Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA

2 System deskowania traconego VST
Pierwsze kroki w dziedzinie rozwoju systemu deskowania traconego (system VST) zostały poczynione w latach 80-ch. W tym okresie pomyślnie zrealizowano setki projektów. Według tej metody na całym świecie wybudowano domy wielorodzinne, hotele, restauracje, obiekty sportowe i rekreacyjne, wielopiętrowe budynki użytku publicznego oraz biurowce. Zespół doświadczonych inżynierów postawił przed sobą cel udoskonalenia systemu deskowania traconego, kreując, go jako układ wiodący na całym rynku budowlanym.

3 Opis systemu VST System VST stanowi patentowany układ deskowania traconego, na który składają się dwie gładko prasowane płyty cementowo-drzazgowe (CSP), o grubości 24 mm, łączone w Zakładzie w jeden gotowy element. Przed połączeniem płyt, w panelu- zgodnie z projektem, zostaje ułożone zbrojenie. Dla połączenia płyt zostają wykorzystane specjalne, opatentowane kształtowniki stalowe, które zostają zamocowane do płyt specjalnymi śrubami stalowymi. Za pomocą profili stalowych zostaje osiągnięta jednakowa grubość paneli, jak również przyjęcie obciążenia do całkowitego stwardnienia betonu. Prefabrykowane elementy ścian i stropów zostają zamontowane w jeden węzeł na placu budowy i następnie wypełnione ciekłym betonem, w ten sposób kształtując swoją ostateczną trwałość. Płyta CSP pozostaje po obu stronach jako nierozbieralny szalunek, będący wysokiej jakości przed pracami wykończeniowymi. System ten jest wykorzystywany podczas wykonywania ścian, stropów, schodów, jak również innych elementów o specjalnym przeznaczeniu. Budując w systemie VST zostają zachowane wszelkie zalety budownictwa z żelbetowych paneli : Wysoka wytrzymałość na ściskanie; Wysoka wytrzymałość na na rozciąganie; Wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Równocześnie nie zostają utracone zalety, którymi dysponują budowle z drewna: Sprzyjający mikroklimat niezbędny do życia; Równomierna temperatura ciepła powierzchni ścian.

4 Zalety systemu VST Krótki okres budownictwa obiektu.
Uwzględniając, że podczas betonowania ścian w tradycyjny sposób, szalunek należy demontować, następnie ściany należy wykończyć, szpachlować lub otynkować, czas pracy metodą tradycyjnego demontażu szalunku wydłuża się co najmniej o 50 %. Prace wykończeniowe można rozpocząć w porównywalnie krótkim czasie po stwardnieniu betonu. Okres pracy montażowej na jednym piętrze, zajmującym ok m2 w wielopiętrowego budynku, dla 5 osobowej brygady wg systemu VST wynosi tydzień. Wysoka jakość. Jakość i dokładność montażu jest mierzona w mm. Przed farbowaniem lub klejeniem tapet, dla wykończenia wewnętrznych ścian niezbędnym jest tylko minimalne szpachlowanie wewnętrznych spoin. Dla ścian zewnętrznych bardzo niewielkie zużycie wyrównawczej zaprawy klejącej w celu wzmocnienia izolacji cieplnej. W związku z wysoką dokładnością podczas budowy z wykorzystaniem systemu VST, ryzyko ubezpieczeniowe jest minimalnym, w wyniku, czego, koszty ryzyka są również zredukowane. Wariacje rozmiarów oraz możliwości zastosowania dużych stropów. Duże możliwości wykonania paneli o specyficznych rozmiarach projektowanych, specjalnie dla każdego obiektu. Bez zwiększenia powierzchni słupów stropowych. Korekcja komunikacji. Jeżeli na życzenie inwestora powstaje potrzeba zmiany miejsca ustawienia dowolnego urządzenia elektrycznego, przed napełnieniem betonu istnieją różne możliwości wykonania korekcji, ponieważ wszystko jest bardzo dobrze widocznym z góry i możliwym do skorygowania. Niewielka niezbędna dodatkowa powierzchnia. Dogodnym jest wznoszenie obiektu na gęsto zabudowanym terenie miejskim, ponieważ bardzo niewielka dodatkowa powierzchnia jest wymagana dla ustawienia urządzeń niezbędnych podczas prac budowlanych, a panele zostają dostarczone i montowane niezwłocznie.

