Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel: zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom. Wartość Funduszu: 86 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel: zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom. Wartość Funduszu: 86 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek:"— Zapis prezentacji:

1 Cel: zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom. Wartość Funduszu: 86 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek: ok. 6 tys. PLN Kwota udzielonych pożyczek: ok. 183 mln PLN Maksymalna kwota pożyczki - do 250 tys. PLN Średnia kwota pożyczki: ok. 30 tys. PLN Beneficjenci: mikro, mali przedsiębiorcy, oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą Program pożyczkowy

2 Źródła finansowania funduszu

3 Liczba i kwota wypłaconych pożyczek w 2011r liczba: 310 liczba: 310 kwota: 28 530 641,99 kwota: 28 530 641,99 średnia wartość: 92 034,33 średnia wartość: 92 034,33

4 O nasze pożyczki mogą ubiegać się osoby rozpoczynające własną działalność osoby rozpoczynające własną działalność przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, których obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro zarejestrowane lub prowadzące swą działalność głownie na terenie województw: przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, których obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro zarejestrowane lub prowadzące swą działalność głownie na terenie województw: małopolskiego (powiaty: limanowski, nowosądecki, gorlicki i ościenne) małopolskiego (powiaty: limanowski, nowosądecki, gorlicki i ościenne) mazowieckiego (powiaty: siedlecki, płocki i ościenne) mazowieckiego (powiaty: siedlecki, płocki i ościenne) zachodniopomorskiego (powiaty: świdwiński, drawski i ościenne) zachodniopomorskiego (powiaty: świdwiński, drawski i ościenne) podlaskiego (zambrowski i ościenne) podlaskiego (zambrowski i ościenne) Dla kogo?

5 Wymagane zabezpieczenia: Rodzaj i wartość zabezpieczeń uzależniona od kwoty pożyczki i charakteru przedsięwzięcia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych, regularnych dochodach poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych, regularnych dochodach przewłaszczenie majątku ruchomego przewłaszczenie majątku ruchomego inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo

6 Za ile? Bieżące oprocentowanie pożyczek jest uzależnione od kondycji przedsiębiorstwa, wartości i jakości zabezpieczeń oraz dotychczasowej współpracy z naszą Fundacją. Bieżące oprocentowanie pożyczek jest uzależnione od kondycji przedsiębiorstwa, wartości i jakości zabezpieczeń oraz dotychczasowej współpracy z naszą Fundacją. opłata za rozpatrzenie wniosku w wysokości 1% wnioskowanej kwoty. opłata za rozpatrzenie wniosku w wysokości 1% wnioskowanej kwoty. prowizja od udzielonej pożyczki w wysokości od 1-2%, potrącana przy wypłacie pożyczki. prowizja od udzielonej pożyczki w wysokości od 1-2%, potrącana przy wypłacie pożyczki.

7 Cel pożyczek Inwestycyjne – z okresem spłaty do 60 miesięcy Obrotowe – przyczyniające się do rozwoju firmy - np. rozszerzenie asortymentu towarów handlowych lub zakup surowców do produkcji - z okresem spłaty do 36 miesięcy

8 Kryteria oceny wniosku : Ocena formalna: Wniosek pożyczkowy musi być kompletny kompletny wypełniony czytelnie i dokładnie (wszystkie wymagane pola uzupełnione) wypełniony czytelnie i dokładnie (wszystkie wymagane pola uzupełnione) Zawierać aktualne i potwierdzone dane Zawierać aktualne i potwierdzone dane Wizytacja w siedzibie firmy ma na celu weryfikację informacji zawartych we wniosku pożyczkowym

9 Kryteria oceny wniosku : Ocena merytoryczna: Analiza SWOT (sytuacja w firmie i otoczenie rynkowe) Analiza SWOT (sytuacja w firmie i otoczenie rynkowe) Ocena sytuacji finansowej na podstawie aktualnych i historycznych dokumentów finansowych Ocena sytuacji finansowej na podstawie aktualnych i historycznych dokumentów finansowych Analiza poziomu wskaźników płynności finansowej Analiza poziomu wskaźników płynności finansowej Analiza prognozy przychodów i kosztów na najbliższy rok działalności z określeniem stopnia pokrycia nadwyżką gotówki pozostałej w dyspozycji, spłaty należności z tytułu wnioskowanej pożyczki Analiza prognozy przychodów i kosztów na najbliższy rok działalności z określeniem stopnia pokrycia nadwyżką gotówki pozostałej w dyspozycji, spłaty należności z tytułu wnioskowanej pożyczki Weryfikacja proponowanych zabezpieczeń Weryfikacja proponowanych zabezpieczeń

10 Katarzyna Bułakowska Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro terenowe w Siedlcach e-mail: siedlce@fdpa.org.plsiedlce@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl


Pobierz ppt "Cel: zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom. Wartość Funduszu: 86 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google