Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Stan bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Ruchu Drogowego KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Stan bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego –"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Ruchu Drogowego KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

2 Stan bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 11 czerwca 2008 roku Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

3 W 2007 roku w Polsce miało miejsce 5708 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 156 dzieci poniosło śmierć, a 5754 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2006 liczba wypadków wzrosła o 153, rannych mniej było o 3 dzieci. Niestety, wzrosła liczba dzieci, które poniosły śmierć na skutek wypadku drogowego – o 5. Statystyki odnotowują najwięcej ofiar wypadków wśród dzieci będących pieszymi uczestnikami ruchu, zwłaszcza w grupie wiekowej 7-14 lat. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

4 Ofiary wypadków wśród dzieci w latach 1995-2007 Lata Zabici Ranni Ogółem1995=100%Ogółem1995=100% 1995415 100 9961 100 1996380 91,5 10056 100,9 1997383 92,2 11482 115,2 1998356 85,7 10307 103,5 1999288 69,3 8879 89,1 2000265 63,8 9036 90,7 2001238 57,34 8063 81 2002248 59,8 7485 75,1 2003241 58 7165 72 2004223 53,7 6883 69 2005173 41,6 6091 61,1 2006151 36,4 5757 57,8 2007156 37,6 5754 57,7 Ogółem 3210 95408

5

6 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym W 2007 roku, w stosunku do roku 1995, liczba ofiar śmiertelnych wśród dzieci spadła aż o 62,4%. Z jednej strony jest to sukces, z drugiej zaś należy pamiętać, że w ciągu tego okresu (1995-2007) w wypadkach drogowych zginęło aż 3210 dzieci. To tak jakby zginęły dzieci z kilku szkół w Polsce.

7 Mimo odnotowanego w ostatnich latach spadku zdarzeń drogowych i ich ofiar z udziałem dzieci, statystyki te nadal napawają smutkiem i niepokojem, bowiem wciąż na naszych drogach dzieci ponoszą śmierć w wypadkach. Niektóre kraje w swoich działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom postawiły sobie za cel tak zwaną wizję zerową. To znaczy uznały, że wypadki drogowe mogą się zdarzać, bo człowiek uczestniczący w ruchu drogowym jest omylny, ale nie powinny to być wypadki śmiertelne. Trudno powiedzieć czy jest to możliwe do osiągnięcia, jednak do tego właśnie powinniśmy dążyć podejmując przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drogach. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

8 Wiek ofiarLiczba ofiar Liczba zabitych Liczba rannych 0-61539591480 7-144371974274 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym Najwięcej ofiar wypadków wśród dzieci w 2007 roku odnotowano w przedziale wieku 7-14 lat. Tak więc są to dzieci w wieku szkolnym, które najczęściej ulęgają wypadkom jako osoby piesze.

9 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

10 W ogólnej statystyce wypadkowej dotyczącej potrąceń pieszych najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w IV kwartale każdego roku (zła widoczność, trudne warunki pogodowe, szybko zapadający zmierzch). W przypadku zdarzeń z udziałem dzieci do lat 14- tu, najwięcej wypadków notuje się w miesiącach wiosenno – letnich. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

11 Widoczność na drogach w lecie jest znacznie lepsza mimo to, w wypadkach komunikacyjnych ginie w tym czasie nawet kilka razy więcej dzieci. Są to miesiące, w których najmłodsi chętnie wychodzą z domu, aby spędzać czas na powietrzu, udają się do miejsc zabaw, jeżdżą na rowerach. Dane te sugerują potrzebę utrwalania dzieciom, szczególnie przed wakacjami, przed wakacjami wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

12 Ofiary wypadków dzieci (zabici i ranni) w poszczególnych miesiącach 2007 roku Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym

13 Wielką szansą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest edukacja dzieci i młodzieży. Począwszy od przedszkola po szkoły ponagimnazjalne. Wychowanie komunikacyjne Policja od wielu lat bierze aktywny udział w procesie przygotowania dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Staraniem kilku instytucji i organizacji, wśród których znalazło się również Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 1995 roku zaczęło obowiązywać zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające do szkół podstawowych i licealnych wychowanie komunikacyjne. Obejmowało ono uczniów od 7 do 17 roku życia.

14 Wydzielenie Wychowania Komunikacyjnego jako odrębnego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, Wydzielenie Wychowania Komunikacyjnego jako odrębnego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, Szkolenia nauczycieli i innych osób realizujących programy szkolne i profilaktyczne związane z Wychowanie Komunikacyjnym, Szkolenia nauczycieli i innych osób realizujących programy szkolne i profilaktyczne związane z Wychowanie Komunikacyjnym, Unifikacja pomocy dydaktycznych do szkolenia na kartę rowerową i motorowerową, Unifikacja pomocy dydaktycznych do szkolenia na kartę rowerową i motorowerową, Opracowanie koncepcji pozaszkolnego wychowania komunikacyjnego. Opracowanie koncepcji pozaszkolnego wychowania komunikacyjnego. Wychowanie komunikacyjne Podstawowe cele do realizacji na rzecz edukacji dzieci:

15 Cele edukacyjne realizowane przez Policję na rzecz dzieci: kształtowanie świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu drogowym, przestrzegającego przepisy prawa, szczególna ochrona pieszych i rowerzystów, Skupienie wokół tych działań instytucji rządowych i samorządowych oraz innych instytucji i organizacji. Wzajemna pomoc w realizacji nakreślonych celów. Wybrane działania Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci

16 Cele te są realizowane poprzez: Inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez Policję oraz przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi, Budowanie ogólnokrajowych i lokalnych strategii zapobiegania zdarzeniom drogowym z udziałem dzieci przy udziale podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Wybrane działania Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci Realizacja wymienionych celów w dużej mierze zależy od dobrej współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za edukację na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

17 Wybrane działania Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci Akcje i przedsięwzięcia doraźne- realizacja celów o różnej tematyce w zależności od występujących potrzeb, np. pory roku czy nasilających się zagrożeń. Akcje, działania, kampanie. (Np. Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna droga do szkoły, spotkania organizowane w szkołach i na koloniach). Przykładowe działania długofalowe: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – organizowany od 32 lat. Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – organizowany od 12 lat. Kampania Rowerem bezpiecznie do celu, Egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biuro Ruchu Drogowego KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Stan bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google