5 Zalety systemu VST Funkcje płyty cementowej w zależności od sezonu.
Płyta cementowa wykonuje funkcję „pakietu”. W zimowych warunkach ona chroni betonu od zamarznięcia, natomiast latem przed zbyt szybkim wyparowaniem wilgoci. Bardzo krótki termin montażu w okresie zimowym istotnie zmniejsza koszty. Trwałość betonu oraz wysoka dźwiękoizolacyjność. W związku z tym, że cała budowla tworzy monolityczny i trwały wylew betonowy, wykorzystanie tego systemu w budownictwie należy uważać jako stabilny i bezpieczny w regionach, które znajdują sejsmicznie aktywnych. Niezbędność zastosowania przenośnej techniki (dźwigu) o niewielkim udźwigu. W związku z tym, że na obiekcie przemieszczane i montowane są puste panele, niezbędna jest ruchoma technika do przemieszczania ładunków o niewielkiej nośności, jak również redukcji ulegają koszty dzierżawy techniki, ponieważ obiekt zostaje zamontowany w porównywalnie krótkim terminie. Całkowity brak odpadów budowlanych na obiekcie po zakończeniu robót montażowych. Koszty sprzątania obiektu po robotach montażowych są bliskie zera. Z powodu niedużej wagi ładunku - niskie koszty transportu od zakładu do obiektu. Do jednego transport ciężarowego można załadować do 100 m2 płyt (użytkowa powierzchnia budynku). Koszty transportu nie przekraczają 15 EUR za 1 m2 użytkowej powierzchni. Możliwości wykonania prac budowlanych praktycznie w każdych warunkach pogody. W związku z tym, że 60 % całego procesu przebiega w zakładzie (w pomieszczeniu niezależnym od warunków atmosferycznych), na obiekcie niezbędnym jest wyłącznie montaż i betonowanie. W ten sposób redukuje się zależność od warunków atmosferycznych. 12. NAJISTOTNIEJSZYM jest fakt, że wszystkie w/w zalety istotnie zmniejszają łączne koszty budownictwa oraz skracają termin wykonania.

6 Zalety montażowe systemu VST
Nieduża masa paneli systemu VST, daje możliwość zaoszczędzenia kosztów transportu i montażu. Do jednego transport ciężarowego można załadować do 100 m2 płyt (użytkowa powierzchnia budynku). Koszty transportu nie przekraczają 15 EUR za 1 m2 użytkowej powierzchni. Napełnianie betonem przebiega w sposób jednolity, podczas którego nie tworzą się spoiny, jak to zwykle bywa podczas montażu prefabrykowanych paneli. Ściany i stropy tworzą jednolitą stabilną konstrukcję żelbetową. Jeżeli podczas budowy powstała niezbędność zmniejszenia rozmiarów powierzchni pomieszczenia, w takim razie istniejący panel bardzo zwyczajnie zostaje zmieniony wg wielkości potrzebnych rozmiarów. Korekcja komunikacji. Jeżeli na życzenie inwestora powstaje potrzeba zmiany miejsca ustawienia dowolnego urządzenia elektrycznego, przed napełnieniem betonu istnieją różne możliwości wykonania korekcji, ponieważ wszystko jest bardzo dobrze widocznym z góry i możliwym do skorygowania.

7 Techniczny opis ścian systemu VST
Jako płyty tworzące powierchnię wykorzystywane są płyty cementowo- drzazgowe (CSP) o grubości 24 mm i gładkiej powierzchni. Jako elementy łączące stosowane są patentowane kształtowniki stalowe własnej produkcji, które zostają przymocowane do arkuszy cynkowanymi śrubami o obniżonych głowicach. Osobne elementy ścienne są produkowane przemysłowo, bez uskodzenia zewnętrznej powierzchni, tworząc jeden duży panel. W zakładzie na miejscu wykonania połączeń tworzy się spoina o szerokości 8 cm i głębokości 1-2 mm, lub też frezowana spoina łącząca o szerokości 12 mm i głębokości 6 mm. Płyty między sobą zostają sklejone i łączone za pomocą klinów. Spoinowanie odbywa się na obiekcie zgodnie z instrukcją. Wszystkie elementy są szybko i łatwo wyposażane w niezbędne mocowania do przemieszczenia oraz dostosowane do wygodnego transportowania w specjalnych opakowaniach.

8 Techniczny opis ścian systemu VST
Panele ściany możemy wznieść tak pionowo, jak i z przesunięciem. W zakładzie zostają uwzględnione i wykonane w projekcie przewidziane wycięcia i instalacja elektrycznaw panelach. Zbrojenie jest wykonywane w zakładzie wg wyników obliczeń statycznych, oddzielnie dla każdego konkretnego projektu. Typ standardowej ściany: D= 17,5 cm (d= 12,7 cm); D= 20,0 cm (d= 15,2 cm); D= 21,5 cm (d= 16,7 cm); D= 23,0 cm (d= 18,2 cm); D= 25,0 cm (d= 20,2 cm); D= 30,0 cm (d= 25,2 cm). Łączna grubość ściany D (wymiar architektoniczny) składa się z grubości betonu (d) oraz summy dwóch płyt zewnętrznych. Inna grubość ścian może zostać wykonana wg specjalnego zamówienia.

