia polityki6 Umiarkowany liberalizm Zadanie państwa: usuwanie przeszkód do rozwoju –rozwój przyczynia się do wzrostu dóbr –obowiązek szkolny –ustawodawstwo społeczne

7 Filozofia polityki7 Socjalizm socialis (łac.) = towarzyski Państwo = zrzeszenie producentów i konsumentów Zadanie państwa: organizacja produkcji i podziału –zaspokajanie potrzeb materialnych, sprawiedliwość Utopijne projekty społeczne –ou topos (gr.) = nigdzie –Utopia = tytuł dzieła Thomasa Morea 1516 Regulacja produkcji i podziału niewidzialna ręka rynku

8 Filozofia polityki8 Koncepcja społeczeństwa Podstawowe zadanie państwa Główny mechanizm Konserwatyzmorganicyzm realizm zachowanie ciągłości tradycji przywiązanie do tradycji, obyczaj paternalizm Liberalizmindywidualizm nominalizm sprzyjanie inicjatywie jednostek dobrowolne umowy między jednostkami i zrzeszeniami niewidzialna ręka rynku Socjalizmkonstruktywizm konceptualizm zapewnienie sprawiedli- wości realizacja projektu idealnego ustroju (utopizm) reglamentacja

9 Filozofia polityki9 Pojęcie wolności Wolność polityczna –wolność od przymusu Wolność metafizyczna –wolność podejmowania wyboru

10 Filozofia polityki10

11 Filozofia polityki11 Idealizm absolutny (Hegel) Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Duch jest wolny, gdy jest u siebie samego Duch dąży do samowiedzy –do uświadomienia sobie własnej wolności –(przez swoje przedstawienia) tworzy siebie samego Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )

12 Filozofia polityki12 Idealizm absolutny (Hegel) Alienacja (wyobcowanie) = przedstawienie sobie czegoś własnego jako coś obcego Zniesienie Dialektyczny schemat rozwoju Ducha: teza Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) antyteza synteza

13 Filozofia polityki13 Idealizm absolutny (Hegel) Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Niebyt Stawanie się Idea Przyroda Duch

14 Filozofia polityki14 Idealizm absolutny (Hegel) Dzieje powszechne przedstawieniem Ducha Bieg dziejów jest rozumny; zatem konieczny Chytrość rozumu Herosi ducha Wolność = uświadomiona konieczność Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )

15 Filozofia polityki15 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania –Materia jest pierwotna względem ducha Jedność poznania i działania (aktywizm pasywizm) Materia: przedmiot działania różny ode mnie –przyroda –społeczeństwo Karl Marx

16 Filozofia polityki16 Alienacja religijna religia jako forma samowiedzy ludzkości: –jaki jest człowiek, taki jest jego Bóg (Ludwig Feuerbach 1841) –człowiek pod postacią Boga wielbi swą własną istotę –odziera siebie z mądrości, potęgi i miłości własnej –zniesienie: uświadomienie sobie alienacji religia = opium dla ludu (Marx) –zniesienie materialnych źródeł alienacji –zniesienie podziału klasowego


Pobierz ppt "Filozofia polityki. 2 Kierunki krytyki teorii umowy społecznej konserwatyzm liberalizm socjalizm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google