Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013-12-29 ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA. 2013-12-29 ŚWIADECTWO -jest KLUCZEM ewangelizacji ! -Jest jej CENTRUM! -KOŁEM NAPĘDOWYM ! Ustanowiłem cię sługą i świadkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013-12-29 ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA. 2013-12-29 ŚWIADECTWO -jest KLUCZEM ewangelizacji ! -Jest jej CENTRUM! -KOŁEM NAPĘDOWYM ! Ustanowiłem cię sługą i świadkiem."— Zapis prezentacji:

1 2013-12-29 ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA

2 2013-12-29 ŚWIADECTWO -jest KLUCZEM ewangelizacji ! -Jest jej CENTRUM! -KOŁEM NAPĘDOWYM ! Ustanowiłem cię sługą i świadkiem – mówi Pan (Dz 26,16-18)

3 2013-12-29 DLACZEGO ŚWIADECTWO? polecenie Boże polecenie Boże nie można tego podważyć nie można tego podważyć angażuje emocje angażuje emocje można odnieść do życia rozmówcy można odnieść do życia rozmówcy mówi o praktyce, a nie teorii mówi o praktyce, a nie teorii osobiste osobiste

4 2013-12-29 POLECENIE BOŻE Mt 28,18-20 Mt 28,18-20 18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 1 P 3,15 1 P 3,15 15. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

5 2013-12-29 JAK POWINNO WYGLĄDAĆ? PRZED PRZED JAK JAK PO PO

6 2013-12-29 PRZED poglądy na temat Boga poglądy na temat Boga problemy osobiste problemy osobiste zmagania zmagania pytania pytania

7 2013-12-29 JAK dlaczego zaczęłam myśleć o Bogu dlaczego zaczęłam myśleć o Bogu jakie prawdy do mnie dotarły jakie prawdy do mnie dotarły co mnie skłoniło by oddać swoje życie Bogu co mnie skłoniło by oddać swoje życie Bogu jak to zrobiłem jak to zrobiłem

8 2013-12-29 PO co zmieniło się w tych dziedzinach, które wymieniłam w punkcie PRZED co zmieniło się w tych dziedzinach, które wymieniłam w punkcie PRZED

9 2013-12-29 6 PUNKTÓW ODNIESIENIA przyszłość przyszłość miłość miłość przyjaźń przyjaźń zadowolenie z życia zadowolenie z życia potrzeby materialne potrzeby materialne rodzina rodzina

10 2013-12-29 PRZYKŁAD BIBLIJNY Dz 21, 37-22.21 Ga 1,13-2,21

11 2013-12-29 PRZYKŁAD BIBLIJNY I Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.

12 2013-12-29 PRZYKŁAD BIBLIJNY II W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!

13 2013-12-29 PRZYKŁAD BIBLIJNY III A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go: Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę - powiedział do mnie - gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców. Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan.

14 2013-12-29 Świadectwo słowem: Jak mówić świadectwo? Chrystocentryzm (nie skupiamy się na sobie lecz na Chrystusie) Chrystocentryzm (nie skupiamy się na sobie lecz na Chrystusie) Nie rozwodzimy się nt. jacy jesteśmy niegodni (strzeżmy się fałszywej pokory) Nie rozwodzimy się nt. jacy jesteśmy niegodni (strzeżmy się fałszywej pokory) Nie moralizujemy ani nie pouczamy Nie moralizujemy ani nie pouczamy

15 2013-12-29 POTENCJALNE BŁĘDY koncentrowanie się na sobie koncentrowanie się na sobie koncentrowanie się na jakiejś chrześcijańskiej grupie koncentrowanie się na jakiejś chrześcijańskiej grupie krytycyzm krytycyzm niespójne niespójne używanie niezrozumiałych terminów używanie niezrozumiałych terminów przegadanie przegadanie niejasne niejasne nierealistyczne nierealistyczne

16 2013-12-29 POTENCJALNE BŁĘDY c.d. slang slang 1- zbawienie, łaska, odkupienie... 2- radosny, spełniony, poczucie sensu życia... 3- spotkać Jezusa, obmyty krwią Baranka, nawrócony...

17 2013-12-29 Z ŻYCIA WZIĘTE

18 2013-12-29 OSOBY EWANGELIZACJI EWANGELIZATOREWANGELIZOWANY Niesie Bożą miłość Doświadcza Bożej miłości Nie oskarża Uznaje swój grzech Przedstawia żywą Osobę JEZUSA Ma osobiste spotkanie z JEZUSEM Doprowadza do podjęcia decyzji przez wiarę i nawrócenie Wyznaje JEZUSA jako swego jedynego Pana i Zbawiciela Modli się o dar Ducha Świętego Przyjmuje dar Ducha Świętego Zaprasza do wspólnoty Przyłącza się do wspólnoty

19 2013-12-29 10 PRZYKAZAŃ EWANGELIZACJI 1.Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO (J 14,26) 2. RADOŚĆ (Iz 52,7) 3. MIŁOŚĆ (2 Kor 5,14) 4. PRZYKŁADY 5. BIBLIA (Hbr 4,12)

20 2013-12-29 10 PRZYKAZAŃ EWANGELIZACJI 6. MODLITWA 7. NIEDYSKUTOWANIE 8. PODJĘCIE DECYZJI 9. ŚWIĘTOŚĆ 10. BUDOWANIE KOŚCIOŁA

21 2013-12-29 4 WARUNKI ABY IŚĆ… doświadczenie zbawienia (Dz4,20) gorliwość w głoszeniu Ewangelii (J 2,17) inkulturacja (J 10,14) życie zgodne z Ewangelią (Ef 4,1)


Pobierz ppt "2013-12-29 ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA. 2013-12-29 ŚWIADECTWO -jest KLUCZEM ewangelizacji ! -Jest jej CENTRUM! -KOŁEM NAPĘDOWYM ! Ustanowiłem cię sługą i świadkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google