9 Techniczny opis stropów systemu VST
VST - elementy stropowe typu HT składają się z CSP (o grubości 24 mm) z przymocowanymi do nich, specjalnie wykonanych kształtowników dla poziomych i pochyłych powierzchni stropów. Oddzielne elementy stropów, które są prefabrykowane w zakładzie, mają maksymalny wymiar 2,40 m x 6,00 m. Kształtowniki do płyty zostają zamocowane nie częściej jak co 40,0 cm (wg osi) za pomocą śrub 5/24 mm. Wysokość kształtowników wynosi 50 mm i łączna grubość elementu stropowego: 75 mm. Wymiar stosowanego zbrojenia wg obliczeń wynosi 3,93 cm2/m. Dolna powierzchnia zostaje wykończona zgodnie z kolejnością nakładania farby wg rekomendacji producenta.

10 Opis specjalnych elementów systemu VST
Wg systemu VST możliwym jest wykonanie praktycznie dowolnej konstrukcji nośnej. Po za standardową produkcją nośnych elementów ścian o stropów, dodatkowo produkowane są następujące: Obrzeża stropów VST. Oporowe elementy VST (kwadratowe, prostokątne) wybrane wg obliczeń statycznych. Zbrojenie zostaje zabudowane już w zakładzie. Podkładowe elementy VST (kwadratowe, prostokątne) wybrane wg obliczeń statycznych. Podkład zostaje zabudowany już w zakładzie. Elementy schodów VST – składające się z klatki schodowej oraz odpowiednich biegów schodów. Zbrojenie zostaje zabudowane już w zakładzie. Elementy VST – przeciwko wygięciu, elementy wzmacniające strop. Okienne elementy VST– dla wzmacniania bloku okiennego w płaszczyźnie ocieplenia ściennego. Ogrzewanie ścienne VST – wbudowanie specjalnych rur (podgrzewanej wody) w panelach ściennych, z wykonaniem ściennych elementów grzewczych (łącznie z niezbędnym wyposażeniem i złączami), które są zgodne z wymogami ciepłownictwa. Specjalne elementy zbrojeniowe pokrywające się VST kształtowniki narożne i teowniki – Zbrojenie kształtowników narożnych oraz innych połączeń zostaje zabudowane na obiekcie.

11 Zdjęcie postępu prac montażowych

12 Zdjęcie postępu prac montażowych
12

13 Zdjęcie postępu prac montażowych
13

14 Zdjęcie postępu prac montażowych
14

15 Zdjęcie postępu prac montażowych
15

16 Zdjęcie postępu prac montażowych
16

17 Zdjęcie postępu prac montażowych
17

18 Zdjęcie postępu prac montażowych
18

19 Zdjęcie postępu prac montażowych
19

20 Zdjęcie postępu prac montażowych
20

21 Zdjęcie postępu prac montażowych
21

22 Zdjęcie postępu prac montażowych
22

23 Zdjęcie postępu prac montażowych
23

24 Zdjęcie postępu prac montażowych

25 Zdjęcie postępu prac montażowych
25

26 Zdjęcie postępu prac montażowych

27 Zdjęcie postępu prac montażowych
27

28 Zdjęcie postępu prac montażowych
28

29 Zdjęcie postępu prac montażowych
29

30 Zdjęcie postępu prac montażowych
30

31 Zdjęcie wykonanego budynku
31

32 Zdjęcie wykonanego budynku
32

33 Zdjęcie wykonanego budynku
33

34 Zdjęcie wykonanego budynku
34

35 Zdjęcie wykonanego budynku
35

36 Zdjęcie wykonanego budynku
36

37 Zdjęcie wykonanego budynku
37

38 Zdjęcie wykonanego budynku
38

39 Zdjęcie wykonanego budynku
39

40 Zdjęcie wykonanego budynku
40

41 Zdjęcie wykonanego budynku
41

42 Zdjęcie wykonanego budynku
42

43 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! SIA «EASY BUILDING» SIA «EASY BUILDING»
Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV – 1039, Latvija Tel. kom.: Tel/Fax: Pils iela 11, Tukums LV – 3101, Latvija Tel. kom.: Tel/Fax:


Pobierz ppt "PREZENTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google